Speaker Deck

Ruby 2013 Lecture 0

by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Published October 2, 2013 in Programming

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2013/14 г. http://fmi.ruby.bg/