$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Ruby 2013 Lecture 0

Ruby 2013 Lecture 0

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2013/14 г. http://fmi.ruby.bg/

More Decks by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с Ruby
  лекция 0
  02 октомври 2013

  View Slide

 2. Аксения Пенкова
  Александър Иванов
  Генади Самоковаров
  Димитър Димитров
  Ивайло Петров
  Петко Борджуков
  Пламен Стоев
  Сава Чанков
  Станка Енчева
  Стефан Кънев
  Христо Владев
  И други...

  View Slide

 3. И нашата цел днес е...

  View Slide

 4. Да ви убедим да
  отпишете курса

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. Kimo's high expectations set a new pace for
  me. He taught me “the standard pace is for
  chumps” - that the system is designed so
  anyone can keep up. If you're more driven
  than “just anyone” - you can do so much
  more than anyone expects.
  — http://sivers.org/kimo

  View Slide

 9. “Трябва да има кръв и пот.”
  — @skanev

  View Slide

 10. административни
  въпроси

  View Slide

 11. Ден Час Зала
  Понеделник 19:00 325
  Сряда 19:00 200
  Кога?

  View Slide

 12. http://fmi.ruby.bg/

  View Slide

 13. http://fmi.ruby.bg/
  Регистрацията е отворена.

  View Slide

 14. Анкета на сайта
  След регистрация

  View Slide

 15. @rbfmi

  View Slide

 16. Група “Програмиране с Ruby”
  https://facebook.com/groups/programming.ruby/

  View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. “Лекция” на “по бира”
  (подробности скоро)

  View Slide

 20. оценяване

  View Slide

 21. 0
  45
  90
  135
  180
  180
  150
  130
  110
  90
  6
  5
  4
  3
  Скалата

  View Slide

 22. Задачи
  60
  Тестове
  60
  Проект
  60
  Задължителните

  View Slide

 23. Задачите

  View Slide

 24. Задачите
  • десет броя

  View Slide

 25. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн

  View Slide

 26. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично

  View Slide

 27. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично
  • обикновено 0-6 точки

  View Slide

 28. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично
  • обикновено 0-6 точки
  • могат да дават допълнителни точки

  View Slide

 29. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично
  • обикновено 0-6 точки
  • могат да дават допълнителни точки
  • имате право да пропуснете три

  View Slide

 30. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично
  • обикновено 0-6 точки
  • могат да дават допълнителни точки
  • имате право да пропуснете три
  • чуждите решения са публични

  View Slide

 31. Тестове

  View Slide

 32. Тестове
  • два броя

  View Slide

 33. Тестове
  • два броя
  • 30 въпроса за един час

  View Slide

 34. Тестове
  • два броя
  • 30 въпроса за един час
  • 30 точки на тест

  View Slide

 35. Проекти

  View Slide

 36. Проекти
  • на края на семестъра

  View Slide

 37. Проекти
  • на края на семестъра
  • вие измисляте или ние избираме

  View Slide

 38. Проекти
  • на края на семестъра
  • вие измисляте или ние избираме
  • 60 точки

  View Slide

 39. Проекти
  • на края на семестъра
  • вие измисляте или ние избираме
  • 60 точки
  • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове

  View Slide

 40. Проекти
  • на края на семестъра
  • вие измисляте или ние избираме
  • 60 точки
  • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове
  • да работят е задължително, но не достатъчно

  View Slide

 41. Бонуси

  View Slide

 42. Бонуси
  • Предизвикателства

  View Slide

 43. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час

  View Slide

 44. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час
  • Участие във форумите (помощ на другарчето)

  View Slide

 45. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час
  • Участие във форумите (помощ на другарчето)
  • Бонус точки за елегантни решения

  View Slide

 46. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час
  • Участие във форумите (помощ на другарчето)
  • Бонус точки за елегантни решения
  • Принос в GitHub

  View Slide

 47. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час
  • Участие във форумите (помощ на другарчето)
  • Бонус точки за елегантни решения
  • Принос в GitHub
  • Изнасяне на кратка презентация по време на
  курса

  View Slide

 48. Участие в час

  View Slide

 49. Участие в час
  • даваме Snickers за добри въпроси, отговори
  или коментари

  View Slide

 50. Участие в час
  • даваме Snickers за добри въпроси, отговори
  или коментари
  • обикновено на тях има код, който ви носи 1
  точка

  View Slide

 51. Участие в час
  • даваме Snickers за добри въпроси, отговори
  или коментари
  • обикновено на тях има код, който ви носи 1
  точка
  • насърчават да не спите в час

  View Slide

 52. Участие в час
  • даваме Snickers за добри въпроси, отговори
  или коментари
  • обикновено на тях има код, който ви носи 1
  точка
  • насърчават да не спите в час
  • ако прекалите с глупостите ще хванете захарна
  болест

  View Slide

 53. Предизвикателства

  View Slide

 54. Предизвикателства
  • малка задачки относително често

  View Slide

 55. Предизвикателства
  • малка задачки относително често
  • малки: 4-10 реда код

  View Slide

 56. Предизвикателства
  • малка задачки относително често
  • малки: 4-10 реда код
  • често: 2+ пъти в седмицата

  View Slide

 57. Предизвикателства
  • малка задачки относително често
  • малки: 4-10 реда код
  • често: 2+ пъти в седмицата
  • имате 24 часа за всяка

  View Slide

 58. Тежките ограничения
  максимум X реда код в метод
  максимум Х нива на влагане в метод
  максимум Х метода в клас

  View Slide

 59. Тежките ограничения
  максимум 7 реда код в метод
  максимум 2 нива на влагане в метод
  максимум 10 метода в клас

  View Slide

 60. Строги
  конвенции и стил

  View Slide

 61. за какво ще говорим в курса?

  View Slide

 62. View Slide

 63. в дълбочина

  View Slide

 64. в дълбочина
  няма да сме повърхностни

  View Slide

 65. в дълбочина
  няма да сме повърхностни
  всички language feature-и

  View Slide

 66. в дълбочина
  няма да сме повърхностни
  всички language feature-и
  идиоми

  View Slide

 67. в дълбочина
  няма да сме повърхностни
  всички language feature-и
  идиоми
  екосистема

  View Slide

 68. Добър код

  View Slide

 69. Добър код

  View Slide

 70. “Besides a mathematical
  inclination, an exceptionally
  good mastery of one's
  native tongue is the most
  vital asset of a competent
  programmer.”
  — Edsger Dijkstra*
  * изобретател на blog post-а

  View Slide

 71. “Programs must be written
  for people to read, and only
  incidentally for machines to
  execute.”
  — H. Abelson and G. Sussman

  View Slide

 72. View Slide

 73. Принципи

  View Slide

 74. SOLID

  View Slide

 75. Single Responsibility Principle
  Open-Closed Principle
  Liskov Substitution Principle
  Interface Segregation Principle
  Dependency Inversion Principle

  View Slide

 76. Law of Demeter

  View Slide

 77. Single Level of Abstraction Principle
  (SLAP)

  View Slide

 78. Практики

  View Slide

 79. Refactoring

  View Slide

 80. Test-Driven
  Development

  View Slide

 81. TDD + refactoring = чернова

  View Slide

 82. View Slide

 83. web framework

  View Slide

 84. web framework
  най-популярното нещо в Ruby

  View Slide

 85. web framework
  най-популярното нещо в Ruby
  няма да говорим за него

  View Slide

 86. web framework
  най-популярното нещо в Ruby
  няма да говорим за него
  (или поне най-много лекция-две)

  View Slide

 87. вместо това:
  ред малки библиотеки

  View Slide

 88. View Slide

 89. “Дялкам камъни”

  View Slide

 90. “Храня жената и децата”

  View Slide

 91. “Строя катедрали”

  View Slide

 92. В този курс ще се учим
  как се дялкат камъни, а не
  как се строят катедрали.

  View Slide

 93. за Ruby

  View Slide

 94. Yukihiro “Matz” Matsumoto

  View Slide

 95. designed for programmer
  productivity and fun

  View Slide

 96. Brevity
  Simplicity
  Balance
  “Treating Code as an Essay”

  View Slide

 97. характеристики

  View Slide

 98. динамичен

  View Slide

 99. $ cat hello.rb
  puts "Hello world!"
  forty_two = 6 * 9
  puts "The answer is #{forty_two}"
  $ ruby hello.rb
  Hello world!
  The answer to is 54
  интерпретира се

  View Slide

 100. general purpose
  много web библиотеки

  View Slide

 101. обектно-ориентиран
  с функционални елементи

  View Slide

 102. вдъхновен от:
  Perl, Smalltalk, Python, Lisp

  View Slide

 103. култура

  View Slide

 104. open source!

  View Slide

 105. $ gem install rails

  View Slide

 106. 63 540 библиотеки днес

  View Slide

 107. community

  View Slide

 108. View Slide

 109. много блогове

  View Slide

 110. много много много много много блогове

  View Slide

 111. screencasts & podcasts

  View Slide

 112. колорит

  View Slide

 113. _why the lucky stiff

  View Slide

 114. View Slide

 115. elitism

  View Slide

 116. David Heinemeir Hanson
  (автор на Rails)

  View Slide

 117. David Heinemeir Hanson

  View Slide

 118. през 2011:
  зрялост

  View Slide

 119. иновация

  View Slide

 120. GitHub

  View Slide

 121. кой ползва Ruby?

  View Slide

 122. Twitter

  View Slide

 123. GitHub

  View Slide

 124. Shopify

  View Slide

 125. SoundCloud

  View Slide

 126. SongKick

  View Slide

 127. Groupon

  View Slide

 128. Urban Dictionary

  View Slide

 129. Новини на сайта
  (има RSS feed)

  View Slide

 130. Rails проекти – забранени

  View Slide

 131. Въпроси, диалог
  и обратна връзка

  View Slide

 132. Code Retreat

  View Slide

 133. версии и интерпретатори

  View Slide

 134. 1.8 vs 1.9 vs 2.0 vs 2.1

  View Slide

 135. ще ползваме само 2.1

  View Slide

 136. все още не е пусната официално :)

  View Slide

 137. JRuby
  Rubinius
  IronRuby
  MacRuby
  + още 50-ина...

  View Slide

 138. ресурси

  View Slide

 139. why’s poignant guide to Ruby
  http://mislav.uniqpath.com/poignant-guide/

  View Slide

 140. Programming Ruby 1.9 and 2.0

  View Slide

 141. The Ruby Programming Language

  View Slide

 142. Ruby Best Practices

  View Slide

 143. малко код

  View Slide

 144. # Output "I love Ruby"
  say = "I love Ruby"
  puts say
  # Output "I *LOVE* RUBY"
  say['love'] = "*love*"
  puts say.upcase
  # Output "I *love* Ruby"
  # five times
  5.times { puts say }
  днес на http://ruby-lang.org/

  View Slide

 145. (1..9).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2 }

  View Slide

 146. 1.upto(10).inject { |a, b| a * b }

  View Slide

 147. def factorial(n)
  1.upto(n).inject { |a, b| a * b }
  end
  puts factorial(10)

  View Slide

 148. class Integer
  def factorial
  1.upto(self).inject { |a, b| a * b }
  end
  end
  puts 10.factorial

  View Slide

 149. def prime?(n)
  2.upto(n - 1).all? { |a| n.remainder(a).nonzero? }
  end
  puts prime?(13)
  puts prime?(42)

  View Slide

 150. class Integer
  def prime?
  2.upto(pred).all? { |a| remainder(a).nonzero? }
  end
  end
  puts 13.prime?
  puts 42.prime?

  View Slide

 151. въпроси?

  View Slide