Ruby 2013 Lecture 0

Ruby 2013 Lecture 0

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2013/14 г. http://fmi.ruby.bg/