Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ruby 2013 Lecture 0

Ruby 2013 Lecture 0

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2013/14 г. http://fmi.ruby.bg/

More Decks by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с Ruby лекция 0 02 октомври 2013

 2. Аксения Пенкова Александър Иванов Генади Самоковаров Димитър Димитров Ивайло Петров

  Петко Борджуков Пламен Стоев Сава Чанков Станка Енчева Стефан Кънев Христо Владев И други...
 3. И нашата цел днес е...

 4. Да ви убедим да отпишете курса

 5. None
 6. None
 7. None
 8. Kimo's high expectations set a new pace for me. He

  taught me “the standard pace is for chumps” - that the system is designed so anyone can keep up. If you're more driven than “just anyone” - you can do so much more than anyone expects. — http://sivers.org/kimo
 9. “Трябва да има кръв и пот.” — @skanev

 10. административни въпроси

 11. Ден Час Зала Понеделник 19:00 325 Сряда 19:00 200 Кога?

 12. http://fmi.ruby.bg/

 13. http://fmi.ruby.bg/ Регистрацията е отворена.

 14. Анкета на сайта След регистрация

 15. @rbfmi

 16. Група “Програмиране с Ruby” https://facebook.com/groups/programming.ruby/

 17. fmi@ruby.bg

 18. None
 19. “Лекция” на “по бира” (подробности скоро)

 20. оценяване

 21. 0 45 90 135 180 180 150 130 110 90

  6 5 4 3 Скалата
 22. Задачи 60 Тестове 60 Проект 60 Задължителните

 23. Задачите

 24. Задачите • десет броя

 25. Задачите • десет броя • предават се онлайн

 26. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично
 27. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки
 28. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки • могат да дават допълнителни точки
 29. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки • могат да дават допълнителни точки • имате право да пропуснете три
 30. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки • могат да дават допълнителни точки • имате право да пропуснете три • чуждите решения са публични
 31. Тестове

 32. Тестове • два броя

 33. Тестове • два броя • 30 въпроса за един час

 34. Тестове • два броя • 30 въпроса за един час

  • 30 точки на тест
 35. Проекти

 36. Проекти • на края на семестъра

 37. Проекти • на края на семестъра • вие измисляте или

  ние избираме
 38. Проекти • на края на семестъра • вие измисляте или

  ние избираме • 60 точки
 39. Проекти • на края на семестъра • вие измисляте или

  ние избираме • 60 точки • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове
 40. Проекти • на края на семестъра • вие измисляте или

  ние избираме • 60 точки • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове • да работят е задължително, но не достатъчно
 41. Бонуси

 42. Бонуси • Предизвикателства

 43. Бонуси • Предизвикателства • Участие в час

 44. Бонуси • Предизвикателства • Участие в час • Участие във

  форумите (помощ на другарчето)
 45. Бонуси • Предизвикателства • Участие в час • Участие във

  форумите (помощ на другарчето) • Бонус точки за елегантни решения
 46. Бонуси • Предизвикателства • Участие в час • Участие във

  форумите (помощ на другарчето) • Бонус точки за елегантни решения • Принос в GitHub
 47. Бонуси • Предизвикателства • Участие в час • Участие във

  форумите (помощ на другарчето) • Бонус точки за елегантни решения • Принос в GitHub • Изнасяне на кратка презентация по време на курса
 48. Участие в час

 49. Участие в час • даваме Snickers за добри въпроси, отговори

  или коментари
 50. Участие в час • даваме Snickers за добри въпроси, отговори

  или коментари • обикновено на тях има код, който ви носи 1 точка
 51. Участие в час • даваме Snickers за добри въпроси, отговори

  или коментари • обикновено на тях има код, който ви носи 1 точка • насърчават да не спите в час
 52. Участие в час • даваме Snickers за добри въпроси, отговори

  или коментари • обикновено на тях има код, който ви носи 1 точка • насърчават да не спите в час • ако прекалите с глупостите ще хванете захарна болест
 53. Предизвикателства

 54. Предизвикателства • малка задачки относително често

 55. Предизвикателства • малка задачки относително често • малки: 4-10 реда

  код
 56. Предизвикателства • малка задачки относително често • малки: 4-10 реда

  код • често: 2+ пъти в седмицата
 57. Предизвикателства • малка задачки относително често • малки: 4-10 реда

  код • често: 2+ пъти в седмицата • имате 24 часа за всяка
 58. Тежките ограничения максимум X реда код в метод максимум Х

  нива на влагане в метод максимум Х метода в клас
 59. Тежките ограничения максимум 7 реда код в метод максимум 2

  нива на влагане в метод максимум 10 метода в клас
 60. Строги конвенции и стил

 61. за какво ще говорим в курса?

 62. None
 63. в дълбочина

 64. в дълбочина няма да сме повърхностни

 65. в дълбочина няма да сме повърхностни всички language feature-и

 66. в дълбочина няма да сме повърхностни всички language feature-и идиоми

 67. в дълбочина няма да сме повърхностни всички language feature-и идиоми

  екосистема
 68. Добър код

 69. Добър код

 70. “Besides a mathematical inclination, an exceptionally good mastery of one's

  native tongue is the most vital asset of a competent programmer.” — Edsger Dijkstra* * изобретател на blog post-а
 71. “Programs must be written for people to read, and only

  incidentally for machines to execute.” — H. Abelson and G. Sussman
 72. None
 73. Принципи

 74. SOLID

 75. Single Responsibility Principle Open-Closed Principle Liskov Substitution Principle Interface Segregation

  Principle Dependency Inversion Principle
 76. Law of Demeter

 77. Single Level of Abstraction Principle (SLAP)

 78. Практики

 79. Refactoring

 80. Test-Driven Development

 81. TDD + refactoring = чернова

 82. None
 83. web framework

 84. web framework най-популярното нещо в Ruby

 85. web framework най-популярното нещо в Ruby няма да говорим за

  него
 86. web framework най-популярното нещо в Ruby няма да говорим за

  него (или поне най-много лекция-две)
 87. вместо това: ред малки библиотеки

 88. None
 89. “Дялкам камъни”

 90. “Храня жената и децата”

 91. “Строя катедрали”

 92. В този курс ще се учим как се дялкат камъни,

  а не как се строят катедрали.
 93. за Ruby

 94. Yukihiro “Matz” Matsumoto

 95. designed for programmer productivity and fun

 96. Brevity Simplicity Balance “Treating Code as an Essay”

 97. характеристики

 98. динамичен

 99. $ cat hello.rb puts "Hello world!" forty_two = 6 *

  9 puts "The answer is #{forty_two}" $ ruby hello.rb Hello world! The answer to is 54 интерпретира се
 100. general purpose много web библиотеки

 101. обектно-ориентиран с функционални елементи

 102. вдъхновен от: Perl, Smalltalk, Python, Lisp

 103. култура

 104. open source!

 105. $ gem install rails

 106. 63 540 библиотеки днес

 107. community

 108. None
 109. много блогове

 110. много много много много много блогове

 111. screencasts & podcasts

 112. колорит

 113. _why the lucky stiff

 114. None
 115. elitism

 116. David Heinemeir Hanson (автор на Rails)

 117. David Heinemeir Hanson

 118. през 2011: зрялост

 119. иновация

 120. GitHub

 121. кой ползва Ruby?

 122. Twitter

 123. GitHub

 124. Shopify

 125. SoundCloud

 126. SongKick

 127. Groupon

 128. Urban Dictionary

 129. Новини на сайта (има RSS feed)

 130. Rails проекти – забранени

 131. Въпроси, диалог и обратна връзка

 132. Code Retreat

 133. версии и интерпретатори

 134. 1.8 vs 1.9 vs 2.0 vs 2.1

 135. ще ползваме само 2.1

 136. все още не е пусната официално :)

 137. JRuby Rubinius IronRuby MacRuby + още 50-ина...

 138. ресурси

 139. why’s poignant guide to Ruby http://mislav.uniqpath.com/poignant-guide/

 140. Programming Ruby 1.9 and 2.0

 141. The Ruby Programming Language

 142. Ruby Best Practices

 143. малко код

 144. # Output "I love Ruby" say = "I love Ruby"

  puts say # Output "I *LOVE* RUBY" say['love'] = "*love*" puts say.upcase # Output "I *love* Ruby" # five times 5.times { puts say } днес на http://ruby-lang.org/
 145. (1..9).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2

  }
 146. 1.upto(10).inject { |a, b| a * b }

 147. def factorial(n) 1.upto(n).inject { |a, b| a * b }

  end puts factorial(10)
 148. class Integer def factorial 1.upto(self).inject { |a, b| a *

  b } end end puts 10.factorial
 149. def prime?(n) 2.upto(n - 1).all? { |a| n.remainder(a).nonzero? } end

  puts prime?(13) puts prime?(42)
 150. class Integer def prime? 2.upto(pred).all? { |a| remainder(a).nonzero? } end

  end puts 13.prime? puts 42.prime?
 151. въпроси?