Програмиране с Ruby 2014, лекция 0

Програмиране с Ruby 2014, лекция 0

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2014/15 г. Повече информация: http://fmi.ruby.bg/