Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Програмиране с Ruby 2014, лекция 0

Програмиране с Ruby 2014, лекция 0

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2014/15 г. Повече информация: http://fmi.ruby.bg/

More Decks by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с Ruby
  лекция 0
  01 октомври 2014

  View Slide

 2. Александър

  Героги А.

  Георги Г.

  Марио

  Митьо

  Никола

  Николай

  Сава

  Станислав

  Стефан

  Христо

  И други...

  View Slide

 3. И нашата цел днес е...

  View Slide

 4. Да ви убедим да
  отпишете курса

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. “Трябва да има кръв и пот.”

  — @skanev

  View Slide

 8. И същевременно…

  View Slide

 9. Engaging & Inclusive

  View Slide

 10. Две целеви групи:
  1. По-напреднали и по-“лакоми” за
  информация

  2. Студенти с минимални познания, опит и
  понякога – демотивирани

  View Slide

 11. Искаме да адресираме
  и двете групи

  View Slide

 12. Няма да стане без
  вашата помощ

  View Slide

 13. Помагай на
  другарчето

  View Slide

 14. Задавай въпроси

  Не се отказвай

  View Slide

 15. административни
  въпроси

  View Slide

 16. Ден Час Зала
  Понеделник 19:00 200
  Сряда 19:00 200
  Кога?

  View Slide

 17. http://fmi.ruby.bg/

  View Slide

 18. http://fmi.ruby.bg/
  Регистрацията е отворена.

  View Slide

 19. Записване с молба
  [email protected]

  View Slide

 20. Записване с молба
  Става, но трябва да ни пишете,
  [email protected]

  View Slide

 21. Записване с молба
  Става, но трябва да ни пишете,
  ако ви няма в СУСИ –
  [email protected]

  View Slide

 22. Записване с молба
  Става, но трябва да ни пишете,
  ако ви няма в СУСИ –
  три имена и факултетен номер
  [email protected]

  View Slide

 23. Свободен достъп

  View Slide

 24. Анкета на сайта
  След регистрация

  View Slide

 25. View Slide

 26. Група “Програмиране с Ruby”
  https://facebook.com/groups/programming.ruby/

  View Slide

 27. @rbfmi

  View Slide

 28. View Slide

 29. “Лекция” на “по бира”
  (подробности скоро)

  View Slide

 30. Code Jam Session

  View Slide

 31. оценяване

  View Slide

 32. Скалата

  View Slide

 33. Задължителните

  View Slide

 34. Задачите

  View Slide

 35. Задачите
  • десет броя

  View Slide

 36. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн

  View Slide

 37. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично

  View Slide

 38. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично
  • обикновено 0-6 точки

  View Slide

 39. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично
  • обикновено 0-6 точки
  • могат да дават допълнителни точки

  View Slide

 40. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично
  • обикновено 0-6 точки
  • могат да дават допълнителни точки
  • има и наказателни точки

  View Slide

 41. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично
  • обикновено 0-6 точки
  • могат да дават допълнителни точки
  • има и наказателни точки
  • имате право да пропуснете три

  View Slide

 42. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично
  • обикновено 0-6 точки
  • могат да дават допълнителни точки
  • има и наказателни точки
  • имате право да пропуснете три
  • чуждите решения са публични

  View Slide

 43. Тестове

  View Slide

 44. Тестове
  • два броя

  View Slide

 45. Тестове
  • два броя
  • 30 въпроса за един час

  View Slide

 46. Тестове
  • два броя
  • 30 въпроса за един час
  • 30 точки на тест

  View Slide

 47. Тестове
  • два броя
  • 30 въпроса за един час
  • 30 точки на тест
  • много гнусни, но не са критични за оценката

  View Slide

 48. Проекти

  View Slide

 49. Проекти
  • на края на семестъра

  View Slide

 50. Проекти
  • на края на семестъра
  • вие измисляте или ние избираме

  View Slide

 51. Проекти
  • на края на семестъра
  • вие измисляте или ние избираме
  • 60 точки

  View Slide

 52. Проекти
  • на края на семестъра
  • вие измисляте или ние избираме
  • 60 точки
  • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове

  View Slide

 53. Проекти
  • на края на семестъра
  • вие измисляте или ние избираме
  • 60 точки
  • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове
  • да работят е задължително, но не достатъчно

  View Slide

 54. Бонуси

  View Slide

 55. Бонуси
  • Предизвикателства

  View Slide

 56. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час

  View Slide

 57. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час
  • Участие във форумите (помощ на другарчето)

  View Slide

 58. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час
  • Участие във форумите (помощ на другарчето)
  • Бонус точки за елегантни решения

  View Slide

 59. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час
  • Участие във форумите (помощ на другарчето)
  • Бонус точки за елегантни решения
  • Принос в GitHub

  View Slide

 60. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час
  • Участие във форумите (помощ на другарчето)
  • Бонус точки за елегантни решения
  • Принос в GitHub
  • Изнасяне на кратка презентация по време на
  курса

  View Slide

 61. Участие в час

  View Slide

 62. Участие в час
  • даваме Snickers за добри въпроси, отговори или
  коментари

  View Slide

 63. Участие в час
  • даваме Snickers за добри въпроси, отговори или
  коментари
  • обикновено на тях има код, който ви носи 1
  точка

  View Slide

 64. Участие в час
  • даваме Snickers за добри въпроси, отговори или
  коментари
  • обикновено на тях има код, който ви носи 1
  точка
  • насърчават да не спите в час

  View Slide

 65. Участие в час
  • даваме Snickers за добри въпроси, отговори или
  коментари
  • обикновено на тях има код, който ви носи 1
  точка
  • насърчават да не спите в час
  • ако прекалите с глупостите ще хванете захарна
  болест

  View Slide

 66. Предизвикателства

  View Slide

 67. Предизвикателства
  • малка задачки относително често

  View Slide

 68. Предизвикателства
  • малка задачки относително често
  • малки: 4-10 реда код

  View Slide

 69. Предизвикателства
  • малка задачки относително често
  • малки: 4-10 реда код
  • често: 1-2 пъти в седмицата

  View Slide

 70. Предизвикателства
  • малка задачки относително често
  • малки: 4-10 реда код
  • често: 1-2 пъти в седмицата
  • ще имате около 24 часа за всяко

  View Slide

 71. Тежките ограничения
  максимум X реда код в метод

  максимум Х нива на влагане в метод

  максимум Х метода в клас

  View Slide

 72. Тежките ограничения
  максимум 7 реда код в метод

  максимум 2 нива на влагане в метод

  максимум 10 метода в клас

  View Slide

 73. Тежките ограничения
  спазване на конвенциите на езика

  само валидни английски думи за именуване

  View Slide

 74. Строги

  конвенции и стил

  View Slide

 75. В края оценяваме усилия

  View Slide

 76. за какво ще говорим в курса?

  View Slide

 77. 1. Език за
  програмиране

  View Slide

 78. 2. Принципи

  View Slide

 79. View Slide

 80. в дълбочина

  View Slide

 81. в дълбочина
  няма да сме повърхностни

  View Slide

 82. в дълбочина
  няма да сме повърхностни
  всички language feature-и

  View Slide

 83. в дълбочина
  няма да сме повърхностни
  всички language feature-и
  идиоми

  View Slide

 84. в дълбочина
  няма да сме повърхностни
  всички language feature-и
  идиоми
  екосистема

  View Slide

 85. Добър код

  View Slide

 86. Добър код

  View Slide

 87. “Besides a mathematical
  inclination, an exceptionally
  good mastery of one's
  native tongue is the most
  vital asset of a competent
  programmer.”

  !
  — Edsger Dijkstra*
  * изобретател на blog post-а

  View Slide

 88. “Programs must be written
  for people to read, and only
  incidentally for machines to
  execute.”

  !
  — H. Abelson and G. Sussman

  View Slide

 89. View Slide

 90. Принципи

  View Slide

 91. SOLID

  View Slide

 92. Single Responsibility Principle
  Open-Closed Principle
  Liskov Substitution Principle
  Interface Segregation Principle
  Dependency Inversion Principle

  View Slide

 93. Law of Demeter

  View Slide

 94. Single Level of Abstraction Principle
  (SLAP)

  View Slide

 95. Практики

  View Slide

 96. Refactoring

  View Slide

 97. Test-Driven
  Development

  View Slide

 98. View Slide

 99. web framework

  View Slide

 100. web framework
  най-популярното нещо в Ruby

  View Slide

 101. web framework
  най-популярното нещо в Ruby
  няма да говорим за него

  View Slide

 102. web framework
  най-популярното нещо в Ruby
  няма да говорим за него
  (или поне най-много лекция-две)

  View Slide

 103. вместо това:
  ред малки библиотеки

  View Slide

 104. View Slide

 105. “Дялкам камъни”

  View Slide

 106. “Строя катедрали”

  View Slide

 107. В този курс ще се учим
  как се дялкат камъни, а не
  как се строят катедрали.

  View Slide

 108. за Ruby

  View Slide

 109. Yukihiro “Matz” Matsumoto

  View Slide

 110. designed for programmer

  productivity and fun

  View Slide

 111. Brevity

  Simplicity

  Balance
  “Treating Code as an Essay”

  View Slide

 112. характеристики

  View Slide

 113. динамичен

  View Slide

 114. $ cat hello.rb
  puts "Hello world!"
  forty_two = 6 * 9
  puts "The answer is #{forty_two}"
  !
  $ ruby hello.rb
  Hello world!
  The answer to is 54
  интерпретира се

  View Slide

 115. general purpose
  много web библиотеки

  View Slide

 116. обектно-ориентиран
  с функционални елементи

  View Slide

 117. вдъхновен от:
  Perl, Smalltalk, Python, Lisp

  View Slide

 118. култура

  View Slide

 119. open source!

  View Slide

 120. $ gem install rails

  View Slide

 121. близо 90 000 библиотеки днес

  View Slide

 122. community

  View Slide

 123. View Slide

 124. много блогове

  View Slide

 125. много много много много много блогове

  View Slide

 126. screencasts & podcasts

  View Slide

 127. колорит

  View Slide

 128. _why the lucky stiff

  View Slide

 129. View Slide

 130. elitism

  View Slide

 131. David Heinemeir Hanson
  (автор на Rails)

  View Slide

 132. David Heinemeir Hanson

  View Slide

 133. през 2011:
  зрялост

  View Slide

 134. през 2011:
  зрялост
  Този слайд е отпреди 3 години. :)

  View Slide

 135. иновация

  View Slide

 136. GitHub

  View Slide

 137. кой ползва Ruby?

  View Slide

 138. Twitter

  View Slide

 139. GitHub

  View Slide

 140. Shopify

  View Slide

 141. SoundCloud

  View Slide

 142. SongKick

  View Slide

 143. Groupon

  View Slide

 144. Urban Dictionary

  View Slide

 145. Новини на сайта
  (има RSS feed)

  View Slide

 146. Rails проекти – забранени

  View Slide

 147. Въпроси, диалог

  и обратна връзка

  View Slide

 148. версии и интерпретатори

  View Slide

 149. 1.8 vs 1.9 vs 2.0 vs 2.1

  View Slide

 150. ще ползваме само 2.1 и по-нови

  View Slide

 151. Текущата най-нова е 2.1.3

  View Slide

 152. JRuby
  Rubinius
  IronRuby
  MacRuby
  + още 50-ина...

  View Slide

 153. ресурси

  View Slide

 154. Programming Ruby 1.9 and 2.0

  View Slide

 155. Metaprogramming Ruby 2

  View Slide

 156. why’s poignant guide to Ruby

  http://mislav.uniqpath.com/poignant-guide/

  View Slide

 157. малко код

  View Slide

 158. # Output "I love Ruby"

  say = "I love Ruby"

  puts say


  # Output "I *LOVE* RUBY"

  say['love'] = "*love*"

  puts say.upcase


  # Output "I *love* Ruby"

  # five times

  5.times { puts say }
  из http://ruby-lang.org/

  View Slide

 159. View Slide

 160. (1..9).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2 }

  View Slide

 161. (1..9).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2 }
  (1..9).select(&:odd?).map { |x| x ** 2 }

  View Slide

 162. 1.upto(10).inject { |a, b| a * b }

  View Slide

 163. def factorial(n)

  1.upto(n).inject { |a, b| a * b }

  end


  puts factorial(10)

  View Slide

 164. class Integer

  def factorial

  1.upto(self).inject { |a, b| a * b }

  end

  end


  puts 10.factorial

  View Slide

 165. def prime?(n)

  2.upto(n - 1).all? { |a| n.remainder(a).nonzero? }

  end


  puts prime?(13)

  puts prime?(42)

  View Slide

 166. class Integer

  def prime?

  2.upto(pred).all? { |a| remainder(a).nonzero? }

  end

  end


  puts 13.prime?

  puts 42.prime?

  View Slide

 167. Какво следва?

  View Slide

 168. Още днес

  View Slide

 169. Още днес
  • Регистрирайте се на сайта: http://fmi.ruby.bg/

  View Slide

 170. Още днес
  • Регистрирайте се на сайта: http://fmi.ruby.bg/
  • Качете си профилна снимка

  View Slide

 171. Още днес
  • Регистрирайте се на сайта: http://fmi.ruby.bg/
  • Качете си профилна снимка
  • Попълнете анкетата

  View Slide

 172. Още днес
  • Регистрирайте се на сайта: http://fmi.ruby.bg/
  • Качете си профилна снимка
  • Попълнете анкетата
  • Инсталирайте си Ruby 2.1.3

  View Slide

 173. Core Ruby @ Hack Bulgaria
  Програмиране с Ruby @ ФМИ
  +

  View Slide

 174. въпроси?

  View Slide

 175. shteglasuvam.com

  View Slide