Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Програмиране с Ruby 2014, лекция 0

Програмиране с Ruby 2014, лекция 0

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2014/15 г. Повече информация: http://fmi.ruby.bg/

More Decks by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Две целеви групи: 1. По-напреднали и по-“лакоми” за информация 2.

  Студенти с минимални познания, опит и понякога – демотивирани
 2. Записване с молба Става, но трябва да ни пишете, ако

  ви няма в СУСИ – три имена и факултетен номер [email protected]
 3. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки
 4. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки • могат да дават допълнителни точки
 5. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки • могат да дават допълнителни точки • има и наказателни точки
 6. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки • могат да дават допълнителни точки • има и наказателни точки • имате право да пропуснете три
 7. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки • могат да дават допълнителни точки • има и наказателни точки • имате право да пропуснете три • чуждите решения са публични
 8. Тестове • два броя • 30 въпроса за един час

  • 30 точки на тест • много гнусни, но не са критични за оценката
 9. Проекти • на края на семестъра • вие измисляте или

  ние избираме • 60 точки • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове
 10. Проекти • на края на семестъра • вие измисляте или

  ние избираме • 60 точки • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове • да работят е задължително, но не достатъчно
 11. Бонуси • Предизвикателства • Участие в час • Участие във

  форумите (помощ на другарчето) • Бонус точки за елегантни решения
 12. Бонуси • Предизвикателства • Участие в час • Участие във

  форумите (помощ на другарчето) • Бонус точки за елегантни решения • Принос в GitHub
 13. Бонуси • Предизвикателства • Участие в час • Участие във

  форумите (помощ на другарчето) • Бонус точки за елегантни решения • Принос в GitHub • Изнасяне на кратка презентация по време на курса
 14. Участие в час • даваме Snickers за добри въпроси, отговори

  или коментари • обикновено на тях има код, който ви носи 1 точка
 15. Участие в час • даваме Snickers за добри въпроси, отговори

  или коментари • обикновено на тях има код, който ви носи 1 точка • насърчават да не спите в час
 16. Участие в час • даваме Snickers за добри въпроси, отговори

  или коментари • обикновено на тях има код, който ви носи 1 точка • насърчават да не спите в час • ако прекалите с глупостите ще хванете захарна болест
 17. Предизвикателства • малка задачки относително често • малки: 4-10 реда

  код • често: 1-2 пъти в седмицата • ще имате около 24 часа за всяко
 18. Тежките ограничения максимум X реда код в метод максимум Х

  нива на влагане в метод максимум Х метода в клас
 19. Тежките ограничения максимум 7 реда код в метод максимум 2

  нива на влагане в метод максимум 10 метода в клас
 20. “Besides a mathematical inclination, an exceptionally good mastery of one's

  native tongue is the most vital asset of a competent programmer.” ! — Edsger Dijkstra* * изобретател на blog post-а
 21. “Programs must be written for people to read, and only

  incidentally for machines to execute.” ! — H. Abelson and G. Sussman
 22. web framework най-популярното нещо в Ruby няма да говорим за

  него (или поне най-много лекция-две)
 23. В този курс ще се учим как се дялкат камъни,

  а не как се строят катедрали.
 24. $ cat hello.rb puts "Hello world!" forty_two = 6 *

  9 puts "The answer is #{forty_two}" ! $ ruby hello.rb Hello world! The answer to is 54 интерпретира се
 25. # Output "I love Ruby"
 say = "I love Ruby"


  puts say
 
 # Output "I *LOVE* RUBY"
 say['love'] = "*love*"
 puts say.upcase
 
 # Output "I *love* Ruby"
 # five times
 5.times { puts say } из http://ruby-lang.org/
 26. (1..9).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2

  } (1..9).select(&:odd?).map { |x| x ** 2 }
 27. class Integer
 def factorial
 1.upto(self).inject { |a, b| a *

  b }
 end
 end
 
 puts 10.factorial
 28. Още днес • Регистрирайте се на сайта: http://fmi.ruby.bg/ • Качете

  си профилна снимка • Попълнете анкетата
 29. Още днес • Регистрирайте се на сайта: http://fmi.ruby.bg/ • Качете

  си профилна снимка • Попълнете анкетата • Инсталирайте си Ruby 2.1.3