Speaker Deck

Програмиране с Ruby 2014, лекция 0

by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Published October 1, 2014 in Programming

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2014/15 г. Повече информация: http://fmi.ruby.bg/