Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Програмиране с Ruby 2015, лекция 0

Програмиране с Ruby 2015, лекция 0

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2015/16 г. Повече информация: http://fmi.ruby.bg/

More Decks by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с Ruby
  лекция 0
  05 октомври 2015 г.

  View Slide

 2. Александър И.
  Александър И.
  Георги А.
  Георги Г.
  Георги Д.
  Марио
  Митьо
  Никола
  Станислав
  Стефан
  Христо
  И други...

  View Slide

 3. И нашата цел днес е...

  View Slide

 4. Да ви убедим да
  отпишете курса

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. “Трябва да има кръв и пот.”
  — Стефан Кънев

  View Slide

 8. И същевременно…

  View Slide

 9. Engaging & Inclusive

  View Slide

 10. 1. Имате нужда от кредити
  2. Искате лесна/висока оценка за
  повишаване на средния бал
  3. Трябва ви бройка ИД от ЯКН
  Ако сте тук защото:

  View Slide

 11. Отпишете курса
  и освободете място

  View Slide

 12. 1. Да развиете техническите си
  умения
  2. Да се срещнете с нови технологии
  3. Да развиете нетехническите си
  (комуникационни) умения
  4. Да повишите кръвната си захар
  Ако искате:

  View Slide

 13. Дошли сте на
  правилното място

  View Slide

 14. Две целеви групи:
  1. По-напреднали и по-“лакоми” за
  информация
  2. Студенти с минимални познания, опит
  и понякога – демотивирани

  View Slide

 15. Искаме да
  адресираме и
  двете групи

  View Slide

 16. Няма да стане без
  вашата помощ

  View Slide

 17. 1. Задавай въпроси
  2. Не се отказвай

  View Slide

 18. View Slide

 19. административни
  въпроси

  View Slide

 20. Ден Час Зала
  Понеделник 19:00 200
  Сряда 19:00 200
  Кога?

  View Slide

 21. http://fmi.ruby.bg
  Регистрацията е
  отворена.

  View Slide

 22. Записване с
  молба
  Става, но трябва да ни пишете,
  ако ви няма в СУСИ –
  три имена и факултетен номер
  [email protected]

  View Slide

 23. Свободен
  достъп

  View Slide

 24. Анкета на сайта
  След регистрация

  View Slide

 25. View Slide

 26. Група “Програмиране с Ruby”
  https://facebook.com/groups/programming.ruby/

  View Slide

 27. @rbfmi

  View Slide

 28. View Slide

 29. “Лекция” на “по бира”
  (подробности скоро)

  View Slide

 30. оценяване

  View Slide

 31. Скалата

  View Slide

 32. Задължителните

  View Slide

 33. ● десет броя
  ● предават се онлайн
  ● проверяват се автоматично
  ● обикновено 0-6 точки
  ● могат да дават допълнителни точки
  ● има и наказателни точки
  ● имате право да пропуснете три
  ● чуждите решения са публични
  Задачите

  View Slide

 34. Тестовете
  ● два броя
  ● 30 въпроса за един час
  ● 30 точки на тест
  ● много гнусни, но не са критични за оценката

  View Slide

 35. ● към края на семестъра
  ● вие измисляте или ние избираме
  ● 60 точки
  ● 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове
  ● да работят е задължително, но не
  достатъчно
  ● обмисляме дали да има етап на междинна
  проверка към средата на декември
  Проектите

  View Slide

 36. ● Предизвикателства
  ● Участие в час
  ● Участие във форумите (помощ на
  другарчето)
  ● Бонус точки за елегантни решения
  ● Принос в GitHub
  ● Изнасяне на кратка презентация по време на
  курса
  Бонуси

  View Slide

 37. ● даваме Snickers за добри въпроси, отговори
  или коментари
  ● обикновено на тях има код, който ви носи 1
  точка
  ● насърчават да не спите в час
  ● ако прекалите с глупостите ще хванете
  захарна болест
  Участие в час

  View Slide

 38. ● малки задачки относително често
  ● малки: 4-10 реда код
  ● често: до 1-2 пъти в седмицата
  ● ще имате около 24 часа за всяко
  Предизвикателства

  View Slide

 39. Тежките
  ограничения
  максимум X реда код в метод
  максимум Х нива на влагане в метод
  максимум Х метода в клас

  View Slide

 40. Тежките
  ограничения
  максимум 7 реда код в метод
  максимум 2 нива на влагане в метод
  максимум 10 метода в клас

  View Slide

 41. спазване на конвенциите на езика
  само валидни английски думи за именуване
  и други...
  Тежките
  ограничения

  View Slide

 42. Строги
  конвенции и стил

  View Slide

 43. В края оценяваме
  усилия

  View Slide

 44. За какво ще говорим в
  курса?

  View Slide

 45. 1. Език за
  програмиране

  View Slide

 46. 2. Принципи

  View Slide

 47. в дълбочина
  няма да сме повърхностни
  всички language feature-и
  идиоми
  екосистема

  View Slide

 48. Добър код

  View Slide

 49. Добър код

  View Slide

 50. “Besides a mathematical
  inclination, an
  exceptionally good
  mastery of one's native
  tongue is the most vital
  asset of a competent
  programmer.”
  — Edsger Dijkstra*
  * изобретател на blog post-а

  View Slide

 51. “Programs must be
  written for people to
  read, and only
  incidentally for machines
  to execute.”
  — H. Abelson and G.
  Sussman

  View Slide

 52. View Slide

 53. Принципи

  View Slide

 54. SOLID

  View Slide

 55. Single Responsibility Principle
  Open-Closed Principle
  Liskov Substitution Principle
  Interface Segregation Principle
  Dependency Inversion Principle

  View Slide

 56. Law of Demeter

  View Slide

 57. Single Level of Abstraction Principle
  (SLAP)

  View Slide

 58. Практики

  View Slide

 59. Refactoring

  View Slide

 60. Test-Driven
  Development

  View Slide

 61. web framework
  най-популярното нещо в Ruby
  няма да говорим за него
  (или поне най-много лекция-две)

  View Slide

 62. вместо това:
  ред малки
  библиотеки

  View Slide

 63. View Slide

 64. “Дялкам камъни”

  View Slide

 65. “Строя катедрали”

  View Slide

 66. В този курс ще се учим
  как се дялкат камъни,
  а не как се строят
  катедрали.

  View Slide

 67. за Ruby

  View Slide

 68. Yukihiro “Matz” Matsumoto

  View Slide

 69. designed for
  programmer
  productivity and fun

  View Slide

 70. Brevity
  Simplicity
  Balance
  “Treating Code as an Essay”

  View Slide

 71. характеристики

  View Slide

 72. динамичен

  View Slide

 73. $ cat hello.rb
  puts "Hello world!"
  forty_two = 6 * 9
  puts "The answer is #{forty_two}"
  $ ruby hello.rb
  Hello world!
  The answer to is 54
  интерпретира се

  View Slide

 74. general purpose
  много web
  библиотеки

  View Slide

 75. обектно-ориентиран
  с функционални
  елементи

  View Slide

 76. вдъхновен от:
  Perl, Smalltalk, Python, Lisp

  View Slide

 77. роден 1994 г.
  набира популярност
  2004 г. заради Rails

  View Slide

 78. култура

  View Slide

 79. open source!

  View Slide

 80. $ gem install rails

  View Slide

 81. https://rubygems.org

  View Slide

 82. community

  View Slide

 83. View Slide

 84. много
  блогове

  View Slide

 85. много много много много много
  блогове

  View Slide

 86. screencasts & podcasts

  View Slide

 87. колорит

  View Slide

 88. _why the lucky
  stiff

  View Slide

 89. View Slide

 90. elitism

  View Slide

 91. David Heinemeir Hanson (автор на Rails)

  View Slide

 92. David Heinemeir Hanson

  View Slide

 93. от 2011 - зрялост

  View Slide

 94. иновация

  View Slide

 95. GitHub

  View Slide

 96. кой ползва
  Ruby?

  View Slide

 97. Twitter

  View Slide

 98. GitHub

  View Slide

 99. Shopify

  View Slide

 100. SoundCloud

  View Slide

 101. GoodReads

  View Slide

 102. SongKick

  View Slide

 103. Groupon

  View Slide

 104. Urban Dictionary

  View Slide

 105. fmi.ruby.bg

  View Slide

 106. Новини на сайта
  (има RSS feed)

  View Slide

 107. Rails проекти –
  забранени

  View Slide

 108. Въпроси, диалог
  и обратна връзка

  View Slide

 109. версии и
  интерпретатори

  View Slide

 110. 1.8 vs 1.9 vs 2.0 vs 2.x

  View Slide

 111. ще ползваме само 2.2 и по-
  нови

  View Slide

 112. Текущата най-нова е 2.2.3

  View Slide

 113. JRuby
  Rubinius
  IronRuby
  MacRuby
  + още десетки

  View Slide

 114. ресурси

  View Slide

 115. Programming Ruby 1.9 and 2.0

  View Slide

 116. Metaprogramming Ruby 2

  View Slide

 117. why’s poignant guide to Ruby
  http://mislav.uniqpath.com/poignant-guide/

  View Slide

 118. малко код

  View Slide

 119. # Output "I love Ruby"
  say = "I love Ruby"
  puts say
  # Output "I *LOVE* RUBY"
  say['love'] = "*love*"
  puts say.upcase
  # Output "I *love* Ruby"
  # five times
  5.times { puts say }
  из http://ruby-lang.org

  View Slide

 120. (1..9).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2 }
  (1..9).select(&:odd?).map { |x| x ** 2 }

  View Slide

 121. 1.upto(10).inject { |a, b| a * b }

  View Slide

 122. def factorial(n)
  1.upto(n).inject { |a, b| a * b }
  end
  puts factorial(10)

  View Slide

 123. class Integer
  def factorial
  1.upto(self).inject { |a, b| a * b }
  end
  end
  puts 10.factorial

  View Slide

 124. def prime?(n)
  2.upto(n - 1).all? { |a| n.remainder(a).nonzero? }
  end
  puts prime?(13)
  puts prime?(42)

  View Slide

 125. class Integer
  def prime?
  2.upto(pred).all? { |a| remainder(a).nonzero? }
  end
  end
  puts 13.prime?
  puts 42.prime?

  View Slide

 126. Какво следва?

  View Slide

 127. Още днес
  • Регистрирайте се на сайта:
  http://fmi.ruby.bg/
  • Качете си профилна снимка
  • Попълнете анкетата
  • Инсталирайте си Ruby 2.2.3:
  http://fmi.ruby.bg/topics/1

  View Slide

 128. Q&A

  View Slide