Speaker Deck

Програмиране с Ruby 2015, лекция 0

by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Published October 5, 2015 in Programming

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2015/16 г. Повече информация: http://fmi.ruby.bg/