#2 NestJS Paris meetup - NestJS & Event Store

#2 NestJS Paris meetup - NestJS & Event Store

NestJS & Event Store (CQRS & Event Sourcing)

Presenation made during NestJS Paris meetup.

9298dcce5b2b0e88d8ffbb837192ca98?s=128

Sylvain Pontoreau

September 10, 2019
Tweet