Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wetenschapper 2.0 - Vrouwennetwerkdag Universiteit Utrecht 2012

0c4b3a946718934d23039797a2e87010?s=47 Studio Lakmoes
November 08, 2012

Wetenschapper 2.0 - Vrouwennetwerkdag Universiteit Utrecht 2012

Keynote voor Netwerkdag over Wetenschapper 2.0 op de Universiteit Utrecht, georganiseerd door het Vrouwennetwerk UU

0c4b3a946718934d23039797a2e87010?s=128

Studio Lakmoes

November 08, 2012
Tweet

Transcript

 1. wetenschapper 2.0 Marjolein Pijnappels, Vrouwennetwerkdag 2012

 2. None
 3. De wereld verandert

 4. .. wat op zich niet nieuw is

 5. … maar wel de snelheid Interactive Things

 6. None
 7. Wetenschapsveld verandert

 8. None
 9. Open science is the idea that scientific knowledge of all

  kinds should be openly shared as early as is practical in the discovery process www.openscience.org
 10. Open science Met open science groeit de voorraad betrouwbare kennis

  sneller David, P.A. (2003). The Economic Logic of “Open Science” and the Balance between Private Property Rights and the Public Domain in Scientific Data and Information: A Primer. SIEPR Discussion Paper No. 02-30. Stanfort University & The University of Oxford.
 11. Wetenschapper 2.0 ?

 12. None
 13. onderwijs overheid/ beleid wetenschap gezondheids zorg

 14. None
 15. •  Open access •  Communicatie – Bloggende/twitterende wetenschapper •  Kennisvalorisatie

 16. Verouderd peer review systeem Open access

 17. Open access 75% van de wetenschappers vindt het belangrijk dat

  publicaties online beschikbaar zijn 89% denkt dat open access journals goed zijn voor hun werkveld Melinda Kenneway (2011). Author Attitudes Towards Open Access Publishing. Intech Suenje Dallmeier--Tiessen et al. (2011) Highlights from the SOAP project survey. What Scientists Think about Open Access Publishing
 18. Open access •  70% van de wetenschappers heeft ooit gepubliceerd

  in een open access journal •  Open Access publicaties groeien met 1% per jaar •  7% van alle artikelen is Open Access Suenje Dallmeier--Tiessen et al. (2011) Highlights from the SOAP project survey. What Scientists Think about Open Access Publishing Mikael Laakso and Bo-Christer Björk (2012). Anatomy of open access publishing: a study of longitudinal development and internal structure, BMC Medicine
 19. Open access Suenje Dallmeier--Tiessen et al. (2011) Highlights from the

  SOAP project survey. What Scientists Think about Open Access Publishing
 20. Open access Suenje Dallmeier--Tiessen et al. (2011) Highlights from the

  SOAP project survey. What Scientists Think about Open Access Publishing
 21. Open access

 22. Open access •  impact factor: 17.462 •  #54 in jaarlijkse

  Journal Citation Reports (JCR) met rond 8.000 geindexeerde journals •  Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute) in Potsdam
 23. Open access •  Impact factor 101.78 •  4th most heavily

  cited journal among all journals indexed (SCImago)
 24. Blogs Communicatie

 25. Imposter syndrome? Communicatie

 26. Twitter en facebook Communicatie

 27. Exposure Via Wouter Gerritsma, Informatie specialist Wageningen UR Communicatie

 28. Valorisatie •  Universiteit als kenniscreator: ja! •  Universiteit als waardecreator..?

  – Spin-offs – patenten – Consortia •  Kennisvalorisatie Charles, D. and Howells, J. (1992) Technology Transfer in Europe. Public and Private Networks. London: Belhaven Press. Shane, S. (2004) Academic Entrepreneurship. University Spin-offs and Wealth Creation. Northhampton (MA): Edward Elgar.
 29. Roep om kennisvalorisatie •  duurzaam bruggen bouwen tussen maatschappelijke en

  commerciële behoeften en publieke kennisontwikkeling •  Burger wil stem in publieke geldbesteding 1e nationale Dag van de Valorisatie in 2009, Amsterdam Valorisatie
 30. None
 31. •  Open source software •  Distributed computing •  Open data-analyse

  •  Niet alleen de software is openbaar, ook de gebruikte ruwe data en resultaten toekomstmuziek?
 32. Open source software

 33. R Open source software •  Open code •  Gebruikersgemeens chap

  van 2 miljoen •  Duizenden ontwikkelaars •  Veel gratis code beschikbaar •  Online tutorials/fora
 34. R Open source software

 35. R Nathan Yau, flowingdata.com Open source software

 36. World Community Grid Distributed computing www.worldcommunitygrid.org

 37. Folding @ home Distributed computing folding.stanford.edu

 38. Climate prediction Distributed computing Climateprediction.net

 39. None
 40. •  Open data •  Burgerwetenschap •  Open onderzoeksproces toekomstmuziek?

 41. Open data •  World Data Centre •  Herbergt en verspreid

  wetenschappelijke data •  Sinds 1957 (!) •  Is voor ’the Full and Open Exchange of Scientific Data’ icsu-wds.org
 42. Zoek & download Open data icsu-wds.org

 43. Linkedin Open Data Open data •  University of Münster eerste

  Duitse universiteit die data grootschalig openstelt •  Samenwerking bibliotheek, links naar publicaties •  ’Web van data’ lodum.de
 44. Open data linkedscience.org LinkedScience

 45. Open Tree of Life Opentreeoflife.org Open data

 46. Open Tree of Life Opentreeoflife.org Open data •  ‘Facebook principe’

  – Vrienden gelinkt aan elkaar – Soorten gelinkt aan elkaar •  Voordeel: niet elke boom ‘from scratch’ opbouwen zodra nieuwe data binnenkomt
 47. Burgerwetenschap •  Citizen science als manier om burger meer wetenschappelijke

  te laten denken •  Citizen science om burger mondiger te maken in besluitvormingsprocessen Trumbull DJ, Bonney R, Bascm D, Cabral A (2000). Thinking scientifically during participation in a citizen-science project. Science Education, 84(2): 265-275 Iriwn, Alan (2001). Constructing the scientific citizen: Science and democracy in the biosciences Alan Irwin Brunel University. Public Understanding of Science 10(1): 1-18
 48. Crowdsourcing •  En wat heeft de wetenschap er aan? • 

  Crowdsourcing: de kracht van de massa Burgerwetenschap
 49. Crowdsourcing •  En wat heeft de wetenschap er aan? • 

  Crowdsourcing: de kracht van de massa Burgerwetenschap
 50. Crowdsourcing •  En wat heeft de wetenschap er aan? • 

  Crowdsourcing: de kracht van de massa Burgerwetenschap
 51. Galaxy Zoo Burgerwetenschap In 5 jaar hebben 250.000 mensen 1

  miljoen beelden van sterrenstelsels bekeken
 52. Natuurkalender www.natuurkalender.nl Arnold van Vliet WageningenUR Burgerwetenschap

 53. Polymath Blog Open onderzoeksproces

 54. None
 55. •  Betaler bepaalt? •  Eind van fundamenteel onderzoek? toekomstmuziek?

 56. Talentenkracht www.talentenkracht.nl Betaler bepaalt •  Onderzoek naar hoe kinderen leren

  •  Nadruk op kennisdeling •  Scholen krijgen budget om onderzoekers in te huren •  Onderzoekers zonder eigen research budget
 57. Talentenkracht •  Opbrengsten: – Wetenschappelijke artikelen – Producten voor de onderwijspraktijk: handouts,

  nationale publicaties, videomateriaal en websites met informatie en observatieinstrumenten – Producten voor een breder publiek (ouders, leerkrachten en beleidsmakers): brochures, handboeken, speelmateriaal Betaler bepaalt
 58. Kennis voor Klimaat www.kennisvoorklimaat.nl Betaler bepaalt •  Nederland voorbereiden op

  klimaatverandering •  Hotspot approach •  Samenwerkingsverband van wetenschappers en beleidsmakers •  Hotspots (praktijkpartijen) zetten geld in op wetenschappelijke consortia
 59. Educatie •  Digitale technieken transformeren onderwijs •  Online onderwijs sinds

  de jaren 90 •  Laatste 2/3 jaar zien we de echte implicaties •  De campus zal niet verdwijnen •  Persoonlijk onderwijs •  Real-time feedback •  Toegang tot onderwijs vanaf elke plek op de wereld University of the Future: A thousand year old industry on the cusp of profound change (2012. Ernst & Young).
 60. Online onderwijs •  Voor de huidige studenten is online werken

  net zo normaal als ’offline’ •  Meer contact, verbondenheid en samenwerking •  Groter bereik •  Student centraal Viktoria Ivarsson and Michele Petochi (2012) What will the university of the future look like? World Economic Forum Educatie
 61. Open Educational Resources •  Open Educational Resources (OERs) zijn vrije

  leermiddelen •  (digitaal) onderwijsmateriaal dat beschikbaar is voor hergebruik voor onderwijs •  Wikiwijs •  Wikiversity Viktoria Ivarsson and Michele Petochi (2012) What will the university of the future look like? World Economic Forum Educatie
 62. One size doesn’t fit •  Student als klant •  Onderwijs

  op maat •  Bibliotheken: gepersonaliseerde zoekmachines Educatie
 63. Wetenschapper 2.0 •  Een wetenschapper 2.0 is geen wetenschapper die

  top-down kennis over leken (bestuurders, beleidsmakers, schoolkinderen, overheid) uitstort, maar de interactie aangaat met de eindgebruikers en nieuwe communicatiemiddelen daarbij niet schuwt. Marjolein Pijnappels (concept). Working paper Open Science and social media.
 64. Fenotype •  participatief •  communicator •  kennismakelaar •  betrokken • 

  dialoog met samenleving en eindgebruiker •  open en transparante werkwijze •  snel schakelen •  bewust van mens-achter-wetenschapper Marjolein Pijnappels (concept). Working paper Open Science and social media. Wetenschapper 2.0
 65. Uitstroom wetenschap •  ruim helft promovendi wil carriere bij universiteit

  •  1/3e van promovendi en postdocs wil hoogleraar worden •  33% vindt baan aan universiteit •  12% aan een onderzoeksinstituut Tussen wens en werkelijkheid (2006). Promovendi Netwerk Nederland ’ Promoveren en de arbeidsmarkt: ervaringen van de lost generation' (OCW 1996) Wetenschapper 2.0
 66. Leerstoelgroep 2.0 Wetenschapper 2.0 participatief excellente wetenschapper communicatief dialoog open

  en transparante werkwijze kennismakelaar
 67. Wetenschap in 2035

 68. Nog 10-15 jaar houdbaar •  Huidige universiteitsmodel nog 10-15 jaar

  houdbaar •  Nieuwe modellen nodig voor samenwerking private partijen •  Universiteit niet langer curator van kennis •  Democratisering van kennis Wetenschap in 2035 University of the Future: A thousand year old industry on the cusp of profound change (2012, Ernst & Young).
 69. Nog 10-15 jaar houdbaar “In 2021 weet men dat publiek

  onderzoek en de mensen die hierin meedoen het onderzoekend vermogen van de samenleving verhogen” Wetenschap in 2035 Floor Basten (2012) Essay: Nieuwe groepen onderzoekers verbinden nu de productie van kennis met het oplossen van vraagstukken in de samenleving
 70. Stel je voor.. •  Universiteit niet langer de hoofdkennisleverancier • 

  Onderzoekers letterlijk meer in samenleving – Samensmelting hbo’s en universiteiten – Onderzoekers part-time bij overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven Wetenschap in 2035
 71. Stel je voor.. •  Volledig open kennisontwikkelingsproces – Ideeen en hypothesen

  – Dataverzameling – Mislukte experimenten – Data-analyse – Publicatie Wetenschap in 2035
 72. Stel je voor.. •  Valorisatie als maatstaf voor onderzoeksfinanciering • 

  Door overheid afgebakende middelen voor vrije exploratie (fundamenteel onderzoek) Wetenschap in 2035
 73. Onvoorstelbaar? •  Liever excellent onderzoek of grote impact op de

  samenleving? – Publicatie in Nature – Geneesmiddel voor kanker – Aanpassing aan klimaatverandering Wetenschap in 2035
 74. Onvoorstelbaar? •  Het onderscheid hbo-onderzoeker, universitair wetenschapper, en R&D van

  overheden en bedrijven zal vervagen Wetenschap in 2035
 75. Onvoorstelbaar? •  Het hele onderzoeksproces is wettelijk verplicht transparant, van

  vraagstelling, data(verzameling & analyse), mislukte experimenten en resultaten Wetenschap in 2035
 76. Onvoorstelbaar? •  Valorisatie (maatschappelijk of economisch) is de enige maatstaf

  om onderzoek te financieren – De overheid geeft subsidies voor vrije exploratie (fundamenteel onderzoek) Wetenschap in 2035
 77. Open Access uitgelegd

 78. None