Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mô-hình-MVP

 Mô-hình-MVP

Tìm hiểu về mô hình kiến trúc MVP
Demo: https://github.com/thanhgit/RestaurentMG

6ddf14675dfb386411b41f6737bc758f?s=128

thanhgit

June 21, 2020
Tweet

Transcript

 1. LOGO “ Add your company slogan ” MÔ HÌNH MVP

  Thanh Nguyen
 2. http://blogcongdong.com Nội dung Giới thiệu về MVP pattern 1 Kiến

  trúc mô hình MVP 2 So sánh MVP và MVC 3 Demo 4
 3. 1. Giới thiệu về mô hình MVP

 4. 1.1 MVP là gì? ▪ MVP là một mô hình

  kiến trúc hướng giao diện người dùng ▪ Thiết kế thuận lợi cho việc kiểm thử đơn vị. ▪ Tăng tính tách biệt giữa tầng dữ liệu và tầng hiển thị dữ liệu trong mô hình MVC.
 5. 2. Kiến trúc mô hình MVP

 6. 2.1 Chức năng của Model ▪ Lớp xử lí dữ

  liệu. ▪ Lớp này sẽ chịu trách nhiệm lấy dữ liệu từ database hoặc network một cách bất đồng bộ. Sau đó sẽ trả về dữ liệu cho Presenter thông qua các hàm callback.
 7. 2.2 Chức năng của View ▪ View là một giao

  diện người dùng thụ động hiển thị dữ liệu (Model) và tiếp nhận tương tác người dùng và truyền tới để Presenter xử lý tương tác.
 8. 2.3 Chức năng của Presenter ▪ Presenter được ví như

  middle-man. Khi người dùng tương tác với View, Presenter tiếp nhận tương tác người dùng và update Model. ▪ Khi Model được update hay có thay đổi, Presenter lấy dữ liệu từ Model, định dạng và đưa tới View để hiển thị.
 9. 3. So sánh giữa MVP và MVC

 10. Ưu điểm của MVP ▪ Code rõ ràng rành mạch,

  các task lớn được chia ra nhiều task nhỏ -> dễ test/debug. ▪ Phân chia rành mạch giữa các loại xử lí : xử lí dữ liệu / xử lí view / xử lí business logic. ▪ Phát triển ứng dụng lâu dài, dễ bảo trì và nâng cấp.
 11. 4. DEMO

 12. None