Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mô hình bền vững cho phát triển và ứng dụng PMNM

HungNT
April 26, 2013

Mô hình bền vững cho phát triển và ứng dụng PMNM

Bài trình bày của Ô. Lê Trung Nghĩa, Chuyên viên Bộ KH&CN (đồng thời là Đại diện VFOSSA) trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Đà Nẵng).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript

 1. NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA VĂN PHÒNG PHỐI HỢP

  PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: [email protected] Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/blogs/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/ Đăng ký tham gia HanoiLUG: http://lists.hanoilug.org/mailman/listinfo/hanoilug/ MÔ HÌNH BỀN VỮNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PMTDNM HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PMTDNM ĐÀ NẴNG, NGÀY 26/04/2013
 2. Lưu ý tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM -

  1 Tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM, không đóng mã nguồn → tạo rẽ nhánh không cần thiết, gây hại cho đơn vị phát triển và các đơn vị sử dụng. ▲ Phát triển đúng mô hình, có đóng góp ngược lên dòng trên cho cây dự án nguồn mở gốc ban đầu. Phát triển rẽ nhánh, không có đóng góp ngược lên dòng trên cho cây dự án nguồn mở gốc ban đầu. ► Bán dịch vụ xung quanh phần mềm của chung cộng đồng, không bán phần mềm không phải của mình! 2012 - Phát triển nhân - Nhân Linux: 226 công ty, hơn 1.300 lập trình viên cùng cộng tác phát triển. - Các trình điều khiển phần cứng và thiết bị ngoại vi nằm trong nhân Linux. - Trung bình 70 ngày ra một phiên bản nhân mới.
 3. Cộng đồng những người sử dụng tham gia vào tiến

  trình phát triển PMTDNM → Đưa ra các yêu cầu tính năng, báo cáo lỗi... → Người sử dụng càng nhiều càng tốt → Tốt nhất là trong GDĐT! Lưu ý tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM - 2
 4. Có chiến lược ứng dụng & phát triển PMTDNM Không

  Người tiêu dùng → không Người đóng góp → không Người lãnh đạo → không PMTDNM! Người tiêu dùng Người lãnh đạo Người đóng góp
 5. Gợi ý chính sách cho ứng dụng và phát triển

  bền vững PMTDNM ở Việt Nam 1. Tuân thủ đúng mô hình phát triển của PMTDNM, tránh “cái chết hệ thống” được báo trước, có thể là năm 2016. 2. Nhanh chóng có chính sách mua sắm CNTT dựa vào dịch vụ + chuẩn mở để thay thế dần chính sách mua sắm dựa vào sản phẩm. 3. Giáo dục công lập tất cả các cấp học và các cơ quan nhà nước, bắt buộc sử dụng PMTDNM. 4. Chế tài mạnh để thực hiện các nội dung chính sách bắt buộc này. 5. Xây dựng cộng đồng các dự án theo đúng triết & pháp lý PMTDNM.
 6. Tài liệu tham khảo 1. Hiểu biết về mô hình

  phát triển nguồn mở. Quỹ Linux, 11/2011. 2. Ngược lên dòng trên. Quỹ Linux, 01/2012. 3. Thiết lập chiến lược phần mềm nguồn mở. Quỹ Linux, 11/2011. 4. Phát triển nhân Linux. Quỹ Linux, 01/2012.