Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mô hình bền vững cho phát triển và ứng dụng PMNM

HungNT
April 26, 2013

Mô hình bền vững cho phát triển và ứng dụng PMNM

Bài trình bày của Ô. Lê Trung Nghĩa, Chuyên viên Bộ KH&CN (đồng thời là Đại diện VFOSSA) trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Đà Nẵng).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript

 1. NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA
  VĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN
  MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ,
  BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
  Email: [email protected]
  Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/
  http://letrungnghia.mangvn.org/blogs/
  Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/
  HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
  Đăng ký tham gia HanoiLUG:
  http://lists.hanoilug.org/mailman/listinfo/hanoilug/
  MÔ HÌNH BỀN VỮNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ
  ỨNG DỤNG PMTDNM
  HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PMTDNM
  ĐÀ NẴNG, NGÀY 26/04/2013

  View Slide

 2. Lưu ý tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM - 1
  Tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM, không đóng mã nguồn → tạo rẽ nhánh
  không cần thiết, gây hại cho đơn vị phát triển và các đơn vị sử dụng.
  ▲ Phát triển đúng mô
  hình, có đóng góp ngược
  lên dòng trên cho cây dự
  án nguồn mở gốc ban đầu.
  Phát triển rẽ nhánh, không
  có đóng góp ngược lên
  dòng trên cho cây dự án
  nguồn mở gốc ban đầu. ►
  Bán dịch vụ xung quanh phần mềm của chung cộng đồng, không bán phần mềm không phải của mình!
  2012 - Phát triển nhân
  - Nhân Linux: 226 công ty,
  hơn 1.300 lập trình viên
  cùng cộng tác phát triển.
  - Các trình điều khiển phần
  cứng và thiết bị ngoại vi
  nằm trong nhân Linux.
  - Trung bình 70 ngày ra
  một phiên bản nhân mới.

  View Slide

 3. Cộng đồng những người sử dụng tham gia vào tiến trình phát triển
  PMTDNM → Đưa ra các yêu cầu tính năng, báo cáo lỗi... → Người
  sử dụng càng nhiều càng tốt → Tốt nhất là trong GDĐT!
  Lưu ý tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM - 2

  View Slide

 4. Có chiến lược ứng dụng & phát triển PMTDNM
  Không Người tiêu dùng → không Người đóng góp → không Người lãnh đạo → không PMTDNM!
  Người
  tiêu dùng
  Người
  lãnh đạo
  Người
  đóng góp

  View Slide

 5. Ví dụ về một dự án phát triển PMTDNM

  View Slide

 6. Gợi ý chính sách cho ứng dụng và
  phát triển bền vững PMTDNM ở Việt Nam
  1. Tuân thủ đúng mô hình phát triển của PMTDNM, tránh “cái chết hệ
  thống” được báo trước, có thể là năm 2016.
  2. Nhanh chóng có chính sách mua sắm CNTT dựa vào dịch vụ +
  chuẩn mở để thay thế dần chính sách mua sắm dựa vào sản phẩm.
  3. Giáo dục công lập tất cả các cấp học và các cơ quan nhà nước, bắt
  buộc sử dụng PMTDNM.
  4. Chế tài mạnh để thực hiện các nội dung chính sách bắt buộc này.
  5. Xây dựng cộng đồng các dự án theo đúng triết & pháp lý PMTDNM.

  View Slide

 7. Tài liệu tham khảo
  1. Hiểu biết về mô hình phát triển nguồn mở. Quỹ Linux, 11/2011.
  2. Ngược lên dòng trên. Quỹ Linux, 01/2012.
  3. Thiết lập chiến lược phần mềm nguồn mở. Quỹ Linux, 11/2011.
  4. Phát triển nhân Linux. Quỹ Linux, 01/2012.

  View Slide

 8. Cảm ơn!
  Hỏi đáp

  View Slide