Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Giải pháp PMNM cho Chính phủ điện tử (và nhiều lĩnh vực khác)

HungNT
April 26, 2013

Giải pháp PMNM cho Chính phủ điện tử (và nhiều lĩnh vực khác)

Bài trình bày của Ô. Trần Kiêm Dũng – Phó Giám đốc giải pháp, công ty DTT trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Đà Nẵng).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Phần mềm nguồn mở - giải pháp cho chính phủ

  điện tử (và rất nhiều thứ khác) Người trình bày: Trần Kiêm Dũng, phó giám đốc Giải Pháp, công ty DTT
 2. DTT Copyright 2012 - Confidential 2 Giới thiệu DTT Group

  www.dtt.vn • DTT là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam hoạt động về gia công phần mềm từ năm 2000 • Thị trường toàn cầu, • Đội ngũ kỹ sư phần mềm được chứng nhận bởi Carnegie Mellon • Với thị trường Việt Nam, hiện nay DTT cung cấp các giải pháp cho chính phủ điện tử (e-Government) và giải pháp kiến trúc tổng thể (EA) cho doanh nghiệp, tổ chức • Nhiều bộ, ngành chủ chốt cũng như các công ty và tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam và Quốc tế đã và đang là khách hàng của DTT
 3. DTT Copyright 2012 - Confidential DTT và phần mềm nguồn

  mở 2004:Cộng đồng phần mềm nguồn mở - Cỗ pháo đa nòng 2005: Cổng Thánh Gióng xây dựng hoàn toàn trên mã nguồn mở 2013: Hội thảo quốc gia PMNM, Đà Nẵng 2009: Bắt đầu Xây dựng DTT Egov Open Platform 2012: Hội thảo PMNM và hội thảo quốc gia, DNG67, Vfossa, Viet OpenStack Xây dựng và phát triển cộng đồng PMNM là bước tiến chúng ta cần đạt được cho một mục đích xa hơn: trở thành một quốc gia hùng mạnh về CNTT. Coi định hướng phát triển và làm chủ Nền tảng chính phủ đám mây nguồn mở là một đột phá chiến lược với ưu tiên hàng đầu trong ứng dụng Chính phủ điện. Đồng thời hoàn thiện môi trường pháp lý kích hoạt sự bùng nổ của mô hình này thông qua việc cho phép mua sắm dịch vụ CPĐT trên đám mây. Phát huy Sáng tạo nguồn mở để phát huy hệ sinh thái Công nghiệp CNTT mới mang lại không chỉ giá trị kinh tế mà còn là năng lực làm chủ và năng lực làm ra các sản phẩm mới – thông qua các chương trình hỗ trợ hợp tác cụ thể 4 bên Chính phủ – Cộng đồng – Doanh nghiệp – Trường đại học. Làm thôi!
 4. Đề án 1755 NQ TW 13 và NQ CP 16

  Chiến lược-KTXH 2011-2020 Nền tảng chính phủ điện tử là một sản phẩm và công nghệ chiến lược trong hạ tầng CNTT-TT và là một cơ hội để phát triển hệ sinh thái CNTT Việt Nam sáng tạo Vai trò chiến lược của Nền tảng chính phủ điện tử
 5. PEOPLE SHARE TECHNOLOGY Đi tắt đón đầu – đột phá

  chiến lược với Nền tảng Chính phủ Điện tử Đám mây DTT eGov Platform
 6. DTT Copyright 2012 - Confidential DTT Copyright 2012 6 Xác

  định kiến trúc tổng thể Kiến trúc CPĐT tổng thể (e-government EA) là cơ sở để xây dựng gỉải pháp CPĐT
 7. Cơ sở dữ liệu Ứng dụng Middleware Hệ điều hành

  Ảo hoá Máy chủ Lưu trữ dữ liệu Mạng Runtime Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Middleware Hệ điều hành Ảo hoá Máy chủ Lưu trữ dữ liệu Mạng Runtime Middleware Hệ điều hành Ảo hoá Máy chủ Lưu trữ dữ liệu Mạng Runtime Middleware Hệ điều hành Ảo hoá Máy chủ Lưu trữ dữ liệu Mạng Runtime Chủ đầu tư tự quản lý Đối tác quản lý Các mô hình đám mây Chủ đầu tư tự quản lý Đám mây riêng (Private cloud) Cơ sở hạ tầng (IaaS) Nền tảng (PaaS) Phần mềm (SaaS)
 8. Trung tâm Dữ liệu Miền của Chính phủ Nền Tảng

  CPĐT Đám Mây eGov Platform Đám mây Miền của Chính phủ TT Dữ liệu Đối tác P P P Dịch vụ công và ứng dụng dùng chung Tầm nhìn: Chính phủ điện tử đám mây
 9. DTT Copyright 2012 - Confidential 15 T Phần mềm nguồn

  mở Nền tảng ứng dụng CPĐT eGov Platform do DTT xây dựng, là một tập hợp các quy trình chuẩn và công nghệ phần mềm nguồn mở chuẩn, đã được tích hợp để hỗ trợ công việc xây dựng, triển khải, kích hoạt và vận hành các ứng dụng dich vụ công trực tuyến Nền tảng ứng dụng eGov Platform tích hợp và bổ sung chức năng của khung chuẩn eGovFrame với một số công nghệ nguồn mở hàng đầu và thông dụng nhất trong các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế hiện nay, như: 1. Liferay: Quản lý cổng thông tin điện tử (Portal) 2. Alfresco: Quản lý bản ghi và văn bản 3. Pentaho: Phân tích, khai phá dữ liệu, và thông minh nghiệp vụ (Business Intelligence) 4. Apache ServiceMix: Quản lý các dịch vụ (Enterprise service bus - ESB) 5. Jboss: Máy chủ ứng dụng 6. uEngine: Quản lý việc xử lý các tiến trình công việc 7. PostGIS: Cơ sở dữ liệu không gian 8. GeoServer: Máy chủ cung cấp các dịch vụ dữ liệu không gian
 10. DTT Copyright 2012 - Confidential 17 eGov Platform: Các chức

  năng 1. Cung cấp một điểm truy nhập duy nhất cho tất cả các dịch vụ công trực tuyến 2. Phục vụ việc chia sẻ dữ liệu đã được chuẩn hoá giữa các đơn vị chính phủ (sở ngành, phường quận, cục, bộ, …) 3. Liên kết các quy trình hành chính liên đơn vị, và hỗ trợ xử lý theo dõi hồ sơ liên thông giữa nhiều đơn vị 4. Cung cấp một số dịch vụ tiện ích hạ tầng (shared services) giúp việc xây dựng ứng dụng mau chóng hơn. Ví dụ: Xác nhận người dùng và phân quyền, Kiểm soát và truy vết thay đổi, ... 5. Cung cấp một số ứng dụng lõi (core applications). Ví dụ: Phân tích dữ liệu, Quản lý văn bản, … 6. Hỗ trợ việc cung cấp dich vụ công đa kênh một cách đồng bộ qua cổng dịch vụ trực tuyến một cửa, trung tâm dịch vụ một cửa, tin nhắn SMS, điện thoại thông minh, … Các chức năng tiêu biểu:
 11. DTT Copyright 2012 - Confidential Các ứng dụng lõi /

  Các dich vụ dùng chung  Các ứng dụng lõi (Main core applications) – Quản lý trường hợp và giao dịch (Transaction and case management) – Quản lý tiến trình công việc (Business process management) – Quản lý tài liệu (Document management) – Quản lý bản ghi (Record management) – Phân tích dữ liệu và hệ thông tin quản lý (MIS and Data analysis)  Các dịch vụ dùng chung (Main shared services) – Định danh người dùng (User identity management services: Single sign- on & Authentication) – An ninh bảo mật (Security services: E.g., Audit and Logging) – Biểu mẫu trực tuyến (e-Forms services) – Dữ liệu địa lý/không gian (Geographical/Spatial data services) – Chuyển đổi dữ liệu (Data transformation services) – Cổng thông tin điện tử (Portal services) – Thanh toán điện tử (e-Payment services) – Trao đổi thông điệp (Inter-Agency messaging) – Khung tích hợp (Integration framework) 18
 12. DTT Copyright 2012 - Confidential 19 Quản lý dữ liệu

  địa lý/không gian là một dịch vụ nền tảng quan trọng được yêu cầu bởi nhiều ứng dụng: – Quản lý quyền sử dụng đất – Quản lý cấp phép xây dựng – Quản lý chính phủ điện tử cấp phường/quận – Quản lý dự án đầu tư – Quản lý cấp phép đăng ký kinh doanh GIS là một dich vụ nền tảng
 13. DTT Copyright 2012 - Confidential 20 GIS là một dich

  vụ nền tảng 20 Dịch vụ “một cửa” trực tuyến Cơ sở dữ liệu về quyền sử dụng đất Cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh Cơ sở dữ liệu về chính phủ điện tử cấp phường/quận ... Cơ sở dữ liệu GIS Các bản đồ theo chủ đề Tìm kiếm Các báo cáo  GIS như là một dịch vụ nền tảng, chứ không phải chỉ là các chức năng phục vụ cho các ứng dụng cụ thể như Quản lý đất đai, Quản lý chiếu sáng đô thị, Quản lý cấp thoát nước, … Hệ thống GIS sẽ được cập nhật thường xuyên thông qua các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến khai thác bản đồ nền thống nhất của thành phố. Mô hình triển khai sẽ là CityGIS với tất cả các chức năng cần thiết cho việc quản lý thành phố
 14. eGov Platform đảm bảo khả năng tương tác giữa các

  ứng dụng dịch vụ công, hỗ trợ việc chia sẻ thông tin, tăng cường sự hợp tác liên thông giữa các sở ngành và phường quận và giúp tiết kiệm chi phí xây dựng và bảo trì ứng dụng G2G (Government-to-Government) Với eGov Platform, các ứng dụng dịch vụ công đều theo một giao diện chuẩn giúp cho người dùng dễ chấp nhận và sử dụng. Với eGov Platform, các ứng dụng có thể liên thông nhiều đơn vị để cung cấp dịch vụ một cửa ở các cấp độ 3 và 4 cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng và mức độ hài lòng của người dùng G2C (Government-to-Customer) Sử dụng eGov Platform sẽ giúp phát triển ngành dịch vụ CNTT địa phương. Các nhà thầu vừa và nhỏ cung cấp dịch vụ và giải pháp trong lĩnh vực Chính phủ điện tử, nhờ sử dụng eGov Platform, sẽ có cơ hội cải thiện năng lực cốt lõi của họ, khả năng công nghệ, và năng suất cạnh tranh trên thị trường quốc tế G2B (Government-to-Business) Lợi ích của eGov Platform DTT Copyright 2012 - Confidential 21
 15. eGov Platform 22 DTT Copyright 2012 - Confidential Khả năng

  tích hợp Tích hợp với dữ liệu và dịch vụ GIS
 16. DTT Copyright 2012 - Confidential eGov Platform: Các lợi ích

   Các lợi ích đem lại bởi mô hình kiến trúc của eGov Platform – Cung cấp các dịch vụ khách hàng tốt hơn thông qua nhiều kênh – Tính hiệu quả và tính kinh tế của việc triển khai và vận hành – Đẩy nhanh tốc độ của quá trình triển khai – Cực đại hóa các khả năng tích hợp với các tiến trình công việc và các dịch vụ được phát triển trong tương lai – Duy trì sự ổn định về mặt kiến trúc trong một khoảng thời gian dài (> 20 năm) – Cực tiểu hóa thời gian không hoạt động của hệ thống 23
 17. DTT Copyright 2012 - Confidential Lộ trình tương lai 24

  2012: Phiên bản DTT Egov Platform 1.0 2013: Phiên bản DTT Egov Platform 2.0 2014: Phiên bản DTT Egov Platform 3.0 Tích hợp một cửa, mô hình PaaS và SaaS Đáp ứng đầy đủ nhu cầu dịch vụ công Tích hợp đám mây riêng ( private cloud), tích hợp sâu với OpenStack Cung cấp đầy đủ các ứng dụng dịch vụ công cơ bản, tích hợp một cửa Cung cấp đầy đủ dữ liệu tích hợp trong đám mây riêng, tạo các báo cáo, thông tin tích hợp dành cho lãnh đạo Tích hợp liên thông các đám mây riêng. Tích hợp dữ liệu lớn . Tích hợp các kênh thiết bị Triển khai đầy đủ các dịch vụ, tích hợp dữ liệu trên các kênh khác nhau và tích hợp dữ liệu lớn giúp hoạch định ra quyết định cấp Chính phủ
 18. DTT Copyright 2012 - Confidential Phương pháp khảo sát 26

  Bước 1 •Khảo sát tổng thể •Khảo sát chi tiết Bước 2 •Đề xuất mô hình/yêu cầu chức năng, phi chức năng/ mô hình triển khai •Lấy xác nhận đồng ý của đơn vị sử dụng Bước 3 •Đề xuất mẫu ứng dụng (Prototype) và mô hình triển khai •Lấy xác nhận đồng ý của đơn vị sử dụng Nhân rộng •Tích hợp hệ thống. •Chuyển đổi dữ liệu •Làm mới các dịch vụ •Thay thế chuyển đổi các dịch vụ •Chọn lựa một số ứng dụng để triển khai thử nghiệm •Nhận phản hồi của các đối tượng sử dụng, hoàn thiện hồ sơ yêu cầu và thiết kế. Thử nghiệm 1 tháng 3 tháng 12+ tháng Nhân rộng Giai đoạn thử nghiệm Giai đoạn nhân rộng
 19. DTT Copyright 2012 - Confidential 27 Khuyến nghị các bước

  tiếp theo 1. Khảo sát nhu cầu của đơn vị thông qua các trao đổi với các cấp có thẩm quyền về CNTT của đơn vị 2. Khảo sát hiện trạng hệ thống CNTT CPĐT của đơn vị thông qua báo cáo và một số khảo sát thực địa 3. Trên cơ sở kết quả thu được, DTT sẽ gửi bản báo cáo bao gồm những điểm sau: a. Một số nhận xét về khoảng trống giữa nhu cầu và hiện trạng Chính phủ điện tử tại đơn vị b. Một số khuyến nghị chiến lược và giải pháp trung, ngắn hạn c. Ánh xạ khuyến nghị giải pháp để giải quyết các khoảng trống, các khuyến nghị nêu trên d. Đề xuất hợp tác, thông qua các dự án cụ thể với lộ trình thử nghiệm rồi nhân rộng 4. Lãnh đạo đơn vị duyệt và thông qua đề xuất hợp tác, phân bổ nguồn lực thực hiện 5. Hai bên xúc tiến thực hiện các dự án cụ thể