Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Phát triển PMNM trên nền điện toán đám mây

HungNT
April 26, 2013

Phát triển PMNM trên nền điện toán đám mây

Bài trình bày của Ô. Trần Minh, Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Hà Nội).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript

 1. PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
  NGUỒN MỞ TRÊN NỀN ĐIỆN
  TOÁN ĐÁM MÂY
  Người trình bày: Trần Minh
  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  VIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM

  View Slide

 2. ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
  • Nhu cầu sử dụng điện
  toán đám mây trên thế
  giới
  – Khu vực chính phủ
  – Khu vực tư nhân
  • Các ưu điểm và rào cản
  khi sử dụng điện toán
  đám mây
  – Ưu điểm
  – Rào cản

  View Slide

 3. ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TẠI VIỆT
  NAM
  • Sử dụng điện toán đám mây cho Chính phủ
  – Khả năng áp dụng:
  • Thực hiện việc tạo ra dữ liệu, lưu trữ, quản lý dữ liệu
  • Tạo ra một môi trường thông thoáng, liên thông để làm
  việc
  – Các rào cản chủ yếu:
  • Nghi ngại về tính an toàn
  • Tính riêng tư
  • Thói quen
  ĐIỆN TOÁN
  ĐÁM MÂY
  RIÊNG

  View Slide

 4. ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY RIÊNG
  • Khả năng xây dựng và triển khai điện toán
  đám mây tại Việt Nam
  – Sử dụng giải pháp thương mại
  – Chi phí license
  – Chi phí cài đạt, tích hợp, vận hành
  • -> vượt quá khả năng của DN nhỏ; các cơ quan, tổ chức
  nhà nước.
  – Giải pháp công nghệ

  View Slide

 5. • Giải pháp công nghệ
  – Đám mây tập trung tại Data Center
  – Desktop ảo
  – Một số ứng dụng dịch vụ:
  • SaaS: Có ứng dụng cloud, khai thác riêng rẽ. Không có
  nền tảng. Không xây dựng đượng các Kho dữ liệu sử
  dụng chung.
  • Trên thị trường thiếu vắng các mngj đám mây dùng
  riêng.
  • Rào cản: Chi phí, dịch vụ, con người

  View Slide

 6. 3 GiẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐiỆN
  TOÁN ĐÁM MÂY
  • Mạng đám mây riêng
  – Môi trường làm việc riêng, các biện pháp bảo mật là
  riêng, quản lý dữ liệu riêng, nơi đặt thiết bị riêng
  – Kết nối các môi trường làm việc này (khai thác, trao
  đổi dữ liệu) là sử dụng công nghệ đám mây (iDragon
  Cloud Gate)
  • Cổng dịch vụ đám mây
  – Đây là một dịch vụ được ảo hóa, thiết kế để kết nối các
  đám mây riêng.
  – Đảm bảo security, người dùng yên tâm, tự bảo quản
  dữ liệu, thiết bị, của mình.

  View Slide

 7. 3 GiẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐiỆN
  TOÁN ĐÁM MÂY (2)
  • Truy nhập các dịch vụ ĐTĐM thông qua thiết
  bị di dộng.Truy cập điện toán đám mây riêng.
  – Số hóa, quản lý, trao đổi văn bản hành chính điện
  tử giữa các cơ quan, tổ chức (Sở KHĐT Hà Nội –
  UBND Quận Tây Hồ - UBND Phường Yên Phụ)
  – Lưu trữ tài liệu, văn bản đám mây (sử dụng thiết bị
  di động để số hóa đưa vào lưu trữ đám mây, tra
  cứu, trao đổi.
  – Voice, Video conferencing quan đám mây.

  View Slide

 8. GIẢI PHÁP IDRAGON CLOUD
  • iDragon Clouds cung cấp giải pháp nền tảng xây dựng các
  mạng đám mây riêng, bao gồm các đám mây cá nhân, đám
  mây chia sẻ nhóm và đám mây cộng đồng. Các đám mây riêng
  dùng để lưu trữ dữ liệu, cung cấp dịch vụ, phần mềm và nội
  dung số bên trong mạng nội bộ của doanh nghiệp, trên mạng
  diện rộng và Internet. iDragon Clouds là giải pháp điện toán
  đám mây riêng hoàn thiện và có đầy đủ chức năng, được đóng
  gói sẵn sàng để chuyển giao cho khách hàng là các đối tác,
  doanh nghiệp và người dùng cá nhân.
  • Tên thương hiệu iDragon® đã được đăng ký bảo hộ theo giấy
  Chứng nhận nhãn hiệu số 154989 do Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ
  Khoa học và Công nghệ Việt nam cấp ngày 23/11/2010 tại Hà
  Nội.

  View Slide

 9. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI GiẢI
  PHÁP IDRAGON CLOUD

  View Slide

 10. Các thành phần chính của điện toán
  đám mây iDragon Clouds
  • Phần mềm truy cập đám mây trên máy tính trạm, thiết bị di động
  (Notebook, smart phone, POS, kiosk tra cứu thông tin,Camera IP,
  các thiết bị cảm biến…). Các máy tính đám mây iDragon CloudPC
  có khả năng làm việc ngoại tuyến khi không có kết nối mạng, có
  sẵn cơ chế tự động đồng bộ dữ liệu với đám mây khi kết nối được
  khôi phục.
  • Thiết bị mạng CloudBox dùng để xây dựng các mạng đám mây
  riêng, kết nối với mạng nội bộ và Internet, tích hợp sẵn các phần
  mềm quản trị và ứng dụng.
  • Phần mềm máy chủ lưu trữ dữ liệu và cung cấp dịch vụ đám mây
  trên các máy chủ, trung tâm dữ liệu đám mây dùng để quản lý các ổ
  đĩa cứng, ổ đĩa mạng, sao lưu, phục hồi dữ liệu, cung cấp các dịch
  vụ quản trị người dùng và các dịch vụ đám mây khác.

  View Slide

 11. Các dịch vụ đám mây iDragon
  Clouds
  • Các dịch vụ nền tảng
  – Quản lý và xác thực người dùng dịch vụ đám mây, phân
  quyền, kiểm toán thời gian và tài nguyên sử dụng dịch vụ
  đám mây.
  – Quản lý dữ liệu cá nhân của người dùng, dữ liệu chia sẻ
  dùng chung của các nhóm người dùng, dữ liệu của doanh
  nghiệp, dữ liệu chia sẻ với khách hàng, các thông tin về cấu
  hình hệ thống và hoạt động mạng.
  – Trao đổi thông tin trực tuyến đa truyền thông giữa
  người dùng với người dùng, người dùng với dịch vụ đám
  mây thông qua các thiết bị đầu cuối.

  View Slide

 12. Các dịch vụ đám mây iDragon
  Clouds (2)
  • Các dịch vụ giá trị gia tăng
  – Quản lý Văn phòng: kiến tạo môi trường làm việc văn
  phòng, quản lý kết nối máy trạm với mạng Internet, chia sẻ
  máy in, chia sẻ thông tin dùng chung qua máy trạm, máy
  tính bảng, điện thoại thông minh.
  – Quản lý dữ liệu: lưu trữ, sao lưu dự phòng, khôi phục dữ
  liệu bằng dịch vụ đám mây riêng, đám mây công cộng.
  – Quản trị kho dữ liệu số: số hóa văn bản, lưu trữ, quản lý
  văn bản điện tử, xử lý luồng công việc, phân phối và chia
  sẻ thông tin trên mạng.
  – Dịch vụ đám mây trực tuyến: các kênh phân phối nội
  dung trực tuyến như website, cổng thông tin, âm nhạc, giải
  trí, giáo dục, thư viện số, trò chơi trực tuyến.

  View Slide

 13. Các giải pháp phần mềm trên nền
  tảng đám mây iDragon Clouds
  • Giải pháp khám phá kho dữ liệu (iDCE
  • Giải pháp số hóa tài liệu (iDCS)
  • Giải pháp theo dõi và quản lý dữ liệu cảm biến
  (iDCSM)
  • iDragon®Cloud Customer Care (iD3C)
  • Giải pháp giám sát và hội nghị truyền hình
  (iDC/CVC)
  • Giải pháp trao đổi văn bản hành chính điện tử giữa
  các cơ quan/tổ chức (Sở KHĐT, UBND Quận Tây
  Hồ, UBND Phường Yên Phụ)

  View Slide

 14. View Slide

 15. Mạng cảm biến dữ liệu môi trường

  View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. Hội nghị truyền hình đám mây

  View Slide

 21. Số hóa và lưu trữ đám mây văn bản
  hành chính điện tử

  View Slide

 22. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT
  TRIỂN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
  • Dưới góc độ Nhà nước
  – Hình thành một tổ chức liên kết nhà nước và doanh nghiệp có
  trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất chính sách quốc gia liên quan tới
  Điện toán đám mây
  – Hiểu rõ lợi ích mà “đám mây” sẽ mang lại và hành động ngay lập
  tức
  – Xây dựng các Kho dữ liệu văn bản điện tử và các mạng dùng riêng
  Chính phủ
  – Bảo vệ tính riêng tư và an toàn dữ liệu trong thế giới các “đám
  mây”
  – Xây dựng một hạ tầng mềm dựa trên nền tảng các đám mây riêng
  (đám mây chính phủ) để cung cấp dịch vụ công, mở rộng phạm vi
  tham gia kinh doanh dịch vụ đám mây cho các doanh nghiệp

  View Slide

 23. Đề xuất phát triển Hạ tầng mềm dựa trên
  nền tảng đám mây riêng V-CLOUDS
  • V-Clouds vận hành trên hạ tầng mạng Viễn thông - Internet quốc gia và của
  các nhà cung cấp dịch vụ kết nối mạng ở Việt Nam (nền tảng mềm trên hạ
  tầng mạng công cộng)
  • 2. V-Clouds quản lý các Cổng Kết nối và Dịch vụ đám mây (Cloud Gates)
  các mạng đám mây riêng của từng cơ quan Chính phủ ở cấp trung ương, cơ
  quan chính quyền các địa phương thông qua hạ tầng mạng dùng riêng
  Chính phủ hoặc mạng Internet (tất cả các kết nối qua Internet đều phải
  được mã hóa và bảo mật)
  • 3. Các Mạng dùng riêng (V-Cloud) của từng cơ quan, tổ chức nhà nước
  hoặc doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ đều được xây dựng thành các
  đám mây riêng, với cơ chế quản lý riêng (đặc thù, độc lập) về dữ liệu, dịch
  vụ, con người … nhưng vẫn có khả năng kết nối thông qua các thiết bị kết
  nối đám mây (CloudBox) với Cổng Kết nối và Cổng Dịch vụ đám mây
  (Cloud Gates)

  View Slide

 24. • 4. V-Clouds thực hiện quản lý và cung cấp dịch vụ quản lý người dùng là
  công chức, viên chức các cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước theo mô
  hình phân tán, phân cấp hành chính hiện hành về tổ chức nhân sự, dịch vụ
  quản lý công dân (khách hàng) sử dụng dịch vụ công và dịch vụ của doanh
  nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ công hoặc dịch vụ thương mại truy cập
  hệ thống thông tin bên trong các mạng đám mây riêng, kết nối và cung cấp
  các dịch vụ hành chính, dịch vụ công và dịch vụ thương mại khác thông
  qua các Cổng Dịch vụ đám mây (Cloud Gates)
  • 5. Nhà nước ban hành các tiêu chuẩn, định dạng dữ liệu lưu trữ và trao đổi
  bên trong hạ tầng kết nối mềm V-Clouds, kết nối với các Cổng kết nối và
  Cổng Dịch vụ đám mây.
  • 6. Các Doanh nghiệp cung cấp nội dung số, các dịch vụ công ủy quyền hay
  dịch vụ thương mại đều có thể tham gia kết nối với V-Clouds tới mọi công
  dân có sử dụng tài khoản công dân (định danh điện tử) đã được quản lý
  trong V-Clouds.

  View Slide

 25. KẾT LUẬN
  • Điện toán đám mây chắc chắn sẽ đem lại nhiều cơ hội phát triển mới cho
  CNTT Việt Nam, nếu chúng ta biết khôn ngoan và chủ động nắm lấy cơ hội
  này, đừng để buông trôi như lịch sử phát triển CNTT của Việt Nam trước
  đây đã cho thấy (bài học về cơ hội gia công, xuất khẩu phần mềm, ứng
  dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước, trong các ngành nghề, lĩnh
  vực …). Phát triển điện toán đám mây dựa trên phần mềm nguồn mở là cơ
  hội duy nhất để Việt Nam nhanh chóng làm chủ công nghệ, đạt mục tiêu
  nước Việt Nam mạnh về công nghệ và thông tin.

  View Slide