Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT20 - DA106A - Användbarhet (1)

HT20 - DA106A - Användbarhet (1)

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

October 07, 2020
Tweet

Transcript

 1. Användbarhet

 2. Frågor innan vi drar igång?

 3. Moment: Användbarhet Två föreläsningar Del av inlämningsuppgift

 4. Föreläsningar 1. Användbarhet – Generellt 2. Användbarhet – Inriktning IT

 5. Användbarhet

 6. None
 7. None
 8. Vad är användbarhet?

 9. ”Något som är enkelt att använda”

 10. Vad är användbarhet?

 11. Definition av användbarhet “The extent to which a product can

  be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use” (ISO)
 12. Definition av användbarhet Använd- barhet Lätt att lära Effektiv Ändamåls

  -enlig Fel- tolerans Engage- rande
 13. Definition av användbarhet • Effektivitet o Rätt funktionalitet o Stödjer

  användarens arbetsuppgifter o Lätt att lära och komma ihåg • Produktivitet o Gör sällan fel o Klarar många arbetsuppgifter o Snabb • Nöjda användare o Kanske rent av kul o Bra till mods o Ej ohälsosamt o Orsakar inte stress o Orsakar inte arbetsskador • Säkerhet o Användarna kan inte ”förstöra” av misstag o Man kan ångra sig
 14. None
 15. Att förstå användaren

 16. None
 17. Användbarhet?

 18. Varför användbarhet? Intern lönsamhet  Ökar produktiviteten  Ökar trivseln

   Minskar felen  Minskar kostnader (support, utbildning m.m.)  Minskar arbetsskador, vantrivsel Extern Lönsamhet  Ökar försäljningen  Nöjda kunder  Minskar support- och utvecklingskostnader
 19. Är användbarhet svårt?

 20. Varför är användbarhet svårt?

 21. Utvecklare är inte användare

 22. Användbarhet – med användaren i fokus Användare Utvecklare Kommunikation

 23. None
 24. Varför är användarna viktiga?  Det är användarna som ska

  använda systemet – inte utvecklaren
 25. Användarna – vilka är de?  Demografisk information  Vad

  kan dem?  Vad kan de lära sig?  Vad är deras generella bakgrund?  Vad är deras domän?
 26. Att lära känna användarna Målgruppsanalys Personas Kontinuerlig kommunikation Kontinuerliga tester

 27. None
 28. En misslyckad kampanj

 29. Saker går fel annars…

 30. Så… kunder…

 31. Användbarhet, vad ska man tänka på?

 32. Vad kan vi göra?

 33. Förståelse för hur man ska göra

 34. Begränsningar på hur man kan göra

 35. Konceptuella modeller

 36. Mappning

 37. Återkoppling

 38. Igenkänning

 39. Möjlighet att ångra

 40. Konsekvent utseende

 41. Förenkling / minimalism

 42. Fokus?

 43. None
 44. None
 45. None
 46. Hur fungerar vi?  Människor ser de som de förväntar

  sig  Svårt att fokusera på mer än en sak  Lättare att känna igen än att komma ihåg
 47. Tänk på en häst Ett litet test

 48. Åt vilket håll har den huvudet?

 49. Grov statistik  Huvudet åt vänster 65%  Huvudet åt

  höger 30%  Framifrån 3%  Annan 1%  Kan inte svara 1%
 50. Minnet Vi har tre typer av minne 1. Sensoriskt minne

  2. Korttidsminne 3. Långtidsminne
 51. Sensoriskt minne Information från våra sinnen Varar mindre än 1

  sekund Allt förs inte vidare i minneskedjan Försvinner snabbt
 52. Korttidsminnet 7 +- 2 enheter Cirka 30 sekunder Störningskänsligt

 53. Övning

 54. Memorera raden i 10 sekunder XPLSRKQMZJ

 55. Kommer du ihåg alla bokstäverna?

 56. Memorera raden i 10 sekunder SAS IBM NATO

 57. Kommer du ihåg alla bokstäverna?

 58. Långtidsminnet ”Ingen” informationsförlust Kräver inlärning Svårt att återkalla ”triggers” Associationer

  i minnet Komma ihåg vs. igenkänning
 59. Färger och ikoner  Vi uppfattar färger och ikoner snabbt

   Kan utnyttjas för t.ex. snabbare överblick  Var noga med att undvika missförstånd
 60. Vilken färg har ordet? Blomma Hammare Häst Bil Affär Skata

  Bok
 61. Vilken färg har texten Gul Röd Blå Rosa Lila Orange

  Grön
 62. Färg  Grön: harmoni, balans, kreativitet  Gul: glädje, stimulans,

  optimism  Blå: exklusivt, lyxigt, svalt  Röd: livslust, provocerande, varmt  Brun: ombonat, mysigt, varmt  Grå: neutralt, sobert, anonymt  Svart: rebelliskt, syndigt  Vit: renhet, fräschör
 63. Bör undvikas GRÖNT PÅ ORANGE RÖTT PÅ GRÖNT GULT PÅ

  ORANGE RÖTT PÅ ORANGE ORANGE PÅ BLÅTT VITT PÅ GULT RÖTT PÅ BLÅTT
 64. Ikoner

 65. Ikoner Kan öka begripligheten

 66. Ikoner kan spara utrymme men kan också….. ….vara svåra att

  förstå
 67. Gestaltlagar Närhetslagen Likhetslagen Kontinuitetslagen Figur-bakgrundslagen

 68. Närhetslagen  Saker som ligger nära varandra uppfattar vi som

  att de hör ihop.
 69. Likhetslagen  Saker som liknar varandra uppfattar vi som att

  de hör ihop.
 70. Kontinuitetslagen  Vi strävar efter att fullfölja mönster för att

  skapa helheter.
 71. Vi söker efter mönster

 72. Vi letar efter mönster Rotmos Äppelmos Potatismos Plåttermos Lingonmos

 73. None
 74. Vad är detta?

 75. Vad är detta?

 76. Att använda ord för att visualisera ett mönster

 77. Nästa vecka Användbarhet – Inriktning IT

 78. Frågor/Kommentarer