Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT21 - DA106A - Layout med CSS (1)

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=47 Anton Tibblin
September 14, 2021

HT21 - DA106A - Layout med CSS (1)

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

September 14, 2021
Tweet

Transcript

 1. LAYOUT MED CSS

 2. Dagens föreläsning Dagens agenda • Snabb repetition av HTML &

  CSS • Element för positionering & layout • Positionering av element • Statisk • Relativ • Absolut • Fixederad • Layout med CSS
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. Repetition: CSS • Att formge en webbplats • Olika klädsel

  till samma innehåll • Hur hittar man det man vill formge?
 10. None
 11. Boxmodellen för HTML-element

 12. Exempel på boxmodellen

 13. None
 14. None
 15. None
 16. Vad gör en layout bra?

 17. Att visa upp HTML-element

 18. Tre olika metoder för att visa upp element Float Flexbox

  Grid
 19. MAN KAN I PRINCIP BYGGA ALLT MED ALLA TEKNIKERNA Men

  det är en dålig idé…
 20. ATT VÄLJA HUR ELEMENT SKA VISAS UPP

 21. display: float • Fungerar bäst när man vill positionera individuellt

  element i förhållande till andra element. Exempel: • En bild ska ligga till höger/vänster om texten • En informationsruta ska ligga till höger/vänster om annat innehåll
 22. display: flex • Fungerar bäst när man vill positionera flera

  element i förhållande till varandra, exempelvis: • Flera bilder efter varandra • Element ska ha olika storlekar beroende på tillgång av yta
 23. display: grid • Fungerar bäst när man vill positionera element

  som ett rutnät, exempelvis: • Bygga layouter med kolumner som har ”fasta” propotioner • Element ska ha olika storlekar beroende på tillgång av yta
 24. Idag tittar vi på: float

 25. OLIKA SÄTT ATT POSITIONERA ELEMENT relativ, statisk, absolut, fixerad

 26. CSS - position

 27. BOXMODELLEN Egenskapen: box-sizing

 28. None
 29. None
 30. box-sizing: content-box; box-sizing: border-box; element { box-sizing: content-box; /* Standard

  */ width: 158px; padding: 20px; border: 1px solid black; } element { box-sizing: border-box; width: 200px; padding: 20px; /* Inkluderas i width */ border: 1px solid black; /* Inkluderas i width */ }
 31. DEMO - POSITIONERING Med float

 32. None
 33. https://de veloper.m ozilla.org/ en- US/docs/ Web/HTM L/Element

 34. None
 35. Hur skapar man en layout?

 36. None
 37. Vi behöver alltså • Sidhuvud • Navigation • Innehåll •

  Sidfot <header> <nav> <main> <footer>
 38. Kan vara bra att ha… • En box (<div>) som

  omsluter hela sidan.
 39. DEMO LAYOUT

 40. None