Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT21 - DA354A - Listor & Lexikon

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=47 Anton Tibblin
November 29, 2021

HT21 - DA354A - Listor & Lexikon

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

November 29, 2021
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. Introduktion till programmering Listor och lexikon

 2. Dagens föreläsning •Vad består ett program av • och hur

  lagrar vi data? •Listor • lagring i sekvenser • i form av strängar • i form av värdesekvenser •Lexikon • Lagring genom nyckel/värde-principen
 3. Frågor innan vi börjar?

 4. None
 5. Kursens uppbyggnad Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4

  Modul 5 Modul Webb Variabler, utskrifter Funktioner, argument, parametrar, returvärden If-satser, for-loopar, while-loopar Listor, lexikon Filhantering, felhantering Webbtjänst
 6. None
 7. Modulerna hittills

 8. None
 9. None
 10. Vad gör ett program egentligen? Input Output Beräkningar Konditional exekvering

  Repetition Från användare Till användare Beräkningar If-satser Iterationer Spara data när programmet körs?
 11. Men vi har ju sparat data innan?

 12. Ex. 1 – Min filmsamling

 13. Om vi vill spara 10st filmer, hur gör vi då?

 14. None
 15. Om vi vill spara 50st filmer, hur gör vi då?

 16. None
 17. Om jag vill skriva ut mina 10st filmer, hur gör

  vi då?
 18. None
 19. Vad finns det för problem med detta?

 20. Vad finns det för problem med detta? 1) Jag måste

  in i källkoden för att lägga till en ny film • Vi vill ju att användaren ska kunna lägga in under programmets körning 2) Jag måste in i källkoden för att skriva ut den nya filmen • Vi vill ju att filmen automatiskt ska skrivas ut när användaren lagt till den 3) Jag behöver individuellt för varje film skriva ”print()” • Vi vill ju skriva ut hela filmsamlingen, snarare än varje film individuellt 4) Den blir en variabel, en rad kod, per film • Vi vill ju automatisera processen så att alla filmen ligger i samma variabel 5) Hur hanterar vi 100st filmer?
 21. Andra sätt att spara data? Än som värde: strängar /

  boolean / nummer
 22. Listor!

 23. Listor – Sekvens av data

 24. En sekvens är ett objekt som innehåller flera värden, som

  lagras en efter den andra. Du kan utföra operationer på en sekvens, för att undersöka och manipulera de värden som lagrats i sekvensen.
 25. Strängar, listor, (tupler) Olika typer av sekvenser

 26. Strängar som sekvenser – med index

 27. None
 28. None
 29. Metoder för strängar - test

 30. Metoder för strängar - modifieringar

 31. Exempel på strängar

 32. Listor i Python • Hittills har vi bara sparat ett

  värde i varje variabel, t.ex. nr_1= 5 nr_2 = 3 nr_3 = 6 • Vi skulle istället kunna spara dessa som en lista: numbers = [5, 3, 6] • På detta sätt kan vi enkelt spara flera värden på samma plats
 33. Listor • En lista är en datatyp som kan innehålla

  flera värden • Listor är förändringsbara, vilket gör att vi kan modifiera dem under ett programs körning • Tupler är inte detta • Listor är en dynamisk datastruktur, vilket gör att vi kan: • Lägga till värden • Modifiera värden • Ta bort värden • Man kan använda metoder för att modifiera listor
 34. None
 35. None
 36. 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2

  3 4 5 6
 37. print(inköpslista[3])

 38. None
 39. None
 40. None
 41. Uppdelning (slicing) av listor Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag

  Söndag 0 1 2 3 4 5 6 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
 42. None
 43. Lägga ihop listor (konkatenering)

 44. In <sekvens> • Vi kan kontrollera om ett värde finns

  i en lista genom in
 45. Funktioner för listor

 46. Lägga till saker i en lista ( ( ) )

 47. Att gå igenom listor med data Nu blir for-loopen väldigt

  händig!
 48. None
 49. None
 50. None
 51. None
 52. None
 53. Listor är förändringsbara datatyper Vad innebär detta?

 54. En lista på böcker

 55. None
 56. Lexikon • Vi använder lexikon för att strukturer upp våra

  värden genom nycklar • Ett tydligt exempel på detta är en klassisk kontaktlista:
 57. Demo på lexikon

 58. Listor är förändringsbara datatyper Vad innebär detta?