$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Att utveckla sitt agila arbetssätt

tobiasfors
December 08, 2017

Att utveckla sitt agila arbetssätt

tobiasfors

December 08, 2017
Tweet

More Decks by tobiasfors

Other Decks in Business

Transcript

 1. Att utveckla sitt agila arbetssätt Tobias Fors tobias.fors@citerus.se @tofo 0709

  - 43 90 86
 2. Agilt?

 3. None
 4. En stadig ström av värdefulla leveranser 
 plus 
 en

  stadig ström av värdefullt lärande.
 5. Joshue Kerievsky http://modernagile.org

 6. Hur bra ska vi vara?

 7. behöver vi vara snabba billiga innovativa … och hur snart?

  Hur bra vill vi vara? roliga
 8. Var som helst från behov till nöjdhet

 9. 01010111
 00101010
 10010100 Var som helst från strategi till kod

 10. Praktik Princip Konkret, 
 begripligt, 
 binärt ”Så här ska

  vi göra!” Kraftfullt, 
 kräver tolkning, 
 svårbedömt ”Hur kan vi leva upp till den här principen bättre?”
 11. Foto av Andrew Taylor https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Intern kvalitet ”Hur nöjd är

  du med den interna kvaliteten i den senaste funktionen vi utvecklat?”
 12. Foto av Andrew Taylor https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Extern kvalitet Intern kvalitet Arbetsglädje

  Förutsägbarhet Produktivitet Lönsamhet
 13. Foto av Andrew Taylor https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Extern kvalitet Intern kvalitet Arbetsglädje

  Förutsägbarhet Produktivitet Lönsamhet
 14. Örebrovändningen ”Det här går aldrig” ”Vad skulle krävas 
 i

  tid och pengar?” ”Varför inte börja med att testa att …” ”Vi har inte tid! ”Måste prioritera viktiga projekt!” ”Det blir för dyrt!” ”Så kan man inte göra” ”Funkar inte hos oss” ”Vi gör ett experiment” ”Låt oss testa så fram till sommaren” ”Men det kanske är värt det?”
 15. Typiska utvecklingsområden?

 16. Utforska vilka värderingar vi vill ska styra Vilka värderingar vill

  vi ska vägleda oss? Vilka konkreta beteenden förknippar vi med våra värderingar?
 17. Ökad öppenhet och bättre kommunikation Visualisering och samarbete kring ”portföljen”

  Effektiv användning av digitala verktyg Utveckla för behov
 18. Effektivare möten Facilitering

 19. Starkare utvecklarpraxis Kunskapsspridning Design Kodkvalitet Byggen Versionshantering Testning Verktyg Arbetsmiljö

  Dokumentation
 20. Närmare samarbete affär och teknik

 21. Fördjupat teamwork

 22. Sprida agilt ”uppåt och utåt” Från ‣ Push ‣ Tillfälliga

  projekt ‣ Årsbudget ‣ Chefen sätter ihop team ‣ Samma arbetssätt för alla ‣ Hierarki ‣ Kunden beställer Till ‣ Pull ‣ Stabila produktteam ‣ Rullande prognoser ‣ Självorganisering i team ‣ Kontextanpassat ‣ Nätverk ‣ Kunden delaktig
 23. ‣ Frekventa leveranser av värdefulla lösningar ‣ Stabila produktinkrement ‣

  Koll på status (oavsett metod) ‣ Realistiska, hjälpsamma, prognoser ‣ Dagligt samarbete Koll hellre än Kontroll
 24. Konkreta tips ‣ Effektiva retrospektiv ‣ Identifiera och lös riktiga

  problem ‣ Visualisera pågående förbättringsexperiment ‣ Förändringsjobb planeras in som vilket arbete som helst
 25. Men hur lyckas vi få till detta?

 26. Problem 0 Hitta utrymmet att göra förbättringar VILJAN TIDEN MOTIVATIONEN


  TRYGGHETEN
 27. Teaching Smart People How To Learn
 Chris Argyris
 HBR May-June

  1991
 28. Psykologisk trygghet När vi kan lita på att vi inte

  kommer bli bestraffade för misstag, ökar chansen att vi: ‣ Vågar säga vad vi tycker ‣ Tar rimliga risker ‣ Är kreativa ‣ Törs sticka ut High-Performing Teams Need Psychological Safety. Here’s How to Create It https://hbr.org/2017/08/high-performing-teams-need-psychological-safety-heres-how-to-create-it
 29. Vem gör vad? Ledningen Sanktionerar, skapar utrymme samt river hinder

  Team Självständigt förbättringsarbete och ber om hjälp vid behov
 30. Källa: Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the

  Knowledge Economy. Amy C. Edmondson.
 31. Konkreta tips för att bygga trygghet ‣ Involvera mer -

  ”fråga teamet” som standardsvar! ‣ Kongruent kommunikation ‣ Rak feedback, utan fingerpekande ‣ Dialog istället för debatt ‣ Seniora som säger ”jag vet inte” ‣ Skicklig facilitering av möten ‣ Genuin nyfikenhet ‣ Bjud in varandra ‣ Fira! 
 ‣ Tillåt misslyckanden … ‣ … och lär från dem “One of the most important jobs of any manager, any leader, is to work like crazy to build a culture of psychological safety”
 -- Amy Edmondson
 https://www.youtube.com/watch?v=6gh84tUZ-0s