Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Att utveckla sitt agila arbetssätt

tobiasfors
December 08, 2017

Att utveckla sitt agila arbetssätt

tobiasfors

December 08, 2017
Tweet

More Decks by tobiasfors

Other Decks in Business

Transcript

 1. Att utveckla sitt agila arbetssätt
  Tobias Fors
  [email protected]
  @tofo
  0709 - 43 90 86

  View full-size slide

 2. En stadig ström av värdefulla leveranser 

  plus 

  en stadig ström av värdefullt lärande.

  View full-size slide

 3. Joshue Kerievsky
  http://modernagile.org

  View full-size slide

 4. Hur bra ska vi vara?

  View full-size slide

 5. behöver vi vara
  snabba
  billiga
  innovativa
  … och hur snart?
  Hur bra vill vi vara?
  roliga

  View full-size slide 6. Var som helst från behov till nöjdhet

  View full-size slide


 7. 01010111

  00101010

  10010100
  Var som helst från strategi till kod

  View full-size slide

 8. Praktik Princip
  Konkret, 

  begripligt, 

  binärt
  ”Så här ska vi göra!”
  Kraftfullt, 

  kräver tolkning, 

  svårbedömt
  ”Hur kan vi leva upp till
  den här principen bättre?”

  View full-size slide

 9. Foto av Andrew Taylor
  https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
  Intern kvalitet
  ”Hur nöjd är du med den interna kvaliteten i
  den senaste funktionen vi utvecklat?”

  View full-size slide

 10. Foto av Andrew Taylor
  https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
  Extern kvalitet Intern kvalitet Arbetsglädje
  Förutsägbarhet Produktivitet Lönsamhet

  View full-size slide

 11. Foto av Andrew Taylor
  https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
  Extern kvalitet Intern kvalitet Arbetsglädje
  Förutsägbarhet Produktivitet Lönsamhet

  View full-size slide

 12. Örebrovändningen
  ”Det här går aldrig”
  ”Vad skulle krävas 

  i tid och pengar?”
  ”Varför inte börja med att testa att …”
  ”Vi har inte tid!
  ”Måste prioritera viktiga projekt!”
  ”Det blir för dyrt!”
  ”Så kan man inte göra”
  ”Funkar inte hos oss”
  ”Vi gör ett experiment”
  ”Låt oss testa så fram
  till sommaren”
  ”Men det kanske är värt det?”

  View full-size slide

 13. Typiska utvecklingsområden?

  View full-size slide

 14. Utforska vilka värderingar vi vill ska styra
  Vilka värderingar vill vi
  ska vägleda oss?
  Vilka konkreta
  beteenden förknippar vi
  med våra värderingar?

  View full-size slide

 15. Ökad öppenhet och bättre kommunikation
  Visualisering och samarbete
  kring ”portföljen”
  Effektiv användning av
  digitala verktyg
  Utveckla för behov

  View full-size slide

 16. Effektivare möten
  Facilitering

  View full-size slide

 17. Starkare utvecklarpraxis
  Kunskapsspridning Design
  Kodkvalitet
  Byggen
  Versionshantering
  Testning
  Verktyg
  Arbetsmiljö
  Dokumentation

  View full-size slide

 18. Närmare samarbete affär och teknik

  View full-size slide

 19. Fördjupat teamwork

  View full-size slide

 20. Sprida agilt ”uppåt och utåt”
  Från
  ‣ Push
  ‣ Tillfälliga projekt
  ‣ Årsbudget
  ‣ Chefen sätter ihop team
  ‣ Samma arbetssätt för alla
  ‣ Hierarki
  ‣ Kunden beställer
  Till
  ‣ Pull
  ‣ Stabila produktteam
  ‣ Rullande prognoser
  ‣ Självorganisering i team
  ‣ Kontextanpassat
  ‣ Nätverk
  ‣ Kunden delaktig

  View full-size slide

 21. ‣ Frekventa leveranser av värdefulla lösningar
  ‣ Stabila produktinkrement
  ‣ Koll på status (oavsett metod)
  ‣ Realistiska, hjälpsamma, prognoser
  ‣ Dagligt samarbete
  Koll hellre än Kontroll

  View full-size slide

 22. Konkreta tips
  ‣ Effektiva retrospektiv
  ‣ Identifiera och lös riktiga problem
  ‣ Visualisera pågående förbättringsexperiment
  ‣ Förändringsjobb planeras in som vilket arbete som helst

  View full-size slide

 23. Men hur lyckas vi få till detta?

  View full-size slide

 24. Problem 0
  Hitta utrymmet att göra förbättringar
  VILJAN
  TIDEN
  MOTIVATIONEN

  TRYGGHETEN

  View full-size slide

 25. Teaching Smart People How To Learn

  Chris Argyris

  HBR May-June 1991

  View full-size slide

 26. Psykologisk trygghet
  När vi kan lita på att vi inte
  kommer bli bestraffade för
  misstag, ökar chansen att vi:
  ‣ Vågar säga vad vi tycker
  ‣ Tar rimliga risker
  ‣ Är kreativa
  ‣ Törs sticka ut
  High-Performing Teams Need Psychological Safety. Here’s How to Create It
  https://hbr.org/2017/08/high-performing-teams-need-psychological-safety-heres-how-to-create-it

  View full-size slide

 27. Vem gör vad?
  Ledningen
  Sanktionerar,
  skapar utrymme
  samt river hinder
  Team
  Självständigt
  förbättringsarbete
  och ber om hjälp vid
  behov

  View full-size slide

 28. Källa: Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy. Amy C. Edmondson.

  View full-size slide

 29. Konkreta tips för att bygga trygghet
  ‣ Involvera mer - ”fråga teamet” som standardsvar!
  ‣ Kongruent kommunikation
  ‣ Rak feedback, utan fingerpekande
  ‣ Dialog istället för debatt
  ‣ Seniora som säger ”jag vet inte”
  ‣ Skicklig facilitering av möten
  ‣ Genuin nyfikenhet
  ‣ Bjud in varandra
  ‣ Fira! 

  ‣ Tillåt misslyckanden …
  ‣ … och lär från dem
  “One of the most important jobs of any
  manager, any leader, is to work like crazy
  to build a culture of psychological safety”

  -- Amy Edmondson

  https://www.youtube.com/watch?v=6gh84tUZ-0s

  View full-size slide