Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Avancerad Scrum Master - Kurshäfte - Sida 9

tobiasfors
September 05, 2017

Avancerad Scrum Master - Kurshäfte - Sida 9

Ett utdrag ur kursmaterial från kursen "Avancerad Scrum Master" med Tobias Fors på Citerus - en kurs för dig som är redo att gå bortom att hjälpa till med scrumceremonierna och utvecklas i riktning mot effektivt "servant leadership".

tobiasfors

September 05, 2017
Tweet

More Decks by tobiasfors

Other Decks in Business

Transcript

  1. Material​ ​från​ ​“Avancerad​ ​Scrum​ ​Master”​ ​med​ ​Tobias​ ​Fors,​ ​Citerus​ ​-​

    ​​@tofo,​ ​​tobias.fors@citerus.se​​ ​​ ​​ ​|​ ​​ ​​2017-09-05 9 Strukturerad​ ​problemlösning Definition​ ​på​ ​problem Ordet​ ​problem​ ​är​ ​ibland​ ​laddat.​ ​Ibland​ ​dyker​ ​klichéer​ ​som​ ​“utmaning”,​ ​“förbättringsmöjlighet”​ ​upp​ ​som ersättare.​ ​En​ ​hjälpsam​ ​definition​ ​är​ ​nedanstående.​ ​Den​ ​sätter​ ​fingret​ ​på​ ​att​ ​problem​ ​är​ ​sådant​ ​som​ ​kan påverka​ ​människor​ ​-​ ​de​ ​hänger​ ​inte​ ​fritt​ ​i​ ​luften​ ​som​ ​det​ ​lätt​ ​blir​ ​om​ ​man​ ​ska​ ​“utveckla​ ​processer”. Ett​ ​problem​ ​kan​ ​definieras​ ​som skillnaden​ ​mellan​ ​vad​ ​som​ ​är​ ​​önskat och​ ​vad​ ​som​ ​är​ ​​upplevt. (från:​ ​Are​ ​your​ ​lights​ ​on?​ ​How​ ​to​ ​figure​ ​out​ ​what​ ​the​ ​problem​ ​really​ ​is​ ​-​ ​Weinberg​ ​&​ ​Gause) En​ ​modell​ ​för​ ​agil​ ​förändring Vi​ ​kan​ ​använda​ ​​ ​de​ ​principer​ ​vi​ ​lärt​ ​oss​ ​från​ ​agila​ ​arbetsätt​ ​för​ ​att​ ​leda​ ​vårt​ ​förändringsarbete: • Utveckla​ ​en​ ​effektiv​ ​​nulägesförståelse​ ​​samt​ ​acceptera​ ​att​ ​​framtiden​ ​är​ ​osäker​,​ ​men​ ​vi​ ​kan​ ​ändå​ ​… • … utforma​ ​ett​ ​konkret​ ​​ideal​​ ​att​ ​sträva​ ​mot,​ ​“en​ ​rosaskimrande​ ​framtidsbild” • … och​ ​sätta​ ​​delmål​​ ​i​ ​närtid,​ ​något​ ​som​ ​ger​ ​oss​ ​en​ ​nästa​ ​seger:​ ​motivation,​ ​resultat​ ​och​ ​ökad​ ​kunskap • … samt​ ​göra​ ​​rullande​ ​planering​​ ​med​ ​​gradvis​ ​detaljering​​ ​av​ ​planen​ ​allt​ ​eftersom​ ​vi​ ​lär​ ​oss​ ​mer • Vara​ ​observanta​ ​på​ ​såväl​ ​inre​ ​som​ ​yttre​ ​hinder,​ ​så​ ​att​ ​vi​ ​på​ ​ett​ ​effektivt​ ​sätt​ ​kan​ ​hantera​ ​dem • Aldrig​ ​“rulla​ ​ut​ ​förändring”,​ ​utan​ ​jobba​ ​med​ ​öppenhet,delaktighet,​ ​självorganisation 9