$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Blixttal - Software Development Canvas - Agila Sverige 2016

Blixttal - Software Development Canvas - Agila Sverige 2016

En hyperkort introduktion till idéen "Software Development Canvas" - ett verktyg du kan använda för att snabbt överblicka hur ni arbetar idag med mjukvaruutveckling - eller hur ni borde jobba.

tobiasfors

June 01, 2016
Tweet

More Decks by tobiasfors

Other Decks in Business

Transcript

 1. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Software Development Canvas @tofo |

  citerus.se | tobiasfors.se tobias.fors@citerus.se
 2. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Problem Copy paste management

 3. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Motmedel Förståelse och engagemang

 4. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Problem Förbättra delar var för

  sig
 5. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Fakta Delars interaktion > prestanda

 6. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Idealet ‣ Överblicka helheten ‣

  Självständigt tänkande ‣ Förbättra bortom färdiga metoder ‣ ”Bättre än best practice”
 7. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Business model canvas Org/family mapping,

  soft systems method Scrum, kanban, visuell styrning Software development canvas Systems thinking, design, dialogue, facilitation (Weinberg, Ackoff, Senge)
 8. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Vad behövs? ☑ Dialog om

  teknik- och affärsmöjligheter ☑ Förståelse för samband ☑ Workshop-baserad visualiserad dialog ☑ Lagom mycket stöd
 9. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf

 10. Tobias Fors | @tofo Paradigm: Vi skapar kunskap Samla krav

  Skapa kunskap
 11. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Snabbare, mer effektivt, lärande

 12. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Vad räknas för de som

  räknas?
 13. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Minimera ”lidtiden” från redo till

  klart
 14. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Hur tar vi intelligenta investeringsbeslut?

 15. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Hur tar vi oss utanför

  boxen?
 16. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Hur organiserar vi allt det

  här?
 17. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Så kommer du igång! 1.

  Ta ett vitt papper 2. Rita upp kanvasen 3. Börja samla insikter från din situation
 18. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf Tips! 1. Workshop senare idag!

  2. Längre dragning online: http://bit.ly/sdc-video-se 3. Kanvas som PDF: http://bit.ly/sdcanvas-pdf 4. Återkoppling till:
 tobias.fors@citerus.se