Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Frukostpresentation 2017-01-13 - Bli en bättre scrum master

tobiasfors
January 13, 2017

Frukostpresentation 2017-01-13 - Bli en bättre scrum master

En timslång presentation om vilka områden som deltagare på kursen Avancerad Scrum Master kommer att träna på, med början i mars 2017: https://www.holifant.se/utbildningar/asm.html

tobiasfors

January 13, 2017
Tweet

More Decks by tobiasfors

Other Decks in Business

Transcript

 1. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Bli en bättre
  scrum master
  @TOFO | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE
  [email protected]
  http://links.citerus.se/asm
  Läs mer om kursen Avancerad Scrum Master:

  View Slide

 2. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Vad är en scrum masters jobb?

  View Slide

 3. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Vad är en scrum masters jobb?
  Maximera värdet
  av scrumteamets
  arbete
  Hjälpa alla andra
  att lyckas med
  hjälp av scrum

  View Slide

 4. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  En stadig ström av värdefulla
  leveranser plus en stadig ström av
  värdefullt lärande.

  View Slide

 5. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Hur bra vill vi vara?
  behöver vi vara
  snabba
  billiga
  innovativa
  … och hur snart?

  View Slide

 6. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  För att bli en bättre scrum master …
  Ansvara för att vi faktiskt
  lyckas bättre
  Jobba med helheten
  som avgör värdet
  Lösa riktiga problem
  Kommunicera effektivt
  Hjälpa på ett hjälpsamt sätt

  View Slide

 7. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Ansvara för att vi faktiskt
  lyckas bättre

  View Slide

 8. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  ❌ ✅
  Vem behöver en scrum master vara?
  Nyfikenhet på nuet
  Fantasi om framtiden
  Mod att sträva dit

  View Slide

 9. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Jobba med helheten som
  avgör värdet

  View Slide

 10. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Systemtänkande

  View Slide

 11. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Systemtänkande
  B=f(p,e)

  View Slide

 12. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Org mapping

  View Slide

 13. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Förståelse > Empati

  View Slide

 14. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Lösa riktiga problem

  View Slide

 15. Tobias Fors | @tofo

  http://links.citerus.se/asm
  Skillnaden mellan vad som är
  önskat och vad som är upplevt
  Vad är ett problem?

  View Slide

 16. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Fyra sätt att hantera problem
  ‣ Ignorera
  ‣ Reparera
  ‣ Optimera
  ‣ Eliminera

  View Slide

 17. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  En modell för agil förändring
  Nu
  Idealet
  Delmål/liten seger
  Förändrings-
  backlog
  Problem
  Osäker
  framtid

  View Slide

 18. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Kommunicera effektivt

  View Slide

 19. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Scrum baseras på feedback

  View Slide

 20. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Feedback från mig till dig
  Feedback = information

  View Slide

 21. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Satir/Weinbergs kommunikationsmodell
  INTAG TOLKNING SIGNIFIKANS RESPONS

  View Slide

 22. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  En modell för att ge personlig feedback
  ‣ Stopp - kolla din avsikt
  ‣ Skapa en öppning (”Knacka på dörren”)
  ‣ Beskriv dina observationer
  ‣ Dela dina känslor
  ‣ Uttryck ett önskemål

  View Slide

 23. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  En modell för att ta emot personlig feedback
  1. Fånga och tacka 2. Spara och överväg

  View Slide

 24. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Hjälpa på ett
  hjälpsamt sätt

  View Slide

 25. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Hjälp och position

  View Slide

 26. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Den elegantaste definitionen av team
  ‣ Team är grupper där man hjälper
  varandra!

  View Slide

 27. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Den negativa sidan av ”hjälp”
  Stark entusiasm
  + påtvingad hjälp
  + statusskillnader
  = SMÄRTA

  View Slide

 28. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  En modell för coaching
  1. Sök tillstånd
  2. Utforska situationen fritt
  3. Försök förstå idealet
  4. Försök förstå nuläget
  5. Hitta nästa delmål
  6. Hitta styrkor/erfarenheter som
  kan användas för att nå delmålet
  7. (Möjligtvis: bidra med alternativ)
  8. Utforska hinder och låsningar
  9. Identifiera små nästa steg
  FÖRÄNDRINGSMODELLEN
  FEEDBACKMODELLEN
  COACHINGMODELLEN

  View Slide

 29. Tobias Fors | @tofo http://links.citerus.se/asm
  Sammanfattning: zooma ut och träna
  1. Se och jobba på ”systemet”
  2. Identifiera riktiga problem - och lös upp dem
  3. Ge och ta feedback
  4. Träna din hjälparfärdighet

  View Slide