Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Giới thiệu về Phần mềm tự do nguồn mở

Giới thiệu về Phần mềm tự do nguồn mở

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về PMTDNM, lợi ích khi sử dụng, mô hình, phương pháp lựa chọn phần mềm phù hợp và các nguyên lý thực tiễn áp dụng trong chuyển đổi.

Anh Tuan TRUONG

October 18, 2012
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GIỚI THIỆU
  PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ
  Trương Anh Tuấn
  KGCĐ Coordinator
  VFOSSA Vice President
  iWay CEO
  This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  View Slide

 2. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  NỘI DUNG
  Một số khái niệm cơ bản về PMTDNM
  Một số hiểu nhầm phổ biến về PMTDNM
  Lợi ích khi chuyển đổi sang PMTDNM
  Mô hình chuyển đổi sang PMTDNM
  Phương pháp lựa chọn phần mềm
  Một số nguyên lý thực tiễn áp dụng trong chuyển đổi

  View Slide

 3. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Một số khái niệm cơ bản
  PMTDNM là gì?
  Phần mềm tự do:
  Tự do sử dụng
  Tự do phân phối
  Tự do sửa đổi
  Tự do phân phối bản sửa đổi
  http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
  Phần mềm nguồn mở:
  http://opensource.org/osd.html

  View Slide

 4. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Một số khái niệm cơ bản
  Mô hình phát triển PMTDNM
  Nhiều việc cần làm:
  Artwork
  Documentation
  Human-computer
  interaction
  Marketing
  Quality Assurance
  Software Development
  Translation

  View Slide

 5. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Một số khái niệm cơ bản
  Mô hình phát triển PMTDNM
  Chợ vs. Thánh đường
  Sản phẩm phát hành nhanh hơn
  Kiểm soát lỗi và các vấn đề phát
  sinh tốt hơn
  Dễ cải tiến, sử dụng lại hơn
  Thu hút được sự tham gia của người dùng, phù hợp với
  nhu cầu người dùng hơn
  Thu hút được sự tham gia của nhiều người phát triển và
  đảm bảo đúng người đúng việc hơn

  View Slide

 6. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Một số hiểu nhầm phổ biến
  Chỉ dành cho Linux (?)
  Luôn luôn miễn phí (?)
  Không được hỗ trợ (?)
  Luôn phải truy cập toàn
  bộ vào mã nguồn (?)
  Chỉ dành cho lập trình
  viên (?)
  Là vi phạm luật pháp (?)
  Phải là một chuyên gia
  Khó tìm thấy phần mềm
  cần thiết (?)
  PM miễn phí và PM chia
  sẻ cũng là PMTDNM (?)
  Không có nhiều người
  sử dụng (?)
  http://goo.gl/EO3wt

  View Slide

 7. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Lợi ích khi chuyển đổi
  Đảm bảo An ninh, An toàn thông tin
  Giảm tổng chi phí sở hữu (TCO):
  Trong đó, chi phí đầu tư giảm đến 70-80% ngay trong
  năm đầu tiên;
  Chi phí vận hành bằng khoảng 10-20% phí bản quyền
  tương ứng cho mỗi năm tiếp theo
  Giảm sự phụ thuộc vào một, một vài nhà cung cấp
  phần mềm

  View Slide

 8. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Lợi ích khi chuyển đổi
  Đảm bảo duy trì tính mở, chuẩn mở
  Duy trì độ tin cậy, ổn định, tính an toàn, bảo mật
  toàn HTTT ở mức cao nhất
  Chủ động trong vấn đề thực thi bản quyền và/hoặc
  nâng cấp, mở rộng hệ thống
  Tăng cường tính thương hiệu, tạo ra hình ảnh “đẹp”
  trong cộng đồng xã hội, đối tác, khách hàng

  View Slide

 9. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Mô hình chuyển đổi
  http://goo.gl/QUaEs

  View Slide

 10. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Mô hình chuyển đổi
  M c đ
  ứ ộ Công vi c chính

  S d ng
  ử ụ
  Xác đ nh ph n m m ti m năng phù h p [1]; chuy n đ i;
  ị ầ ề ề ợ ể ổ
  đào t o

  Đóng góp nhân l c phát tri n; tài tr (sponsorship)
  ự ể ợ
  Làm chủ
  nhân l c phát tri n; tài tr ; trao đ i, h p tác v i c ng đ ng;
  ự ể ợ ổ ợ ớ ộ ồ
  h tr các nhà phát tri n th 3
  ỗ ợ ể ứ
  H p tác

  nhân l c phát tri n; h p tác, đi u ph i d án, đi u ph i h
  ự ể ợ ề ố ự ề ố ệ
  sinh thái (ecosystem)
  [1] m c “Use”, chi phí cho l a ch n ph n m m trung bình m c 40% d án, đôi khi v t
  Ở ứ ự ọ ầ ề ở ứ ự ượ
  quá c ph n đào t o
  ả ầ ạ

  View Slide

 11. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Phương pháp lựa chọn phần mềm
  Nguyên tắc chung
  Lựa chọn phần mềm phù hợp:
  Là công việc khó khăn: hơn 18,000 PMTDNM đủ tốt
  Tốn nhiều chi phí: chiếm trung bình 40% chi phí dự án
  Các bước thực hiện:
  Xác định rõ yêu cầu nghiệp vụ, nhu cầu công việc
  Tìm kiếm một tập các PMTDNM bước đầu đáp ứng các
  nhu cầu đã xác định
  Thử nghiệm kỹ trước khi quyết định lựa chọn một phần
  mềm cụ thể đem vào triển khai

  View Slide

 12. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Phương pháp lựa chọn phần mềm
  Phương pháp QSOS
  http://www.qsos.org/
  http://goo.gl/rULLX

  View Slide

 13. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Nguyên lý thực tiễn áp dụng
  Về quản lý
  Thúc đẩy, duy trì sự quyết tâm của lãnh đạo
  Làm rõ các mong muốn và có phương pháp, chỉ
  tiêu đánh giá chính xác
  Có kế hoạch khả thi, qui trình triển khai tốt (sơ đồ)
  Không chuyển đổi toàn bộ ngay lập tức mà làm
  từng phần (sơ đồ trang sau)
  Hợp tác với cộng đồng, nhà cung cấp dịch vụ và từ
  các nguồn thông tin trực tuyến

  View Slide

 14. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Nguyên lý thực tiễn áp dụng
  Kế hoạch/qui trình chuyển đổi

  View Slide

 15. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Nguyên lý thực tiễn áp dụng
  Nguyên tắc “từng phần”

  View Slide

 16. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Nguyên lý thực tiễn áp dụng
  Về công nghệ
  Hiểu rõ qui trình phát triển PMTDNM
  Điều tra kỹ hiện trạng ứng dụng và nhu cầu thực
  tiễn
  Thiết kế tổng thành HTTT mới phù hợp
  Ưu tiên sự ổn định hơn là nhiều chức năng
  Lập qui trình hỗ trợ với hệ thống ticket
  Lập và cập nhật thường xuyên nhật ký chi tiết quá
  trình chuyển đổi

  View Slide

 17. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Nguyên lý thực tiễn áp dụng
  Về cộng đồng
  Cung cấp thông tin cơ bản về PMTDNM
  Không “ép buộc” người dùng mà thực hiện phương
  pháp giải thích, thuyết phục
  Đặt mục tiêu chuyển đổi như một cơ hội tốt để người
  dùng nâng cao kỹ năng
  Tối ưu hoá, tạo sự dễ dàng trong việc học tập cũng
  như sử dụng PMTDNM

  View Slide

 18. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Xin trân trọng cảm ơn!
  http://khonggiancongdong.org
  http://vfossa.vn
  http://iwayvietnam.com
  Proudly powered by

  View Slide