Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Giới thiệu về Phần mềm tự do nguồn mở

Giới thiệu về Phần mềm tự do nguồn mở

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về PMTDNM, lợi ích khi sử dụng, mô hình, phương pháp lựa chọn phần mềm phù hợp và các nguyên lý thực tiễn áp dụng trong chuyển đổi.

Anh Tuan TRUONG

October 18, 2012
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ Trương Anh

  Tuấn KGCĐ Coordinator VFOSSA Vice President iWay CEO This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
 2. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  NỘI DUNG Một số khái niệm cơ bản về PMTDNM Một số hiểu nhầm phổ biến về PMTDNM Lợi ích khi chuyển đổi sang PMTDNM Mô hình chuyển đổi sang PMTDNM Phương pháp lựa chọn phần mềm Một số nguyên lý thực tiễn áp dụng trong chuyển đổi
 3. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Một số khái niệm cơ bản PMTDNM là gì? Phần mềm tự do: Tự do sử dụng Tự do phân phối Tự do sửa đổi Tự do phân phối bản sửa đổi http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html Phần mềm nguồn mở: http://opensource.org/osd.html
 4. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Một số khái niệm cơ bản Mô hình phát triển PMTDNM Nhiều việc cần làm: Artwork Documentation Human-computer interaction Marketing Quality Assurance Software Development Translation
 5. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Một số khái niệm cơ bản Mô hình phát triển PMTDNM Chợ vs. Thánh đường Sản phẩm phát hành nhanh hơn Kiểm soát lỗi và các vấn đề phát sinh tốt hơn Dễ cải tiến, sử dụng lại hơn Thu hút được sự tham gia của người dùng, phù hợp với nhu cầu người dùng hơn Thu hút được sự tham gia của nhiều người phát triển và đảm bảo đúng người đúng việc hơn
 6. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Một số hiểu nhầm phổ biến Chỉ dành cho Linux (?) Luôn luôn miễn phí (?) Không được hỗ trợ (?) Luôn phải truy cập toàn bộ vào mã nguồn (?) Chỉ dành cho lập trình viên (?) Là vi phạm luật pháp (?) Phải là một chuyên gia Khó tìm thấy phần mềm cần thiết (?) PM miễn phí và PM chia sẻ cũng là PMTDNM (?) Không có nhiều người sử dụng (?) http://goo.gl/EO3wt
 7. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Lợi ích khi chuyển đổi Đảm bảo An ninh, An toàn thông tin Giảm tổng chi phí sở hữu (TCO): Trong đó, chi phí đầu tư giảm đến 70-80% ngay trong năm đầu tiên; Chi phí vận hành bằng khoảng 10-20% phí bản quyền tương ứng cho mỗi năm tiếp theo Giảm sự phụ thuộc vào một, một vài nhà cung cấp phần mềm
 8. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Lợi ích khi chuyển đổi Đảm bảo duy trì tính mở, chuẩn mở Duy trì độ tin cậy, ổn định, tính an toàn, bảo mật toàn HTTT ở mức cao nhất Chủ động trong vấn đề thực thi bản quyền và/hoặc nâng cấp, mở rộng hệ thống Tăng cường tính thương hiệu, tạo ra hình ảnh “đẹp” trong cộng đồng xã hội, đối tác, khách hàng
 9. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Mô hình chuyển đổi http://goo.gl/QUaEs
 10. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Mô hình chuyển đổi M c đ ứ ộ Công vi c chính ệ S d ng ử ụ Xác đ nh ph n m m ti m năng phù h p [1]; chuy n đ i; ị ầ ề ề ợ ể ổ đào t o ạ Đóng góp nhân l c phát tri n; tài tr (sponsorship) ự ể ợ Làm chủ nhân l c phát tri n; tài tr ; trao đ i, h p tác v i c ng đ ng; ự ể ợ ổ ợ ớ ộ ồ h tr các nhà phát tri n th 3 ỗ ợ ể ứ H p tác ợ nhân l c phát tri n; h p tác, đi u ph i d án, đi u ph i h ự ể ợ ề ố ự ề ố ệ sinh thái (ecosystem) [1] m c “Use”, chi phí cho l a ch n ph n m m trung bình m c 40% d án, đôi khi v t Ở ứ ự ọ ầ ề ở ứ ự ượ quá c ph n đào t o ả ầ ạ
 11. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Phương pháp lựa chọn phần mềm Nguyên tắc chung Lựa chọn phần mềm phù hợp: Là công việc khó khăn: hơn 18,000 PMTDNM đủ tốt Tốn nhiều chi phí: chiếm trung bình 40% chi phí dự án Các bước thực hiện: Xác định rõ yêu cầu nghiệp vụ, nhu cầu công việc Tìm kiếm một tập các PMTDNM bước đầu đáp ứng các nhu cầu đã xác định Thử nghiệm kỹ trước khi quyết định lựa chọn một phần mềm cụ thể đem vào triển khai
 12. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Phương pháp lựa chọn phần mềm Phương pháp QSOS http://www.qsos.org/ http://goo.gl/rULLX
 13. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Nguyên lý thực tiễn áp dụng Về quản lý Thúc đẩy, duy trì sự quyết tâm của lãnh đạo Làm rõ các mong muốn và có phương pháp, chỉ tiêu đánh giá chính xác Có kế hoạch khả thi, qui trình triển khai tốt (sơ đồ) Không chuyển đổi toàn bộ ngay lập tức mà làm từng phần (sơ đồ trang sau) Hợp tác với cộng đồng, nhà cung cấp dịch vụ và từ các nguồn thông tin trực tuyến
 14. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Nguyên lý thực tiễn áp dụng Kế hoạch/qui trình chuyển đổi
 15. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Nguyên lý thực tiễn áp dụng Nguyên tắc “từng phần”
 16. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Nguyên lý thực tiễn áp dụng Về công nghệ Hiểu rõ qui trình phát triển PMTDNM Điều tra kỹ hiện trạng ứng dụng và nhu cầu thực tiễn Thiết kế tổng thành HTTT mới phù hợp Ưu tiên sự ổn định hơn là nhiều chức năng Lập qui trình hỗ trợ với hệ thống ticket Lập và cập nhật thường xuyên nhật ký chi tiết quá trình chuyển đổi
 17. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Nguyên lý thực tiễn áp dụng Về cộng đồng Cung cấp thông tin cơ bản về PMTDNM Không “ép buộc” người dùng mà thực hiện phương pháp giải thích, thuyết phục Đặt mục tiêu chuyển đổi như một cơ hội tốt để người dùng nâng cao kỹ năng Tối ưu hoá, tạo sự dễ dàng trong việc học tập cũng như sử dụng PMTDNM
 18. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Xin trân trọng cảm ơn! http://khonggiancongdong.org http://vfossa.vn http://iwayvietnam.com Proudly powered by