Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Openroad Project Overview

Openroad Project Overview

Presented at Openroad technical workshop June 14th, 2014.

Anh Tuan TRUONG

June 14, 2014
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  OPENROAD Project Overview Trương Anh Tuấn Openroad Technical Leader Release Engineer
 2. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Nội dung • Vài nét về dự án Openroad • Project Roadmap • Cộng đồng Openroad • Tham gia Openroad
 3. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Vài nét về dự án Openroad • Khởi nguồn từ chương trình hợp tác theo nghị định thư ký giữa Việt Nam và Australia • Chuyển giao từ OTF: Openray -> Openroad, dựa trên mã nguồn Joinup từ EC • Là nền tảng cộng tác và chia sẻ các công nghệ mở và các ứng dụng phần mềm nguồn mở • Giấy phép: GPL 2.0
 4. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Project Roadmap • --> Năm 2012: chính thức ký kết chuyển giao Openray • --> 1-6/2013: phase 1 – bản địa hóa và triển khai • --> 6-12/2013: phase 2 – tích hợp ECMS, Email • --> 4/2014: phase 3 – tích hợp Koha, Moodle, PKI • In the Future: tiếp tục tích hợp & phát triển core, đóng góp cho các dự án nguồn
 5. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Hệ sinh thái PMTDNM Nhà nước Doanh nghiệp Trường Viện Cá nhân Cộng đồng FOSS
 6. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Cộng đồng Openroad Các đơn vị tham gia • Công ty Lạc Tiên • Công ty Netnam • Công ty EcoIT • Công ty iWay • Công ty Vinades • Công ty D&L • Công ty Nacencomm • ĐH Hoa Sen (TPHCM) • ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) • ĐH DL Hải Phòng • ĐH Thăng Long • ĐH Đại Nam • Viện ĐH Mở Hà Nội • ĐH CNTT & TT Thái Nguyên • Bộ Khoa học và Công nghệ • Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc
 7. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Cộng đồng Openroad Các nhóm chính Core Team Integration Teams CAS, OBM, Zimbra, Alfresco... L10n team Infra team
 8. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Cộng đồng Openroad Các công việc chính đang thực hiện • Bản địa hóa • Duy trì, vận hành Openroad.vn site • Tích hợp: CAS, OBM, Zimbra, Alfresco, Koha, Moodle, PKI... • Hacking Openroad core (based on Joinup) • Duy trì kho code trên GitHub • Liên lạc, trao đổi qua mailing lists, IRC, etc. • Họp 2 tuần 1 lần trên IRC: #openroad on irc.freenode.net
 9. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Tham gia Openroad • Website: http://openroad.vn/ • GitHub: https://github.com/Openroadvietnam/openroad • Wiki: http://wiki.openroad.vn/ • IRC: #openroad on irc.freenode.net • Mailing lists: http://lists.openroad.vn/mailman/listinfo/ – Openroad-devel – Openroad-board