Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Openroad Project Overview

Openroad Project Overview

Presented at Openroad technical workshop June 14th, 2014.

4527d34d033232fc7ef39ace8df3edfe?s=128

Anh Tuan TRUONG

June 14, 2014
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  OPENROAD Project Overview Trương Anh Tuấn Openroad Technical Leader Release Engineer
 2. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Nội dung • Vài nét về dự án Openroad • Project Roadmap • Cộng đồng Openroad • Tham gia Openroad
 3. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Vài nét về dự án Openroad • Khởi nguồn từ chương trình hợp tác theo nghị định thư ký giữa Việt Nam và Australia • Chuyển giao từ OTF: Openray -> Openroad, dựa trên mã nguồn Joinup từ EC • Là nền tảng cộng tác và chia sẻ các công nghệ mở và các ứng dụng phần mềm nguồn mở • Giấy phép: GPL 2.0
 4. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Project Roadmap • --> Năm 2012: chính thức ký kết chuyển giao Openray • --> 1-6/2013: phase 1 – bản địa hóa và triển khai • --> 6-12/2013: phase 2 – tích hợp ECMS, Email • --> 4/2014: phase 3 – tích hợp Koha, Moodle, PKI • In the Future: tiếp tục tích hợp & phát triển core, đóng góp cho các dự án nguồn
 5. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Hệ sinh thái PMTDNM Nhà nước Doanh nghiệp Trường Viện Cá nhân Cộng đồng FOSS
 6. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Cộng đồng Openroad Các đơn vị tham gia • Công ty Lạc Tiên • Công ty Netnam • Công ty EcoIT • Công ty iWay • Công ty Vinades • Công ty D&L • Công ty Nacencomm • ĐH Hoa Sen (TPHCM) • ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) • ĐH DL Hải Phòng • ĐH Thăng Long • ĐH Đại Nam • Viện ĐH Mở Hà Nội • ĐH CNTT & TT Thái Nguyên • Bộ Khoa học và Công nghệ • Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc
 7. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Cộng đồng Openroad Các nhóm chính Core Team Integration Teams CAS, OBM, Zimbra, Alfresco... L10n team Infra team
 8. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Cộng đồng Openroad Các công việc chính đang thực hiện • Bản địa hóa • Duy trì, vận hành Openroad.vn site • Tích hợp: CAS, OBM, Zimbra, Alfresco, Koha, Moodle, PKI... • Hacking Openroad core (based on Joinup) • Duy trì kho code trên GitHub • Liên lạc, trao đổi qua mailing lists, IRC, etc. • Họp 2 tuần 1 lần trên IRC: #openroad on irc.freenode.net
 9. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.

  Tham gia Openroad • Website: http://openroad.vn/ • GitHub: https://github.com/Openroadvietnam/openroad • Wiki: http://wiki.openroad.vn/ • IRC: #openroad on irc.freenode.net • Mailing lists: http://lists.openroad.vn/mailman/listinfo/ – Openroad-devel – Openroad-board