OpenCPS development model

OpenCPS development model

Mô hình phát triển OpenCPS - Open Core Public Services (Phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở)
GitHub: https://github.com/VietOpenCPS/opencps

4527d34d033232fc7ef39ace8df3edfe?s=128

Anh Tuan TRUONG

May 05, 2016
Tweet