Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

OpenEC services for eGov

OpenEC services for eGov

Cung cấp giải pháp làm việc cộng tác nguồn mở theo mô hình dịch vụ cho các cơ quan Nhà nước

Anh Tuan TRUONG

October 22, 2015
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Cung cấp giải pháp
  làm việc cộng tác nguồn mở
  theo mô hình dịch vụ
  cho các cơ quan Nhà nước

  View full-size slide

 2. Nội dung
  ● Mô hình phát triển hệ thống làm việc cộng tác
  nguồn mở
  ● Các chức năng của hệ thống làm việc cộng tác
  nguồn mở
  ● Định hướng phát triển cộng đồng Zimbra Vietnam
  ● Khả năng cung cấp dịch vụ của OpenEC
  ● Chi phí dịch vụ

  View full-size slide

 3. Mô hình phát triển

  View full-size slide

 4. Mô hình phát triển
  ● Tuân thủ mô hình phát triển phần mềm tự do
  nguồn mở (PMTDNM) thế giới:
  ○ Tham gia phát triển từ dự án nguồn, ngược lên
  dòng trên
  ○ Mã nguồn công khai 100% trên internet
  ○ Giấy phép phát hành mở, tương thích giấy phép gốc
  ○ Đầy đủ tài liệu hướng dẫn biên dịch, cài đặt
  ○ Kênh giao tiếp, liên lạc công khai
  ○ Kết nối cộng đồng trong nước và thế giới

  View full-size slide

 5. Các chức năng chính
  ● Các chức năng cơ bản của Zimbra:
  ○ Gửi, nhận thư điện tử
  ○ Quản lý công việc, lịch hẹn
  ○ Quản lý sổ địa chỉ
  ○ Chia sẻ thông tin
  ○ Hỗ trợ giao diện webmail, desktop
  ○ Đồng bộ thiết bị di động
  ○ Chống spam, virus
  ○ Quản trị đồ họa hoặc dòng lệnh

  View full-size slide

 6. Các chức năng chính
  ● Các chức năng nâng cao phát triển bởi
  OpenEC:
  ○ Bản dịch tiếng Việt đầy đủ
  ○ Công cụ backup online (zero downtime)
  ○ Công cụ hỗ trợ high availability
  ○ Tích hợp gửi nhận file lớn (cỡ hàng trăm MB
  trở lên)
  ○ Tích hợp mã hóa, ký điện tử
  ○ Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
  ○ Phân cấp quản trị theo đơn vị

  View full-size slide

 7. Định hướng phát triển cộng
  đồng Zimbra Vietnam
  ● Tập hợp, phát triển cộng đồng trong cả 3 nhóm:
  ○ Các cá nhân, tổ chức sử dụng, những người yêu thích,
  quan tâm đến Zimbra
  ○ Các nhà cung cấp dịch vụ, tích hợp hệ thống trên nền
  tảng Zimbra
  ○ Các nhà phát triển phần mở rộng zimlet, nhân lõi Zimbra,
  tuân thủ mô hình PMTDNM
  ● Sử dụng mạng xã hội và các công cụ hiện đại

  View full-size slide

 8. Mô hình cộng đồng PMTDNM

  View full-size slide

 9. Định hướng phát triển cộng
  đồng Zimbra Vietnam
  ● Phát triển dần theo từng năm:
  ○ Số lượng tăng 200-300% trong những năm
  đầu và 50-100% trong những năm tiếp theo
  ○ Tăng đều về chất lượng:
  ■ Hiểu biết về mô hình phát triển PMTDNM;
  ■ Tuân thủ mô hình, giấy phép;
  ■ Hỗ trợ lẫn nhau;
  ■ Tham gia đóng góp phát triển cùng cộng đồng

  View full-size slide

 10. Khả năng cung cấp dịch vụ của
  OpenEC
  ● Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai
  ● Sẵn sàng đáp ứng qui mô đến
  100,000 người dùng
  ● Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ
  ● Chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu
  ● Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ vận hành
  ● Dịch vụ giám sát, hỗ trợ 24/7/365
  ● Phát triển và tích hợp ứng dụng

  View full-size slide

 11. Chi phí dịch vụ
  ● Theo số lượng sử dụng thực tế:
  ○ Từ 20,000 - 35,000 VNĐ/người dùng/tháng
  ○ Đã bao gồm dịch vụ bảo trì, hỗ trợ vận hành
  ○ Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào
  khác liên quan đến phần mềm

  View full-size slide

 12. So sánh chi phí
  Zimbra cho 1,000 người dùng
  ● Phí dịch vụ: 240 - 420 triệu
  VNĐ/năm
  ● Theo số lượng sử dụng thực tế
  ● Đã bao gồm chi phí dịch vụ bảo
  trì, hỗ trợ vận hành
  ● Không thêm các chi phí phát
  sinh liên quan đến phần mềm
  Exchange 1,000 người dùng
  ● Phí bản quyền sử dụng: khoảng
  1,6 tỷ VNĐ (gấp 4-6 lần!)
  ● Đã mua không hoàn lại
  ● Chưa bao gồm chi phí dịch vụ
  bảo trì, hỗ trợ vận hành
  ● Nhiều chi phí khác chưa tính hết

  View full-size slide

 13. Liên hệ
  ● OpenEC website: http://openec.vn/
  ● OpenEC hotline: (+84) 1900 1586
  ● OpenEC email: [email protected]
  ● Cộng đồng Zimbra Việt Nam:
  https://facebook.com/groups/ZimbraVietNam/

  View full-size slide