Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

OpenEC services for eGov

OpenEC services for eGov

Cung cấp giải pháp làm việc cộng tác nguồn mở theo mô hình dịch vụ cho các cơ quan Nhà nước

Anh Tuan TRUONG

October 22, 2015
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Cung cấp giải pháp làm việc cộng tác nguồn mở

  theo mô hình dịch vụ cho các cơ quan Nhà nước
 2. Nội dung • Mô hình phát triển hệ thống làm

  việc cộng tác nguồn mở • Các chức năng của hệ thống làm việc cộng tác nguồn mở • Định hướng phát triển cộng đồng Zimbra Vietnam • Khả năng cung cấp dịch vụ của OpenEC • Chi phí dịch vụ
 3. Mô hình phát triển • Tuân thủ mô hình phát

  triển phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) thế giới: ◦ Tham gia phát triển từ dự án nguồn, ngược lên dòng trên ◦ Mã nguồn công khai 100% trên internet ◦ Giấy phép phát hành mở, tương thích giấy phép gốc ◦ Đầy đủ tài liệu hướng dẫn biên dịch, cài đặt ◦ Kênh giao tiếp, liên lạc công khai ◦ Kết nối cộng đồng trong nước và thế giới
 4. Các chức năng chính • Các chức năng cơ bản

  của Zimbra: ◦ Gửi, nhận thư điện tử ◦ Quản lý công việc, lịch hẹn ◦ Quản lý sổ địa chỉ ◦ Chia sẻ thông tin ◦ Hỗ trợ giao diện webmail, desktop ◦ Đồng bộ thiết bị di động ◦ Chống spam, virus ◦ Quản trị đồ họa hoặc dòng lệnh
 5. Các chức năng chính • Các chức năng nâng cao

  phát triển bởi OpenEC: ◦ Bản dịch tiếng Việt đầy đủ ◦ Công cụ backup online (zero downtime) ◦ Công cụ hỗ trợ high availability ◦ Tích hợp gửi nhận file lớn (cỡ hàng trăm MB trở lên) ◦ Tích hợp mã hóa, ký điện tử ◦ Tích hợp đăng nhập một lần (SSO) ◦ Phân cấp quản trị theo đơn vị
 6. Định hướng phát triển cộng đồng Zimbra Vietnam • Tập

  hợp, phát triển cộng đồng trong cả 3 nhóm: ◦ Các cá nhân, tổ chức sử dụng, những người yêu thích, quan tâm đến Zimbra ◦ Các nhà cung cấp dịch vụ, tích hợp hệ thống trên nền tảng Zimbra ◦ Các nhà phát triển phần mở rộng zimlet, nhân lõi Zimbra, tuân thủ mô hình PMTDNM • Sử dụng mạng xã hội và các công cụ hiện đại
 7. Định hướng phát triển cộng đồng Zimbra Vietnam • Phát

  triển dần theo từng năm: ◦ Số lượng tăng 200-300% trong những năm đầu và 50-100% trong những năm tiếp theo ◦ Tăng đều về chất lượng: ▪ Hiểu biết về mô hình phát triển PMTDNM; ▪ Tuân thủ mô hình, giấy phép; ▪ Hỗ trợ lẫn nhau; ▪ Tham gia đóng góp phát triển cùng cộng đồng
 8. Khả năng cung cấp dịch vụ của OpenEC • Dịch

  vụ tư vấn, thiết kế, triển khai • Sẵn sàng đáp ứng qui mô đến 100,000 người dùng • Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ • Chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu • Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ vận hành • Dịch vụ giám sát, hỗ trợ 24/7/365 • Phát triển và tích hợp ứng dụng
 9. Chi phí dịch vụ • Theo số lượng sử dụng

  thực tế: ◦ Từ 20,000 - 35,000 VNĐ/người dùng/tháng ◦ Đã bao gồm dịch vụ bảo trì, hỗ trợ vận hành ◦ Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến phần mềm
 10. So sánh chi phí Zimbra cho 1,000 người dùng •

  Phí dịch vụ: 240 - 420 triệu VNĐ/năm • Theo số lượng sử dụng thực tế • Đã bao gồm chi phí dịch vụ bảo trì, hỗ trợ vận hành • Không thêm các chi phí phát sinh liên quan đến phần mềm Exchange 1,000 người dùng • Phí bản quyền sử dụng: khoảng 1,6 tỷ VNĐ (gấp 4-6 lần!) • Đã mua không hoàn lại • Chưa bao gồm chi phí dịch vụ bảo trì, hỗ trợ vận hành • Nhiều chi phí khác chưa tính hết
 11. Liên hệ • OpenEC website: http://openec.vn/ • OpenEC hotline: (+84)

  1900 1586 • OpenEC email: [email protected] • Cộng đồng Zimbra Việt Nam: https://facebook.com/groups/ZimbraVietNam/