$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Cộng đồng PMTDNM hướng nghiệp cho sinh viên

Cộng đồng PMTDNM hướng nghiệp cho sinh viên

Cộng đồng PMTDNM giúp bạn định hướng nghề nghiệp tương lai.

Anh Tuan TRUONG

December 18, 2015
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Giúp bạn sẵn sàng hơn! Trương Anh Tuấn Trình bày:

  Fedora contributor iWay Founder and CEO VFOSSA Vice President This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Cộng đồng PMTDNM
 2. Chủ đề hôm nay 1. Có gì chờ chúng ta

  ngoài kia? 2. Nghề nghiệp tương lai đòi hỏi gì? 3. Bạn đã sẵn sàng chưa?
 3. Có gì chờ chúng ta ngoài kia?

 4. Software engineer System admin, DevOps Designer Translator, Content writer Sales

  & Marketing etc. Làm gì?
 5. Ở đâu? Cho ai? Trong nước: chính phủ, doanh nghiệp,

  NGOs... Ngoài nước: Asean, ANZ, Japan, EU, US... Tập đoàn đa quốc gia (từ xa) Tự khởi nghiệp (startup)
 6. Nghề nghiệp tương lai đòi hỏi gì?

 7. Tự suy nghĩ? Phụ thuộc tư duy người khác? Phân

  tích, phản biện Hoài nghi tất cả; chỉ tin vào trí óc suy xét cẩn thận, tỉ mỉ Tư duy độc lập
 8. Kỹ năng làm việc nhóm Tổ chức công việc Trợ

  giúp và tôn trọng lẫn nhau Có trách nhiệm Khuyến khích và phát triển cá nhân Gắn kết, tạo sự đồng thuận Vô tư, ngay thẳng
 9. Kiến thức học được Khả năng bản thân Kinh nghiệm,

  kết quả thực tế Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh! Chuyên môn
 10. Giao tiếp tiếng Anh Nghe, nói, đọc, viết... Từ vựng

  trong IT Văn phong phục vụ công việc Trực tiếp cùng native speakers Đối tượng phong phú
 11. Bạn đã sẵn sàng chưa?

 12. Học ở trường? Tự học? Học cái gì? Kỹ năng?

  Kiến thức? Thực tập? Đi làm? Tham gia công tác xã hội? etc. Học ở đâu? thế nào?
 13. Trả lời: Tham gia đóng góp phát triển PMTDNM

 14. Bạn có thể làm gì? Làm những việc yêu thích,

  cùng những người giỏi nhất, trong dự án thực tế Kết nối toàn cầu, tự chịu trách nhiệm Bằng tiếng Anh Giao lưu, kết bạn
 15. Bạn học được gì? Tư duy độc lập Kỹ năng

  làm việc nhóm Kỹ năng chuyên môn Giao tiếp tiếng Anh
 16. Questions? This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

  4.0 International License. tuanta@fedoraproject.org FB: truong.tuan Twitter: tatuan IRC: tuanta on #fedora-apac Liên hệ: