Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PMTDNM - một số khía cạnh pháp lý

PMTDNM - một số khía cạnh pháp lý

Giới thiệu một số khía cạnh pháp lý xung quanh PMTDNM, liên quan tới các vấn đề về: Sở hữu trí tuệ, Giấy phép phần mềm mở, Giấy phép tài liệu mở...

Anh Tuan TRUONG

October 02, 2012
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Programming

Transcript

 1. VẤN ĐỀ PHÁP LÝ, HỆ THỐNG GIẤY PHÉP
  CỦA PMTDNM VÀ TÀI LIỆU MỞ
  Trương Anh Tuấn
  Fedora Ambassador/APAC Chair
  VFOSSA Vice President
  iWay CEO
  CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam
  This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  View full-size slide

 2. PHÁP LÝ & HỆ THỐNG GIẤY PHÉP FOSS
  1. Quan điểm của thế giới PMTDNM về SHTT
  2. Hệ thống các giấy phép của PMTDNM
  - Các loại giấy phép
  - Các giấy phép dễ dãi
  - Các giấy phép mạnh
  - Phân phối theo vài giấy phép
  3. Các giấy phép tài liệu mở
  4. Tóm lược

  View full-size slide

 3. Quan điểm của thế giới PMTDNM về SHTT
  1. “Các giấy phép cho hầu hết các phần mềm
  được thiết kế để lấy đi sự tự do của bạn để
  chia sẻ và sửa đổi nó”. Richard Stallman,
  GPLv2.
  2. PMTDNM LÀ sở hữu trí tuệ. Michael Teamann
  (OSFA, OSI, Red Hat).
  3. Từ bỏ một số quyền SHTT chỉ cốt để mọi
  người sử dụng phần mềm được dễ dàng.
  Bruce Perens ( viết định nghĩa PMNM).
  4. Quyền SHTT: (a) đảm bảo quyền đạo đức và
  vật chất của người sáng tạo; (b) phù hợp với
  quyền công khai đối với lợi ích từ sáng tạo, bảo
  vệ đầu tư trong sáng tạo, R&D. Để hài hòa, sở
  hữu trí tuệ là tạm thời và hết hạn khi hoàn
  thành chức năng khuyến khích của nó.

  View full-size slide

 4. Quan điểm của thế giới PMTDNM về SHTT
  5. Việc sao chép (phần mềm) không phải là sự “ăn cắp”, nó
  không làm mất đi thứ gì của tác giả, dù có thể gây thiệt hại
  cho chủ sở hữu, qua việc lấy đi từ anh ta lợi tức có khả năng
  từ việc bán hàng.
  6. Không thể kiểm soát các bản sao phần mềm, nội dung và
  mất an ninh về pháp lý cho mọi người khi vi phạm không
  chủ ý gia tăng, đặc biệt khi 2/3 dân số dùng Internet ngày
  nay.
  7. Tính sáng tạo khi sao chép tăng dần khi có thêm giá trị
  sáng tạo bổ sung => sao chép + đổi mới sáng tạo <=>
  kiểm soát độc nhất một tác phẩm bởi tác giả của nó

  View full-size slide

 5. Quan điểm của thế giới PMTDNM về SHTT
  8. Sự bắt chước với những cải tiến từng là nền tảng trong sự
  phát triển của các siêu cường như Mỹ, Nhật và rất quan
  trọng cho sự độc lập về tài chính của các quốc gia đang PT.
  9. Bằng sáng chế phần mềm từng là động lực để phát triển
  từ 50 năm trước. Tuy nhiên, ngày càng nhiều tiếng nói cho
  thấy nó đang cản trở đổi mới sáng tạo, đặc biệt hiện nay.
  10. Cuộc chiến bằng sáng chế phần mềm ngày nay cực
  nóng; PMTDNM chống lại các bằng sáng chế phần mềm.
  Mới đây Chính phủ Mỹ thừa nhận chính thức sự đóng góp to
  lớn của PMTDNM.

  View full-size slide

 6. Hệ thống các giấy phép của PMTDNM
  1. Cả PMTDNM và PMSHĐQ đều cung cấp
  cho NSD một giấy phép. Trong khi giấy
  phép của PMSHĐQ (EULA) thường có nội
  dung để cấm đoán NSD, thì các giấy
  phép của PMTDNM lại thường làm điều
  ngược lại.
  2. Tất cả các giấy phép PMTDNM đều
  phải tuân thủ định nghĩa hoặc của PMTD
  từ FSF, hoặc của PMNM từ OSI.
  3. Khi có nhiều người đóng góp mã
  nguồn cho một dự án PMTDNM, mỗi
  người đóng góp có thể sẽ ký thỏa thuận
  với công ty hoặc quỹ đứng sau PMTDNM
  đó. Có thỏa thuận nhượng lại bản quyền,
  có thỏa thuận khẳng định bản quyền.

  View full-size slide

 7. Các loại giấy phép của PMTDNM
  - Có hơn 70 loại giấy phép khác nhau, dù
  trên thực tế chỉ 4-5 loại sử dụng phổ biến.
  - Có 4 quyền tự do cơ bản cho NSD từ FSF:
  1. Tự do sử dụng vì bất kỳ mục đích gì
  2. Tự do phân phối cho bất kỳ ai
  3. Tự do sửa đổi theo như cầu sử dụng
  4. Tự do phân phối lại bản sửa đổi cho bất
  kỳ ai, dù có phí hay miễn phí.
  - PMTD là nói về quyền tự do, như tự do
  ngôn luận, không phải tự do uống bia.
  - Có 10 điểm trong định nghĩa PMNM từ OSI:
  http://opensource.org/osd.html

  View full-size slide

 8. Các giấy phép dễ dãi
  1. Còn được gọi là các giấy phép hào phóng
  hoặc tối thiểu, bản chất: Tự do cho tới lập trình
  viên. Khi phân phối lại phần mềm, lập trình
  viên có thể được phép phân phối lại phần mềm
  ở dạng mã nguồn hoặc mã nhị phân như
  PMSHĐQ. Điển hình là giấy phép họ BSD. BSD
  cho quyền thay đổi tùy ý PM và tích hợp vào
  các PM khác mà không có hạn chế nào.
  2. Thường các giấy phép BSD được trao
  cho những dự án thí điểm, dự án làm
  chuẩn có kinh phí từ Chính phủ Mỹ.
  3. Giấy phép tương tự: Apache,
  Zope Public License

  View full-size slide

 9. Các giấy phép mạnh
  1. Còn được gọi là các giấy phép Copyleft.
  2. Mang Tự do cho tới người sử dụng.
  Bất kỳ ai đóng góp thêm mã nguồn
  vào cho chương trình thì các mã nguồn
  đó cũng sẽ mang giấy phép gốc ban đầu
  khi phân phối phần mềm phái sinh đó.
  3. Triết lý: PM có tác giả, không có chủ sở hữu.
  4. Các giấy phép Copyleft: GNU General
  Pulic Licence (khoảng 60% các PMTDNM
  mang giấy phép này, trong đó có nhân
  Linux); GNU Lesser General Public Licence
  (LGPL); Affero General Public Licence
  (AGPL). Ngoài ra có 1 số giấy phép mạnh:
  Sleepycat; eCos Licence; IBM Public Licence 1.0;
  Mozilla Public Licence 1.1.

  View full-size slide

 10. Phân phối theo vài giấy phép
  1. Sử dụng giấy phép đôi. Ví dụ: Trolltech
  phân phối Qt theo giấy phép đôi: nếu phần
  mềm GPL đi với Qt thì sử dụng Qt GPL. Nếu
  phần mềm không tương thích GPL đi với Qt
  thì phải mua giấy phép đặc biệt để sử dụng.
  Tương tự: StarOffice có giấy phép độc quyền,
  trong khi OpenOffice.org có giấy phép LGPL.
  2. Đặc biệt, Mozilla Firefox từng chấp nhận
  những đóng góp theo 3 giấy phép MPL, GPL
  và LGPL, lý do không tìm được các lập trình
  viên đã từng đóng góp mã nguồn cho dự án.
  3. Thêm thông tin về giấy phép của PMTDNM,
  xem ở đây (khuyến cáo sử dụng, bản dịch ...).

  View full-size slide

 11. Các giấy phép tài liệu mở
  1. Xuất xứ: Tài liệu là một phần không thể thiếu của
  chương trình như theo Luật SHTT của TBN. Tài liệu cần có
  cùng mức tự do với phần mềm. Bất kỳ lúc nào có thay
  đổi trong chương trình thì cũng có thay đổi trong tài liệu.
  2. Tài liệu chương trình thường không có định dạng, hoặc
  ở dạng văn bản thô, để không bị phụ thuộc vào bất kỳ
  trình soạn thảo nào, công ty nào.
  3. Có 2 loại giấy phép tài liệu mở: GNU General Free
  Document Licence (GFDL) và Creative Commons (CC).
  4. CC có 4 yếu tố tùy chọn → 6 loại giấy phép cơ bản.
  5. Vô số: văn bản, ảnh, âm thanh, multimedia... có GP
  CC.

  View full-size slide

 12. Tóm lược
  1. SHTT tác động lên PMTDNM. Nếu được áp dụng
  đúng, thì nó có tác dụng bảo vệ sự tồn tại của
  PMTDNM và các giấy phép của nó.
  2. Có nhiều loại giấy phép, với các ưu nhược điểm
  khác nhau. Trong khi GPL đưa quyền tự do về tới tận
  người sử dụng đầu cuối, thì BSD lại đưa quyền tự do
  về cho những người sửa đổi hoặc phân phối lại.
  3. Khi khởi xướng một dự án PMTDNM, rất quan trọng
  phải chọn ngay một giấy phép để theo vì sau này
  không dễ để sửa đổi.
  4. PMTDNM và PMSHĐQ không chỉ khác nhau về bản
  chất các giấy phép, mà còn khác nhau ở bản chất
  của mô hình phát triển và các mô hình kinh doanh.
  5. Có các loại giấy phép cho các tư liệu mở như GFDL
  và CC. Vô số các tài nguyên giáo dục mở tiếng ngước
  ngoài đang tồn tại trên thế giới có các giấy phép CC.

  View full-size slide

 13. Tất cả các hình sử dụng trong tài liệu này đều:
  hoặc có các giấy phép CC, hoặc nằm trong miền
  công cộng, hoặc đã được tác giả của tài liệu tùy
  biến dựa vào các hình đó.
  Đặc biệt cảm ơn anh Lê Trung Nghĩa.
  Cảm ơn!
  Hỏi đáp

  View full-size slide

 14. VẤN ĐỀ PHÁP LÝ, HỆ THỐNG GIẤY PHÉP
  CỦA PMTDNM VÀ TÀI LIỆU MỞ
  NGÀY TỰ DO PHẦN MỀM 2012 TẠI HÀ NỘI
  15/10/2012
  LÊ TRUNG NGHĨA
  VĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN
  MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ,
  BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
  Email: [email protected]
  Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/
  http://blog.yahoo.com/letrungnghia
  Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/
  HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
  Đăng ký tham gia HanoiLUG:
  http://lists.hanoilug.org/mailman/listinfo/hanoilug/

  View full-size slide

 15. Tin mới nhất
  Quý IV năm 2012, sẽ trình làng 2 tài liệu của Viện hàn lâm Công nghệ
  Mở - FTA (Free Technology Academy), giấy phép GFDL
  2 module, 255 trang 11 module, 545 trang

  View full-size slide