Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Biblijny podryw

Biblijny podryw

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. KSIĘGA RODZAJU 24
  Biblijny Podryw

  View full-size slide

 2. DLACZEGO MAMY SZUKAĆ ODPOWIEDZI W
  BIBLII?
  1. Bóg Stwórca
  2. Jezus Zbawiciel
  3. Boży lud

  View full-size slide

 3. KSIĘGA RODZAJU 24
  1. Śmierć Sary,
  2. Abraham wysyła sługę, aby znalazł dla Izaaka żonę
  3. Sługa spotyka przy studni Rebekę
  4. Obdarowuje ją kosztownościami i spotyka się z jej rodziną,
  5. Ojciec i brat Rebeki zgadzają się na małżeństwo
  6. Rebeka wraca ze sługą Abrahama i Izaak bierze ją za żonę

  View full-size slide

 4. „2 Pewnego dnia Abraham przywołał swojego sługę,
  najstarszego ze służby, zarządcę wszystkich swoich dóbr, i
  powiedział: Połóż, proszę, swoją rękę pod moje biodro. 3
  Chciałbym cię zaprzysiąc na PANA, Boga niebios i ziemi, że nie
  weźmiesz dla mojego syna żony spośród kobiet kanaanejskich, w
  których kraju mieszkam. 4 Pójdziesz raczej do mojej ojczyzny i do
  moich krewnych i stamtąd przyprowadzisz żonę dla mojego syna
  Izaaka.
  5 A co mam zrobić — zapytał sługa — jeśli wybrana przeze mnie
  kobieta nie zechce pójść ze mną do tej ziemi? Czy wówczas mam
  twojego syna zaprowadzić do kraju, skąd pochodzisz?
  1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”

  View full-size slide

 5. 6 Strzeż się tego. — przestrzegł Abraham — Nie prowadź
  tam mojego syna. 7 PAN, Bóg niebios, który mnie
  wyprowadził z domu mego ojca, z ziemi moich krewnych,
  który obiecał mi pod przysięgą, że da tę ziemię mojemu
  potomstwu, pośle przed tobą swojego anioła, dlatego
  stamtąd sprowadzisz żonę dla mojego syna. 8 Jeśli
  natomiast ta kobieta nie zechce wrócić z tobą, będziesz
  zwolniony z przysięgi, którą mi złożysz. Mego syna
  jednak tam nie prowadź.”
  Ks. Rodzaju 24:2-8
  1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”

  View full-size slide

 6. „Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę faraona,
  Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki,
  Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z
  nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno
  wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon
  miłością.
  Miał on siedemset żon prawowitych i trzysta nałożnic, a te jego
  kobiety omamiły jego serce.
  Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do
  innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga
  jego, jak serce Dawida, jego ojca.”
  1 Królewska 11:1-4
  1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”

  View full-size slide

 7. Wniosek #1
  Szukaj męża/żony wśród osób wierzących
  1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”

  View full-size slide

 8. Wniosek #1:
  Szukaj męża/żony wśród osób wierzących
  1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”
  „Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż
  za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota
  światła i ciemności?
  Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część
  wspólna wierzącego z niewierzącym?
  Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? My przecież
  jesteśmy przybytkiem żywego Boga, zgodnie z Jego słowami:
  Zamieszkam z nimi, będę się wśród nich przechadzał, będę ich
  Bogiem, a oni – moim ludem.”
  2 Koryntian 6:14-16

  View full-size slide

 9. 1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”
  2. „Boże pokaż, którą”
  „12 PANIE, Boże mego pana Abrahama — zaczął
  modlić się sługa — spraw, abym ją dzisiaj spotkał, Okaż
  łaskę mojemu panu Abrahamowi. 13 Oto stoję tutaj u
  źródła. Niedługo córki mieszkańców tego miasta wyjdą
  naczerpać wody. 14 Spraw, aby dziewczyna, do której
  powiem: Nachyl, poproszę, swój dzban, i pozwól mi
  napić się wody, odpowiedziała: Pij! Napoję też twoje
  wielbłądy. Spraw, aby była to ta, którą przeznaczyłeś dla
  twojego sługi Izaaka, a ja abym się przez to przekonał,
  że okazałeś łaskę memu panu.”
  Ks. Rodzaju 24:12-14

  View full-size slide

 10. 1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”
  2. „Boże pokaż, którą”
  Wniosek #2
  Módl się!

  View full-size slide

 11. 1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”
  2. „Boże pokaż, którą”
  3. Szukam żony, nie
  dziewczyny
  „33 Następnie zaproszono do posiłku. Sługa jednak
  odezwał się w te słowa: Pozwólcie, że nie będę jadł.
  Chciałbym najpierw powiedzieć, z czym przychodzę. -
  Dobrze, powiedz - zachęcono. (…)37 Niedawno mój
  pan mnie zaprzysiągł. Powiedział: Nie weźmiesz dla
  mojego syna żony spośród kobiet kanaanejskich, w
  których ziemi przebywam. 38 Musisz pójść do domu
  mego ojca, do mojej rodziny, i tam znaleźć żonę dla
  mojego syna.”
  Ks. Rodzaju 24:33, 37-38

  View full-size slide

 12. 1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”
  2. „Boże pokaż, którą”
  3. Szukam żony, nie
  dziewczyny
  „Jeśli chodzi o sprawy, o których pisaliście, odpowiadam:
  Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie współżyje z kobietą.
  Jednak ze względu na możliwość nierządu, niech każdy ma
  swoją żonę i każda swego męża.
  Mąż niech zaspokaja potrzeby żony, a żona – męża.
  Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. I, podobnie,
  nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona.
  Nie odmawiajcie sobie nawzajem współżycia, chyba że za
  obopólną zgodą, na pewien okres, by skupić się na modlitwie.
  Potem jednak znów podejmujcie współżycie, aby was szatan
  nie wystawiał na próbę, wykorzystując wasz brak
  powściągliwości.

  View full-size slide

 13. 1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”
  2. „Boże pokaż, którą”
  3. Szukam żony, nie
  dziewczyny
  To, o czym piszę, jest radą, nie nakazem.
  Chciałbym oczywiście, aby wszyscy ludzie byli tacy,
  jak ja, każdy jednak otrzymał od Boga swój własny
  dar łaski – jeden taki, drugi inny.
  Nieżonatym natomiast, niezamężnym oraz wdowom
  mówię: Dobrze by im było, gdyby żyli tak, jak ja.
  Ale jeśli nie mogą się powstrzymać, niech się
  pobierają, bo lepsze to, niż płonąć [niezaspokojonym
  pragnieniem współżycia].”
  1 Koryntian 7:1-9

  View full-size slide

 14. 1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”
  2. „Boże pokaż, którą”
  3. Szukam żony, nie
  dziewczyny
  Wniosek #3
  Szukaj żony, a nie dziewczyny!
  Szukaj męża, a nie chłopaka!

  View full-size slide

 15. 1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”
  2. „Boże pokaż, którą”
  3. Szukam żony, nie
  dziewczyny
  4. Podsumowanie
  Dobry schemat podejmowania decyzji:
  1. Módl się
  2. Czytaj słowo (szukaj podobnych sytuacji w Biblii
  albo ogólnych zasad)
  3. Rozmawiaj z zaufanymi, wierzącymi osobami
  4. Używaj logiki
  5. Działaj

  View full-size slide

 16. 1. „Znajdź mu żonę z
  mojej ojczyzny”
  2. „Boże pokaż, którą”
  3. Szukam żony, nie
  dziewczyny
  4. Podsumowanie
  Wniosek #1
  Szukaj męża/żony TYLKO wśród osób wierzących!
  Wniosek #2
  Módl się!
  Wniosek #3
  Szukaj żony, a nie dziewczyny!
  Szukaj męża, a nie chłopaka!

  View full-size slide