Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Biblijny podryw

Biblijny podryw

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. KSIĘGA RODZAJU 24 1. Śmierć Sary, 2. Abraham wysyła sługę,

  aby znalazł dla Izaaka żonę 3. Sługa spotyka przy studni Rebekę 4. Obdarowuje ją kosztownościami i spotyka się z jej rodziną, 5. Ojciec i brat Rebeki zgadzają się na małżeństwo 6. Rebeka wraca ze sługą Abrahama i Izaak bierze ją za żonę
 2. „2 Pewnego dnia Abraham przywołał swojego sługę, najstarszego ze służby,

  zarządcę wszystkich swoich dóbr, i powiedział: Połóż, proszę, swoją rękę pod moje biodro. 3 Chciałbym cię zaprzysiąc na PANA, Boga niebios i ziemi, że nie weźmiesz dla mojego syna żony spośród kobiet kanaanejskich, w których kraju mieszkam. 4 Pójdziesz raczej do mojej ojczyzny i do moich krewnych i stamtąd przyprowadzisz żonę dla mojego syna Izaaka. 5 A co mam zrobić — zapytał sługa — jeśli wybrana przeze mnie kobieta nie zechce pójść ze mną do tej ziemi? Czy wówczas mam twojego syna zaprowadzić do kraju, skąd pochodzisz? 1. „Znajdź mu żonę z mojej ojczyzny”
 3. 6 Strzeż się tego. — przestrzegł Abraham — Nie prowadź

  tam mojego syna. 7 PAN, Bóg niebios, który mnie wyprowadził z domu mego ojca, z ziemi moich krewnych, który obiecał mi pod przysięgą, że da tę ziemię mojemu potomstwu, pośle przed tobą swojego anioła, dlatego stamtąd sprowadzisz żonę dla mojego syna. 8 Jeśli natomiast ta kobieta nie zechce wrócić z tobą, będziesz zwolniony z przysięgi, którą mi złożysz. Mego syna jednak tam nie prowadź.” Ks. Rodzaju 24:2-8 1. „Znajdź mu żonę z mojej ojczyzny”
 4. „Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki,

  Edomitki, Sydonitki, Chetytki, Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on siedemset żon prawowitych i trzysta nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca.” 1 Królewska 11:1-4 1. „Znajdź mu żonę z mojej ojczyzny”
 5. Wniosek #1: Szukaj męża/żony wśród osób wierzących 1. „Znajdź mu

  żonę z mojej ojczyzny” „Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga, zgodnie z Jego słowami: Zamieszkam z nimi, będę się wśród nich przechadzał, będę ich Bogiem, a oni – moim ludem.” 2 Koryntian 6:14-16
 6. 1. „Znajdź mu żonę z mojej ojczyzny” 2. „Boże pokaż,

  którą” „12 PANIE, Boże mego pana Abrahama — zaczął modlić się sługa — spraw, abym ją dzisiaj spotkał, Okaż łaskę mojemu panu Abrahamowi. 13 Oto stoję tutaj u źródła. Niedługo córki mieszkańców tego miasta wyjdą naczerpać wody. 14 Spraw, aby dziewczyna, do której powiem: Nachyl, poproszę, swój dzban, i pozwól mi napić się wody, odpowiedziała: Pij! Napoję też twoje wielbłądy. Spraw, aby była to ta, którą przeznaczyłeś dla twojego sługi Izaaka, a ja abym się przez to przekonał, że okazałeś łaskę memu panu.” Ks. Rodzaju 24:12-14
 7. 1. „Znajdź mu żonę z mojej ojczyzny” 2. „Boże pokaż,

  którą” 3. Szukam żony, nie dziewczyny „33 Następnie zaproszono do posiłku. Sługa jednak odezwał się w te słowa: Pozwólcie, że nie będę jadł. Chciałbym najpierw powiedzieć, z czym przychodzę. - Dobrze, powiedz - zachęcono. (…)37 Niedawno mój pan mnie zaprzysiągł. Powiedział: Nie weźmiesz dla mojego syna żony spośród kobiet kanaanejskich, w których ziemi przebywam. 38 Musisz pójść do domu mego ojca, do mojej rodziny, i tam znaleźć żonę dla mojego syna.” Ks. Rodzaju 24:33, 37-38
 8. 1. „Znajdź mu żonę z mojej ojczyzny” 2. „Boże pokaż,

  którą” 3. Szukam żony, nie dziewczyny „Jeśli chodzi o sprawy, o których pisaliście, odpowiadam: Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie współżyje z kobietą. Jednak ze względu na możliwość nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda swego męża. Mąż niech zaspokaja potrzeby żony, a żona – męża. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. I, podobnie, nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem współżycia, chyba że za obopólną zgodą, na pewien okres, by skupić się na modlitwie. Potem jednak znów podejmujcie współżycie, aby was szatan nie wystawiał na próbę, wykorzystując wasz brak powściągliwości.
 9. 1. „Znajdź mu żonę z mojej ojczyzny” 2. „Boże pokaż,

  którą” 3. Szukam żony, nie dziewczyny To, o czym piszę, jest radą, nie nakazem. Chciałbym oczywiście, aby wszyscy ludzie byli tacy, jak ja, każdy jednak otrzymał od Boga swój własny dar łaski – jeden taki, drugi inny. Nieżonatym natomiast, niezamężnym oraz wdowom mówię: Dobrze by im było, gdyby żyli tak, jak ja. Ale jeśli nie mogą się powstrzymać, niech się pobierają, bo lepsze to, niż płonąć [niezaspokojonym pragnieniem współżycia].” 1 Koryntian 7:1-9
 10. 1. „Znajdź mu żonę z mojej ojczyzny” 2. „Boże pokaż,

  którą” 3. Szukam żony, nie dziewczyny Wniosek #3 Szukaj żony, a nie dziewczyny! Szukaj męża, a nie chłopaka!
 11. 1. „Znajdź mu żonę z mojej ojczyzny” 2. „Boże pokaż,

  którą” 3. Szukam żony, nie dziewczyny 4. Podsumowanie Dobry schemat podejmowania decyzji: 1. Módl się 2. Czytaj słowo (szukaj podobnych sytuacji w Biblii albo ogólnych zasad) 3. Rozmawiaj z zaufanymi, wierzącymi osobami 4. Używaj logiki 5. Działaj
 12. 1. „Znajdź mu żonę z mojej ojczyzny” 2. „Boże pokaż,

  którą” 3. Szukam żony, nie dziewczyny 4. Podsumowanie Wniosek #1 Szukaj męża/żony TYLKO wśród osób wierzących! Wniosek #2 Módl się! Wniosek #3 Szukaj żony, a nie dziewczyny! Szukaj męża, a nie chłopaka!