Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Łaska dla chwały Boga

Łaska dla chwały Boga

Akademickie Spotkania Biblijne

November 27, 2012
Tweet

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. List do Efezjan 1:3-14 3. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec

  naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. 4. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. 5. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli, 6. dla tym większej chwały Jego łaski, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 7. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. 8. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, 9. gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził. A S B
 2. List do Efezjan 1:3-14 10. Uczynił to ze względu na

  plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego – tego, co w niebie, i tego co na ziemi. 11. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, 12. abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały – my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. 13. W Nim i wy, gdy usłyszeliście dobrą nowinę o waszym zbawieniu – i dzięki któremu uwierzyliście – zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 14. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności – dla pomnożenia Jego chwały. A S B
 3. Główne tematy  Bóg wybrał swój lud, według swojej woli,

  przed założeniem świata.  Plan Boga służy pomnożeniu Jego chwały.  W Chrystusie, chrześcijanie otrzymują wszystko, aby służyć na chwałę Bogu. A S B
 4. Bóg wybrał swój lud, według swojej woli, przed założeniem świata

  4. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. 5. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli, A S B
 5. „A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są

  powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Bo tych, których wcześniej przygarnął, przeznaczył, by posiedli obraz Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.” Rzymian 8:28-30 A S B Bóg wybrał swój lud, według swojej woli, przed założeniem świata
 6. Wybranie przez Boga to:  Zaszczyt  Pewność Jego ochrony

   Cel dla życia, które zostało nam dane A S B Bóg wybrał swój lud, według swojej woli, przed założeniem świata
 7. 5. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego

  dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli, 6. dla tym większej chwały Jego łaski, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 7. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. A S B Bóg działa dla swojej chwały i tak wyposażył swój wybrany lud
 8. 11. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego

  zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, 12. abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały –my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie A S B Bóg działa dla swojej chwały i tak wyposażył swój wybrany lud
 9. 13. W Nim i wy, gdy usłyszeliście dobrą nowinę o

  waszym zbawieniu –i dzięki któremu uwierzyliście –zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 14. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności –dla pomnożenia Jego chwały. A S B Bóg działa dla swojej chwały i tak wyposażył swój wybrany lud
 10.  Łaska odkupienia grzechów,  Dziedzictwo życia wiecznego,  Duch

  Święty, który jest zapowiedzią tego życia wiecznego już tutaj na ziemi. A S B Bóg działa dla swojej chwały i tak wyposażył swój wybrany lud
 11. „Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych

  czynów. Bóg przegotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia.” List do Efezjan 2:10 A S B Co to znaczy żyć na chwałę Boga?
 12. 5. Ja jestem winoroślą –wy pędami. Kto trwa we Mnie,

  a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze Mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. 8. Mój Ojciec zostanie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami. Ew. Jana 15:5, 8 A S B Co to znaczy żyć na chwałę Boga?
 13.  Łaska dana ludziom przez Chrystusa ma na celu powiększenie

  Bożej chwały.  W Chrystusie, jako Boże dzieci, otrzymujemy wszystko. I mamy tego używać, żyjąc dla Boga.  Czy wykorzystujesz wszystko co masz dla Bożej chwały? A S B Podsumowanie