Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

On wskaże ci wyjście

On wskaże ci wyjście

Transcript

 1. KSIĘGA RODZAJU 22:1-19 On wskaże ci wyjście

 2. KSIĘGA RODZAJU 22:1-19 1 Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama

  na próbę. Powiedział do niego: Abrahamie! On zaś odpowiedział: Słucham. 2 Wtedy usłyszał: Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. 3 Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swego osła, wziął z sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, o którym powiedział mu Bóg. 4 Trzeciego dnia Abraham podniósł wzrok i zobaczył to miejsce z oddali. 5 Zostańcie tutaj z osłem — polecił służącym — a ja i mój syn udamy się tam właśnie, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. 6 Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swego syna Izaaka, wziął w rękę ogień i nóż, i poszli obaj razem. 7 Po drodze Izaak zapytał swego ojca Abrahama: Ojcze! — Słucham cię, mój synu! — Mamy ogień i drewno, a gdzie jagnię na ofiarę całopalną? 8 Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem.
 3. KSIĘGA RODZAJU 22:1-19 9 Gdy przyszli na miejsce, które wskazał

  mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. 10 Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. 11 Wtedy rozległ się głos z nieba. Zawołał Anioł PANA: Abrahamie! Abrahamie! — Słucham! — odpowiedział. 12 Nie podnoś ręki na chłopca! — usłyszał. — Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak! Teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet swego syna, swego jedynaka. 13 A gdy Abraham podniósł wzrok i rozejrzał się wokół, zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Poszedł więc, wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swojego syna. 14 Następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę: PAN widzi. Dlatego aż do dzisiaj mówi się: Na górze PANA wszystko widać. 15 Po chwili Anioł PANA znów przemówił do Abrahama: 16 Przysięgam na siebie samego — oświadcza PAN — ponieważ nie odmówiłeś Mi swego syna, swojego jedynaka, 17 będę ci obficie błogosławił i wielce rozmnożę twoje potomstwo — niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. 18 W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś posłuszny mojemu głosowi. 19 Potem Abraham wrócił do służących, powstali i wyruszyli razem do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham w Beer- Szebie.
 4. PLAN KAZANIA 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek

  Boży 2. Abraham A. Wiara przez uczynki B. Padłeś? Powstań!
 5. „18 W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody

  ziemi za to, że byłeś posłuszny mojemu głosowi.” 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa
 6. „Odnosząc to do Abrahama, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnice

  dla siebie i swego nasienia. Nie powiedziano, że dla nasion – jako wielu – lecz: i twojemu nasieniu, czyli jednemu. Tym nasieniem jest Chrystus.” Galacjan 3:16 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa
 7. „13 A gdy Abraham podniósł wzrok i rozejrzał się wokół,

  zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Poszedł więc, wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swojego syna.” 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży
 8. „Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i

  powiedział: Oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata.” Ew. Jana 1:29 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży
 9. „Pamiętajcie, za jaką cenę wykupiono was z marnej codzienności, która

  przeszła na was po ojcach. Tą ceną nie były rzeczy zniszczalne, srebro albo złoto, lecz droga krew Chrystusa, Baranka nieskazitelnego i nieskalanego.” 1 Piotra 1:18-19 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży
 10. Wniosek #1 • Chrystus umarł, żebyśmy mieli życie. • On

  jest „ofiarą zastępczą” za naszą, zasłużoną karę śmierci. 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży
 11. „4 Trzeciego dnia Abraham podniósł wzrok i zobaczył to miejsce

  z oddali. 5 Zostańcie tutaj z osłem — polecił służącym — a ja i mój syn udamy się tam właśnie, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was.” 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2. Abraham A. Wiara przez uczynki
 12. „Zauważmy, że to nie za pośrednictwem Prawa Abraham i jego

  nasienie otrzymał obietnicę, że będzie dziedzicem świata. Stało się to za pośrednictwem usprawiedliwiającej wiary.” Rzymian 4:13 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2. Abraham A. Wiara przez uczynki
 13. „Ktoś mógłby nawet powiedzieć: Ty masz samą wiarę, ja mam

  również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie! Demony również wierzą – i drżą. Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi. Dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Czy nie dzięki uczynkom? Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma: Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze.” List Jakuba 2:18-24 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2. Abraham A. Wiara przez uczynki
 14. Wniosek #2 • Jeśli oddałeś swoje życie Bogu poprzez Chrystusa,

  to twoja wiara objawi się w uczynkach. 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2. Abraham A. Wiara przez uczynki
 15. 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2.

  Abraham A. Wiara przez uczynki B. Powstań z Bogiem
 16. 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2.

  Abraham A. Wiara przez uczynki B. Powstań z Bogiem „A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu.” Rzymian 8:28
 17. 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2.

  Abraham A. Wiara przez uczynki B. Powstań z Bogiem „Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść.” 1 Koryntian 10:13
 18. 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2.

  Abraham A. Wiara przez uczynki B. Powstań z Bogiem Wniosek #3 • Padłeś? Powstań z Bogiem! • On wskaże wyjście z każdej próby.
 19. 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2.

  Abraham A. Wiara przez uczynki B. Powstań z Bogiem Podsumowanie Wniosek #1 • Chrystus umarł, żebyśmy mieli życie. • On jest „ofiarą zastępczą” za naszą, zasłużoną karę śmierci.
 20. 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2.

  Abraham A. Wiara przez uczynki B. Powstań z Bogiem Podsumowanie Wniosek #1 • Chrystus umarł, żebyśmy mieli życie. • On jest „ofiarą zastępczą” za naszą, zasłużoną karę śmierci. Wniosek #2 • Jeśli oddałeś swoje życie Bogu poprzez Chrystusa, to twoja wiara objawi się w uczynkach.
 21. 1. Jezus A. Obietnica dla potomstwa B. Baranek Boży 2.

  Abraham A. Wiara przez uczynki B. Powstań z Bogiem Podsumowanie Wniosek #1 • Chrystus umarł, żebyśmy mieli życie. • On jest „ofiarą zastępczą” za naszą, zasłużoną karę śmierci. Wniosek #2 • Jeśli oddałeś swoje życie Bogu poprzez Chrystusa, to twoja wiara objawi się w uczynkach. Wniosek #3 • Padłeś? Powstań z Bogiem! • On wskaże wyjście z każdej próby.