Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

On wskaże ci wyjście

On wskaże ci wyjście

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. KSIĘGA RODZAJU 22:1-19
  On wskaże ci wyjście

  View full-size slide

 2. KSIĘGA RODZAJU 22:1-19
  1 Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Powiedział do niego: Abrahamie! On zaś
  odpowiedział: Słucham. 2 Wtedy usłyszał: Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz,
  Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę.
  3 Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swego osła, wziął z sobą dwóch służących i syna Izaaka,
  przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, o którym powiedział mu Bóg.
  4 Trzeciego dnia Abraham podniósł wzrok i zobaczył to miejsce z oddali. 5 Zostańcie tutaj z osłem — polecił
  służącym — a ja i mój syn udamy się tam właśnie, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. 6 Następnie
  Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swego syna Izaaka, wziął w rękę ogień i
  nóż, i poszli obaj razem.
  7 Po drodze Izaak zapytał swego ojca Abrahama: Ojcze! — Słucham cię, mój synu! — Mamy ogień i drewno, a
  gdzie jagnię na ofiarę całopalną? 8 Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój
  synu. I szli obaj razem.

  View full-size slide

 3. KSIĘGA RODZAJU 22:1-19
  9 Gdy przyszli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem
  związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. 10 Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż,
  aby zabić swego syna. 11 Wtedy rozległ się głos z nieba. Zawołał Anioł PANA: Abrahamie! Abrahamie! —
  Słucham! — odpowiedział. 12 Nie podnoś ręki na chłopca! — usłyszał. — Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak!
  Teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet swego syna, swego jedynaka.
  13 A gdy Abraham podniósł wzrok i rozejrzał się wokół, zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu
  rogami. Poszedł więc, wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swojego syna.
  14 Następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę: PAN widzi. Dlatego aż do dzisiaj mówi się: Na górze PANA
  wszystko widać. 15 Po chwili Anioł PANA znów przemówił do Abrahama: 16 Przysięgam na siebie samego —
  oświadcza PAN — ponieważ nie odmówiłeś Mi swego syna, swojego jedynaka, 17 będę ci obficie błogosławił i
  wielce rozmnożę twoje potomstwo — niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje
  potomstwo zwycięży swoich wrogów. 18 W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za
  to, że byłeś posłuszny mojemu głosowi.
  19 Potem Abraham wrócił do służących, powstali i wyruszyli razem do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham w Beer-
  Szebie.

  View full-size slide

 4. PLAN KAZANIA
  1. Jezus
  A. Obietnica dla potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez uczynki
  B. Padłeś? Powstań!

  View full-size slide

 5. „18 W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody
  ziemi za to, że byłeś posłuszny mojemu głosowi.”
  1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa

  View full-size slide

 6. „Odnosząc to do Abrahama, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnice
  dla siebie i swego nasienia. Nie powiedziano, że dla nasion – jako wielu –
  lecz: i twojemu nasieniu, czyli jednemu. Tym nasieniem jest Chrystus.”
  Galacjan 3:16
  1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa

  View full-size slide

 7. „13 A gdy Abraham podniósł wzrok i rozejrzał się wokół, zobaczył za sobą
  baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Poszedł więc, wziął barana
  i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swojego syna.”
  1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży

  View full-size slide

 8. „Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i
  powiedział: Oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata.”
  Ew. Jana 1:29
  1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży

  View full-size slide

 9. „Pamiętajcie, za jaką cenę wykupiono was z marnej codzienności, która
  przeszła na was po ojcach. Tą ceną nie były rzeczy zniszczalne, srebro
  albo złoto, lecz droga krew Chrystusa, Baranka nieskazitelnego i
  nieskalanego.”
  1 Piotra 1:18-19
  1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży

  View full-size slide

 10. Wniosek #1
  • Chrystus umarł, żebyśmy mieli życie.
  • On jest „ofiarą zastępczą” za naszą, zasłużoną karę śmierci.
  1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży

  View full-size slide

 11. „4 Trzeciego dnia Abraham podniósł wzrok i zobaczył to miejsce z oddali.
  5 Zostańcie tutaj z osłem — polecił służącym — a ja i mój syn udamy się
  tam właśnie, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was.”
  1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki

  View full-size slide

 12. „Zauważmy, że to nie za pośrednictwem Prawa Abraham i jego nasienie
  otrzymał obietnicę, że będzie dziedzicem świata. Stało się to za
  pośrednictwem usprawiedliwiającej wiary.”
  Rzymian 4:13
  1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki

  View full-size slide

 13. „Ktoś mógłby nawet powiedzieć: Ty masz samą wiarę, ja mam również
  uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę
  moją, o której świadczą czyny.
  Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie! Demony również wierzą – i drżą.
  Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest
  pusta?
  Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi. Dzięki czemu został
  usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Czy nie dzięki
  uczynkom?
  Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę
  doskonałą.
  W ten sposób wypełniły się słowa Pisma: Abraham uwierzył Bogu i uznano mu
  to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga.
  Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie
  jedynie dzięki wierze.”
  List Jakuba 2:18-24
  1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki

  View full-size slide

 14. Wniosek #2
  • Jeśli oddałeś swoje życie Bogu poprzez Chrystusa, to twoja wiara
  objawi się w uczynkach.
  1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki

  View full-size slide

 15. 1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki
  B. Powstań z Bogiem

  View full-size slide

 16. 1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki
  B. Powstań z Bogiem
  „A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z
  Jego planem, wszystko służy ku dobremu.”
  Rzymian 8:28

  View full-size slide

 17. 1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki
  B. Powstań z Bogiem
  „Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest
  wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W
  czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść.”
  1 Koryntian 10:13

  View full-size slide

 18. 1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki
  B. Powstań z Bogiem
  Wniosek #3
  • Padłeś? Powstań z Bogiem!
  • On wskaże wyjście z każdej próby.

  View full-size slide

 19. 1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki
  B. Powstań z Bogiem
  Podsumowanie
  Wniosek #1
  • Chrystus umarł, żebyśmy mieli życie.
  • On jest „ofiarą zastępczą” za naszą, zasłużoną karę śmierci.

  View full-size slide

 20. 1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki
  B. Powstań z Bogiem
  Podsumowanie
  Wniosek #1
  • Chrystus umarł, żebyśmy mieli życie.
  • On jest „ofiarą zastępczą” za naszą, zasłużoną karę śmierci.
  Wniosek #2
  • Jeśli oddałeś swoje życie Bogu poprzez Chrystusa, to twoja wiara
  objawi się w uczynkach.

  View full-size slide

 21. 1. Jezus
  A. Obietnica dla
  potomstwa
  B. Baranek Boży
  2. Abraham
  A. Wiara przez
  uczynki
  B. Powstań z Bogiem
  Podsumowanie
  Wniosek #1
  • Chrystus umarł, żebyśmy mieli życie.
  • On jest „ofiarą zastępczą” za naszą, zasłużoną karę śmierci.
  Wniosek #2
  • Jeśli oddałeś swoje życie Bogu poprzez Chrystusa, to twoja wiara
  objawi się w uczynkach.
  Wniosek #3
  • Padłeś? Powstań z Bogiem!
  • On wskaże wyjście z każdej próby.

  View full-size slide