Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Две-три думи за Rust (ТърновоКонф 2018)

Две-три думи за Rust (ТърновоКонф 2018)

Демонстрация на това защо Rust е интересен език, който си заслужава да се пробва.

Andrew Radev

June 02, 2018
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Две-три думи за ust

  View Slide

 2. @AndrewRadev

  View Slide

 3. “Много е готин”

  View Slide

 4. Ferris the Crustacean

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. Какво толкова пренаписват
  тия ръстаджии?

  View Slide

 8. Redox

  View Slide

 9. Redox

  View Slide

 10. Alacritty

  View Slide

 11. Ripgrep

  View Slide

 12. Ripgrep

  View Slide

 13. Servo

  View Slide

 14. Игрички

  Piston

  SHAR

  ggez

  View Slide

 15. View Slide

 16. Защо?

  View Slide

 17. Защо?

  Скорост

  Съвместимост

  C, Ruby, Python, Erlang

  Микроконтролери

  Web Assembly

  Безопасност

  View Slide

 18. Rust винаги шофира

  View Slide

 19. Защо?

  Скорост

  Съвместимост

  Безопасност

  Елегантност

  Общност: документация, конференции,
  форуми, процес на разработка

  View Slide

 20. Малко код

  View Slide

 21. Zero-cost abstraction
  C++ implementations obey the zero-overhead
  principle: What you don’t use, you don’t pay for
  [Stroustrup, 1994]. And further: What you do use,
  you couldn’t hand code any better.
  – Stroustrup

  View Slide

 22. fn main() {
  let potato = "
  Любов, любов, варен картоф,
  разрежеш го, а той суров.
  ";
  println!("--\n{}\n--", potato);
  }
  // ===================
  ---
  Любов, любов, варен картоф,
  разрежеш го, а той суров.
  ---

  View Slide

 23. fn main() {
  let potato = "
  Любов, любов, варен картоф,
  разрежеш го, а той суров.
  ";
  let lines = potato.
  trim().
  lines().
  map(|l| l.trim());
  println!("---");
  for line in lines {
  println!("{}", line);
  }
  println!("---");
  }
  // ===================
  ---
  Любов, любов, варен картоф,
  разрежеш го, а той суров.
  ---

  View Slide

 24. fn main() {
  let potato = "
  Любов, любов, варен картоф,
  разрежеш го, а той суров.
  ";
  let lines = potato.
  trim().
  lines().
  map(|l| l.trim());
  println!("+-------------------------------+");
  for line in lines {
  println!("| {}\t|", line);
  }
  println!("+-------------------------------+");
  }
  // ===================
  +-------------------------------+
  | Любов, любов, варен картоф, |
  | разрежеш го, а той суров. |
  +-------------------------------+

  View Slide

 25. let lines = potato.
  trim().
  lines().
  map(|l| l.trim());
  for line in lines {
  println!("{}", line);
  }

  View Slide

 26. let lines = potato. // => &str
  trim().
  lines().
  map(|l| l.trim());
  for line in lines {
  println!("{}", line);
  }
  fn trim(&self) -> &str {
  //
  // " Любов, ала-бала, картоф "
  // ^___________________________^ -> текущия &str
  //
  // " Любов, ала-бала, картоф "
  // ^_____________________^ -> върнатия &str
  }

  View Slide

 27. let lines = potato.
  trim().
  lines(). // => Lines (std::str::Lines)
  map(|l| l.trim());
  for line in lines {
  println!("{}", line);
  }

  View Slide

 28. let lines = potato.
  trim().
  lines().
  map(|l| l.trim());
  for line in lines {
  println!("{}", line);
  }

  View Slide

 29. let lines = potato.
  trim().
  lines().
  map(|l| l.trim()); // => std::iter::Map,
  [[email protected]/main.rs:10:13: 10:25]>
  for line in lines {
  println!("{}", line);
  }

  View Slide

 30. let lines = potato.
  trim().
  lines().
  map(|l| l.trim());
  for line in lines {
  println!("{}", line);
  }

  View Slide

 31. Zero-cost abstraction

  Удобен интерфейс

  Ефективна имплементация

  View Slide

 32. Error handling

  View Slide

 33. file, err := os.Open("filename.ext")
  if err != nil {
  return err
  }
  match File::open("filename.ext") {
  Ok(file) => file,
  Err(e) => return e,
  }
  enum Result {
  Ok(T),
  Err(E),
  }
  Result

  View Slide

 34. let mut fun = try! {
  File::open("fun.txt").
  or_else(|_| File::open("passable.txt")).
  or_else(|_| File::open("okay_i_guess.txt"))
  };

  View Slide

 35. use std::fs::File;
  use std::io::{self, Read};
  fn main() {
  match do_magic_stuff() {
  Ok(contents) => println!("{}", contents),
  Err(e) => panic!("OH, NO! {}", e),
  }
  }
  fn do_magic_stuff() -> Result {
  let mut boring = match File::open("boring.txt") {
  Ok(f) => f,
  Err(e) => return Err(e),
  };
  let mut fun = match File::open("fun.txt") {
  Ok(f) => f,
  Err(e) => return Err(e),
  };
  let mut contents = String::new();
  boring.read_to_string(&mut contents);
  fun.read_to_string(&mut contents);
  return Ok(contents);
  }

  View Slide

 36. use std::fs::File;
  use std::io::{self, Read};
  fn main() {
  match do_magic_stuff() {
  Ok(contents) => println!("{}", contents),
  Err(e) => panic!("OH, NO! {}", e),
  }
  }
  fn do_magic_stuff() -> Result {
  let mut boring = match File::open("boring.txt") {
  Ok(f) => f,
  Err(e) => return Err(e),
  };
  let mut fun = match File::open("fun.txt") {
  Ok(f) => f,
  Err(e) => return Err(e),
  };
  let mut contents = String::new();
  boring.read_to_string(&mut contents);
  fun.read_to_string(&mut contents);
  return Ok(contents);
  }

  View Slide

 37. macro_rules! try {
  ($expr:expr) => {
  match $expr {
  Ok(result) => result,
  Err(e) => return Err(e),
  }
  }
  }

  View Slide

 38. use std::fs::File;
  use std::io::{self, Read};
  fn main() {
  match do_magic_stuff() {
  Ok(contents) => println!("{}", contents),
  Err(e) => panic!("OH, NO! {}", e),
  }
  }
  fn do_magic_stuff() -> Result {
  let mut boring = match File::open("boring.txt") {
  Ok(f) => f,
  Err(e) => return Err(e),
  };
  let mut fun = match File::open("fun.txt") {
  Ok(f) => f,
  Err(e) => return Err(e),
  };
  let mut contents = String::new();
  boring.read_to_string(&mut contents);
  fun.read_to_string(&mut contents);
  return Ok(contents);
  }

  View Slide

 39. use std::fs::File;
  use std::io::{self, Read};
  fn main() {
  match do_magic_stuff() {
  Ok(contents) => println!("{}", contents),
  Err(e) => panic!("OH, NO! {}", e),
  }
  }
  fn do_magic_stuff() -> Result {
  let mut boring = try!(File::open("boring.txt"));
  let mut fun = try!(File::open("fun.txt"));
  let mut contents = String::new();
  boring.read_to_string(&mut contents);
  fun.read_to_string(&mut contents);
  return Ok(contents);
  }

  View Slide

 40. use std::fs::File;
  use std::io::{self, Read};
  fn main() {
  match do_magic_stuff() {
  Ok(contents) => println!("{}", contents),
  Err(e) => panic!("OH, NO! {}", e),
  }
  }
  fn do_magic_stuff() -> Result {
  let mut boring = File::open("boring.txt")?;
  let mut fun = File::open("fun.txt")?;
  let mut contents = String::new();
  boring.read_to_string(&mut contents);
  fun.read_to_string(&mut contents);
  return Ok(contents);
  }

  View Slide

 41. Безопасност

  View Slide

 42. Досадна безопасност

  Няма NULL

  3.14 * 2 е компилационна грешка

  Жонглиране на references (“псевдоними”)

  (demo)

  View Slide

 43. Полезна безопасност :)

  HashMap.entry()

  Има Result, Option – по-удобни от NULL

  Добре документирани и полезни операции с
  числа

  (demo)

  View Slide

 44. Learning curve

  “Това е ужасно, защо не мога да направя
  каквото си знам”?

  Крачка назад

  Четене на документация

  Различен (по-добър) подход

  View Slide

 45. Защо?

  Скорост

  Съвместимост

  Безопасност

  Елегантност

  Общност

  Труден, но си заслужава

  View Slide

 46. The Rust Book

  View Slide

 47. ?

  View Slide