Speaker Deck

Цената на качеството

by Bozhidar Batsov

Published March 14, 2015 in Programming

Презентацията ми от QA: Challenge Accepted