Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Dostępność platform edukacyjnych i kursów e-learningowych

Dostępność platform edukacyjnych i kursów e-learningowych

Dominik Paszkiewicz

February 04, 2012
Tweet

More Decks by Dominik Paszkiewicz

Other Decks in Education

Transcript

 1. Dostępność platform edukacyjnych i kursów e-learningowych Przygotowanie: Mateusz Ciborowski, Adam

  Pietrasiewicz, Dominik Paszkiewicz Prowadzenie: Dominik Paszkiewicz, [email protected] tel. +48 608 05 9999 Kontakt: Akceslab — Spółdzielnia Socjalna, [email protected], tel.: +48 22 813 62 67, +48 501 100 060 „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r.
 2. Dostępność platform edukacyjnych i kursów e-learningowych PROGRAM WYSTĄPIENIA • Jakie

  są standardy, które można i należy aplikować do e-learningu? • Jaki jest stan dostępności platform e-learningowych? • Jaki jest stan dostępności najpopularniejszych i najbardziej promowanych formatów kursów w polskim internecie? • Jakie są najpoważniejsze problemy z dostępem do kursów zidentyfikowane w trakcie badań? • Co dalej? Propozycje rozwiązań i działań na rzecz poprawienia dostępności platform i kursów. „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r.
 3. Standardy dostępności obowiązujące w e-learningu? WCAG 2.0 ATAG 2.0 Dostępność

  treści szkoleń e-learningowych Dostępność narzędzi zarządzania szkoleniami i tworzenia nowych „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r.
 4. Badanie dostępności platform e-learningowych „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte

  spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r. Platformy open-source Platforma komercyjna WBT Server (firmy 4system Moodle ATutor
 5. Porównanie dostępności platform „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte spotkanie

  Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r. WBT Server Moodle Atutor Dostępność elementów graficznych 0 0 1 Kontrast 0 1 1 Fokus i tabindex 0 0 1 Użyteczności nawigacji 0 0 0 Odnośniki 0 0 1 Tytuły 0 1 0 Nagłówki 0 0 0 Tabele 0 — 0 Zgodność ze standardami 0 1 1 Formularze 0 0 1
 6. Moodle „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte spotkanie Forum Dostępnej

  Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r. Najpopularniejsza platfoma e- learningowa, możliwa do użycia przez osoby niepełnosprawne. • To, jak działa moodle zależy od podmiotu wdrażającego.
 7. ATutor „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte spotkanie Forum Dostępnej

  Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r. Najbardziej dostępna platforma. Powstała w celu udostępnienia treści e-learningowych wykluczonym grupom. • Miejscami przestarzały i nieużyteczny interfejs.
 8. WBT Server „[...] koniec tabela, koniec tabela, koniec tabela, koniec

  ramka ramka ramka, tabela, grafika klikalne, grafika klikalne, grafika klikalne [...]” • Platforma słabo dostępna. • Kursy całkowicie niedostępne. „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r.
 9. Zgodność platform z WCAG i ATAG 2 „E-learning dostępny dla

  wszystkich” — czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r. WBT Server Moodle Atutor WCAG 2.0 nie spełnia nie spełnia nie spełnia ATAG 2.0 nie spełnia nie spełnia nie spełnia
 10. Standardy i formaty opracowywania kursów „E-learning dostępny dla wszystkich” —

  czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r. • Standardy reprezentacji zawartości dydaktycznej. • Standardy te zapewniają przenaszalność zawartości dydaktycznej pomiędzy systemami różnych producentów oraz umożliwia wielokrotne użycie poszczególnych fragmentów kursu. • Wykorzystanie standardu pozwala na uniknięcie wysokich kosztów obsługi kursów. SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) IMS (ang. Instructional Management Systems)
 11. Standardy i formaty — SCORM „E-learning dostępny dla wszystkich” —

  czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r. 100% Flash Niedostępny Flash Źródło problemu: brak świadomości autorów oraz brak sprofilowania programów do tworzenia kursów.
 12. Standardy i formaty — SCORM Najbardziej promowany standard dla uniwersalnych

  formatów szkoleniowych — SCORM jest także sprzeczny z zasadami dostępności. Co dalej? Może IMS? → „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r.
 13. Standardy i formaty — IMS „E-learning dostępny dla wszystkich” —

  czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r. Ze specyfikacji „IMS Access For All Digital Resource Description Information Model”: „For the purposes of the Access For All Digital Resource Description (DRD) it is assumed that content to be presented to a learner is compliant with basic accessibility specifications as defined in the World Wide Web Consortium Web Content Accessibility Guidelines [W3C WAI WCAG].”
 14. Standardy i formaty — HTML(?) „E-learning dostępny dla wszystkich” —

  czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r. HTML nie związany standardami SCORM i IMS daje szansę na całkowitą dostępność zakładając, że autor ma świadomość, wiedzę, i korzysta z odpowiednich narzędzi... Czy HTML jest lepszy od standardów e- learningu? NIE. Wychodzi na to samo. Co dalej? Nie ma bazy wiedzy i myślenia o dostępności.
 15. Rekomendacje (plan gry) „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte spotkanie

  Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r. • Wszystkie kursy muszą być zgodne z WCAG 2.0 na poziomie AA • LMSy muszą być zgodne choćby z minimalnymi wytycznymi ATAG 2.0 • Należy być ostrożnym w tworzeniu treści SCORM (i nie tylko) • Musi powstać uniwersalna baza wiedzy dla autorów kursów przemycająca wiedzę nt. dostępności
 16. Dziękuję i zapraszam do współpracy! Przygotowanie: Mateusz Ciborowski, Adam Pietrasiewicz,

  Dominik Paszkiewicz Prowadzenie: Dominik Paszkiewicz, [email protected] tel. +48 608 05 9999 Kontakt: Akceslab — Spółdzielnia Socjalna, [email protected], tel.: +48 22 813 62 67, +48 501 100 060 „E-learning dostępny dla wszystkich” — czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Warszawa, 17 stycznia 2012 r.