Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

User Experience Design — wprowadzenie do projektowania

User Experience Design — wprowadzenie do projektowania

Wykład wprowadzający do UX dla początkujących. Celem wykładu było wprowadzenie do tematyki UX ale także promocja nowootwieranego kierunku User Experience Design w Szkole Wyższej Psychologi Społecznej. Kierunek działa już we Wrocławiu i Warszawie.

Dominik Paszkiewicz

June 26, 2014
Tweet

More Decks by Dominik Paszkiewicz

Other Decks in Design

Transcript

 1. USER EXPERIENCE DESIGN — wprowadzenie do projektowania Studia podyplomowe SWPS

  / Rocznik 2014/2015 Dominik Paszkiewicz — lokalny kierownik studiów [email protected] / +48 608 059 999
 2. TEMATY UXD (User Experience Design) – o studiach. UX (User

  Experience) – wprowadzenie do projektowania. Perspektywy zawodowe. Słowo od mentorki i mentorów. Pytania.
 3. User Experience Design – o studiach User Experience Design to

  pierwsze w Polsce studia kształcące z dziedziny projektowania doświadczeń z korzystania z produktów i usług (nie tylko cyfrowych).
 4. User Experience Design – o studiach Kadrą kierunku są najlepsi

  w Polsce specjaliści, praktycy UX z doświadczeniem dydaktycznym.
 5. User Experience Design – o studiach Jest to 4. edycja

  kierunku (od 3 lat w Warszawie, a od roku we Wrocławiu).
 6. User Experience Design – o studiach Kierunek składa się z

  ponad 200 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w 6 blokach tematycznych.
 7. User Experience Design – o studiach Studia oparte są na

  modelu praktycznym – studentki i studenci realizują projekt dyplomowy w małych zespołach pod okiem mentora.
 8. User Experience Design – o studiach W trakcie studiów poznaje

  się proces, techniki oraz narzędzia niezbędne w realizacji projektów UX w branży interaktywnej.
 9. Dla kogo jest ten kierunek? Dla osób odważnych, Dla osób

  odważnych, które nie boją się które nie boją się pytać i kwestionować pytać i kwestionować trendów oraz trendów oraz usankcjonowanych usankcjonowanych rozwiązań. rozwiązań.
 10. Dla kogo jest ten kierunek? Dla osób Dla osób kreatywnych,

  kreatywnych, szukających aktywnie szukających aktywnie nowych rozwiązań. nowych rozwiązań.
 11. Dla kogo jest ten kierunek? Dla osób empatycznych Dla osób

  empatycznych i ciekawych innych ludzi. i ciekawych innych ludzi.
 12. Dla kogo jest ten kierunek? Osób, Osób, które chcą które

  chcą badać, badać, analizować analizować i projektować. i projektować.
 13. Dla kogo jest ten kierunek? Dla tych, którzy chcą Dla

  tych, którzy chcą (dosłownie) zmieniać świat. (dosłownie) zmieniać świat.
 14. Dla kogo jest ten kierunek? Chcących tworzyć rozwiązania nie tylko

  ładne Chcących tworzyć rozwiązania nie tylko ładne ale przede wszystkim skuteczne. ale przede wszystkim skuteczne.
 15. UX?

 16. UX? • Czym jest dziedzina User Experience? • Czy UX

  to użyteczność? • Jakie są poddziedziny UX? • Co się robi w UX? • Jakie są przykładowe narzędzia UX?
 17. Czym jest dziedzina UX? User experience (ang. "doświadczenie użytkownika"), w

  skrócie UX, to termin opisujący całość wrażeń jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego. doświadczenia / doznania / wrażenia
 18. Czym jest dziedzina UX? „I invented the term because I

  thought human interface and usability were too narrow. I wanted to cover all aspects of the person’s experience with the system including industrial design, graphics, the interface, the physical interaction, and the manual.” Don Norman (Apple, Hewlett-Packard, Nielsen Norman Group)
 19. Projektant UX? „Designer UX to główny projektant rozwiązania, obecny od

  początku definiowania projektu aż po jego dojrzała formę.” Hubert Anyżewski — ogólnopolski kierownik studiów
 20. Czy UX to użyteczność? Użyteczność to tylko jeden z aspektów

  UX. Definicja użyteczności: „Użyteczność to miara wydajności, efektywności i satysfakcji z jaką dany produkt może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście użycia.” — ISO 9241-11. Ważne!
 21. Jakie są właściwości w UX? Jakie są właściwości w UX?

  Użyteczny Przydatny Wiarygodny Znajdowalny
 22. Jakie są właściwości w UX? Jakie są właściwości w UX?

  Użyteczny Przydatny Wiarygodny Dostępny Znajdowalny
 23. Jakie są właściwości w UX? Jakie są właściwości w UX?

  Użyteczny Przydatny Wzbudzający pożądanie Wiarygodny Dostępny Znajdowalny
 24. Jakie są właściwości w UX? Jakie są właściwości w UX?

  Użyteczny Wartościowy Przydatny Wzbudzający pożądanie Wiarygodny Dostępny Znajdowalny
 25. Potrzeby użytkownika Potrzeby użytkownika Cele biznesowe / projektowe Cele biznesowe

  / projektowe Ograniczenia techniczne Ograniczenia techniczne
 26. Jakie są poddziedziny w UX? Badania i analiza. Badania z

  użytkownikami. Strategia treści. Architektura informacji. Projektowanie interakcji. Inżynieria użyteczności. Komunikacja np. w formie warsztatów. ... } UX
 27. Poddziedziny i techniki UX Badania i analiza. Badania z użytkownikami.

  Strategia treści. Architektura informacji. Projektowanie interakcji. Inżynieria użyteczności. Komunikacja np. w formie warsztatów. ... Analiza danych statystycznych. Wywiady z interesariuszami. Analiza konkurencji. Analiza celów biznesowych. Persony. Strategia dostępności dla produktu.
 28. Poddziedziny i techniki UX Badania i analiza. Badania z użytkownikami.

  Strategia treści. Architektura informacji. Projektowanie interakcji. Inżynieria użyteczności. Komunikacja np. w formie warsztatów. ... Ankiety (badania ilościowe). Badania jakościowe z użytkownikami (moderowane, partyzanckie, zdalne). Benchmarking (badania konkurencji z użytkownikami). Wywiady z użytkownikami. Badania kontekstowe. Badania dzienniczkowe.
 29. Poddziedziny i techniki UX Badania i analiza. Badania z użytkownikami.

  Strategia treści. Architektura informacji. Projektowanie interakcji. Inżynieria użyteczności. Komunikacja np. w formie warsztatów. ... Inwentaryzacja treści. Audyt jakości treści. Audyt treści konkurencyjnych. Tworzenie strategii treści. Wywiady z interesariuszami.
 30. Poddziedziny i techniki UX Badania i analiza. Badania z użytkownikami.

  Strategia treści. Architektura informacji. Projektowanie interakcji. Inżynieria użyteczności. Komunikacja np. w formie warsztatów. ... Mapy serwisu / usługi. Szkice / wireframes. User flows. Sortowanie kart. Taksonomie.
 31. Poddziedziny i techniki UX Badania i analiza. Badania z użytkownikami.

  Strategia treści. Architektura informacji. Projektowanie interakcji. Inżynieria użyteczności. Komunikacja np. w formie warsztatów. ... Szkice / wireframes. Prototypy (od papierowych po klikalne). Storyboardy. User flows. Scenariusze użycia.
 32. Poddziedziny i techniki UX Badania i analiza. Badania z użytkownikami.

  Strategia treści. Architektura informacji. Projektowanie interakcji. Inżynieria użyteczności. Komunikacja np. w formie warsztatów. ... Analiza heurystyczna. Badania z użytkownikami (wszelkie). Testy w kontekstach technologicznych. Audyt dostępności.
 33. Poddziedziny i techniki UX Badania i analiza. Badania z użytkownikami.

  Strategia treści. Architektura informacji. Projektowanie interakcji. Inżynieria użyteczności. Komunikacja np. w formie warsztatów. ... Spotkania typu kick-off. Projektowanie partycypacyjne. Burza mózgów. Moodboards. Storyboards. Persony.
 34. Jakie są poddziedziny w UX? Badania i analiza. Badania z

  użytkownikami. Strategia treści. Architektura informacji. Projektowanie interakcji. Inżynieria użyteczności. Komunikacja np. w formie warsztatów. ... ?
 35. Czy każdy Czy każdy projektant UX projektant UX musi to

  wszystko musi to wszystko robić? robić? Stark by Stephen Holmes
 36. Czy każdy projektant UX musi to wszystko robić? NIE, ale.

  Dobrze, by każdy spróbował różnych poddziedzin i znalazł zakres mocnej specjalizacji. „UX generalist” potrafi to wszystko zrobić, lecz przede wszystkim rozumie cały proces. „UX Team Of One” — tylko jeden projektant w ogranizacji może nie mieć wyboru. UX to nieustanny rozwój.
 37. Czego projektant UX nie robi. Ale może. Projektowanie graficzne. Programowanie

  serwisów (HTML, CSS, JS, PHP, Ruby). Zarządzanie projektem. ...
 38. Czy projektant UX zna wszystkie odpowiedzi? Photo Credit: ~GIOVANNI~ via

  Compfight cc Projektant UX pracuje w zespole. Projektant UX pracuje w zespole. Pomaga znaleźć odpowiedzi na problemy projektowe. Pomaga znaleźć odpowiedzi na problemy projektowe.
 39. Czy projektant UX zna wszystkie odpowiedzi? “User experience is a

  process of discovery, vision definition, strategy, planning, execution, measurement and iteration. It requires flexibility, and a willingness to be wrong until you are right.” Robert Hoekman Jr
 40. Słowo od mentorów Monika Mikowska Bartek Matoga Paweł Nowak Mentorzy

  pomagają grupom studentek i studentów realizować prawdziwe projekty UXowe.
 41. JAKIE MAJĄ PAŃŚTWO PYTANIA? Studia podyplomowe SWPS / Rocznik 2014/2015

  Dominik Paszkiewicz — lokalny kierownik studiów [email protected] / +48 608 059 999