Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Inkluderande design & text • 5 Död åt Lorem Ipsum

Inkluderande design & text • 5 Död åt Lorem Ipsum

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

April 28, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Education

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Inkluderande design och text

 2. Jonas Söderström • 2022 Funktionsnedsättning https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=812&SrcLang=sv nedsättning av fysisk, psykisk

  eller intellektuell funktionsförmåga” Jonas Söderström • 2022 ”
 3. Jonas Söderström • 2022 Funktionsvariation Jonas Söderström • 2022

 4. Jonas Söderström • 2022 Funktionshinder Individens förmågor Omvärldens krav {

  Funktions- hinder Jonas Söderström • 2021
 5. Jonas Söderström • 2022 Inkluderande design – 
 att minska

  trösklar 
 i omvärlden Individens förmågor Omvärldens krav Jonas Söderström • 2021
 6. Jonas Söderström • 2022 Tillgänglighet är ett 
 mått på

  slutresultatet: 
 bättre eller sämre Individens förmågor Omvärldens krav Jonas Söderström • 2022
 7. Jonas Söderström • 2022 “Visst, men vi behöver inte tänka

  på tillgänglighet. Vår målgrupp för den här appen har inga handikapp.”
 8. Jonas Söderström • 2022 Det vet du inte, grabben Starr

 9. Jonas Söderström • 2022 Funktionsnedsättningar är olika Rörelse Armlös Skada

  Nybliven förälder Touch / tap!
 10. Jonas Söderström • 2022

 11. Jonas Söderström • 2022 Kognitiva funktionsvariationer Permanent • Autism /

  ADHD-spektrum • Dyslexi • Utvecklingsstörning • Hjärntrötthet (permanent?) Tillfällig • ”Pollenhjärna” Situation • Utvakad på grund av kolikbarn • Kognitiv överbelastning (stress)
 12. Jonas Söderström • 2022

 13. Jonas Söderström • 2022 Minska kognitiv belastning Läsning är ingen

  naturlig aktivitet!
 14. Jonas Söderström • 2022 42 % av vuxna svenskar når

  
 inte upp till nivån ”goda läsare” De fi nition: Klara av att söka efter information i en lång, komplex text, tolka innehållet och dra slutsatser (nivå 3 av 5). Källa: PIAAC-studien, 2013, SCB (stort antal OECD-länder)
 15. Jonas Söderström • 2022 100 % har ont om tid

 16. Jonas Söderström • 2022 Exkludering på fl er sätt

 17. Jonas Söderström • 2022 Inkludering är mer än anpassning till

  funktionsvariationer … … det kan också gälla innehåll.
 18. Jonas Söderström • 2022 Förutsätt inte att alla vill fi

  ra Mors dag
 19. Jonas Söderström • 2022 Riktlinjer för tillgänglighet: WCAG 2.1 (2.2)

  (”vee-kagg”) A AA AAA
 20. Jonas Söderström • 2022 • https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

 21. Jonas Söderström • 2022

 22. Jonas Söderström • 2022 ”Gör så här” Sex posters från

  gov.uk
 23. Jonas Söderström • 2022 Men länkar Det regnar småspik Regnet

  känns 
 som kalla spikar
 24. Jonas Söderström • 2022

 25. Jonas Söderström • 2022

 26. Jonas Söderström • 2022 WCAG om kontrast • Textens kontrast

  mot bakgrund 
 ska vara minst 4,5:1. • Stor stil, • större än 18 p, eller • fetstil större än 14 p • ska ha en kontrast på minimum 3:1.
 27. Jonas Söderström • 2022 contrastchecker.online accessible-colors.com contrastchecker.com Dålig kontrast, svårläst

  text
 28. Jonas Söderström • 2022

 29. Jonas Söderström • 2022

 30. Jonas Söderström • 2022 Kolla kontrasten Det fi nns många

  verktyg och nät-tjänster. 
 Några exempel: • contrastchecker.online • accessible-colors.com • contrastchecker.com
 31. Jonas Söderström • 2022 Var försiktig med text i bild

  eller på rörig bakgrund
 32. Jonas Söderström • 2022

 33. Jonas Söderström • 2022 unionen.se 👿

 34. Jonas Söderström • 2022 Bilden mörktonad under texten

 35. Jonas Söderström • 2022 isof.se begripligtext.se Några Klarspråks-resurser:

 36. Jonas Söderström • 2022

 37. Jonas Söderström • 2022

 38. Jonas Söderström • 2022

 39. Jonas Söderström • 2022

 40. Jonas Söderström • 2022

 41. Jonas Söderström • 2022

 42. Jonas Söderström • 2022 Viktigast för begriplighet 1. Rubrik som

  tydliggör textens område/syfte 
 (”Kan jag välja bort?”) 2. Det viktigaste först 3. Info i punktlistor 4. Ny tanke – nytt stycke 5. Mellanrum mellan stycken 6. Mellanrubriker som förklarar 7. Generöst radavstånd 8. Ingress, sammanfattning av text