Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Inte så jävla krångligt!

Inte så jävla krångligt!

Föreläsning för nätverket Female leaders.

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

December 20, 2020
Tweet

Transcript

 1. Inte så jävla krångligt! Jonas Söderström • Black Lizzy 18

  dec 2019 Female instinct – Female leaders
 2. Hej!

 3. Min arbetsmiljö normalt numera :)

 4. • Så här ser det ut hos mig nu!

 5. 1977 – 1994 –

 6. ”Det här är ju barnspråk! Polisen på gatan kommer att

  skratta åt det!”
 7. Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with

  Using Long Words Needlessly Daniel M. Oppenheimer:
 8. Enkelt språk får dig att verka mer intelligent.

 9. ”Ska det vara lätt – eller ska det vara rätt?”

  Juristen:
 10. Mindre krångligt blir inte mer fel I slutet på 1970-talet

  skrevs den amerikanska federala lagstiftningen kring kommunikations- radio om med ett radikalt enklare språk. Tjugo år senare kontrollerade juristen Joseph Kimble hur det gått: inte på tjugo år hade en enda tvist uppstått kring reglerna. ”So much for the fear that plain language will create litigation. If anything, it probably decreases litigation”. Lifting the Fog of Legalese (Carolina Academic Press, 2006)
 11. Enkelt språk minskar risken att misstolka.

 12. None
 13. "mycket svår, byråkratsvenska"

 14. LIX 30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 40 - 50

  Medelsvår, normal tidningstext 50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter > 60 Mycket svår, byråkratsvenska
 15. Svårläst

 16. Skriv enkelt och kortfattat

 17. • Onödig abstraktion • Substantivsjuka • Opersonligt språk • När

  det gäller när det gäller
 18. 38 Skriv enkelt: Onödig abstraktion Vidare har vi lagt ner

  stor omsorg kring datorbaserad resultatåterkoppling. Det innebär i korthet att vi på ett pedagogiskt rätt sätt presenterar data i avancerade former, ex som tidsserieanalyser och korrelationer. Vidare har vi lagt ner stor omsorg på att presentera avancerade data, som tidsserieanalyser och korrelationer, på ett pedagogiskt sätt.
 19. 38 Onödig abstraktion: Modell, process, arbete, roll … Hur ska

  vi lösa våldsproblemen? Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara en framgångsrik modell. Den kan tillämpas även i Halmstad. Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara framgångsrikt. Det kan vi göra även i Halmstad.
 20. Skriv enkelt: Substantivsjukan I stället för uttrycksfulla verb .... installera

  Sök efter ord på ”-ing”, "-tion" eller ”-ande” utföra installation värva medlemmar bedriva medlemsvärvning förändrats genomgått en förändring ... använder man tomt verb + substantiv » » »
 21. 40 Typiska exempel på substantivsjuka Användningen av nya IT-verktyg har

  möjliggjort en effektivisering av hela transportstrukturen Att etablera sig på arbetsmarknaden är t ex som regel en förutsättning för att kunna etablera en självständig försörjning Ekologiska odlingsprinciper har utövat en stark påverkan på den konventionella produktionen
 22. None
 23. Personligt tilltal är bra... Från ett kommunalt badhus hemsida: Vi

  vill att ditt besök hos oss ska vara ”ett rent nöje”. "Vi", "ditt" – ger en direkt relation med läsaren.
 24. ...men vid problem: Vattenruschbanan är avstängd tills påpekanden efter besiktning

  är åtgärdade. Inget ”vi beklagar” eller ”… tills vi hunnit laga den!”
 25. SJ: dubbelt upp av passiva former

 26. SJ går bra ... SJ satsar kraftfullt på fler tåg

  Vi säljer våra lediga platser...
 27. SJ har problem... X2000-problemen åtgärdas ... Ett tillverkningsfel har upptäckts

  på rullstolslyftarna ...
 28. Regeringen genomför en satsning på skolan med fokus på årskurs

  1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Därför satsar regeringen 900 miljoner för att förbättra baskunskaperna hos elever i årskurs 1, 2 och 3. Det är 1 000 kronor per elev och läsår, i tre år. Det opersonliga språket (1)
 29. 46 Det opersonliga språket (2) Parallellt med denna utveckling har

  en ökad internationalisering skett. Den ökade internationaliseringen innebär ett ökat handelsutbyte, ett ökat privat resande och ett närmande till andra länder när det gäller attityder och värderingar. Samtidigt handlar vi mer med andra länder. Vi reser också mer utomlands, och har tagit till oss andra länders attityder och värderingar.
 30. Det opersonliga språket (3) Politikens roll ska syfta till att

  stimulera entreprenörskap men samtidigt minimera risktagandet med att starta ett företag. Vi vill göra det enklare och mindre riskfyllt att starta ett företag.
 31. Försäkringskassan: Kort om tandvårdsförsäkringen Du omfattas från och med det

  år du fyller 20 år av en tandvårds-försäkring. Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. (…) Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, bastandvård respektive protetik och tandreglering. Med bastandvård menas undersökning, förebyggande tandvård, de vanligaste behandlingarna som lagning av hål, tanduttagning och rotbehandlingar samt akuttandvård. I den del som kallas protetik och tandreglering ingår bland annat behandlingar med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur stor ersättning du får genom tandvårdsförsäkringen beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras.
 32. Ny variant Du har gratis tandvård till och med det

  år du fyller 19 år. Därefter betalar du en patientavgift till tandläkaren. Resten av kostnaden betalar Försäkringskassan till din tandläkare. Bastandvård I bastandvården ingår undersökning, förebyggande tandvård, lagning av hål och andra vanliga behandlingar. Protetik och tandreglering Protetik och tandreglering innebär behandling med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur mycket du själv får betala beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras.
 33. Ny variant (2) Protetik och tandreglering Protetik och tandreglering innebär

  behandling med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur mycket du själv får betala beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras. Bryggor, proteser, tandställningar Behöver du bryggor, kronor, avtagbara proteser, implantat eller vissa tandställningar får du betala en större del själv. Hur mycket beror bland annat på din ålder och vilken behandling som du behöver. I försäkringslagen kallas sådana behandlingar protetik och tandreglering.
 34. Ny hel variant Du har gratis tandvård till och med

  det år du fyller 19 år. Därefter betalar du en patientavgift till tandläkaren. Resten av kostnaden betalar Försäkringskassan till din tandläkare. Bastandvård I bastandvården ingår undersökning, förebyggande tandvård, lagning av hål och andra vanliga behandlingar. Bryggor, proteser, tandställningar Behöver du bryggor, kronor, avtagbara proteser, implantat eller vissa tandställningar får du betala en större del själv. Hur mycket beror bland annat på din ålder och vilken behandling som du behöver. I försäkringslagen kallas sådana behandlingar protetik och tandreglering.
 35. Tips: leta efter ... genomför(s) bedriver innebär utför(s) möjliggör(s) användning

  distribution införande process arbete material utveckling möjlighet roll när det gäller tomma verb substantiverade verb abstrakta substantiv
 36. Några fler sätt att krångla till det

 37. 60 Skriv kort: Ta bort dubbleringar • Vid kommunövergripande projekt

  träder X in som samordnare och koordinator... • Hon har dolda resurser och kraftkällor... • De upplevelser och erfarenheter som klienten haft... • Hjälp att acceptera och försona sig med vad de gjort.
 38. 57 Skriv kort: Ta bort onödiga förstärkningar (adverb) • Vi

  har arbetat påtagligt med att förbättra kvalitén... • Företaget har medvetet tagit ställning mot barnarbete i sitt regelverk • De praktiska möjligheterna till ökat aktivt deltagande måste utvecklas • Tips: testa om en förstärkning verkligen är meningsfull genom att byta adverbet till sin motsats (> diffust, > omedvetet, > passivt)!
 39. 36 Plus eller minus? Upp eller ner? Sepofan kan öka

  din viktminskning med upp till 50 %! Om du går ner två kilo på egen hand, hjälper Sepofan dig att gå ner ett till. Vi måste höja ribban när det gäller kravet på sänkta utsläpp i mark och luft.
 40. Nej, kraven höjs – tillåtna värdet sänks/ minskar! Förbud tillåts

  …??
 41. Tydlighet: Pitt för eller mot? Homoäktenskap! Hollywoodstjärnan Brad Pitt donerar

  600.000 i kampen mot ett lagförslag som ska hindra homoäktenskap. Homoäktenskap – ja! Homosexuella ska ha rätt att gifta sig. Det anser Brad Pitt och donerar 600.000 kr.
 42. Dubbla negationer • Ingen ung kvinna kan föreställa sig att

  det inte för henne ska bli fråga om annat än tillfällig arbetslöshet. • Till mig har NN sagt, att han inte tror att det inte kommer att finnas knark i Globen, och jag har ingen anledning att tro något annat, säger PP. • Jag är inte längre säker på att det inte finns något som modersinstinkt hos människor
 43. Dubbla negationer (2) • Webbplatsen har inte ett språk som

  är svårt att förstå för personer som inte är så insatta i ämnet • Webbplatsen har ett språk som är lätt att förstå för personer som inte är så insatta i ämnet
 44. Underdriftens dubbla negationer • Det är inte särskilt klokt att

  inte använda nya och billiga mediciner som inte är sämre än äldre. • Istället: Det är dumt att inte använda de nya, billiga mediciner som är lika bra som äldre och dyrare.
 45. Det är inte bara hur man skriver, utan vad man

  skriver
 46. Cykelbanor i Halmstad

 47. None
 48. Omfattning Det finns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun,

  som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs flera av de större huvudgatorna kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Villdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Farby (ca 12 km).
 49. • Gratis karta • Pumpa cykeln • Rapportera hinder •

  Jag är kontaktperson ...
 50. Skriv för effekt

 51. Texter måste vara korta på webben!” Detta stöds inte av

  data. ”
 52. • New York Times mest populära texter 2015: Genomsnittslängden för

  de tio bästa var 26 114 tecken. • Bara två av tio var kortare än 10 000 tecken. • Analys av 7 000 artiklar som delats via mejl: Långa artiklar delades mer. (University of Pennsylvania, 2009) • 100 miljoner artiklar (!) delade i sociala medier under 2017, analyserade av BuzzSumo: • Långa texter delas oftare än korta. • Artiklar med 3 000 till 10 000 ord delades ungefär dubbelt så ofta som artiklar med upp till 1 000 ord.
 53. Det kan vara långt. Men det får inte vara långrandigt.

 54. Korta inledningar! Gör tröskeln in i texten så låg som

  möjligt! Få och korta meningar! Inga bisatser! Enkla och korta ord!
 55. Mest lästa artikel feb 2007 60.000 tecken = 12 sidor

  Sju ord. Tre meningar. Sex bokstäver. Eat food. Not too much. Mostly plants.
 56. Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som ett barn.

  Längsta ord: 6 bokstäver.
 57. Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som ett barn.

  Jag har traskat varv efter varv runt lägenheten som en rastlös hund. För det finns ingenting annat att göra. 3 7 12 7 Median ordlängd = 4 bokstäver
 58. Kan det bli för enkelt?

 59. Annika Norlin – Säkert! ”I februari kom skivan Säkert! Sedan

  dess har Musiksverige förändrats en aning ... Skivan som skulle passera obemärkt förbi blev istället tokhyllad på varenda musiksida i Sverige. Det är talspråk och väldigt rakt. Inga omskrivningar. Och ju enklare språket är desto mer avancerade tankegångar och identifikation verkar de framkalla hos de flesta.” Bild: andreasnilsson1976 / Flickr under Creative Commons Från intervju i Situation Stockholm, dec 2007
 60. Grammis för Årets textförfattare 2007 ”I februari kom skivan Säkert!

  Sedan dess har Musiksverige förändrats en aning ... Skivan som skulle passera obemärkt förbi blev istället tokhyllad på varenda musiksida i Sverige. Det är talspråk och väldigt rakt. Inga omskrivningar. Och ju enklare språket är desto mer avancerade tankegångar och identifikation verkar de framkalla hos de flesta.” Från intervju i Situation Stockholm, dec 2007 Bild: andreasnilsson1976 / Flickr under Creative Commons
 61. Enkelt språk gör läsaren mer intelligent.

 62. None
 63. [ intesåjävlakrångligt.se ]

 64. Tack! Mejl: jonas.soderstrom@blacklizzy.se Telefon: 0760 47 58 47 Sajt …?????:

  intesåjävlakrångligt.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Bild: Lars Lundqvist