$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Jävla skitsystem!

Jävla skitsystem!

Föreläsning på Stockholms stadsbibliotek 20 februari 2013

Jonas Söderström
PRO

February 20, 2013
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. JÄVLA SKITSYSTEM Jonas Söderström • Feb 2013

 2. @jonas_blind_hen #skitsystem twitter

 3. None
 4. Skapa nytt dokument

 5. Det är ändå märkligt att datoriseringen av journalsystem inte verkar

  ha minskat läkarnas tidsåtgång för journalarbete Skyddsrond
 6. 30 1200 3 000 000 15 10 5 Kredittid Max.

  kreditgräns DiskonteringsID Senaste order Överskott Utbetalningsfrist
 7. 30 1200 3 000 000 15 10 5 Kredittid Max.

  kreditgräns DiskonteringsID Senaste order Överskott Utbetalningsfrist
 8. 1994 –

 9. Stress, psykisk påfrestning på arbetsplatsen 1996 2003 12 6 0

  15 9 3 %
 10. Problem i den digitala arbetsmiljön 3400 2012 M T O

  T F
 11. M T O T F M T O T F

  M T O T F M T T F M T O T F M T O T F M T O T F M T T F M T O T F M T O T F M T O T F M T T F M T O T F M T O T F M T O T F M T T F M T O T F M T O T F M T O T F M T T F M T O T F M T O T F M T O T F M T T F M T O T F M T O T F M T O T F M T F M T O T F M T O T F M T O T F M T F M T O T F M T O T F M T O T F M T T F M T O T F M T O T F M T O T F M T F M T O T F M T O T F M T O T F M T F AMV 2012 Mobbning
 12. 1. Internet 2. Datorn 3. Printern 4. Chefen 5. Möten

  Största källan till frustration på jobbet? 1077 2012
 13. Svårt att hitta Unionen 2010

 14. Sifo 2006 Stressade och frustrerade av IT

 15. Sifo 2006 Mår dåligt av digital arbetsmiljö < 30

 16. 2006, 2012 Förlorad tid varje dag Snittuppskattning, ≈30.000

 17. +1000 2006 Förlorar upp till 2 timmar varje vecka

 18. • På barncancer-avdelningen vågar man inte använda systemet för att

  hålla reda på läkemedel • Så svårarbetat att risken för dödliga misstag är oacceptabel ”Jag får högt blodtryck en massa ggr per dag pga oförmåga att förstå hur jag t.ex. ska ordinera i läkemedelsmodulen.” klinikchef, överläkare vid universitetssjukhus E-journaler
 19. Schema för högskolan • Elever ringer lärare varje morgon: ”Var

  ska vi vara?” • Varje lektion störs av elever som gått fel och kommer försent • Fördubblad tidsåtgång för schemaläggning
 20. • Elever ringer lärare varje morgon: ”Var ska vi vara?”

  • Varje lektion störs av elever som gått fel och kommer försent • Fördubblad tidsåtgång för schemaläggning Kontrollera kostnader för lokaler. Inte testat med användare innan införande. Schema för högskolan
 21. None
 22. javlaskitsystem.se: Varför vaggar doktorn musen? Bild: Henrik Ahlén

 23. None
 24. 7, 5 9, 5 18 moment Industrikoncern: Produktion av manualer

 25. En hel dag kan gå åt till att ändra en

  mening Man känner sig totalt misslyckad, man har inte koll på det som är ens kompetens Att kunna text och bild har bytts ut mot att vara systemkunnig Jag vill slippa jobba i X-system, hoppas att jag kan sluta arbeta som teknikinformatör
 26. Vad är det som händer?

 27. None
 28. None
 29. För många system

 30. Vi trodde vi hade 15–20 system ... ... när vi

  räknade var det 73! Landstingsombud Vision Norrbotten 2012
 31. Primula (HR system), Tur och Retur (reseräkningar), Raindance (ekonomi), UU+

  (budget), Edgar (rekrytering), W3D3 (dokument), KDB (kontrakt), UpDok (studiedokumentation), Time Edit (lokaler), AKKA (katalogadministration), PingPong (kursadministration), Opus (referenser), Selma (klasswebb), Studentportalen och så vidare …
 32. Treserva (socialförsäkringssystem) WebbSotis (gamla socialförsäkringssystemet) Giraff (internfakturering) Horisonten (bokföring) Prognosprogram

  (ekonomi) Winst (inköpsportal) Rappet (klientrapporter) Personec (HR rapporter) Time Care (arbetsschema) Winlas Webb (vikarieschema) Time Care pool (vikariepool) Lisa (felrapportering) Adato (rehabiliteringsprocesstyrning) Offentliga jobb (rekrytering) Telefonens sjäv-servicesystem Lotus Notes (mejl)
 33. Systemen är olika 11.11.12 11-11-12 2012-11-11 12.11.11 1959-03-21-1273 590321-1273 19590321-1273

  195903211273
 34. Ctrl-O 1) beräkna 2) stäng och spara inte

 35. Lina jobbar med två system: i ett ska hon använda

  punkt, i det andra komma 1.5 tim 1,5 tim
 36. Vad händer om hon råkar skriva komma i systemet som

  kräver punkt? 1,5 tim 1,5 tim 15 tim Systemet ignorerar kommatecknet och registrerar 15 timmar, utan felmeddelande!
 37. / Flickr DITT NYA SYSTEM

 38. Min miljö

 39. Allt snabbare införande

 40. Säkerhets- hets

 41. Kontra- produktivt – pärmar med lösenord

 42. Undermålig design

 43. 1 2 3 4 Nästa > Address Frakt Betala Bekräfta

 44. Hur betala fakturan?

 45. Utbildning negligeras

 46. Treserva (socialförsäkringssystem) WebbSotis (gamla socialförsäkringssystemet) Giraff (internfakturering) Horisonten (bokföring) Prognosprogram

  (ekonomi) Winst (inköpsportal) Rappet (klientrapporter) Personec (HR rapporter) Time Care (arbetsschema) Winlas Webb (vikarieschema) Time Care pool (vikariepool) Lisa (felrapportering) Adato (rehabiliteringsprocesstyrning) Offentliga jobb (rekrytering) Telefonens sjäv-servicesystem Lotus Notes (mejl) ”Det är bara ett litet system”
 47. Pålagor, inte arbete

 48. nedskärningar IT

 49. None
 50. Styrning av arbetet

 51. Lena

 52. Schema • Anländ till klient A • Mat: 7 minuter

  • Sängkläder: 4 minuter • Till klient B: 13 minuter • Mat: 7 minuter • Sopa: 12 minuter • Till klient C: 19 minuter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 53. None
 54. Digital taylorism

 55. Styr arbetet ”på ett onödigt och besvärande sätt” 8000 2012

 56. Flexibilitet Tillit

 57. IT command & control +

 58. None
 59. Varför?

 60. esc.ape(d) / Flickr Nörden?

 61. None
 62. +6%

 63. None
 64. None
 65. C Northcote Parkinson

 66. Parkinsons lag

 67. None
 68. None
 69. Klassisk byråkrati

 70. None
 71. None
 72. Byråkrati 2.0

 73. None
 74. None
 75. NYTTA

 76. MAKT

 77. 40 %

 78. sätter inga effektmål för affärssystemet 85 % ComputerSweden 2010

 79. Ingen tydligt mål eller vision Unionen, 8000 2012

 80. ”Kanske ligger det ett grundläggande tankefel bakom framväxten av administrations-

  samhället, vi kanske inte ska styra mer om vi tror att något inte fungerar bra, utan tvärtom mindre, att helt enkelt minska administrationen och låta människor koncentrera sig på sina ordinarie arbetsuppgifter.”
 81. ”Sjuksköterskor, lärare och poliser är exempel på yrkesgrupper som ska

  göra allt mer administrativt arbete, men syftet – att spara pengar och att effektivisera – tycks inte uppnås. Istället ökar alltså stressen samtidigt som antalet vårdtimmar blir färre, antalet uppklarade brott minskar och lärotimmarna går ned.”
 82. Anders Ivarsson Westerberg vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola.

 83. Vad kan vi göra?

 84. None
 85. Digital arbetsmiljö

 86. ”it-stress”

 87. symptom

 88. orsaker: i burken

 89. orsaker: i burken

 90. digital arbetsmiljö

 91. ”Teknik- strul” Dålig använd- barhet Påverkan på arbetet servern nere,

  printern krånglar, långsamt nätverk orimligt många klick, svårt att hitta, lätt att göra fel detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på exibilitet Digital arbetsmiljö
 92. Stötta

 93. Vågar ofta inte erkänna att de har problem Ensam är

  svag
 94. None
 95. • ”Vårt största problem har trots allt varit att få

  läkarsekreterare och sköterskor ute på vårdcentralerna i Uppsala att inför kameran vittna om den stress och olust som Cosmic skapat. Här lyckades vi inte. • Deras förklaring lyder att de inte vågar. De är rädda för att stöta sig med sin arbetsgivare i tider av nedskärningar och omorganisationer.” SVT Uppdrag Granskning
 96. ”Jag skulle önska att alla de som är kritiska skulle

  våga säga detta offentligt, så kanske det skulle bli ändring, säger Mats Sjöborg.” ” Var kritisk och du är för alltid det svarta fåret, icke önskvärd. Du blir ej heller långvarig eftersom arbetsgivaren är mycket duktig på att ’hitta på’ ursäkter för att bli av med dom som vågar vara kritiska. ”
 97. Akuta problem?

 98. Fixa

 99. Ta upp i det lokala arbets- miljöarbetet

 100. Arbetsmiljölagen 2 kapitlet

 101. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte

  utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 102. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade

  och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 103. Kartlägg!

 104. 26 verktyg för att inventera arbetsmiljö 24 tar inte upp

  IT över huvud taget
 105. Bild: Karin Båtelson, överläkare SU

 106. IT-rond MedsITning

 107. • 6 åtgärdas direkt – install/inställningsfel • 5 handhavandefel/bristande info

  till användare • 37 st ligger på Meliorförv • 4 st regional IT-avdelning • 5 st Nät • ... och så vidare 70 problem
 108. ID Problem Totalt antal klin 13 Labsystemet 5 9 Remisshantering

  5 2 Domänvandring 4 15 Kovis oöversiktligt 4 11 Integration Op. IVA system 3 14 Översiktsfunktion saknas 3 23 Kunna ange tilltalsnamn 3 Resultat
 109. Bild: Karin Båtelson, överläkare SU Verksamhetschef IT-ansvarig på olika nivåer

  Systemleverantör Läkare(/ssk/sekr)
 110. Förebygga

 111. Bevaka och spana

 112. Kontakta ledning Kontakta IT-avdelningen ”Vad är på gång? När?”

 113. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin

  egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. AML, Kapitel 2, § 1
 114. Upphandlingar

 115. None
 116. Får bidra Unionen 2010

 117. Unionen 2010 Bidrag följs upp

 118. Resultat av uppföljning Unionen 2010

 119. Bra samverkan Unionen 2010

 120. Elefanten i rummet

 121. None
 122. None
 123. 82 procent av alla it-projekt är misslyckade, enligt beställarna själva.

 124. 18 procent av alla it-projekt är lyckade.

 125. 25 %

 126. 82 läggs ner på tid/ budget men ej full funktion

  full funktion men över tid/ budget 18
 127. ? procent gav avsedda effekter 18 ≈20

 128. Styr mot effekter ... inte mot funktioner!

 129. Jeremy Toeman/ Flickr Om ingen använder dem, spelar det ingen

  roll hur na funktioner systemet har. Nyttan – positiva effekter – av IT uppstår i användningen
 130. None
 131. Ta tag i utbildningen

 132. None
 133. None
 134. None
 135. Kräv ”consumer- grade usability”

 136. None
 137. Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och

  den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Kapitel 2, § 1
 138. © Jan Gulliksen, Bengt Göransson and Åsa Cajander 15 år

 139. None
 140. Frihet ”Empowerment” Självständighet Flexibilitet Kontroll Misstro vs

 141. Inte ett problem för kärringar och gnällspikar

 142. Tack! Mejl: jonas@kornet.nu Twitter: @Jonas_Blind_Hen Sajt: javlaskitsystem.se Speakerdeck: Jonas Söderström

 143. www.javlaskitsystem.se

 144. None
 145. ”En ögonöppnare ... en ny syn på arbetsmiljö” suntliv.nu ”Borde

  läsas av alla arbetsgivare och IT-utvecklare” Västerviks-Tidningen ”Årets bästa svenska bok om IT” Web Usability
 146. None