Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Jävla skitsystem!

Jävla skitsystem!

Föreläsning på Stockholms stadsbibliotek 20 februari 2013

Jonas Söderström

February 20, 2013
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. JÄVLA SKITSYSTEM
  Jonas Söderström • Feb 2013

  View full-size slide

 2. @jonas_blind_hen
  #skitsystem
  twitter

  View full-size slide

 3. Skapa nytt dokument

  View full-size slide

 4. Det är ändå märkligt att
  datoriseringen av journalsystem
  inte verkar ha minskat läkarnas
  tidsåtgång för journalarbete
  Skyddsrond

  View full-size slide

 5. 30
  1200
  3 000 000
  15
  10
  5
  Kredittid
  Max. kreditgräns
  DiskonteringsID
  Senaste order
  Överskott
  Utbetalningsfrist

  View full-size slide

 6. 30 1200
  3 000 000 15
  10 5
  Kredittid Max. kreditgräns
  DiskonteringsID Senaste order
  Överskott Utbetalningsfrist

  View full-size slide

 7. Stress, psykisk påfrestning
  på arbetsplatsen
  1996 2003
  12
  6
  0
  15
  9
  3
  %

  View full-size slide

 8. Problem i den digitala
  arbetsmiljön
  3400 2012
  M T O T F

  View full-size slide

 9. M T O T F M T O T F M T O T F M T
  T F
  M T O T F M T O T F M T O T F M T
  T F
  M T O T F M T O T F M T O T F M T
  T F
  M T O T F M T O T F M T O T F M T
  T F
  M T O T F M T O T F M T O T F M T
  T F
  M T O T F M T O T F M T O T F M T
  T F
  M T O T F M T O T F M T O T F M T
  F
  M T O T F M T O T F M T O T F M T
  F
  M T O T F M T O T F M T O T F M T
  T F
  M T O T F M T O T F M T O T F M T
  F
  M T O T F M T O T F M T O T F M T
  F AMV 2012
  Mobbning

  View full-size slide

 10. 1. Internet
  2. Datorn
  3. Printern
  4. Chefen
  5. Möten
  Största källan till
  frustration på jobbet?
  1077 2012

  View full-size slide

 11. Svårt att hitta
  Unionen 2010

  View full-size slide

 12. Sifo 2006
  Stressade och
  frustrerade av IT

  View full-size slide

 13. Sifo 2006
  Mår dåligt
  av digital arbetsmiljö
  < 30

  View full-size slide

 14. 2006, 2012
  Förlorad tid varje dag
  Snittuppskattning, ≈30.000

  View full-size slide

 15. +1000 2006
  Förlorar upp till 2
  timmar varje vecka

  View full-size slide

 16. • På barncancer-avdelningen vågar
  man inte använda systemet för att
  hålla reda på läkemedel
  • Så svårarbetat att risken för dödliga
  misstag är oacceptabel
  ”Jag får högt blodtryck en massa ggr
  per dag pga oförmåga att förstå hur jag
  t.ex. ska ordinera i läkemedelsmodulen.”
  klinikchef, överläkare vid universitetssjukhus
  E-journaler

  View full-size slide

 17. Schema för högskolan
  • Elever ringer lärare varje morgon: ”Var ska vi
  vara?”
  • Varje lektion störs av elever som gått fel och
  kommer försent
  • Fördubblad tidsåtgång för schemaläggning

  View full-size slide

 18. • Elever ringer lärare varje morgon: ”Var ska vi
  vara?”
  • Varje lektion störs av elever som gått fel och
  kommer försent
  • Fördubblad tidsåtgång för schemaläggning
  Kontrollera
  kostnader för
  lokaler.
  Inte testat med
  användare innan
  införande.
  Schema för högskolan

  View full-size slide

 19. javlaskitsystem.se:
  Varför vaggar doktorn musen?
  Bild: Henrik Ahlén

  View full-size slide

 20. 7, 5 9, 5
  18 moment
  Industrikoncern:
  Produktion av manualer

  View full-size slide

 21. En hel dag kan gå åt
  till att ändra en mening
  Man känner sig totalt misslyckad,
  man har inte koll på det som är
  ens kompetens
  Att kunna text och bild har bytts ut
  mot att vara systemkunnig
  Jag vill slippa jobba i X-system,
  hoppas att jag kan sluta arbeta som
  teknikinformatör

  View full-size slide

 22. Vad är det
  som händer?

  View full-size slide

 23. För många
  system

  View full-size slide

 24. Vi trodde vi hade
  15–20 system ...
  ... när vi räknade
  var det 73!
  Landstingsombud Vision Norrbotten 2012

  View full-size slide

 25. Primula (HR system),
  Tur och Retur (reseräkningar),
  Raindance (ekonomi),
  UU+ (budget),
  Edgar (rekrytering),
  W3D3 (dokument),
  KDB (kontrakt),
  UpDok (studiedokumentation),
  Time Edit (lokaler),
  AKKA (katalogadministration),
  PingPong (kursadministration),
  Opus (referenser),
  Selma (klasswebb),
  Studentportalen
  och så vidare …

  View full-size slide

 26. Treserva (socialförsäkringssystem)
  WebbSotis (gamla socialförsäkringssystemet)
  Giraff (internfakturering)
  Horisonten (bokföring)
  Prognosprogram (ekonomi)
  Winst (inköpsportal)
  Rappet (klientrapporter)
  Personec (HR rapporter)
  Time Care (arbetsschema)
  Winlas Webb (vikarieschema)
  Time Care pool (vikariepool)
  Lisa (felrapportering)
  Adato (rehabiliteringsprocesstyrning)
  Offentliga jobb (rekrytering)
  Telefonens sjäv-servicesystem
  Lotus Notes (mejl)

  View full-size slide

 27. Systemen är olika
  11.11.12
  11-11-12
  2012-11-11
  12.11.11
  1959-03-21-1273
  590321-1273
  19590321-1273
  195903211273

  View full-size slide

 28. Ctrl-O
  1) beräkna
  2) stäng och spara inte

  View full-size slide

 29. Lina jobbar med två system: i ett ska hon
  använda punkt, i det andra komma
  1.5 tim 1,5 tim

  View full-size slide

 30. Vad händer om hon råkar skriva
  komma i systemet som kräver punkt?
  1,5 tim 1,5 tim
  15 tim
  Systemet ignorerar
  kommatecknet och
  registrerar 15 timmar,
  utan felmeddelande!

  View full-size slide

 31. / Flickr
  DITT NYA
  SYSTEM

  View full-size slide

 32. Allt
  snabbare
  införande

  View full-size slide

 33. Säkerhets-
  hets

  View full-size slide

 34. Kontra-
  produktivt –
  pärmar med
  lösenord

  View full-size slide

 35. Undermålig
  design

  View full-size slide

 36. 1 2 3 4
  Nästa >
  Address Frakt Betala Bekräfta

  View full-size slide

 37. Hur betala fakturan?

  View full-size slide

 38. Utbildning
  negligeras

  View full-size slide

 39. Treserva (socialförsäkringssystem)
  WebbSotis (gamla socialförsäkringssystemet)
  Giraff (internfakturering)
  Horisonten (bokföring)
  Prognosprogram (ekonomi)
  Winst (inköpsportal)
  Rappet (klientrapporter)
  Personec (HR rapporter)
  Time Care (arbetsschema)
  Winlas Webb (vikarieschema)
  Time Care pool (vikariepool)
  Lisa (felrapportering)
  Adato (rehabiliteringsprocesstyrning)
  Offentliga jobb (rekrytering)
  Telefonens sjäv-servicesystem
  Lotus Notes (mejl)
  ”Det är bara ett litet
  system”

  View full-size slide

 40. Pålagor,
  inte arbete

  View full-size slide

 41. nedskärningar
  IT

  View full-size slide

 42. Styrning
  av arbetet

  View full-size slide

 43. Schema
  • Anländ till klient A
  • Mat: 7 minuter
  • Sängkläder: 4 minuter
  • Till klient B: 13 minuter
  • Mat: 7 minuter
  • Sopa: 12 minuter
  • Till klient C: 19 minuter  View full-size slide

 44. Digital
  taylorism

  View full-size slide

 45. Styr arbetet
  ”på ett onödigt
  och besvärande sätt”
  8000 2012

  View full-size slide

 46. Flexibilitet
  Tillit

  View full-size slide

 47. IT command
  &
  control
  +

  View full-size slide

 48. esc.ape(d) / Flickr
  Nörden?

  View full-size slide

 49. C Northcote Parkinson

  View full-size slide

 50. Parkinsons lag

  View full-size slide

 51. Klassisk
  byråkrati

  View full-size slide

 52. Byråkrati 2.0

  View full-size slide

 53. sätter inga effektmål
  för affärssystemet
  85 %
  ComputerSweden 2010

  View full-size slide

 54. Ingen tydligt mål
  eller vision
  Unionen, 8000 2012

  View full-size slide

 55. ”Kanske ligger det ett
  grundläggande tankefel bakom
  framväxten av administrations-
  samhället, vi kanske inte ska
  styra mer om vi tror att något
  inte fungerar bra, utan tvärtom
  mindre, att helt enkelt minska
  administrationen och låta
  människor koncentrera sig på
  sina ordinarie arbetsuppgifter.”

  View full-size slide

 56. ”Sjuksköterskor, lärare och poliser
  är exempel på yrkesgrupper som
  ska göra allt mer administrativt
  arbete, men syftet – att spara
  pengar och att effektivisera – tycks
  inte uppnås. Istället ökar alltså
  stressen samtidigt som antalet
  vårdtimmar blir färre, antalet
  uppklarade brott minskar och
  lärotimmarna går ned.”

  View full-size slide

 57. Anders Ivarsson Westerberg vid
  Samtidshistoriska institutet på
  Södertörns högskola.

  View full-size slide

 58. Vad kan
  vi göra?

  View full-size slide

 59. Digital
  arbetsmiljö

  View full-size slide

 60. ”it-stress”

  View full-size slide

 61. orsaker: i burken

  View full-size slide

 62. orsaker:
  i burken

  View full-size slide

 63. digital
  arbetsmiljö

  View full-size slide

 64. ”Teknik-
  strul”
  Dålig
  använd-
  barhet
  Påverkan
  på arbetet
  servern nere,
  printern
  krånglar,
  långsamt nätverk
  orimligt
  många klick,
  svårt att hitta,
  lätt att göra fel
  detaljstyrning, betungande administration,
  nedskärningar, brist på exibilitet
  Digital arbetsmiljö

  View full-size slide

 65. Vågar ofta inte erkänna
  att de har problem
  Ensam är svag

  View full-size slide

 66. • ”Vårt största problem har trots allt varit
  att få läkarsekreterare och sköterskor
  ute på vårdcentralerna i Uppsala att
  inför kameran vittna om den stress och
  olust som Cosmic skapat. Här lyckades
  vi inte.
  • Deras förklaring lyder att de inte vågar.
  De är rädda för att stöta sig med sin
  arbetsgivare i tider av nedskärningar
  och omorganisationer.”
  SVT Uppdrag Granskning

  View full-size slide

 67. ”Jag skulle önska att alla
  de som är kritiska skulle
  våga säga detta offentligt,
  så kanske det skulle bli
  ändring, säger Mats
  Sjöborg.”
  ” Var kritisk och du är för
  alltid det svarta fåret, icke
  önskvärd. Du blir ej heller
  långvarig eftersom
  arbetsgivaren är mycket
  duktig på att ’hitta på’
  ursäkter för att bli av med
  dom som vågar vara
  kritiska. ”

  View full-size slide

 68. Akuta
  problem?

  View full-size slide

 69. Ta upp i det
  lokala arbets-
  miljöarbetet

  View full-size slide

 70. Arbetsmiljölagen
  2 kapitlet

  View full-size slide

 71. Teknik, arbetsorganisation och
  arbetsinnehåll skall utformas
  så att arbetstagaren inte
  utsätts för fysiska eller
  psykiska belastningar som kan
  medföra ohälsa eller olycksfall.
  AML, Kapitel 2, § 1

  View full-size slide

 72. Maskiner, redskap och andra
  tekniska anordningar skall vara
  så beskaffade och placerade
  och brukas på sådant sätt,
  att betryggande säkerhet ges
  mot ohälsa och olycksfall.
  AML, Kapitel 2, § 5

  View full-size slide

 73. 26 verktyg för att inventera arbetsmiljö
  24 tar inte upp IT
  över huvud taget

  View full-size slide

 74. Bild: Karin Båtelson, överläkare SU

  View full-size slide

 75. IT-rond
  MedsITning

  View full-size slide

 76. • 6 åtgärdas direkt – install/inställningsfel
  • 5 handhavandefel/bristande info
  till användare
  • 37 st ligger på Meliorförv
  • 4 st regional IT-avdelning
  • 5 st Nät
  • ... och så vidare
  70 problem

  View full-size slide

 77. ID Problem Totalt antal klin
  13 Labsystemet 5
  9 Remisshantering 5
  2 Domänvandring 4
  15 Kovis oöversiktligt 4
  11 Integration Op. IVA system 3
  14 Översiktsfunktion saknas 3
  23 Kunna ange tilltalsnamn 3
  Resultat

  View full-size slide

 78. Bild: Karin Båtelson, överläkare SU
  Verksamhetschef
  IT-ansvarig på olika nivåer
  Systemleverantör
  Läkare(/ssk/sekr)

  View full-size slide

 79. Bevaka
  och spana

  View full-size slide

 80. Kontakta ledning
  Kontakta IT-avdelningen
  ”Vad är på gång? När?”

  View full-size slide

 81. Arbetstagaren skall ges
  möjlighet att medverka i
  utformningen av sin egen
  arbetssituation
  samt i förändrings- och
  utvecklingsarbete som rör
  hans eget arbete.
  AML, Kapitel 2, § 1

  View full-size slide

 82. Upphandlingar

  View full-size slide

 83. Får bidra
  Unionen 2010

  View full-size slide

 84. Unionen 2010
  Bidrag följs upp

  View full-size slide

 85. Resultat av
  uppföljning
  Unionen 2010

  View full-size slide

 86. Bra samverkan
  Unionen 2010

  View full-size slide

 87. Elefanten i
  rummet

  View full-size slide

 88. 82
  procent av alla it-projekt är misslyckade,
  enligt beställarna själva.

  View full-size slide

 89. 18
  procent av alla it-projekt är lyckade.

  View full-size slide

 90. 82
  läggs ner
  på tid/
  budget
  men ej
  full
  funktion
  full
  funktion
  men
  över
  tid/
  budget
  18

  View full-size slide

 91. ?
  procent gav
  avsedda effekter
  18
  ≈20

  View full-size slide

 92. Styr mot
  effekter
  ... inte mot funktioner!

  View full-size slide

 93. Jeremy Toeman/ Flickr
  Om ingen
  använder dem,
  spelar det ingen
  roll hur na
  funktioner
  systemet har.
  Nyttan – positiva effekter –
  av IT uppstår i användningen

  View full-size slide

 94. Ta tag i
  utbildningen

  View full-size slide

 95. Kräv ”consumer-
  grade usability”

  View full-size slide

 96. Arbetsmiljön skall vara
  tillfredsställande med hänsyn
  till arbetets natur och den
  sociala och tekniska
  utvecklingen i samhället.
  Kapitel 2, § 1

  View full-size slide

 97. © Jan Gulliksen, Bengt Göransson and Åsa Cajander
  15 år

  View full-size slide

 98. Frihet
  ”Empowerment”
  Självständighet
  Flexibilitet
  Kontroll
  Misstro
  vs

  View full-size slide

 99. Inte ett problem för
  kärringar och
  gnällspikar

  View full-size slide

 100. Tack!
  Mejl:
  [email protected]
  Twitter:
  @Jonas_Blind_Hen
  Sajt:
  javlaskitsystem.se
  Speakerdeck:
  Jonas Söderström

  View full-size slide

 101. www.javlaskitsystem.se

  View full-size slide

 102. ”En ögonöppnare ... en ny syn på arbetsmiljö”
  suntliv.nu
  ”Borde läsas av alla arbetsgivare
  och IT-utvecklare”
  Västerviks-Tidningen
  ”Årets bästa svenska bok om IT”
  Web Usability

  View full-size slide