Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #12 • Mitt i kursen utvärdering • Tor 15 feb • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Träff #12 • Mitt i kursen utvärdering • Tor 15 feb • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

February 15, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Mitt i kursen: Reflektion och delsummering

  Trä ff #12 • Torsdag 15 februari Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström 2024 Sätta ton, underlätta interaktion Generella för många

  tjänster En e-tjänst är en digital medarbetare. Ux-text är hur den medarbetaren pratar med våra användare. Se till att ux-texten är tillgänglig: inkluderande, stöttande och motiverar användaren att behålla intresset. Åsa Holmberg, strateg inom tillgänglighet och inkluderande design ’’ ’’
 3. Jonas Söderström • 2023 Om min tjänst vore en människa

  – hur vore den då? Ska den uppfattas som: • En engagerad reseledare, angelägen om att allt ska bli så bra och problemfritt som möjligt för dig – som hotels.com? • En saklig och korrekt advokat, som presenterar alla möjligheter för dig, men låter dig välja? • En engelsk butler, tjänstvillig men diskret i bakgrunden tills dess man behöver honom? • En rolig kompis?
 4. Jonas Söderström • 2023 Bygg en avsändarpersona • Välj en

  roll, yrke eller personlighet som du tycker passar. • Ge den ett namn, en ålder, en dialekt. • Bygg ut personan genom att avsluta meningar som dessa: • När [namn] pratar känner jag mig … (inspirerad / intresserad / hemma / i trygga händer ...) • [Namn] är ... (snar till skratt / alltid korrekt / på min sida / coachande / en rolig fan...) • [Namn] skulle aldrig ... (slänga på luren / yttra ett enda ord corporate bullshit / fl ytta från kommunen / glömma att kolla om jag verkligen har förstått...) • [Namn] vet…, [Namn] kan … (och så vidare)
 5. Jonas Söderström • 2023 Se till att er tänkta ton

  kan hantera både bra och dåliga saker! 😳 😄
 6. Jonas Söderström • 2023 När vi vill att mottagaren ska

  känna • Förtroende • Skriv så här: viktigaste först, kort, fokusera på huvudsaken, ledigt men vårdat språk … • Kontexter: O ff erter, anbud, upphandlingar • Typisk målgrupp: Upphandlingsansvariga … • De är tvungna att läsa mycket • Vår text konkurrerar med många andra
 7. Jonas Söderström • 2023 När man är glad … …

  har man lättare att lösa problem.
 8. Jonas Söderström • 2022 Bör de här säga ”jag” om

  sig själva? • En robotdammsugare? • En bankomat? • En mobiltelefon? • En ka ff eautomat? • En vattenkokare? • En spis? • En lastbil? 🤔
 9. Jonas Söderström • 2023 Det här har jag på min

  lista: Länkar, Målgrupper, Flöden, SEO, UX research, Testning, Kundresor, Sökning, Typografi, Textdesign … ChatGPT
 10. Jonas Söderström • 2024 • Tr ä ff #13. Tis

  20 feb Klarspr å k och kr å ngligt spr å k 2. • Tr ä ff #14. Tor 22 feb Skriva för e ff ekt. Målgrupper inom UX. • Tr ä ff #15. Tis 27 feb Genomg å ng uppgift 2. • Tr ä ff #16. Tor 29 feb L ä nkar. Bild på webb. • Tr ä ff #17. Tis 5 mars UX Research. • Tr ä ff #18. Tor 7 mars Typogra fi . Textdesign. • Tr ä ff #19. Tis 12 mars Interaktionsdesign. UX-process. • Tr ä ff #20. Tor 14 mars SEO. Testa text. • Tr ä ff #21. Mån 18 mars Genomgång av uppgift 3. • Tr ä ff #22. Ons 20 mars OBS! Kl 15-17 Besök av ux-skribent. • Tr ä ff #23. Tis 26 mars AMA med Jonas. • Tr ä ff #24. Tors 28 mars Avslutning.
 11. Jonas Söderström • 2023 Övning i att göra text lättare

  att tolka (1) • Lämna in senast 24 februari! • Sju exempel på texter som kan uppfattas som svåra eller opersonliga. • Försök att göra dem lättare att läsa och förstå. De är löst ordnade efter svårighet. • Du kan ändra både den eventuella rubrikens och textens innehåll. • Du kan också ändra dispositionen – till exempel ordningsföljden i texten.
 12. Jonas Söderström • 2023 Övning i att göra text lättare

  att tolka (2) • Du kan lägga till under- eller mellanrubriker, om du tycker det skulle underlätta förståelsen. • Fundera på tilltal. • När du är klar med dina förslag till texterna 2 till 7 ska du jämföra originalens läsbarhetsindex med din omskrivna version. Använd sajten lix.se. • Skriv in det gamla och nya lix-talet efter din text i ditt dokument.
 13. Jonas Söderström • 2023 Övning i att göra text lättare

  att tolka (3) • Spara dina förslag som en word- eller pages- fi l. • Döp fi len med ditt namn först, och därefter "uppgift 2 Julia UX Writing" – alltså "Eva Exempelsson uppgift 2 Julia UX Writing". • Lämna in uppgiften senast 24 februari. Det kommer att fi nnas en länk på Studentportalen där ni laddar upp er fi l. • Det här kommer att vara en av uppgifterna jag bedömer för betygssättningen.
 14. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Februari 27 Genomgång uppgift 2.

  Klarspråk och krångligt språk 2. Länkar. Bild på webb. Torsdag Februari 29 Tisdag Februari 20 Vecka 8 Vecka 9 Skriva för effekt. Målgrupper inom UX. Torsdag Februari 22