Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #4• Genrer 2 • Ons 31 jan • vt24 • UX-writing Nackademin

Träff #4• Genrer 2 • Ons 31 jan • vt24 • UX-writing Nackademin

Jonas Söderström

January 31, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2024
  Genrer av ux-texter (2)
  Nudging
  Bedräglig design
  Trä
  ff
  #4 • Onsdag 31 januari
  Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin

  View full-size slide

 2. Jonas Söderström • 2024
  Lite repetition

  View full-size slide

 3. Jonas Söderström • 2024
  MJÖLig:
  • Mänsklig
  • hJälpsam
  • Ödmjuk
  • Lättsam

  View full-size slide

 4. Jonas Söderström • 2024
  Mänsklig
  • Vi, vår, oss; du, din, dina:
  Personliga pronomina – direkt tilltal
  • Verb i aktiv form
  • Substantiv i bestämd form

  View full-size slide

 5. Jonas Söderström • 2024
  • Teknisk beskrivning av status
  • Verb i passiv form
  • Substantiv i obestämd form
  • Tomma utförande-verb (”Åtgärden har utförts”)

  View full-size slide

 6. Jonas Söderström • 2024
  Men framför allt:
  • Systemets perspektiv!

  View full-size slide

 7. Jonas Söderström • 2024
  Kort
  Enkel
  Nära
  • Form:
  }”KEN”

  View full-size slide

 8. Jonas Söderström • 2024
  Inte ”nära”!
  Hur komma ihåg dessa
  instruktioner på nästa sida?

  View full-size slide

 9. Jonas Söderström • 2024
  KEN
  +
  MJÖL

  View full-size slide

 10. Jonas Söderström • 2024

  View full-size slide

 11. Jonas Söderström • 2024
  Statusmeddelanden,
  processsmeddelanden
  och bekräftelser
  ger trygghet

  View full-size slide

 12. Jonas Söderström • 2024
  Bekräftelser
  ska fokusera
  på det som
  är viktigt för
  mottagaren!

  View full-size slide

 13. Jonas Söderström • 2024
  Bra felmeddelanden
  ger möjlighet att åtgärda eller
  komma runt felet

  View full-size slide

 14. Jonas Söderström • 2024
  Tretton slag av ux-text
  1. Statusmeddelanden
  2. Processmeddelanden
  3. Bekräftelser och kvittenser
  4. Felmeddelanden
  5. Negativa responser
  6. Tillrättavisningar
  och varningar
  7. Uppmaningar, erbjudanden,
  triggers och aviseringar +
  Bedräglig design
  8. Användarens val: Knappar,
  dialoger och andra
  interaktionskommandon
  9. Ledtexter
  10. Rundturer, starthjälp
  och nya funktioner
  11. Frågor: feedback
  och erbjudanden
  12. Förtroendeskapare
  13. ”Tonsättare”:
  Förmedla en känsla

  View full-size slide

 15. Jonas Söderström • 2024
  5. Negativa responser

  View full-size slide

 16. Jonas Söderström • 2024
  5. Negativa responser
  • Var hövlig!
  • Ge en kort förklaring, på så enkel nivå som möjligt
  • Ge användaren
  • ett sätt att lösa problemet, eller
  • en annan utväg – till exempel ”Gå till förstasidan”

  View full-size slide

 17. Jonas Söderström • 2024
  6. Varningar och tillrättavisningar

  View full-size slide

 18. Jonas Söderström • 2024
  6. Varningar och tillrättavisningar
  • Försök designa så att det inte går att göra fel.
  • Lägg inte skulden på användaren.
  • Är det verkligen ett fel? (”Ö” är en bokstav!)
  • Ge användaren klara instruktioner om hur hen gör rätt.

  View full-size slide

 19. Jonas Söderström • 2024
  7. Uppmaningar och triggers

  View full-size slide

 20. Jonas Söderström • 2024
  7. Bedräglig design *
  Slumpmässig
  siffra mellan
  25 och 47
  ”Confirm-
  shaming”
  * tidigare ”dark patterns”

  View full-size slide

 21. Jonas Söderström • 2024
  Amazon:
  ”bedräglig design”
  + confirm shaming
  Ett extra steg i kassan där du
  måste hitta och klicka på en
  halvt dold länk för att
  fortsätta med din beställning
  utan att acceptera
  erbjudandet om en Prime-
  testperiod.
  Via: James Royal-Lawson

  View full-size slide

 22. Jonas Söderström • 2024
  The original lawsuit,
  fi
  led in June, claimed
  that Amazon had
  tricked millions
  into unwittingly
  subscribing to Prime
  through buttons
  that were presented
  prominently during
  checkout.
  ’’

  View full-size slide

 23. Jonas Söderström • 2024
  www.deceptive.design

  View full-size slide

 24. Jonas Söderström • 2024
  Nudging

  View full-size slide

 25. Jonas Söderström • 2024
  ”Nudging”
  • ”Knu
  ff
  a” – att påverka i riktning
  till ett önskat beteende.
  • Mindre att undervisa/förklara.
  En de
  fi
  nition är att nudging
  inte tillför ny information,
  bara påminner.
  • Designval som framhäver ett
  alternativ, och gör andra mindre
  omedelbara.

  View full-size slide

 26. Jonas Söderström • 2024
  Trappor eller hiss?
  Mindre tallrikar

  View full-size slide

 27. Jonas Söderström • 2024
  Nudging =
  design och ux-text
  Ja, skicka mig nyhetsbrev
  Nej tack, inga utskick

  View full-size slide

 28. Jonas Söderström • 2024
  Handdukar och restskatt
  • Att inte byta handdukar
  varje dag är bra för miljön.
  • Åtta av tio gäster
  på det här hotellet
  behåller handdukarna
  under vistelsen.
  • Åtta av tio gäster
  i det här rummet
  behåller handdukarna
  under vistelsen.
  • Betala din restskatt i tid!
  • Åtta av tio i detta
  postnummerområde
  betalar restskatten i tid.
  • Åtta av tio på den här gatan
  betalar restskatten i tid.
  🤔
  Men det kanske bara
  är en initial effekt
  som går över?

  View full-size slide

 29. Jonas Söderström • 2024
  ”Sludge”
  • Design som avser att hindra oss
  från att göra vissa saker
  • Lätt att prenumerera,
  svårt att säga upp
  • ”Deceptive design”

  View full-size slide

 30. Jonas Söderström • 2024
  Trumps
  kampanjmejl
  • More than 530,000 refunds
  worth $64.3 million to
  online donors
  Räntefritt lån
  över valet!

  View full-size slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Nudging:
  Påverka
  att någon
  att ändra
  sin vilja
  Bedräglig
  design:
  Lura någon
  att göra
  något mot
  sin vilja

  View full-size slide

 32. Jonas Söderström • 2024
  Paus till
  16.10!

  View full-size slide

 33. Jonas Söderström • 2024
  7. Aviseringar
  Dyker upp
  i andra
  sammanhang

  View full-size slide

 34. Jonas Söderström • 2024
  66 sängar med hjärtmonitor:
  187 larm per säng och dag
  Totalt ≈15000 larm per dag
  381 560 larm per månad från ett system
  Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center

  View full-size slide

 35. Jonas Söderström • 2024
  Totalt, inklusive larm
  per sms och med ljus:
  2 507 822 unika larm per månad.
  Den överväldigande delen falska.
  Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014)
  Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center

  View full-size slide

 36. Jonas Söderström • 2024

  View full-size slide

 37. Jonas Söderström • 2024

  View full-size slide

 38. Jonas Söderström • 2024
  Tänk till extra på
  noti
  fi
  eringar – vi
  har dålig kontroll
  över kontexten

  View full-size slide

 39. Jonas Söderström • 2024
  7. Aviseringar
  • Använd med försiktighet! Tänk efter:
  • Behöver verkligen användaren veta?
  • Behöver vi verkligen störa användaren
  i den aktivitet hen gör nu?
  • Kan vara befogade om konsekvenserna
  av att inte göra något är besvärliga eller
  obehagliga.

  View full-size slide

 40. Jonas Söderström • 2024
  8. Användarens val:
  interaktionskommandon Knappar,
  dialogrutor,
  formulär

  View full-size slide

 41. Jonas Söderström • 2024
  8. Användarens val:
  interaktionskommandon
  • Vi kommer att prata mer om de här senare!
  Knappar,
  dialogrutor,
  formulär

  View full-size slide

 42. Jonas Söderström • 2024
  9. Ledtexter och guider

  View full-size slide

 43. Jonas Söderström • 2024
  9. Ledtexter och guider
  • Håll ledtexter korta och nära!
  • Lägg inte text i själva fälten
  där man ska skriva.
  • Ge tydliga exempel, som ”ÅÅÅÅ-MM-DD”
  • Kan funktioner designas så att ledtexter
  inte behövs? Som att välja år från meny
  snarare än att låta användaren skriva?
  • Förklara inte det triviala Förnamn
  T ex Jonas
  👎
  ÅÅMMDD
  👎

  View full-size slide

 44. Jonas Söderström • 2024
  Nära
  Till betalning
  Du kan ändra din order
  även i nästa steg.
  Namn

  View full-size slide

 45. Jonas Söderström • 2024
  10. Rundturer, starthjälp
  och nya funktioner

  View full-size slide

 46. Jonas Söderström • 2024
  10: ”Onboarding”

  View full-size slide

 47. Jonas Söderström • 2024
  10. Rundturer, starthjälp
  och nya funktioner
  • Gör dem inte för omfattande.
  • Fokusera på användarens mest sannolika,
  tidiga arbets
  fl
  öde – det som hen kan tänkas
  sätta igång med först.
  • Tvinga inte på dem på användarna –
  gör dem inte obligatoriska.
  • Erbjud
  fl
  exibilitet, så att användaren kan
  gå vidare, gå tillbaka, avbryta, återuppta.

  View full-size slide

 48. Jonas Söderström • 2024
  11. Frågor, feedback , erbjudanden

  View full-size slide

 49. Jonas Söderström • 2024
  11. Frågor, feedback , erbjudanden
  • Håll feedbackfrågor till ett minimum.
  Ge få, tydliga alternativ.
  • Avbryt inte användarens aktiviteter
  med erbjudanden. Ge erbjudanden
  när användaren har gjort klart något,
  kommit till en (tillfällig) slutpunkt.
  • Om ni efterfrågar feedback – har ni en plan
  för hur ni tar emot den, besvarar den,
  använder data? Resurser att agera på den?

  View full-size slide

 50. Jonas Söderström • 2024
  12. Förtroendeskapare

  View full-size slide

 51. Jonas Söderström • 2024
  12. Förtroendeskapare
  Var behövs de?
  • När användarna kan misstänka dåliga
  följder, utifrån tidigare erfarenheter.
  • Data från loggar kan ge ledtrådar
  om var kunder ger opp
  (till exempel: överger en varukorg).

  View full-size slide

 52. Jonas Söderström • 2024
  13. ”Tonsättare”

  View full-size slide

 53. Jonas Söderström • 2024
  13. ”Tonsättare”

  View full-size slide

 54. Jonas Söderström • 2024
  Uppgift 1:
  • Gå in på www.deceptive.design och titta runt.

  View full-size slide

 55. Jonas Söderström • 2024
  Uppgift 2
  • Gör de undermappar i din huvudmapp du känner för.
  Förutom olika genrer kan du ha mappar för till exempel
  dåliga översättningar, specifika typer av tjänster,
  ”ärrvävnad”, ”skyltar”, och så vidare.

  View full-size slide

 56. Jonas Söderström • 2024
  Uppgift 3
  • Kolla i din omvärld efter tecken på ”fysiska ux-texter” och
  eventuell ”ärrvävnad”. Ta foton, spara i dina mappar!

  View full-size slide

 57. Jonas Söderström • 2024
  Frågor?

  View full-size slide

 58. Jonas Söderström • 2024
  = ni får inlämningsuppgift
  Onsdag
  Februari
  14 Onsdag
  Februari
  28
  Onsdag
  Februari
  7
  Inkluderande
  design
  Informations-
  design
  Klarspråk
  (forts),
  Rubriker
  Onsdag
  Februari
  21
  Klarspr

  k
  och kr

  ngligt
  spr

  k

  View full-size slide

 59. Jonas Söderström • 2024
  Tack
  för idag!
  Ses nästa vecka!

  View full-size slide