Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vad är interaktionsdesign?

Vad är interaktionsdesign?

Jonas Söderström
PRO

November 08, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022
  Vad är
  interaktionsdesign?
  Jonas Söderström • Måndag 11 okt 2022
  Interaktionsdesign och prototyping • Nackademin ht 22

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2022
  Vadå
  interaktionsdesign?
  🤔

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2022
  Vadå IxD?


  🤔

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2022
  Akademiska
  de
  fi
  nitioner
  ”utforma platser för mänsklig
  kommunikation och interaktion”


  Winograd
  ”frågorna varför och hur i våra
  dagliga interaktioner när vi
  använder datorbaserade system”


  Thackara
  ”konsten att underlätta
  interaktioner mellan människor
  genom produkter och tjänster ”


  Dan Sa
  ff
  er

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2022
  Praktisk definition –

  utgå från användaren

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2022
  Vilka bra recept!
  Vilka snygga skor!

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2022
  Vilka bra recept!
  Vilka snygga skor!
  Syfte /
  innehåll

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2022
  Vilka bra recept!
  Vilka snygga skor!
  Vilken snabb sajt!


  Den här appen kraschar aldrig!
  Syfte /
  innehåll
  Teknik

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2022
  Vilka bra recept!
  Vilka snygga skor!
  Vilken snabb sajt!


  Den här appen kraschar aldrig!
  Syfte /
  innehåll
  Teknik Design

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2022
  Syfte /
  innehåll
  Teknik Design

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2022
  Vad lätt att hitta!


  Vad lätt att förstå!
  Vad snyggt!


  Vad häftigt!
  Vad enkelt!


  Så lätt att göra!

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2022
  Se


  Uppleva
  Känna
  Hitta
  Tolka
  Förstå
  Agera
  Handla
  Göra
  Visuell
  design
  Infor-

  mations-

  design
  Inter-

  aktions-

  design
  Användarens
  fokus

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2022
  Men WTF …
  varför kan jag inte
  hitta?
  Fula färger…
  tråkiga bilder….
  &%£#! 11 klick för
  att komma vidare!?!

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2022
  Visuell
  design
  Infor-

  mations-

  design
  Inter-

  aktions-

  design
  DESIGN (”UI”) UX
  🙁 😀
  🙂

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2022
  HASTIGHET
  DESIGN
  11 186
  m/s
  bränsle
  form
  motor

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2022
  Färg, form, linje, skuggor …

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2022
  Vilka rubriker ska vi ha?


  Hur många?


  I villken ordning?

  Vad placeras under varje rubrik?
  Information Service Tjänster Om Process

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2022
  Och vad kan man göra?
  Information Service Tjänster Om Process
  • Vad kan man göra med menyn?


  • Hur reagerar den vid
  mouseover?


  • Om man klickar på den?
  Tjänster
  • Går man till en annan sida?


  • Fälls det ut en undermeny?


  •Fälls den ihop eller stannar?


  • Om man klickar på en annan tab?

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2022
  Hund Katt
  Husdjur
  Välj husdjur
  Hund
  Katt
  V
  Husdjur
  Hund
  Katt
  X
  Katt Hund Varg
  Tiger

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2022
  Speci
  fi
  ka interaktions-sätt

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2022
  Ordningsföljd

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2022
  Välj försäkring
  Bas
  Stor
  V
  Husdjur
  Hund
  Katt
  X

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2022
  Välj försäkring
  Bas
  Stor
  V
  Husdjur
  Hund
  Katt
  X

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2022
  Constraints
  ≈ Saker vi hindrar användaren att göra

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2022
  Inaktiv

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2022
  Aktiv

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2022
  Den som inte tar bort luddet

  från torktumlaren ska dö!

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2022
  Prioritering - hierarki
  ≈ Saker vi ”nudgar” användaren att göra

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2022
  Ja, gör det!
  Nej, avbryt

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. Jonas Söderström • 2022
  När hierarkin blir fel…

  View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. View Slide

 46. Jonas Söderström • 2022
  Nu vill jag göra …
  Börjar
  använda Hur ser

  det här ut?
  Var finns det

  jag söker?
  Det går
  inte!
  🤬
  Kan inte hitta
  – sticker
  😠
  Fult, konstigt –
  sticker
  🙁
  När dålig


  ui-design ger


  användarna en


  dålig upplevelse

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2022
  Interaktionsdesign
  Smal Bred
  Speci
  fi
  ka
  interaktions-
  detaljer
  Allt arbete med
  interaktiva
  (digitala?)
  produkter

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2022
  Interaktionsdesign
  Smal Bred
  Speci
  fi
  ka
  interaktions-
  detaljer
  Allt arbete med
  interaktiva
  (digitala?)
  produkter
  UX

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2022
  Ergonomi

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2022
  Från 145 till 313 klick
  Godkänna ny vapenlicens

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2022
  IxD i röststyrka system?

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2022
  ” ’My speech is slow, and I slur some
  words’, said Dagmar Munn, a retired
  wellness instructor who has
  amyotrophic lateral sclerosis.


  ’Although I am careful to enunciate
  and carefully pronounce a command,
  the device stops listening by my
  second word. I just can’t speak fast
  enough to satisfy the preset listening
  time,’ Ms. Munn said.”
  Interaktions
  -design!

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2022
  IxD finns överallt

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2022
  Statiska

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2022
  Vad är signifiers?

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2022
  ”Signifiers”
  (”A
  ff
  ordances”)
  (”A
  ff
  ordances”)
  Håll här
  Lägg något
  här

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2022
  ”Signifiers”
  (”A
  ff
  ordances”)
  Huh?
  ???

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2022
  The design of
  everyday things
  Don Norman

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2022
  ”Signifiers”
  (”A
  ff
  ordances”)
  3 av 4
  uppfattade detta
  som en knapp
  och tryckte på
  den för att
  beställa

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2022
  Interaktionsdesign:

  att designa hur användarna
  konkret interagerar med en
  tjänst eller produkt

  View Slide

 69. Jonas Söderström • 2022
  Vad kunderna
  kan säga
  UI-designer
  Visuell
  design
  Infor-

  mations-

  design
  Inter-

  aktions-

  design
  Grafisk designer


  Visuell designer


  Art Director
  Informations-
  designer


  -arkitekt (IA)


  UX-copy
  Interaktions-
  designer
  UX-designer
  Experience
  designer

  View Slide

 70. Jonas Söderström • 2022
  Visuell
  design
  Informations-

  design
  Interaktions-

  design
  Utvecklare
  Kommunikatörer
  Verksamhets-
  representanter
  Varumärkes-
  folk
  Frontend-
  utvecklare

  View Slide

 71. Jonas Söderström • 2022
  Informationsdesign:

  Etiketter, rubriker,
  textdesign: stycken,


  urval, SEO
  Informativa bilder:
  kartor, diagram
  instruktioner,
  symboler, tabeller
  Interaktionsdesign


  Knappar, menyer,
  fl
  öden,
  inloggad eller ej,
  mouseover, progress bar
  Vad vi


  arbetar

  med
  Visuell design:

  Färg,
  animeringar,
  bildmanér,
  typogra
  fi
  , grid,
  storlekar, styrkor

  View Slide

 72. Jonas Söderström • 2022
  Ikoner


  Bildmanér


  Moodboard


  Grafisk profil


  Färgscheman


  Visuell identitet


  Typografispecar


  Färdig CSS (style sheet)
  Visuell
  design
  Infor-

  mations-

  design
  Inter-

  aktions-

  design
  Vad behöver kunden? Typiska leverabler
  UX-copy
  Flödesdiagram,
  skisser, wireframes,
  prototyper
  Design-

  system
  Webbstrukturer

  View Slide

 73. Skisser

  View Slide

 74. View Slide

 75. Jonas Söderström • 2022
  Wireframes

  View Slide

 76. Sida
  Innehåll på
  bred sida.
  Visas här utan
  meny, navigation
  eller sidfot.
  76
  Brödsmulor
  visar hierarkin
  Upp-
  daterad
  senast
  Call-to-action:


  Länk till verktyg,
  tjänst eller liknande.
  Kan
  fi
  nnas
  fl
  er än
  en.
  H2
  H1
  H3
  Kontakt-person
  är länkad men
  inte publicerare
  Ingress
  Senast uppdaterad
  visas inte under texten,
  enbart upptill
  Wireframe

  View Slide

 77. Sida
  Innehåll på
  bred sida.
  Visas här utan
  meny, navigation
  eller sidfot.
  77
  Brödsmulor
  visar hierarkin
  Upp-
  daterad
  senast
  Call-to-action:


  Länk till verktyg,
  tjänst eller liknande.
  Kan
  fi
  nnas
  fl
  er än
  en.
  H2
  H1
  H3
  Kontakt-person
  är länkad men
  inte publicerare
  Ingress
  Senast uppdaterad
  visas inte under texten,
  enbart upptill
  Nu med gra
  fi
  sk design

  View Slide

 78. Med meny, sidhuvud, -fot

  View Slide

 79. Jonas Söderström • 2022
  Researcher IxD Frontend
  AD Kund
  Er utbildning – och alltför ofta i arbetslivet

  View Slide

 80. Jonas Söderström • 2022
  Researcher
  IxD
  Frontend
  AD Kund
  Lorem Ipsum
  Lorem Ipsum
  [God UX]

  View Slide

 81. Jonas Söderström • 2022
  Stop

  View Slide

 82. Jonas Söderström • 2022
  x
  • Jobba i par eller max som trio


  • Hitta och utforska minst två exempel på interaktionsdesign.


  • Analog eller digital, eller kombinerat.


  • Försök kartlägga och beskriva så detaljerat som möjligt vad
  användaren måste göra. Alla steg.


  • Leta efter exempel på ordning, constraints, prioriteringar, hierarki ,
  ergonomi – bättre eller sämre. Varför har de valt de lösningar de gjort?


  • Se om ni kan föreslå tänkbara alternativa lösningar.

  View Slide

 83. Jonas Söderström • 2022
  Er uppgift (2)
  • Ni redovisar på fredag


  • Samlas i grupper om tre par


  • Redovisa minst ett exempel per par

  för de andra (fredag fm)


  • Gruppen väljer sedan ett exempel

  som ni redovisar för hela klassen,

  plus ett i reserv

  View Slide