Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digityökalujen mahdollisuudet etäopetuksessa

Digityökalujen mahdollisuudet etäopetuksessa

Webinaarisarja Ammattiopisto Spesialle digityökalujen mahdollisuuksista etäopetuksessa. Näkökulmana on ammatillinen erityisopetus, TELMA- ja VALMA-koulutus. Sovellukset sopivat sekä lähi- että etäopetukseen, suurin osa sekä opettajan että opiskelijan työkaluksi. Dioihin liittyvä bloggaus linkkeineen, ohjeineen ja esimerkkeineen: https://www.matleenalaakso.fi/2020/03/erkat-ja-etaopetus.html

Matleena Laakso

May 04, 2020
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Digityökalujen mahdollisuuksia etäopetuksessa Ammattiopisto Spesian opetushenkilöstön Teema Café Verkkototeutukset 30.3.-4.5.2020

  Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 2. Teema Cafén materiaalit Teemaan liittyvät linkit, esimerkit ja diat päivittyvät

  bloggaukseen: https://www.matleenalaakso.fi/2020/03/erkat-ja-etaopetus.html
 3. Rutiinien säilyttäminen ja päivittäiset kohtaamiset tärkeitä. Tavoitteiden jakaminen pieniin osiin

  ja niiden saavuttamisen kautta onnistumisen elämyksiä. Kuva: Annca, CC0, pixabay.com
 4. Mitä sinulle uusia ominaisuuksia käyttämistäsi sovelluksista löytyy? Jokaisen oppitunnin ei

  tarvitse tapahtua koneen äärellä! → Mitä haluat opiskelijan TEKEVÄN? → Verkkotyöskentelyyn SELKEÄT ohjeet Kuva: DarkWorkX,, CC0, pixabay.com
 5. Mikä on ryhmän kotipesä? Mistä oleellinen tieto löytyy? Mikä on

  vuorovaikutuskanava? Miten opettajaan saa yhteyden? Kuva: Ulleo, CC0, pixabay.com
 6. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC).

  Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Päivitä selain nähdäksesi kaikki vastaukset.
 7. H5P sopii verkkosisältöjen luomiseen ja itsearvioinnin tueksi www.matleenalaakso.fi/p/h5p.html • H5P-työkalut

  löytyvät Moodleroomsista (lisää aineisto tai aktiviteetti). • Voit luoda interaktiivista oppimateriaalia. • Voit luoda tehtäviä, joista oppija saa välittömän palautteen • Tehtävät on tarkoitettu harjoitteluun ja itsearvioinnin tueksi, ei arvioinnin pohjaksi.
 8. ThingLink toiminnanohjauksessa • Arjen taitojen ohjaus: kattaus, pukeutuminen, oman huoneen

  siivous • 360-kuva keittiöstä ja sinne Create Tour -tagillä ThingLink-kuvia ohjeineen tiskikoneesta, jääkaapista, kahvinkeittimestä jne. • Muista syventävä lukuohjelma! Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 9. ThingLink etäopetuksessa Ulla Koivula: blog.thinglink.com/marketing/4-ways-to-support-distance-learning-with-thinglink Interaktiivinen video • Opettaja kuvaa

  kännykällä videon, missä esittelee uuden asian tai ohjeistaa oppimistehtävän. Sitten video viedään Thinglinkiin ja lisätään siihen tagien avulla tarpeelliset linkit, esimerkit, ohjeet yms. Virtuaaliset ympäristöt ja työssäoppiminen • Työssäoppimisen taitojen mallintaminen ja työympäristöihin perehdyttäminen 360-sisältöjen avulla. Oppimistehtävien raportointi • Oppija ottaa valokuvan tai ruudunkaappauskuvan tekemästään tehtävästä ja äänittää tageihin selostuksen, reflektion ja/tai kysymyksiä.
 10. Luokaa unelmien luokkaretki! Mitä jos opettaja veisi opiskelijat virtuaaliselle luokkaretkelle?

  • Äänitä selostus ja lisää tageillä kuvia, linkkejä ja tehtäviä • Muista retkieväät ja kokemusten jakaminen! Myös oppijat voivat rakentaa unelmien luokkaretken! • Jokainen oppija voi tehdä yksin tai parin kanssa yhden retkikohteen, jotka yhdistetään yhtenäiseksi retkeksi. Thinglinkissä on käytettävissä 360-kuvia UNESCOn maailmanperintö- kohteista.
 11. Padlet erityisopetuksessa Padletissa on käytettävissä kuvan kahdeksan formaattia (asettelumallia) •

  Valitse rauhallinen/yksivärinen taustakuva. • Virta on selkein hahmotta (viestit allekkain). • Aikajanaa voi käyttää toiminnanohjaukseen ja kuvata esim. päivän ohjelman Boardmaker-kuvien avulla tai erilaiset arjen taidot vaihe vaiheelta. • Hylly: opettaja tuo kysymyksen tai teeman kuhunkin sarakkeeseen ja vastaus tai oma kommentti voidaan jättää esim. kuvana tai äänitiedostona. • Seinä tai ruudukko viikonlopun kuulumisten jakamiseen.
 12. Padlet Telma-koulutuksessa Kuvassa on Tiina Pouhakan Kiipulan ammattiopiston Telma-ryhmälle tekemä

  Padlet. Sitä tai sen kuvia ei diasarjan muun sisällön tavoin CC-lisensoitu, mutta olen saanut luvan jakaa sen esimerkkinä: kiipula.padlet.org/Pouhakka/Telma
 13. Padletiin saa monipuolisia sisältöjä Padletin viesteihin voi lisätä tekstiä, liitteitä,

  omia kuvia, linkkejä, etsiä verkkosisältöjä, äänittää, piirtää, kuvata, videoida jne. Julkaistun viestin tausta- värin voi vaihtaa kolmen pisteen kohdalta.
 14. Monivalintakisat Kahoot ja Quizizz • Vain opettajan täytyy kirjautua, vastaukset

  tallentuvat automaattisesti. • Tarjolla miljoonia valmiita kyselyitä ja kysymyspankki. • Voi teettää yhtäaikaisesti tai antaa etätehtäväksi. • Toimii läppärillä ja mobiilisti ilman ladattavia sovelluksia (myös sovellus tarjolla). Kahoot • Enemmän suomenkielisiä kyselyitä. • Premium-versio mahdollistaa myös lyhyet avoimet kysymykset. • Haasteita: kahden näytön hahmottamisen vaikeus, nopeuden arvottaminen, kilpailullisuus. Quizizz • Monipuolisempi kuin Kahootin maksuton versio. • Opettaja päättää, saako nopeudesta lisäpisteitä. • Vastausaikaa jopa 15 min/kysymys. • Kysymyksen voi myös äänittää. • Voidaan toteuttaa itsenäisesti vastaten niin, ettei kilpaileminen vie huomiota muiden tekemiseen.
 15. Kahootin voi antaa kotitehtäväksi (haaste, challenge) • Voi vastata selaimella

  ilman kirjautumista • Kyselyn voi avata selaimella 4 viikoksi ja mobiilisovelluksella 2 viikoksi. • Maksuttomassa versiossa max. 100 vastaajaa (Premiumissa 2000). • Käytä myös niin, että tehdään pareittain/ryhmissä ja keskustellaan ja perustellaan oikeat vaihtoehdot ennen vastaamista. Kotitehtävä
 16. Kahoot Premium maksutta käytössä kevään ajan • Runsaasti kysymystyyppejä, joita

  voi liittää samaan kyselyyn • Sisältödiat, YouTube-videon lisääminen kysymykseen jakuvapankki
 17. Kyselyn ja kysymysten luominen Nimeä kysely ja lisää oikealle palstalle

  taustakuva. Määrittele myös näkyvyys, kieli, oletusvastausaika sekä mahdollinen luokka-aste. Lisää kysymykset.
 18. Kolme vinkkiä kyselyiden tekijöille 1. Pixabay.com –palvelusta löydät tekijänoikeusvapaita (CC0)

  kuvia. 2. Jaa kyselysi ja hyödynnä jaettuja kyselyitä sellaisenaan tai muokkaa niistä oma versiosi. Esim. Kahoot, Quizizz, Quizlet, X-breikki. 3. Laita oppijat tekemään kyselyitä toisilleen! Ryhmä voi tehdä yhteisen kyselyn esim. niin, että jokainen lisää yhden kysymyksen. Kuva: Mosborne01, CC BY-SA Vastausten tietäminen voi helpottaa koulun käymistä. Se että osaa tehdä hyviä kysymyksiä, helpottaa elämässä. Warren Berger
 19. spark.adobe.com/fi-FI • Peruskäyttö on maksutonta. • Toimii pc-koneen selaimella ja

  mobiilisovelluksilla (iOS; Post myös Android). • Mahdollistaa yhdessä muokkaamisen.
 20. Sparkiin kuuluu kolme sovellusta Spark Video (pc, iOS) • Hyödynnä

  videoita esim. H5P-sisällöissä, ThingLinkissä, lisää Spark Pageen,… Spark Page = verkkosivu, digijulkaisu (pc, iOS) • Samankaltainen kuin Microsoftin Sway • Esim. portfolion luominen Spark Post = grafiikka, somepostaus, kollaasi, juliste (pc, Android, iOS)
 21. Spark-videon luominen Selaimella 1. Luo projekti → Video 2. Nimeä

  video 3. Valitse malli tai aloita alusta (kuva). iOS-sovelluksella • Valitse aloitatko valokuvistasi, mallista vai tyhjästä pohjasta siirtymällä suoraan editoriin.
 22. Voit lisätä neljänlaisia sisältöjä • Video (max 30 sek/dia) •

  Teksti (teema määrittää fontin ja värin) • Valokuva (omat tai sovelluksen kautta löytyvät) • Kuvake
 23. Adobe Spark Pagen luominen 1. Luo projekti → Verkkosivu 2.

  Nimeä ja tuo taustakuva. 3. Lisää sisällöt: teksti, kuva, video tai linkki.
 24. Adobe Spark Post (Graphic) Tee ja laita oppijat tekemään somepostauksia,

  kuvia, infograafeja tai vaikka julisteita. Kuvat voi jakaa somessa, hyödyntää niitä Sparkin Pagessa tai Videossa, liittää diasarjaan, tulostaa luokan seinälle tai tehdä kuvista interaktiivisia ThingLinkin avulla.
 25. Tee infograafeja Infograafit ovat selittävää ja viestintää tukevaa grafiikkaa. Niissä

  tietoa visualisoidaan niin, että sitä on helpompi omaksua kuin esim. tekstimuotoisena. Oppimistehtävänä • Poimi käsiteltävästä teemasta tärkeät faktat tai mielenkiintoiset tunnusluvut ja tee niistä infograafi. • Vie infograafi ThingLinkiin ja lisää tageja, joihin äänität tarkemman selostuksen. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 26. Zoom-videoneuvottelu: zoom.us • Peruskäyttö maksutonta (max 40 min/tapaaminen). • Viime

  viikkoina parannettu tietoturvaa ja lisätty uusia ominaisuuksia. • Jälleenmyyjä IlonaIT Oy:n ohjeita: https://www.bulbapp.com/u/zoom~7 • Keskeisiä eroja Teamsiin verrattuna – Zoom on videoneuvottelusovellus, Teams-kokoukset osa laajempaa ekosysteemiä. – Zoomissa oikeus liittyä tapaamiseen ei riipu järjestävän organisaation asetuksista tai mukaan liittyjän sähköpostin oikeuksista. – Mahdollisuus jakaa osallistujat pienryhmiin.
 27. www.matleenalaakso.fi • 300 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusdiojen sivulla

  noin 30 päivittyvää diasarjaa, myös nyt esillä olleista teemoista. Diojen perässä bloggauksia esimerkkeineen ja jokunen tallenne. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat • Webinaarikoonti: linkkien takana myös satoja tallenteita Tämän esityksen diat ja päivittyviä linkkejä: www.matleenalaakso.fi/2020/03/ erkat-ja-etaopetus.html
 28. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative

  Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0