Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Videot ja kuvatarinat opetuksessa

Videot ja kuvatarinat opetuksessa

Päivittyvä diasarja esittelee mahdollisuuksia, miten erilaisia videoita voi hyödyntää opetuksessa. Diasarjassa annetaan vinkkejä suunnitteluun ja toteutukseen huomioiden lyhyesti myös tekijänoikeudet ja saavutettavuusvaatimukset. Esillä on useita ainakin opetuskäytössä maksutottomia sovelluksia.
Lisää videoeditointia ja verkon palveluita esitteleviä päivittyviä diasarjoja, videoita ja bloggauksia löydät Matleenan blogista: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Matleena Laakso

October 17, 2023
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Videot opetuksessa
  Oppijat ja opettajat sisällön tuottajina
  - ohjeita ja sovelluksia
  Lokakuu 2023
  Matleena Laakso
  Blogi: www.matleenalaakso.fi
  Kuvat yllä ovat ruudunkaappauksia
  tekijän YouTube-videoista

  View full-size slide

 2. Tämä diasarja päivittyy
  Päivittyviä ohjeita lukuisista verkon sovelluksista
  etenkin opetuskäytön näkökulmasta löydät
  Matleenan blogista sivulta:
  www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
  Sieltä löydät kymmenkunta lähdettä täydentämään
  tätä diasarjaa. Ks. esim. animaatiot, Adobe Express -
  videot, ruudunkaappausvideot, tekstittäminen,
  tekoäly, YouTube sekä virtuaalilasit ja 360-sisällöt.

  View full-size slide

 3. Diasarjan sisällys
  • Johdanto
  – Videot opetuksessa
  – Opettajat ja oppijat videoiden
  tekijöinä
  – Hyvä opetusvideo
  – Videoiden suunnittelu ja toteutus
  • Tekijänoikeudet ja CC-lisenssit
  • Kuvien editointisovelluksia
  • Videosovelluksia
  • Vinkkejä kuvaamiseen
  • Videoiden tekstittäminen,
  jakaminen ja kokoaminen
  Tekoälyyn liittyvät sovellukset ja
  esimerkit: padlet.com/matlaakso/ai
  Kuva: Megan Rexazin, pixabay.com

  View full-size slide

 4. Hyviä videosovelluksia
  Videot omista tai sovelluksen malleja hyödyntäen
  • Adobe Express (ent. Spark) tai Canva
  Perinteinen videoeditointi
  • iMovie (iOS) – Applen laitteille
  • PowerDirector Video Editor App (Android, iOS)
  • Windows 11: Clipchamp (voi ladata myös Win10:iin)
  • Adobe Rush, jos se kuuluu oppilaitoksesi Express-pakettiin (Android, iOS, pc)
  Animaatioita valmispohjista
  • Powtoon
  Ruudunkaappausvideot
  • ScreenPal (ent. Screecast-O-Matic)
  • PowerPointin tallennusvälilehti
  360-videoeditointi
  • DaVinci Resolve / yksinkertaiset kameravalmistajien sovellukset, mm. Theta+

  View full-size slide

 5. Kuka tekee videot?
  • Oppijat
  • Oppilaitos, hanke, opettajat
  • Verkkovideot
  • Webinaaritallenteet
  • Ihminen & tekoäly

  View full-size slide

 6. Opettaja videoiden tekijänä
  • Tiedottaminen, markkinointi
  • Verkkokurssitrailerit
  – Esimerkkejä: www.masterclass.com
  • Tervetulotoivotus kurssille
  • Videot oppimateriaaleina
  – Flippauksen itseopiskelumateriaalit
  – Kertaus, eriyttäminen, syventäminen
  – 360-videot havainnollistamisessa
  – Interaktiiviset ja haarautuvat videot
  (ThingLink, H5P)
  • Palautteen anto videomuodossa
  • Livestriimaus, webinaarit ja tallenteet
  Kuva: Free-Photos, pixabay.com

  View full-size slide

 7. Tekstin lähde (tuskin alkuperäinen): twitter.com/jedipadmaster/status/559346871424925696/photo/1

  View full-size slide

 8. Oppijat videoiden tekijöinä
  • Osaamisen osoittaminen
  • Oppimisprosessin dokumentointi
  • Esittelyvideo
  – Esittäytyminen, työhakemus, CV, portfolio
  • Medialukutaidon kehittyminen
  – kuluttajasta tuottajaksi, vaikuttamisen tavat,..
  • Kirjatraileri, kuvitettu runo tai
  kansansadun modernisointi
  • Vieraalla kielellä selostettu kuvatarina
  • Historialliset tarinat tai päiväkirjamerkinnät
  • Projektit: vierailu, yrittäjyys, kv, ilmiöviikko,..
  • Työskentely videoita hyödyntäen
  – Verkkovideopiiri
  – Videoessee
  – Flip-videochat
  Kuva: Pexels, pixabay.com

  View full-size slide

 9. Videoesseet
  Antti Karvonen: sway.com/HpgHQD5zk2gmIhYx
  ”Meillä opettajilla ja erityisesti minulla on ihan solutasolle juurtunut vimma
  tarttua kirjoitusvirheisiin. Nykyinen mediaympäristö on kuitenkin niin
  monipuolinen ja visuaalinen, että samanlainen vimma pitäisi olla huonosti
  tehtyjä videoita ja kuvia kohtaan.
  Aion käyttää videota monissa yhteyksissä. Sekä tehtävienantoon
  että niiden palauttamiseen. Oppilaat joutuvat näyttämään,
  kertomaan, selittämään tai vaikka näyttelemään erilaisia tehtäviä.
  Videoessee on yksi työmuoto, jota varmasti
  kokeillaan. Hyvin jäsennelty ja suunniteltu,
  silti persoonallinen ja aika armoton tapa
  osoittaa perehtyneisyytensä asiaan.
  Näissäpä ei selviäkään copy/pastella.”
  Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com CC0

  View full-size slide

 10. Miten videokuvaaminen
  edistää oppimista?
  Dian sisältö on suora lainaus Ismo Kiesiläisen Educa 2019 -esityksestä
  1. Konkretisoi ja kuvallistaa
  2. Jäsentää havaintoja ja ajatuksia
  3. Ohjaa huomiota
  4. Ohjaa oppimisprosessia
  5. Lisää omistajuutta
  6. Herättää tunteita ja lisää motivaatiota

  View full-size slide

 11. Ajatusten näkyväksi tekeminen
  Mediapedagogi Ismo Kiesiläisen haastattelu:
  www.lukionuutishuone.com/1-elokuva-aineenopetuksessa
  Videokuvaamisen ajatus on, että osaa näyttää oman ajatuksen
  muille elävänä kuvana.
  Kuvaamista voidaan käyttää siinä kuin kynääkin (kamerakynä-
  pedagogiikka): tehdä muistiinpanoja, tallentaa ajattelua, dokumentoida,…
  Video toimii muutoinkin kuin juonellisten elokuvatuotosten kautta.
  • Uskonto/filosofia, käsitteiden oppiminen:
  – Kukin kuvaa elinympäristöstään mahdollisimman monta rituaalia
  dokumentaarisina havaintoina.
  – Oppijat näyttävät ne toisilleen laitteiltaan ja listaavat ryhmissä, mitkä
  kuvatuista ovat rituaaleja, mitkä eivät ja mistä ollaan epävarmoja. →
  Rituaalien määrittely.

  View full-size slide

 12. Elokuva aineenopetuksessa
  Mediapedagogi Ismo Kiesiläisen haastattelu:
  www.lukionuutishuone.com/1-elokuva-aineenopetuksessa
  Oppimisen näkökulmasta videoiden tekemisessä tärkeintä on ajattelu-
  prosessi, missä oppijan tulee hahmottaa ja jäsentää opiskeltavat asiat.
  • Hyvin suunniteltuna kuvaustehtävä aina tuottaa ajattelua.
  • Olennaista on videon tekemisen koko prosessi.
  Nuoret katsovat ja tekevät paljon videoblogeja ja tutoriaaleja.
  Kuvaaminen toimii myös reflektion apuna.
  • Kielten opetus: kerro 10 asiaa, mitä sinulle tänään tapahtunut.
  • Historia: tee videobloggaus historiallisena henkilönä

  View full-size slide

 13. Ismo Kiesiläisen mediakasvatusportaali
  Oppimateriaaleja ja ajatuksia
  mm. kamerakynäpegagogiikasta
  (CC BY-NC-ND): kamerakyna.fi

  View full-size slide

 14. kaikkikuvaa.fi/edu
  Sivustolta löydät mm. itsenäisesti suoritettavan maksuttoman
  verkkokurssin, erikseen varhaiskasvatukseen sekä perus- ja toisen
  asteen opettajille.

  View full-size slide

 15. Kolme vinkkiä videoprojekteihin
  Richard Byrne: www.freetech4teachers.com/2016/03/three-tips-for-planning-video-projects.html
  www.freetech4teachers.com/2015/05/seven-steps-for-creating-videos-in-your.html
  1. Keep it short and sweet
  • Hyvin suunniteltu ja editoitu 90 sekunnin video toimii!
  • Aikarajan määrittely helpottaa rajaamista.
  2. Vaadi suunnitelmaa ennen kuvaamista
  • Etukäteissuunnittelu ohjaa pohtimaan videon
  tarkoitusta.
  • Suunnitelmaan mm. taustakuvat, ääniefektit,
  keskustelu, kertojan ääni,..
  3. Määrittele, mitä arvioidaan ja
  kerro se oppijoille (tai sopikaa yhdessä)
  • Arvioinnin kohteena esim. syy-seuraussuhteiden
  ymmärtäminen, tietyn ilmiön moninaisuuden
  ymmärtäminen, videokerronta,..

  View full-size slide

 16. Onnistunut opetusvideo
  Satu Hakanurmi: blogit.utu.fi/erappu/pedagogisesti-mielekas-video
  ”Opiskelijalle sisältö on kuningas ja seuraavaksi eniten
  he arvostavat opettajan henkilökohtaista panosta eli
  opettajan persoonan peliin laittamista.”
  Tuo lisäarvoa oppimisprosessiin
  • Innostaa, aktivoi, syventää, konkretisoi, tukee muistamista tms.
  • Liitä videot oppimistehtäviin tai kurssisuorituksiin.
  Teknisessä toteutuksessa opiskelijat
  arvostavat kahta asiaa:
  • Äänenlaatu hyvä ja tasalaatuinen.
  • Kuva ei tärise.

  View full-size slide

 17. Helpota katsojan kognitiivista kuormaa
  Satu Hakanurmi: blogit.utu.fi/erappu/pedagogisesti-mielekas-video
  • Palastele – Suosi lyhyitä videoita sarjana ja sijoita videoihin
  välikysymyksiä.
  • Käytä sekä verbaalista että visuaalista ilmaisua.
  • Karsiminen – Keskity tavoitteisiin ja harkitse tarvitaanko
  taustamusiikkia tai tehosteita.
  • Korostaminen – Nosta esiin olennaisia ideoita ja käsitteitä
  symbolein tai tekstein. Avaintiedon korostaminen
  auttaa katsojaa kohdistamaan huomiota,
  muistamaan ja soveltamaan tietoa muualla.
  • Mieti mikä on videosi pääviesti?
  Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com

  View full-size slide

 18. Suosituksia MOOC-kurssien perusteella
  Satu Hakanurmi: blogit.utu.fi/erappu/pedagogisesti-mielekas-video
  Alkuperäinen lähde: Guo, P., Rubin, R. & Kim. J. 2014.
  Tutkijat analysoivat 6,9 miljoonaa MOOC-kurssien videonkatselukertaa
  ja sen perusteella suosituksiksi nousivat:
  • Ennakkosuunnittelu!
  • Videosarjoja max. 6 min videoista.
  • Näytä puhuvia kasvoja, ei vain dioja.
  • Kuvaa informaaleissa olosuhteissa.
  • Kerro sekä visuaalisesti näyttäen että puheen avulla.
  • Jos käytetään luentosalitallenteita, ne on hyvä jakaa pienempiin osiin.
  • Välitä omaa innostusta!
  Kuva: Sandra_schoen, pixabay.com

  View full-size slide

 19. www.thinglink.com/scene/1559609598019633154

  View full-size slide

 20. Huomioitavia asioita esim. kemian
  ohjevideoiden tekemiseen
  Matti Linna, Pro gradu, kemian opettajankoulutus: jyx.jyu.fi/handle/123456789/69930 (s. 99)
  Suunnittelu
  • Mieti videon oppimistavoitteet.
  • Selkeä runko.
  • Etene helposta vaikeaan.
  • Pysy aiheessa.
  • Tee lyhyitä (alle 5 min) videoita tai
  jaa pidempi video lyhyempiin osiin.
  Kuvaaminen
  • Harjoittele ensin.
  • Kuvaa tarvittaessa monta kertaa.
  • Rauhallinen keskusteleva kerronta.
  • Selkeä ja innostava puhe.
  • Lyhyet tauot eri osien välissä.
  • Sopiva puheen ja kuvien rytmi.
  Huomioi tekniikassa
  • Äänenlaatu!
  • Hiiren selkeä näkyminen.
  • Lisää videolle puhuvat kasvot.
  Editointi
  • Lisää tarvittavat kuvat,
  visuaaliset efektit ja selitetekstit.
  • Lisää aikaleimat (YouTube).
  Kuva: Konstantin Kolosov, pixabay.com

  View full-size slide

 21. Kuudenlaisia tarinoita
  Richard Byrne: www.freetech4teachers.com/2017/06/six-types-of-classroom-video-projects.html
  1. Yhden otoksen tarinat
  2. Kuvatarinat
  3. Ruudunkaappauksena kuvattu ohjevideo
  4. Animoidut videot
  5. Stopmotion/timelapse-videot (ajastettu kuvaus)
  6. Dokumentit ja elokuvat
  Kuva: JanBaby, CC0, pixabay.com

  View full-size slide

 22. Prosessikuvaus, uutinen ja tarina
  Opas laadukkaan videon suunnitteluun ja toteutukseen
  Johanna Ailio, Turku AMK. 2015: julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165831.pdf
  Prosessikuvaus:
  • Näyttää toiminnan alusta loppuun jaoteltuna ajallisesti perättäisiin
  kohtauksiin.
  Uutinen:
  • Tärkein asia alkuun.
  • Alkujuonto vastaa lehtijutun otsikkoa ja ingressiä.
  • Tavoitteena, että kuva kertoo mitä ja puhe miksi.
  • Käytä selkokieltä ja hyödynnä tekstiä ja grafiikkaa.
  Tarina
  • Draaman kaaren kuusi vaihetta (Ola Ohlson)
  – Alkusysäys, esittely, syventäminen, kiihdytys eli ristiriitojen kärjistyminen,
  ratkaisu ja häivytys.
  – Rakennetta voi hyödyntää myös dokumentissa.
  • Kaikkea ei paljasteta alussa.

  View full-size slide

 23. Mitä useampi tekijä,
  sitä tarkempi suunnitelma tarvitaan
  • Lyhyiden videoiden kanssa toimii myös kokeileminen. Kun on kuvannut
  ensimmäisen version, tietää mikä toimii ja mikä ei ja voi kuvata uudelleen.
  • Yksin on helppo improvisoida tai suunnitelma voi olla omassa päässä.
  Täky alkuun:
  Herätä
  kiinnostus.
  Usein vain alku
  katsotaan.
  Intro:
  Kuka, logo,
  musiikki,..
  Itse sisältö
  Loppu:
  Päätösviesti,
  tunnelma,
  koonti
  Esimerkissä lyhyen somevideon rakenne.

  View full-size slide

 24. Videon tekemisen neljä vaihetta
  1. Käsikirjoitus ja suunnittelu
  – Tavoite: Kun tavoite on selkeä, se välittyy paremmin katsojillekin.
  – Sisältö & laajuus
  – Kohderyhmä
  – Resurssit
  – Yksi video vai osa laajempaa kokonaisuutta?
  – Kuvaus-/editointisovelluksen valinta
  – Kuvausluvat
  2. Kuvaus
  3. Editointi
  4. Julkaiseminen

  View full-size slide

 25. Videon tekemisen neljä vaihetta
  1. Käsikirjoitus ja suunnittelu
  2. Kuvaus
  – Kuvaaminen, ruudunkaappausvideo, animointi,..
  – ”Videokuvaamisen ajatus on, että osaa näyttää oman ajatuksen muille
  elävänä kuvana.” – Ismo Kiesiläinen
  3. Editointi
  – Usein taustamusiikit yms. löytyvät editointisovelluksesta.
  – Voit hyödyntää CC-lisensoitua materiaalia.
  – Saavutettavuus ja tekstittäminen
  4. Julkaiseminen
  – Minne? Keille? Kauanko katsottavissa?
  – Houkuttele katsomaan:
  • Lisää kiinnostava otsikko, johdantoteksti ja kuvaus
  • Tagaa henkilöitä ja organisaatioita, hyödynnä hashtageja
  • Jaa kohderyhmälle tai julkisesti linkillä, somessa, nettisivuilla,..
  • Tekstitä ja lisää esim. videon kuvaukseen aikaleimat, lisätietoja,..

  View full-size slide

 26. Videon kuvakäsikirjoitus
  Lisää käsikirjoitukseen
  jokainen kohtaus.
  • Huomioi kuvatessa
  mahdollisen tekstin
  vaatima tila.
  • Jätä loppuun 20 sek
  ”tyhjää” YouTuben
  päätösruudulle.
  • Muista ääniraidalla myös
  taustaäänet!
  Kuva: Akseli Huhtanen, Aalto yliopisto, CC BY:
  fitech.io/fi/verkko-oppimisen-muotoilukirja-apuvaline-verkkokurssien-kehittamiseen-julkaistu

  View full-size slide

 27. Kahdeksan kuvakokoa
  Kuva: Yle oppiminen: yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/01/kuvakoot-lk-lkk-kk-mita-ne-tarkoittavat
  • Usein toimii parhaiten hyppy yhden kuvakoon yli, joskus muutaman.
  • Huomioi taustalla näkyvät asiat sekä valon sekä kerronnan suunta.

  View full-size slide

 28. Kuvatako tekemistä vai tekijää?
  Kumpi on pääosassa? Vaikuttaako se siihen, miten saat jakaa tuotoksen?
  Kuva: Matleena Laakso, CC BY

  View full-size slide

 29. Tallentamista vai kuvaamista?
  OPH-rahoitteinen Mediat haltuun –hanke, Mikko Laine, Yle: yle.fi/a/3-9347161
  Viisi erinomaista ohjevideota videoiden tekemiseen mobiililaitteella.

  View full-size slide

 30. Tekijänoikeudet ja CC-lisenssit
  Kuva: Pexels, pixabay.com
  Avointa jakamista ja CC-lisenssejä on käsitelty
  perusteellisemmin omassa diasarjassaan.
  www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

  View full-size slide

 31. kopiraittila.fi
  Kopioston sivusto tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen on
  suunnattu peruskoulusta korkea-asteelle ja opettajankoulutukseen.
  • Pelillisiä tehtäviä opsin tavoitteisiin.
  • Hyödynnä esim. 1-2 tunnilla/lukuvuosi tai erillisinä paloina.
  • Voit suorittaa osaamismerkkejä.

  View full-size slide

 32. Creative Commons
  creativecommons.fi
  • Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa.
  • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke
  • Kun jaat materiaalejasi.
  • Kun haluat hyödyntää muiden jakamaa.
  Verkkoympäristöjä ja -sisältöjä tehtäessä
  ja jaettaessa usein edellytetään valitsemaan
  ©-merkin ja eri CC-lisenssien väliltä.
  CC-lisenssin voi sovelluksesta riippuen
  kertoa kuvana, kirjainlyhenteenä, tekstinä tai
  koodina. Sen voi kertoa myös esim. otsikossa
  tai kansilehdellä.
  Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY

  View full-size slide

 33. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille:
  www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
  Creative Commons -ehdot
  Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit.
  Kerro tekijä ja lähde!

  View full-size slide

 34. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten
  CC BY ja CC BY-SA -lisenssit
  Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu
  Yleisin &
  käytettävissä
  YouTubessa

  View full-size slide

 35. pixabay.com
  • Tekijänoikeusvapaita kuvia, videoklippejä, musiikkia ym.
  • Hakutulosten ensimmäisellä rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin
  kuvia palvelun rahoittamiseksi.
  • Muita kuvapankkeja: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io
  • Smithsonian: kuvia, 3D-malleja ym: www.si.edu/openaccess
  Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0

  View full-size slide

 36. Musiikki ja ääni
  CC-lisensoitua musiikkia
  • dig.ccmixter.org
  • incompetech.com/music/royalty-free
  • jamendo.com
  • publicdomain4u.com (pääosin vanhaa PD-musiikkia)
  Ääniefektejä ja tehosteita
  • www.freesound.org/people/YleArkisto (CC BY)
  • www.pacdv.com/sounds
  • eng.universal-soundbank.com/index.htm
  • Adoben tehosteita: musatekniikka.blogspot.fi/2016/03/ilmaiseksi-
  ladattavia-aanitehosteita.html
  Monipuolinen suomenkielinen äänenkäsittelyohjelma
  • portableapps.com/apps/music_video/audacity_portable
  Kuva: geralt, CC0 pixabay.com
  YOUTUBEN ÄÄNIKIRJASTO: Käyttäessäsi ääniraitoja tai
  -tehosteita, tulee videon alkuun lyhyt mainosvideo.

  View full-size slide

 37. Ohjeita ympäristöään kuvaaville
  Kuva alla: www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/05/10-ohjetta-ymparistoaan-kuvaavalle
  Videot: kaikkikuvaa.fi/tutoriaalit/tekijanoikeudet

  View full-size slide

 38. Kuvien editointisovelluksia
  Kuva: Pexels, pixabay.com

  View full-size slide

 39. Tunnetko kamerasi / mobiililaitteesi
  kameran ja siihen liittyvät sovellukset?
  • Tunnetko kamerasi toiminnot?
  • Mitä ominaisuuksia löydät kameran asetuksista?
  • Löydätkö ottamasi kuvat ja videot?
  • Osaatko jakaa kuvia ja videoita?
  • Osaatko muokata ja editoida kuvia ja videoita?
  • Tunnetko kuvasovelluksesi: galleria/kuvat, Google-
  kuvat,..
  • Osaatko ottaa ruudunkaappauskuvan tai -videon?
  • Mitä ominaisuuksia kaipaat erillisiltä sovelluksilta?
  • Kaipaatko erillisiä lisätarvikkeita?
  – Mikrofoni
  – Jalusta
  – Vihreä kangas (green screen)
  – Vakaaja eli gimbaali
  – Jne.
  Ruudunkaappauskuva Honor 6:n kamerasta

  View full-size slide

 40. Adobe & Canva
  Adobe Express & Canva (selaimella)
  • Samankaltaisia sovelluksia, joilla voi luoda ja muokata mm. erilaisia
  grafiikoita omia tai sovelluksen kuvia hyödyntäen.
  • Molemmilla voi myös generoida kuvia tekoälyn avulla.
  • Molemmista Premium tarjolla maksutta perus- ja toiselle asteelle (K12).
  Adobe Photoshop Express
  • Sovellus on nykyisin osa
  Adobe Express –pakettia.
  • Ladattavissa laitteille Android,
  iOS ja Windows.

  View full-size slide

 41. Kuvankäsittelyyn Snapseed
  (Android, iOS)

  View full-size slide

 42. Kuvankäsittelyyn PicsArt (Android, iOS)
  Sovelluksella voit tehdä mm. kuvia, joissa yhdistät useamman kuvan.
  1. Valitse kuva, minkä haluat leikata irti taustasta (kani, tonttu, kitaristi) →
  Tools → Free Crop → Maalaa säilytettävä osa → Apply → Tallenna
  2. Valitse kuva, jonka haluat taustalle (piparkakkulinna) → Add Photo eli lisää
  aiemmin käsittelemäsi kuva(t) → Tallenna

  View full-size slide

 43. Prisma (Android, iOS, prisma-ai.com)
  Kymmeniä taidefilttereitä, jotka perustuvat mm. tunnettujen taiteilijoiden
  tai tyylisuuntien mukaisiin tyylilajeihin.
  • Lataa sovellus: prisma-ai.com
  • Bloggaus: www.matleenalaakso.fi/2016/07/taidekuvia-kameralla.html
  Kuva: Matleena Laakso, CC BY

  View full-size slide

 44. Videosovelluksia
  Kuva: Pexels, pixabay.com
  Animaatiot, Adobe Express, ruudunkaappausvideot,
  VR-lasit & 360-videot ja tekoälysovellukset esitellään
  omissa diasarjoissaan, bloggauksissa ja/tai videoissa:
  www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

  View full-size slide

 45. Eri sovelluksilla tehtyjä esimerkkejä
  Animaatioiden soittolista: Videot otsikoitu sovelluksen mukaan:
  www.youtube.com/@matleenalaakso padlet.com/matlaakso/digitarinat

  View full-size slide

 46. Windows 10: videoeditori
  Microsoftin ohje: bit.ly/3jHAuPW
  Videoeditori löytyy hakupalkista ja
  (valo)kuvat-sovelluksesta.
  Valitse Windows 11:n videoeditori
  Clipchamp, jos haluat monipuolisemman
  työkalun!

  View full-size slide

 47. 1. Lisää kuvat/videot projektikansioon.
  2. Raahaa kuvat/videot kuvakäsikirjoitukseen.
  3. Valitse kuvasuhde, halutessasi myös teema.
  Vältä kuvien verkkohakua
  tästä, sillä haku ei kunnioita
  tekijänoikeuksia!
  Käytä sen sijaan Pixabayta.

  View full-size slide

 48. 4. Valitse kuva/videoklippi sitä muokataksesi. Valitse
  kesto, lisää tekstiä, tehosteita tai liikettä kuviin ym.
  Klikkaa
  esikatselukuvasta
  esim. kestoa tai
  ääntä, niin se
  avautuu
  muokattavaksi.

  View full-size slide

 49. 5. Esikatsele.
  6. Lisää taustamusiikki ja/tai selostus.
  7. Viimeistele video.
  Musiikki/selostus
  Esikatsele

  View full-size slide

 50. Microsoft Clipchamp
  Windows11-koneissa usein valmiiksi, ladattavissa Microsoft
  (Education) Storesta myös Windows 10:iin: clipchamp.com/fi
  • Maksuton Basic henk.koht. käyttöön opetusvideoiden tekemiseen
  oppijoille ja opettajille. Sisältää perustyökalut. Huomauttaa
  jatkuvasti (maksullisen) pilvitallennuksen puutteesta.
  • Luo oma video, aloita mallipohjasta (template) tai tee
  näyttötallenne.
  • Lataa sovellus koneellesi, selain- ja mobiiliversio on huono.
  • Jakaminen linkillä tai kuvan sovelluksiin.

  View full-size slide

 51. Aloita lisäämällä sisällöt (kuva, video,
  ääni) ja raahaamalla ne aikajanalle
  Lisää sisällöt
  Aikajana
  Voit käyttää
  sovelluksesta
  löytyviä
  videokippejä,
  kuvia ja
  musiikkia.

  View full-size slide

 52. Monipuolinen iMovie (iOS)
  Monipuolinen sovellus elokuvien tekemiseen. Itse kuvattujen videoiden lisäksi
  mukaan saa muita iPadilla tehtyjä tuotoksia (animaatiot,..) sekä kuvia ja
  ääniraidan. Sovellus tarjoaa käyttöön musiikkia ja äänitehosteita.
  Muista myös nopeat trailerit!

  View full-size slide

 53. iMoviella myös trailereita
  Trailerin kesto on aina noin minuutti. Ne ovat nopeita ja helppoja tehdä.
  Trailereissa käytetään valmiita työpohjia, jotka sisältävät äänet ja joiden
  käsikirjoitusta voi muokata, mutta ei kuvien/videoiden kestoa.
  • PAOK-verkoston Marjon ja Minnan
  traileri: bit.ly/iduistakasvaa
  • Tarja Tolosen ohjevideo:
  www.youtube.com/watch?v=KXdCbJFQ0ec
  Valitse
  työpohja
  Muokkaa
  käsikirjoituksen
  tekstit ja lisää kuvat
  sekä videot.

  View full-size slide

 54. iMovien Green Screen
  1. Lisää ensin
  taustalla näkyvä
  kuva tai video
  2. Valitse green
  screen –taustalla
  kuvattu video
  (3 pistettä →
  vihreä/sininen)

  View full-size slide

 55. Clips (iOS)
  • Applen oma sovellus on suunniteltu somekäyttöön.
  • Sovellus halutessasi tekstittää puheen suomeksi tai vierailla kielillä.
  Automaattitekstitys tekee virheitä, mutta ne on helppo korjata.
  • Ohjevideo tekstittämiseen: www.youtube.com/watch?v=mMUCJvMB-dc&t=49s

  View full-size slide

 56. PowerDirector Video Editor App
  • Helppo ja monipuolinen mobiilisovellus (Android, iOS, Windows, macOS)
  • Mukana musiikkia, monipuolisia tehosteita yms.
  • Sovelluksen sisällä selkeät tutoriaalit. (Kuvat Android-kännykästä.)
  Houkuttelee testaamaan maksullista
  versiota. Nuolten kohdalta löydät
  ilmaisversion.
  Luo uusi video
  (projekti),
  nimeä se ja
  valitse koko.

  View full-size slide

 57. PowerDirector Video Editor App
  Aloita lisäämällä aikajanalle videoklipit, kuvat ja/tai ääniraidat.
  Tarjolla on myös videopohjia (template).

  View full-size slide

 58. PowerDirector Video Editor App
  Klikkaa yksittäistä kuvaa/videota tai siirtymää, niin kuvan alaosan
  muokkausvalikko avautuu.
  VASEMMAN REUNAN KUVAKKEET
  Palaa video-
  projekteihisi
  Lisää video,
  kuva tai ääni
  Layerit esim.
  tekstin tai
  kuvan lisäys
  Hups
  Roskakori
  OIKEAN REUNAN KUVAKKEET
  Tallenna/
  tee videoksi
  Video ja
  äänen
  Asetukset
  ja ohjeet
  Esikatsele

  View full-size slide

 59. Kinemaster (Android, iOS, pc)
  • Monipuolinen videoeditori
  • Maksuton versio ei-kaupalliseen käyttöön.

  View full-size slide

 60. Vinkkejä kuvaamiseen
  Kuva: Pexels, pixabay.com

  View full-size slide

 61. Välineet
  • Kamera tai mobiililaite
  • Mikrofoni
  • Jalusta, vakain (gimbaali)
  • Akku ja/tai laturi
  • Sovellukset editointia ja
  jakamista varten
  Kuvat: Microsoft PowerPointin kuvituskuvia
  ➢ Puhdista linssi ja tutustu kameraasi
  ➢ Onko sisäänrakennettu mikrofoni riittävä?
  ➢ Jalustan puuttuessa nojaa tukeen / käytä kahta kättä.
  ➢ Videokuvaus syö energiaa.
  ➢ Mobiili vai kannettava tietokone?
  Plussat & miinukset.

  View full-size slide

 62. Tunnetko kamerasi asetukset ja
  mahdollisuudet?
  Ajatettu kuvaus (timelapse)
  Video luodaan ottamalla valokuvia
  tuntien tai jopa kuukausien aikana ja
  näytetään nopeutettuna versiona.
  Ajastettu kuvaus, jossa kamera
  liikkuu (hyperlapse)
  Kuvaaja voi kävellä kamera kädessä
  tai kiinnittää sen esim. kypärään.
  Video: Microsoft PowerPointin kuvitusta

  View full-size slide

 63. Yleensä hyvä suosia vaakasuuntaa
  Poikkeuksena yleensä mobiilisti katsottavat kuten TikTok- ja Instagram-tarinat
  Picture: Firmbee, pixabay.com

  View full-size slide

 64. Aseta puhelin silmien korkeudelle
  Kännykän kuvausteline pahvimukista askarreltuna. Kuva: Matleena Laakso, CC BY

  View full-size slide

 65. Vältä suoraa auringon valoa

  View full-size slide

 66. Kiinnitä huomiota taustaan ja
  liikuta kameraa zoomauksen sijaan
  • Mobiililaitteilla zoomaus usein vaatimatonta.
  • Kuvaa sekä yleiskuvaa että lähikuvia.
  Photos: Matleena Laakso, CC BY

  View full-size slide

 67. Videon äänet
  • Vältä taustamelua ja valitse hiljainen kuvauspaikka.
  • Mene lähelle henkilöä, joka puhuu.
  • Käytä erillistä mikrofonia.
  • Tarvitaanko taustamusiikkia, tehosteääniä tai useampi ääniraita?
  – Huomioi tämä jo kuvatessa ja äänitä riittävän pitkiä otoksia!
  Photo: Florian-Media, pixabay.com

  View full-size slide

 68. Erasmus+ -kurssin video-oppeja
  Osallistuin Video Making For
  Teachers –kurssille Azoreilla.
  Kokemuksia ja oppeja olen
  jakanut mm. kolmessa
  bloggauksessa ja soittolistalla.
  Löydät ne bloggauksesta,
  kiinnostuit sitten kuvaamisesta tai
  matkakohteesta ☺
  www.matleenalaakso.fi/2022/09/
  Erasmus-videokuvaaminen.html

  View full-size slide

 69. Videoiden tekstittäminen,
  jakaminen ja kokoaminen
  Kuva: Pexels, pixabay.com
  Mm. tekstittäminen, YouTube ja Padlet
  käsitellään perusteellisemmin omissa ohjeissa:
  www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

  View full-size slide

 70. Monta syytä tekstittää videoita
  HAMK: blog.hamk.fi/ohjeet/nain-tuotat-saavutettavan-videon
  • Katsoja ei voi aina käyttää ääntä tai sitä on vaikea kuulla taustamelulta.
  • Tekstitys auttaa lukivaikeuksista kärsiviä henkilöitä.
  • Tekstitys auttaa ymmärtämään ei-äidinkielenä puhuttua kieltä.
  • Tekstitetyt videot on helpompi ymmärtää kuin pelkät kuvat.
  • Tapahtumien kuvaileminen teksteinä auttaa hahmottamaan myös non-
  verbaalia viestintää.
  • Kuulovammaiset käyttäjät voivat lukea videoissa äänenä olevan tiedon
  tekstityksen avulla.
  • Puhevammaisen henkilön puhetta on helpompi ymmärtää tekstitettynä.
  • Videon näkyvyys hakukoneissa paranee.
  • EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa.
  www.saavutettavuusvaatimukset.fi
  → Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus

  View full-size slide

 71. Näin luot saavutettavan videon
  Saavutettavan videon voit toteuttaa tekstittämällä videon tai tarjoamalla saman
  sisällön erikseen tekstimuodossa. Kuvailutulkkauksessa kerrotaan myös se, mitä
  videolla näkyy.
  • Tekstittäminen YouTubella.
  • Sovelluksia & ohjeita automaattiseen tekstitykseen löytyy kohdassa tekstitys:
  www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
  – Teams ja muut organisaation videosovellukset
  – Applen Clips-mobiilisovellus lyhyille somevideoille (iOS)
  – ScreenPal–ruudunkaappaussovellus (maksullinen versio alk. 2-4 €/kk)
  – listenmonster.com

  View full-size slide

 72. Jakaminen ja kokoaminen
  Videot jaetaan yleensä linkillä tai upottamalla joko suoraan
  editointisovelluksesta, YouTubesta tai organisaation videopalvelusta.
  Videot tai niiden linkit voidaan koota yhteen esim.
  • Yhteiselle kanavalle tai soittolistalle videoidenjakopalveluun.
  • Microsoft365:een (Stream, OneDrive)
  – Kaikissa organisaatioissa oppijoilla ei ole oikeutta lisätä videoita Streamiin.
  – Streamin videoihin voi lisätä Forms-kyselyitä.
  – OneDrivestä videon voi jakaa linkillä myös organisaation ulkopuolisille.
  • Sähköiseen oppimisympäristöön.
  • Omiin blogeihin tai kurssin yhteiseen blogiin.
  • Padlet-seinälle linkkeinä: ks. esim. padlet.com/matlaakso/digitarinat
  • Yhteisen hashtagien avulla esim. viestipalvelu X:ään.
  • Omaan/yhteiseen digijulkaisuun, esim. Sway tai Adobe Express (verkkosivu).
  • QR-koodin avulla koulun paperiesitteisiin tai julisteisiin.

  View full-size slide

 73. YouTube – maailman toiseksi
  suosituin hakukone
  Suuri osa videosovelluksista tarjoaa jakamista suoraan YouTubeen, joten se on
  usein helpoin tapa jakaa tuotoksia. Kirjaudu sen jälkeen YouTubeen selaimella
  ja muokkaa videon kaikki asetukset kuntoon.
  • Videoiden jakotavat: Yksityinen, piilotettu tai julkinen.
  • Voit järjestellä videosi kanavan osioihin sekä luoda soittolistoja
  omista ja muiden videoista.
  • Voit editoida ja tekstittää videoita ja lisätä niihin musiikkia.
  • Voit livestriimata ja tehdä siitä tallenteen.
  • Voit jakaa 360-videoita.
  Ohjeita:
  support.google.com/youtube
  www.matleenalaakso.fi/2021/03/youtube.html
  Kuva: Geralt, pixabay.com, CC0

  View full-size slide

 74. www.youtube.com/@matleenalaakso
  Osio
  Osio
  Kanavan esittely-
  videot (2) ja -teksti
  Some
  Bannerikuva
  Osioina tarjolla
  esim. uusimmat
  tai katsotuimmat
  videosi.
  Voit koota osioita
  myös esim.
  yksittäisistä
  videoista tai
  soittolistoista.

  View full-size slide

 75. Tämä diasarja on lisensoitu Creative
  Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
  • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
  • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
  Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
  – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
  myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
  – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään
  ja lisäät linkin tähän diasarjaan.
  – Jos teet tästä diasarjasta oman version,
  se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
  • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
  www.matleenalaakso.fi

  View full-size slide