Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MLSN & Gräsnäring

Micah Woods
November 26, 2019

MLSN & Gräsnäring

The Swedish language version of my slides for seminars presented with the Swedish Golf Federation in November 2019. The topic is MLSN---the minimum levels for sustainable nutrition. This is a method to calculate fertilizer recommendations for turfgrass based on soil tests. In the seminar, I show the typical results one gets when using MLSN, explain why these guidelines were developed in a joint project of ATC and PACE Turf, and describe the practical use of MLSN.

Micah Woods

November 26, 2019
Tweet

More Decks by Micah Woods

Other Decks in Education

Transcript

 1. MLSN & Turfgrass Nutrition Micah Woods November 26–29, 2019 Chief

  Scientist Asian Turfgrass Center www.asianturfgrass.com
 2. Tre huvudspår I dag 1. Resultat efter användande av MLSN

  2. Vi har utvecklat MLSN därför …
 3. Tre huvudspår I dag 1. Resultat efter användande av MLSN

  2. Vi har utvecklat MLSN därför … 3. Praktisk nytta av MLSN
 4. MLSN1 är en metod för tolkning av jordprover. 1An initialism

  for minimum levels for sustainable nutrition.
 5. Låt oss titta på jordanalyser av Fosfor (P) och Kalium

  (K) 7 år tillbaka I tiden. Först börjar vi med P …
 6. “Näring är den viktigaste skötselåtgärder. Den är värd all uppmärksamhet.”

  Madison, 19712 2Madison, J.H. 1971. Principles of turfgrass culture. New York: Van Nostrand Reinhold Co. p. 270
 7. “En studie gjordes för att fastställa skillnaderna mellan dem olika

  Jordanalys företagen …och deras Närings rekommendationer för skötsel av grönytegräs.” Turner & Waddington, 19783 3Turner, T.R. and D.V. Waddington. 1978. Survey of soil testing programs for turfgrasses. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 9(1):71-87.
 8. “Tyvärr verkar alla rekommendationer baserade på undersökning och försök gjorda

  inom lantbruk på olika grödor och således inte anpasat för grönytegräs.” Turner & Waddington, 1978
 9. “I vissa fall har grönytegräs placerats I ‘hög nivå’ av

  P och K krav kategori …Detta baseras på ekonomi, inte agronomi. Själva kostnaden för gödningen togs inte I beaktning.” Carrow et al., 20014 4Carrow, R.N., Waddington, D.V., and P.E. Rieke. 2001. Turfgrass Soil Fertility and Chemical Problems. Wiley. p. 164.
 10. “Kalibrering av …P är knapphändiga och betydligt mera grundläggande fakta

  behövs. Dem som finns baseras på rekommendationer till lantbrukets grödor.” Frank & Guertal, 20135 5Frank, K.W. and E.A. Guertal. 2013. Potassium and phosphorus research in turfgrass. In: Stier, J.C., B.P. Horgan, and S.A. Bonos, editors, Turfgrass: Biology, Use, and Management, Agron. Monogr. 56. ASA, CSSA, SSSA, Madison, WI. p. 493-519.
 11. “Relationen mellan analys värden I Jorden och förslag på kalium

  rekommenderat till grönytegräs behövs det göras fördjupad forskning om. Det finns hitintills inte så mycket gjort på sandbaserde jordar som grönytegräsen oftast växer I.” Frank & Guertal, 2013
 12. “Medium: Ungefär 50% av den tillförda näringen kommer att ge

  tillväxt …Här behövs det nog mera näring så länge växt säsongen fortskrider.”
 13. “Varje gång en forskare kommer fram till dessa resultat är

  ofta det verkliga behovet för plantan lägre än vad man trodde, vilket innebär att lågt kalium värde är oftas optimalt.” Doug Soldat i “Hur tillförlitliga är jordanlys rekommendationerna?” (2013)
 14. “Jag rekommenderar alla till att jämföra sin resultat med PACE

  Turf’s Minimum Levels for Sustainable Nutrition [MLSN] guidelines …dessa nivåer är drastiskt mycket lägre än vad traditionella jordanalys företags rekommendationer och tolkningar är och troligtvis mer exakta.” Doug Soldat i “Hur tillförlitliga är jordanlys rekommendationerna?” (2013)
 15. Verkligheten: Konventionella jordanalyser kommer aldrig att ta hänsyn till vilket

  och det unika gräs som odlas, dess växtbädd eller klimatet.
 16. Två nya lösningar 1. Gödsel rekommendationer utan jordanalys data. 2.

  Gödsel rekommendationer med jordanalys data.
 17. Detta är STERF “Behovsanpassad gödsling.”6 6Ericsson, T., K. Blombäck and

  A. Kvalbein. 2013. Precision fertilisation—from theory to practice. STERF.
 18. “Behovsanpassad gödsling är baserad på att under den vegetativa perioden

  behöver plantan hela tiden alla näringsämnen I rätt proportioner.” Ericsson et al., 2013
 19. “Genom denna strategi är det möjligt att undvika onormal tillväxt

  och skapa bra spelförhållande.” Ericsson et al. 2013
 20. I detta fall vill man se till att gräsplantan har

  tillgång till allt som den kan tänkas behöva. Om Jorden innehåller allt eller inget, kan gödsel preparatet stå för resten.
 21. Minimum levels for sustainable nutrition (MLSN) • Gemensamt projekt7 of

  ATC (me) & PACE Turf (Wendy Gelernter and Larry Stowell, California) • Började med 16,163 analyser där turfen var bra • Man valde ut 3,683 st: • pH ≥ 5.5 & ≤ 8.5 • CECsum ≤ 60 mmolc kg-1 7Woods M.S., L.J. Stowell, and W.D. Gelernter. 2016. Minimum soil nutrient guidelines for turfgrass developed from Mehlich 3 soil test results. PeerJ Preprints 4:e2144v1 https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2144v1
 22. Två möjliga extrema fall 1. Lägg inte på någonting och

  anta att Jorden innehåller allt som plantan kan tänkas behöva. 2. Lägg på 100% (eller mer) av all näring plantan kan tänkas behöva.8 8This approach makes the implicit assumption that the soil cannot supply the nutrients.
 23. Två frågor 1. Behövs detta ämne alls I mitt gödselmedel?

  2. Om det behövs, hur mycket skall jag lägga på? För att kunna svara på dessa frågor, måste vi veta hur mycket behöver plantan och hur mycket innehåller Jorden.
 24. T o a n s w e r t h

  o s e f u n d a me n t a l q u e s t i o n s , w e n e e d t o e s t i ma t e 3 q u a n t i t i e s c r e e p i n g b e n t g r a s s S h a n g h a i , C h i n a
 25. a, b, and c • a är den uppskattade mängden

  plantan behöver. • b är den mängd som vi vill säkerhetsställa finns kvar efter att plantan tagit upp sitt behov. Detta är ett minimum som vi inte vill gå under. Det skall fungera som reservnäring I Jorden. Detta är MLSN guideline nivå. • c är den mängd näring som finns I marken. Detta är jordanalysen.
 26. 3 vägar att bedömma näringsbehovet 1. Insamling av gräsklipp. 2.

  Insamling av hur mycket N har påförts. 3. Insamling av temperaturdata.
 27. Mera specifikt … One can express the quantity of an

  element required as fertilizer as Q. a + b − c = Q where, a är mängden näring som plantan tagit upp b är mängden näring som fanns bundet I jorden c är mängden näring som finns I jordanalysen Q är mängden näringsämnen som behövs som gödsel
 28. 3 vanliga frågor 1. MLSN är det målsättningen för näringstillförseln

  eller minimum nivån? 2. Är det samma minimum nivå för alla gräs, jordar och växtplats? Anpassning?
 29. 3 vanliga frågor 1. MLSN är det målsättningen för näringstillförseln

  eller minimum nivån? 2. Är det samma minimum nivå för alla gräs, jordar och växtplats? Anpassning? 3. Hur vet jag att näringsämnena finns tillgängliga?