Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MLSN & Gräsnäring

Micah Woods
November 26, 2019

MLSN & Gräsnäring

The Swedish language version of my slides for seminars presented with the Swedish Golf Federation in November 2019. The topic is MLSN---the minimum levels for sustainable nutrition. This is a method to calculate fertilizer recommendations for turfgrass based on soil tests. In the seminar, I show the typical results one gets when using MLSN, explain why these guidelines were developed in a joint project of ATC and PACE Turf, and describe the practical use of MLSN.

Micah Woods

November 26, 2019
Tweet

More Decks by Micah Woods

Other Decks in Education

Transcript

 1. MLSN & Turfgrass Nutrition
  Micah Woods
  November 26–29, 2019
  Chief Scientist
  Asian Turfgrass Center
  www.asianturfgrass.com

  View Slide

 2. Tre huvudspår I dag
  1. Resultat efter användande av MLSN

  View Slide

 3. Tre huvudspår I dag
  1. Resultat efter användande av MLSN
  2. Vi har utvecklat MLSN därför …

  View Slide

 4. Tre huvudspår I dag
  1. Resultat efter användande av MLSN
  2. Vi har utvecklat MLSN därför …
  3. Praktisk nytta av MLSN

  View Slide

 5. Resultat efter användande av
  MLSN

  View Slide

 6. MLSN1 är en metod för tolkning av jordprover.
  1An initialism for minimum levels for sustainable nutrition.

  View Slide

 7. MLSN är skapat för kunna förebygga näringsbrist eller
  överflöd av näringsämnen.

  View Slide

 8. Näringsbrister som kan undvikas.

  View Slide

 9. minskande nivå K

  View Slide

 10. ATC 南店

  View Slide

 11. ATC 南店

  View Slide

 12. ATC 南店

  View Slide

 13. ATC 南店

  View Slide

 14. ATC 南店

  View Slide

 15. ATC 南店

  View Slide

 16. Låt oss titta på jordanalyser av Fosfor (P)
  och Kalium (K) 7 år tillbaka I tiden. Först
  börjar vi med P …

  View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. Keya GC, Fukuoka

  View Slide

 20. Keya GC, Fukuoka

  View Slide

 21. Keya GC, Fukuoka

  View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. Keya GC, Fukuoka

  View Slide

 25. Keya GC, Fukuoka

  View Slide

 26. Vi utvecklade MLSN därför …

  View Slide

 27. 48 år tillbaka i tiden …

  View Slide

 28. “Näring är den viktigaste skötselåtgärder. Den är
  värd all uppmärksamhet.”
  Madison, 19712
  2Madison, J.H. 1971. Principles of turfgrass culture. New York: Van Nostrand Reinhold Co.
  p. 270

  View Slide

 29. 41 år tillbaka i tiden …

  View Slide

 30. “En studie gjordes för att fastställa skillnaderna
  mellan dem olika Jordanalys företagen …och deras
  Närings rekommendationer för skötsel av
  grönytegräs.”
  Turner & Waddington, 19783
  3Turner, T.R. and D.V. Waddington. 1978. Survey of soil testing programs for turfgrasses.
  Comm. Soil Sci. Plant Anal. 9(1):71-87.

  View Slide

 31. “Tyvärr verkar alla rekommendationer baserade på
  undersökning och försök gjorda inom lantbruk på
  olika grödor och således inte anpasat för
  grönytegräs.”
  Turner & Waddington, 1978

  View Slide

 32. 18 år tillbaka i tiden …

  View Slide

 33. “I vissa fall har grönytegräs placerats I ‘hög nivå’ av P
  och K krav kategori …Detta baseras på ekonomi, inte
  agronomi. Själva kostnaden för gödningen togs inte I
  beaktning.”
  Carrow et al., 20014
  4Carrow, R.N., Waddington, D.V., and P.E. Rieke. 2001. Turfgrass Soil Fertility and Chemical
  Problems. Wiley. p. 164.

  View Slide

 34. Sex år tillbaka i tiden …
  Visst har dessa problem lösts?

  View Slide

 35. “Kalibrering av …P är knapphändiga och betydligt
  mera grundläggande fakta behövs. Dem som finns
  baseras på rekommendationer till lantbrukets
  grödor.”
  Frank & Guertal, 20135
  5Frank, K.W. and E.A. Guertal. 2013. Potassium and phosphorus research in turfgrass. In:
  Stier, J.C., B.P. Horgan, and S.A. Bonos, editors, Turfgrass: Biology, Use, and Management,
  Agron. Monogr. 56. ASA, CSSA, SSSA, Madison, WI. p. 493-519.

  View Slide

 36. “Relationen mellan analys värden I Jorden och
  förslag på kalium rekommenderat till grönytegräs
  behövs det göras fördjupad forskning om. Det finns
  hitintills inte så mycket gjort på sandbaserde jordar
  som grönytegräsen oftast växer I.”
  Frank & Guertal, 2013

  View Slide

 37. Låg, medium eller hög
  klassificering

  View Slide

 38. Den konventionella vägen
  GCSAA GCM Magazine, January 2004

  View Slide

 39. Lista över intervaller
  • låg
  • medium
  • hög

  View Slide

 40. “Låg: Kommer troligtvis innebära att
  (80-100%) av den tillförda näringen
  kommer att ge tillväxt.”

  View Slide

 41. “Medium: Ungefär 50% av den tillförda
  näringen kommer att ge tillväxt …Här
  behövs det nog mera näring så länge växt
  säsongen fortskrider.”

  View Slide

 42. “Hög: Lite eller ingen alls av den påförda
  näringen kommer att ge någon tillväxt.”

  View Slide

 43. “Varje gång en forskare kommer fram till dessa
  resultat är ofta det verkliga behovet för plantan lägre
  än vad man trodde, vilket innebär att lågt kalium
  värde är oftas optimalt.”
  Doug Soldat i “Hur tillförlitliga är jordanlys
  rekommendationerna?” (2013)

  View Slide

 44. “Jag rekommenderar alla till att jämföra sin resultat
  med PACE Turf’s Minimum Levels for Sustainable
  Nutrition [MLSN] guidelines …dessa nivåer är
  drastiskt mycket lägre än vad traditionella jordanalys
  företags rekommendationer och tolkningar är och
  troligtvis mer exakta.”
  Doug Soldat i “Hur tillförlitliga är jordanlys
  rekommendationerna?” (2013)

  View Slide

 45. MLSN guidelines hanterar dessa problem

  View Slide

 46. Festuca, Iceland

  View Slide

 47. Zoysia, Italy

  View Slide

 48. Agrostis, Cynodon, and Festuca, Portugal

  View Slide

 49. Poa annua, France

  View Slide

 50. Verkligheten: Konventionella jordanalyser
  kommer aldrig att ta hänsyn till vilket och
  det unika gräs som odlas, dess växtbädd
  eller klimatet.

  View Slide

 51. Poa pratensis, Japan

  View Slide

 52. Paspalum vaginatum, Thailand

  View Slide

 53. Axonopus compressus, Indonesia

  View Slide

 54. Digitaria didactyla, Sri Lanka

  View Slide

 55. Två nya lösningar
  1. Gödsel rekommendationer utan jordanalys data.

  View Slide

 56. Två nya lösningar
  1. Gödsel rekommendationer utan jordanalys data.
  2. Gödsel rekommendationer med jordanalys data.

  View Slide

 57. Gödsel rekommendationer utan
  jordanalys data.

  View Slide

 58. I detta fall är det vettigt att applicera åtminstone initial, allt
  som plantan kan behöva.

  View Slide

 59. Detta är STERF “Behovsanpassad gödsling.”6
  6Ericsson, T., K. Blombäck and A. Kvalbein. 2013. Precision fertilisation—from theory to
  practice. STERF.

  View Slide

 60. “Behovsanpassad gödsling är baserad på att under
  den vegetativa perioden behöver plantan hela tiden
  alla näringsämnen I rätt proportioner.”
  Ericsson et al., 2013

  View Slide

 61. “Genom denna strategi är det möjligt att undvika
  onormal tillväxt och skapa bra spelförhållande.”
  Ericsson et al. 2013

  View Slide

 62. Gödsel rekommendationer med
  jordanalys data

  View Slide

 63. I detta fall vill man se till att gräsplantan har tillgång till allt
  som den kan tänkas behöva. Om Jorden innehåller allt eller
  inget, kan gödsel preparatet stå för resten.

  View Slide

 64. Minimum levels for sustainable nutrition (MLSN)
  • Gemensamt projekt7 of ATC (me) & PACE Turf (Wendy
  Gelernter and Larry Stowell, California)
  • Började med 16,163 analyser där turfen var bra
  • Man valde ut 3,683 st:
  • pH ≥ 5.5 & ≤ 8.5
  • CECsum ≤ 60 mmolc
  kg-1
  7Woods M.S., L.J. Stowell, and W.D. Gelernter. 2016. Minimum soil nutrient guidelines for
  turfgrass developed from Mehlich 3 soil test results. PeerJ Preprints 4:e2144v1
  https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2144v1

  View Slide

 65. View Slide

 66. View Slide

 67. View Slide

 68. View Slide

 69. View Slide

 70. View Slide

 71. https://asianturfgrass.shinyapps.io/turfsi/

  View Slide

 72. Praktisk nytta av MLSN

  View Slide

 73. Två möjliga extrema fall
  1. Lägg inte på någonting och anta att Jorden innehåller allt
  som plantan kan tänkas behöva.
  2. Lägg på 100% (eller mer) av all näring plantan kan tänkas
  behöva.8
  8This approach makes the implicit assumption that the soil cannot supply the nutrients.

  View Slide

 74. Två frågor
  1. Behövs detta ämne alls I mitt gödselmedel?
  2. Om det behövs, hur mycket skall jag lägga på?
  För att kunna svara på dessa frågor, måste vi veta hur mycket
  behöver plantan och hur mycket innehåller Jorden.

  View Slide

 75. T
  o
  a
  n
  s
  w
  e
  r
  t
  h
  o
  s
  e
  f
  u
  n
  d
  a
  me
  n
  t
  a
  l
  q
  u
  e
  s
  t
  i
  o
  n
  s
  ,
  w
  e
  n
  e
  e
  d
  t
  o
  e
  s
  t
  i
  ma
  t
  e
  3
  q
  u
  a
  n
  t
  i
  t
  i
  e
  s
  c
  r
  e
  e
  p
  i
  n
  g
  b
  e
  n
  t
  g
  r
  a
  s
  s
  S
  h
  a
  n
  g
  h
  a
  i
  ,
  C
  h
  i
  n
  a

  View Slide

 76. a, b, and c
  • a är den uppskattade mängden plantan behöver.
  • b är den mängd som vi vill säkerhetsställa finns kvar efter
  att plantan tagit upp sitt behov. Detta är ett minimum
  som vi inte vill gå under. Det skall fungera som
  reservnäring I Jorden. Detta är MLSN guideline nivå.
  • c är den mängd näring som finns I marken. Detta är
  jordanalysen.

  View Slide

 77. a, den uppskattade mängden
  plantan behöver

  View Slide

 78. Tillväxt = bedömning av näringsbehov

  View Slide

 79. 3 vägar att bedömma näringsbehovet
  1. Insamling av gräsklipp.

  View Slide

 80. 3 vägar att bedömma näringsbehovet
  1. Insamling av gräsklipp.
  2. Insamling av hur mycket N har påförts.

  View Slide

 81. 3 vägar att bedömma näringsbehovet
  1. Insamling av gräsklipp.
  2. Insamling av hur mycket N har påförts.
  3. Insamling av temperaturdata.

  View Slide

 82. b, mängd näring det med
  säkerhet finns kvar i jorden

  View Slide

 83. c, den mängd näring som finns I
  marken

  View Slide

 84. Mera specifikt …
  One can express the quantity of an element required as
  fertilizer as Q.
  a + b − c = Q
  where,
  a är mängden näring som plantan tagit upp
  b är mängden näring som fanns bundet I jorden
  c är mängden näring som finns I jordanalysen
  Q är mängden näringsämnen som behövs som gödsel

  View Slide

 85. View Slide

 86. View Slide

 87. View Slide

 88. View Slide

 89. View Slide

 90. View Slide

 91. 3 vanliga frågor
  1. MLSN är det målsättningen för näringstillförseln eller
  minimum nivån?

  View Slide

 92. 3 vanliga frågor
  1. MLSN är det målsättningen för näringstillförseln eller
  minimum nivån?
  2. Är det samma minimum nivå för alla gräs, jordar och
  växtplats? Anpassning?

  View Slide

 93. 3 vanliga frågor
  1. MLSN är det målsättningen för näringstillförseln eller
  minimum nivån?
  2. Är det samma minimum nivå för alla gräs, jordar och
  växtplats? Anpassning?
  3. Hur vet jag att näringsämnena finns tillgängliga?

  View Slide

 94. View Slide

 95. www.asianturfgrass.com

  View Slide