$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Tidyverse ile veri bilimi

Tidyverse ile veri bilimi

Mine Cetinkaya-Rundel

April 01, 2021
Tweet

More Decks by Mine Cetinkaya-Rundel

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ile veri bilimi
  🔗 bit.ly/tidy-veri-bilimi dr. mine çetinkaya-rundel

  View Slide

 2. tidyverse
  Tidyverse, veri bilimi için tasarlanmış R
  paketlerinin prensipli bir koleksiyonudur.


  Tüm paketler, temel bir tasarım felsefesi,
  dilbilgisi ve veri yapısı paylaşır.

  View Slide

 3. tidyverse paketleri
  library(tidyverse))
  ggplot2: veri görselleme


  dplyr: veri manipülasyonu


  tidyr: veri düzenleme


  readr: veri okuma ve yazma


  forcats: kategorik veri manipülasyonu


  stringr: dizi manipülasyonu


  tibble: modern data çerçeveleri


  purrr: fonksiyonel programlama


  install.packages(tidyverse)) yukarıdakiler + a birkaç paket daha

  View Slide

 4. tidyverse temelleri
  tidy (düzenli) veri


  %>% ile çoklu işlemler

  View Slide

 5. düzenli veri
  her bir değişkenin
  kendine ait sütunu olmalı
  each observation must
  have its own row
  each value must have
  its own cell
  değişkenler

  View Slide

 6. her bir değişkenin
  kendine ait sütunu olmalı
  her bir gözlemin kendine
  ait bir satırı olmalı
  each value must have
  its own cell
  değişkenler gözlemler
  düzenli veri

  View Slide

 7. her bir değişkenin
  kendine ait sütunu olmalı
  her bir gözlemin kendine
  ait bir satırı olmalı
  her bir değerin kendine
  ait bir hücresi olmalı
  değişkenler gözlemler değerler
  düzenli veri

  View Slide

 8. düzenli olmayan veri
  bir sütunda birden çok deger


  hiyerarşik veri (JSON, XML, v.b.)

  View Slide

 9. düzenli olmayan veri
  “Mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise


  kendince bir mutsuzluğu vardır.”


  –– Leo Tolstoy
  "Düzenli veri grupları birbirlerine benzerler ancak her düzensiz veri grubunun
  kendince bir düzensizliği vardır.”


  –– Hadley Wickham

  View Slide

 10. tidyverse temelleri
  tidy (düzenli) veri


  %>% ile çoklu işlemler

  View Slide

 11. amaç
  Anahtarlarımı bulmak, sonra arabamı çalıştırmak, sonra işe gitmek


  ve sonra arabamı park etmek istiyorum.

  View Slide

 12. iç içe
  park_et(sür(araba_çalıştır(bul("anahtarlar")), istikamet = "iş"))

  View Slide

 13. park_et(sür(araba_çalıştır(bul("anahtarlar")), istikamet = "iş"))
  iç içe

  View Slide

 14. park_et(sür(araba_çalıştır(bul("anahtarlar")), istikamet = "iş"))
  iç içe

  View Slide

 15. park_et(sür(araba_çalıştır(bul("anahtarlar")), istikamet = "iş"))
  iç içe

  View Slide

 16. bul("anahtarlar") %>%


  start_car() %>%


  drive(to = "work") %>%


  park()
  pipe ile

  View Slide

 17. bul("anahtarlar") %>%


  araba_çalıştır() %>%


  drive(to = "work") %>%


  park()
  pipe ile

  View Slide

 18. bul("anahtarlar") %>%


  araba_çalıştır() %>%


  sür(istikamet = "iş") %>%


  park()
  pipe ile

  View Slide

 19. bul("anahtarlar") %>%


  araba_çalıştır() %>%


  sür(istikamet = "iş") %>%


  park_et()
  pipe ile

  View Slide

 20. örnek #1
  ggplot
  2

  +
  art by @allison_horst

  View Slide

 21. library(palmerpenguins)
  library(tidyverse)
  ggplot(data = penguins, aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g)) +
  geom_point(aes(color = species, shape = species)) +
  labs(
  title = "Penguen boyutu, Palmer Station LTER",
  subtitle = "Adelie, Chinstrap ve Gentoo Penguenleri


  için palet uzunluğu ve


  vücut kütlesi",
  x = "Palet uzunluğu (mm)",
  y = "Kütle (g)",
  color = "Penguen türü",
  shape = "Penguen türü"
  )
  göze hitap


  eden gra
  fi
  kler

  View Slide

 22. bedavaya


  gösterge
  library(palmerpenguins)
  library(tidyverse)
  ggplot(data = penguins, aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g)) +
  geom_point(aes(color = species, shape = species)) +
  labs(
  title = "Penguen boyutu, Palmer Station LTER",
  subtitle = "Adelie, Chinstrap ve Gentoo Penguenleri


  için palet uzunluğu ve


  vücut kütlesi",
  x = "Palet uzunluğu (mm)",
  y = "Kütle (g)",
  color = "Penguen türü",
  shape = "Penguen türü"
  )

  View Slide

 23. istediğiniz kadar özelleştirebilirsiniz

  View Slide

 24. ggplot(data = penguins, aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g)) +
  geom_point(aes(color = species, shape = species), size = 3, alpha = 0.8) +
  labs(
  title = "Penguen boyutu, Palmer Station LTER",
  subtitle = "Adelie, Chinstrap ve Gentoo Penguenleri için palet uzunluğu


  ve vücut kütlesi",
  x = "Palet uzunluğu (mm)",
  y = "Kütle (g)",
  color = "Penguen türü",
  shape = "Penguen türü"
  )

  View Slide

 25. ggplot(data = penguins, aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g)) +
  geom_point(aes(color = species, shape = species), size = 3, alpha = 0.8) +
  labs(
  title = "Penguin size, Palmer Station LTER",
  subtitle = "Flipper length and body mass


  for Adelie, Chinstrap and Gentoo


  Penguins",
  x = "Flipper length (mm)",
  y = "Body mass (g)",
  color = "Penguin species",
  shape = "Penguin species"
  )
  +

  scale_color_manual
  (

  values = c("darkorange",


  "purple",


  "cyan4"))

  View Slide

 26. ggplot(data = penguins, aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g)) +
  geom_point(aes(color = species, shape = species), size = 3, alpha = 0.8) +
  labs(
  title = "Penguin size, Palmer Station LTER",
  subtitle = "Flipper length and body mass


  for Adelie, Chinstrap and Gentoo


  Penguins",
  x = "Flipper length (mm)",
  y = "Body mass (g)",
  color = "Penguin species",
  shape = "Penguin species"
  )
  +

  scale_color_manual
  (

  values = c("darkorange",


  "purple",


  "cyan4"))
  +

  theme_minimal()

  View Slide

 27. ggplot(data = penguins, aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g)) +
  geom_point(aes(color = species, shape = species), size = 3, alpha = 0.8) +
  labs(
  title = "Penguin size, Palmer Station LTER",
  subtitle = "Flipper length and body mass


  for Adelie, Chinstrap and Gentoo


  Penguins",
  x = "Flipper length (mm)",
  y = "Body mass (g)",
  color = "Penguin species",
  shape = "Penguin species"
  )
  +

  scale_color_manual
  (

  values = c("darkorange",


  "purple",


  “cyan4”))
  +

  theme_minimal()
  +

  theme
  (

  legend.position = c(0.2, 0.7)
  ,

  legend.background =


  element_rect
  (

  fill = "white",


  color = N
  A

  )

  )

  View Slide

 28. örnek #2
  tidy
  r

  +

  View Slide

 29. deney_verisi
  #> # A tibble: 6 x 5
  #> hasta grup tansiyon_1 tansiyon_2 tansiyon_3
  #>
  #> 1 1 deney 120/80 135/93 125/90
  #> 2 2 kontrol 172/105 171/82 161/117
  #> 3 3 deney 140/89 133/92 121/86
  #> 4 4 kontrol 151/92 112/109 150/83
  #> 5 5 deney 175/93 173/90 120/118
  #> 6 6 kontrol 180/85 173/94 174/106
  #> # A tibble: 18 x
  5

  #> hasta grup ölçüm sistolik diyastoli
  k

  #> >

  #> 1 1 deney 1 120 8
  0

  #> 2 1 deney 2 135 9
  3

  #> 3 1 deney 3 125 9
  0

  #> 4 2 kontrol 1 172 10
  5

  #> 5 2 kontrol 2 171 8
  2

  #> 6 2 kontrol 3 161 11
  7

  #> # … with 12 more rows

  View Slide

 30. deney_verisi %>%
  pivot_longer(
  cols = contains("tansiyon"),
  names_to = "ölçüm",
  names_prefix = "tansiyon_",
  values_to = "değer
  "

  )

  #> # A tibble: 18 x
  4

  #> hasta grup ölçüm değer


  #>


  #> 1 1 deney 1 120/80


  #> 2 1 deney 2 135/93


  #> 3 1 deney 3 125/90


  #> 4 2 kontrol 1 172/10
  5

  #> 5 2 kontrol 2 171/82


  #> 6 2 kontrol 3 161/11
  7

  #> # … with 12 more rows
  deney_veris
  i

  #> # A tibble: 6 x
  5

  #> hasta grup tansiyon_1 tansiyon_2 tansiyon_
  3

  #>


  #> 1 1 deney 120/80 135/93 125/90


  #> 2 2 kontrol 172/105 171/82 161/117


  #> 3 3 deney 140/89 133/92 121/86


  #> 4 4 kontrol 151/92 112/109 150/83


  #> 5 5 deney 175/93 173/90 120/118


  #> 6 6 kontrol 180/85 173/94 174/106

  View Slide

 31. experiment_data %>%
  pivot_longer(
  cols = contains("bp"),
  names_to = "measurement",
  names_prefix = "bp_",
  values_to = "value
  "

  ) %>%
  separate(değer, into = c("sistolik", "diyastolik"), convert = TRUE
  )

  #> # A tibble: 18 x
  5

  #> hasta grup ölçüm sistolik diyastoli
  k

  #> >

  #> 1 1 deney 1 120 8
  0

  #> 2 1 deney 2 135 9
  3

  #> 3 1 deney 3 125 9
  0

  #> 4 2 kontrol 1 172 10
  5

  #> 5 2 kontrol 2 171 8
  2

  #> 6 2 kontrol 3 161 11
  7

  #> # … with 12 more rows
  #> # A tibble: 18 x
  4

  #> patient group measurement value


  #>


  #> 1 1 treatment 1 120/80


  #> 2 1 treatment 2 135/93


  #> 3 1 treatment 3 125/90


  #> 4 2 control 1 172/10
  5

  #> 5 2 control 2 171/82


  #> 6 2 control 3 161/11
  7

  #> # … with 12 more rows

  View Slide

 32. geniş ve düzenli


  bir ekosiste
  m

  View Slide

 33. çoklu gra
  fi
  kler
  gghighlight
  gra
  fi
  klerde veri
  vurgulama
  ve çok daha fazlası…
  çoklu işlemler serilerine eklenir ggplot2 tabakalarina eklenir
  PDF çıktısı için
  güzel ve komplex
  tablolar
  veri temizliği

  View Slide

 34. tidymodels ile
  modelleme ve
  makine öğrenimi

  View Slide

 35. tidymodels
  tidyverse ilkeleri kullanarak modelleme
  ve makine öğrenimi için paket
  koleksiyonu


  parsnip: geniş bir model yelpazesine
  birleşik arayüz


  recipes: özellik mühendisliği için veri ön
  işleme araçları


  rsample: tahminleme ve model
  performansı değerlendirmesi için
  yeniden örnekleme


  tek bir veri çerçevesinde "birçok model”
  ile yardımcı işlevlerle metriklere kolay
  erişim

  View Slide

 36. #rstats komünitesi
  ile günce
  l

  ve bağlı kalın
  art by @allison_horst

  View Slide

 37. (iyi) soru sorun
  reproducible examples (tekrarlanabilir örnekler) yapın


  örneklerinizi olabildiğince minimal hale getirin


  açık bir forumda soruyorsanız (RStudio Community, Stack Over
  fl
  ow, vb.) bir
  pakette bulunan verileri kullanmayı deneyin

  View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. komünite
  Twitter’da #rstats


  R Weekly haftalık haber bülteni: rweekly.org


  TidyTuesday: github.com/rfordatascience/tidytuesday


  RLadies: rladies.org + Slack


  useR grupları: r-consortium.org/blog/2019/09/09/r-community-explorer-r-user-
  groups

  View Slide

 42. kaynaklar
  öğre
  n

  tidyverse: tidyverse.org/learn


  tidymodels: tidymodels.org/start


  referans kağıtları: rstudio.com/resources/cheatsheets (Türkçe çeviriler!)


  öğret: datasciencebox.org

  View Slide

 43. ile veri bilimi
  mine-cetinkaya-rundel
  [email protected]
  @minebocek
  🔗 bit.ly/tidy-veri-bilimi

  View Slide