Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ruby на релси за уеб програмисти

Ruby на релси за уеб програмисти

Ruby on Rails е фреймуърк, имащ за цел да даде солидна основа на вашите уеб приложения, без значение от техния калибър или натовареност и да ви спести много време и нерви. Написан е на набралия изключителна популярност напоследък език за програмиране Ruby.

Презентацията цели да очертае контурите на айсберга Ruby on Rails, приплъзвайки се по повърхността на Ruby и споменавайки основните ключови компоненти, които биха привлекли един уеб програмист към Rails.

Целева аудитория на презентацията са основно хора с опит и интерес в програмирането за уеб, имащи нулеви или базови познания в езика за програмиране Ruby.

Dimitar Dimitrov

August 11, 2012
Tweet

More Decks by Dimitar Dimitrov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Ruby на релси за уеб
  програмисти
  Димитър Димитров,
  VarnaConf 2012
  11 август 12, събота

  View Slide

 2. Здравейте!
  И добре дошли на VarnaConf 2012!
  11 август 12, събота

  View Slide

 3. Димитър Димитров
  http://ddimitrov.name
  @mitio в Twitter
  Лайв ООД
  11 август 12, събота

  View Slide

 4. За какво ще ви
  говоря днес
  11 август 12, събота

  View Slide

 5. Ruby
  11 август 12, събота

  View Slide

 6. Ruby on Rails
  11 август 12, събота

  View Slide

 7. Стефан
  11 август 12, събота

  View Slide

 8. Ruby на релси?
  11 август 12, събота

  View Slide

 9. Ruby на релси?
  • Уеб фреймуърк
  11 август 12, събота

  View Slide

 10. Ruby на релси?
  • Уеб фреймуърк
  • Солидна основа за вашите уеб приложения
  11 август 12, събота

  View Slide

 11. Ruby на релси?
  • Уеб фреймуърк
  • Солидна основа за вашите уеб приложения
  • Написан на Ruby
  11 август 12, събота

  View Slide

 12. Ruby на релси?
  • Уеб фреймуърк
  • Солидна основа за вашите уеб приложения
  • Написан на Ruby
  • Ще ви направи по-щастливи програмисти
  11 август 12, събота

  View Slide

 13. Ruby на релси?
  • Уеб фреймуърк
  • Солидна основа за вашите уеб приложения
  • Написан на Ruby
  • Ще ви направи по-щастливи програмисти
  • Ще ви направи по-добри програмисти
  11 август 12, събота

  View Slide

 14. Целта ми днес
  11 август 12, събота

  View Slide

 15. Целта ми днес
  • Да ви покажа купчина готини неща
  11 август 12, събота

  View Slide

 16. Целта ми днес
  • Да ви покажа купчина готини неща
  • Само контурите на айсберга
  11 август 12, събота

  View Slide

 17. Целта ми днес
  • Да ви покажа купчина готини неща
  • Само контурите на айсберга
  • Да запаля любопитството ви
  11 август 12, събота

  View Slide

 18. Целта ми днес
  • Да ви покажа купчина готини неща
  • Само контурите на айсберга
  • Да запаля любопитството ви
  • Да ви засърбят ръцете
  11 август 12, събота

  View Slide

 19. Целта ми днес
  • Да ви покажа купчина готини неща
  • Само контурите на айсберга
  • Да запаля любопитството ви
  • Да ви засърбят ръцете
  • Поне половината от вас да пробват Ruby
  и/или Rails този уикенд от нетърпение
  11 август 12, събота

  View Slide

 20. Ruby
  11 август 12, събота

  View Slide

 21. Ruby накратко
  11 август 12, събота

  View Slide

 22. Ruby накратко
  • Скриптов (интерпретируем) език,
  подобно на PHP, Python, Perl и други
  11 август 12, събота

  View Slide

 23. Ruby накратко
  • Скриптов (интерпретируем) език,
  подобно на PHP, Python, Perl и други
  • Отворен код
  11 август 12, събота

  View Slide

 24. Ruby накратко
  • Скриптов (интерпретируем) език,
  подобно на PHP, Python, Perl и други
  • Отворен код
  • Набиращ голяма популярност напоследък
  (особено в Силиконовата долина)
  11 август 12, събота

  View Slide

 25. Ruby накратко
  • Скриптов (интерпретируем) език,
  подобно на PHP, Python, Perl и други
  • Отворен код
  • Набиращ голяма популярност напоследък
  (особено в Силиконовата долина)
  • Изцяло обектно-ориентиран
  11 август 12, събота

  View Slide

 26. Ruby накратко
  • Скриптов (интерпретируем) език,
  подобно на PHP, Python, Perl и други
  • Отворен код
  • Набиращ голяма популярност напоследък
  (особено в Силиконовата долина)
  • Изцяло обектно-ориентиран
  • Авторът му е Юкихиро Мацумото
  (накратко — Matz)
  11 август 12, събота

  View Slide

 27. История и вдъхновение
  11 август 12, събота

  View Slide

 28. История и вдъхновение
  • Появява се за пръв път през 1995 г.
  11 август 12, събота

  View Slide

 29. История и вдъхновение
  • Появява се за пръв път през 1995 г.
  • Вдъхновен основно от Smalltalk, Perl и
  донякъде от Eiffel и Lisp
  11 август 12, събота

  View Slide

 30. История и вдъхновение
  • Появява се за пръв път през 1995 г.
  • Вдъхновен основно от Smalltalk, Perl и
  донякъде от Eiffel и Lisp
  • Matz цели език, правещ програмистите
  щастливи
  11 август 12, събота

  View Slide

 31. История и вдъхновение
  • Появява се за пръв път през 1995 г.
  • Вдъхновен основно от Smalltalk, Perl и
  донякъде от Eiffel и Lisp
  • Matz цели език, правещ програмистите
  щастливи
  • Доброжелателен диктатор
  11 август 12, събота

  View Slide

 32. Характерни черти
  11 август 12, събота

  View Slide

 33. Характерни черти
  • Много динамичен
  11 август 12, събота

  View Slide

 34. Характерни черти
  • Много динамичен
  • Много консистентен
  11 август 12, събота

  View Slide

 35. Характерни черти
  • Много динамичен
  • Много консистентен
  • Много малко синтактичен шум
  11 август 12, събота

  View Slide

 36. Характерни черти
  • Много динамичен
  • Много консистентен
  • Много малко синтактичен шум
  • Изцяло обектно-ориентиран
  11 август 12, събота

  View Slide

 37. Характерни черти
  • Много динамичен
  • Много консистентен
  • Много малко синтактичен шум
  • Изцяло обектно-ориентиран
  • Функционални елементи
  11 август 12, събота

  View Slide

 38. Характерни черти
  • Много динамичен
  • Много консистентен
  • Много малко синтактичен шум
  • Изцяло обектно-ориентиран
  • Функционални елементи
  • Минимално количество “вграден”
  синтаксис
  11 август 12, събота

  View Slide

 39. Динамичен
  11 август 12, събота

  View Slide

 40. Динамичен
  • Променливите ви не са обвързани с тип
  (duck typing)
  11 август 12, събота

  View Slide

 41. Динамичен
  • Променливите ви не са обвързани с тип
  (duck typing)
  • Можете да променяте почти всичко,
  което ви идва наготово с езика и
  стандартната му библиотека (monkey-
  patching)
  11 август 12, събота

  View Slide

 42. Динамичен
  • Променливите ви не са обвързани с тип
  (duck typing)
  • Можете да променяте почти всичко,
  което ви идва наготово с езика и
  стандартната му библиотека (monkey-
  patching)
  • Можете да инспектирате или създавате
  “код” в движение, докато програмата ви
  работи (метапрограмиране)
  11 август 12, събота

  View Slide

 43. Duck Typing
  11 август 12, събота

  View Slide

 44. Duck Typing
  11 август 12, събота

  View Slide

 45. Moneky-patching
  11 август 12, събота

  View Slide

 46. Moneky-patching
  11 август 12, събота

  View Slide

 47. Метапрограмиране
  11 август 12, събота

  View Slide

 48. Консистентен
  11 август 12, събота

  View Slide

 49. Консистентен
  • Има конвенции и те се спазват
  11 август 12, събота

  View Slide

 50. Консистентен
  • Има конвенции и те се спазват
  • Имена на класове винаги с главна буква,
  CamelCase
  11 август 12, събота

  View Slide

 51. Консистентен
  • Има конвенции и те се спазват
  • Имена на класове винаги с главна буква,
  CamelCase
  • Имена на константи в
  SCREAMING_CAMEL_CASE
  11 август 12, събота

  View Slide

 52. Консистентен
  • Има конвенции и те се спазват
  • Имена на класове винаги с главна буква,
  CamelCase
  • Имена на константи в
  SCREAMING_CAMEL_CASE
  • Имена на методи и променливи в
  underscore_snake_case
  11 август 12, събота

  View Slide

 53. Консистентен
  • Има конвенции и те се спазват
  • Имена на класове винаги с главна буква,
  CamelCase
  • Имена на константи в
  SCREAMING_CAMEL_CASE
  • Имена на методи и променливи в
  underscore_snake_case
  • Имената са смислени и аргументите на
  методите са консистенти
  11 август 12, събота

  View Slide

 54. Консистентен
  11 август 12, събота

  View Slide

 55. Консистентен
  • Принципът на най-малката изненада
  11 август 12, събота

  View Slide

 56. Консистентен
  • Принципът на най-малката изненада
  • За разлика от други езици...
  11 август 12, събота

  View Slide

 57. Консистентен
  • Принципът на най-малката изненада
  • За разлика от други езици...
  • Забравете за haystack и needle
  11 август 12, събота

  View Slide

 58. Консистентен
  • Принципът на най-малката изненада
  • За разлика от други езици...
  • Забравете за haystack и needle
  • Забравете реда на аргументите на in_array(),
  str_replace() и strpos()
  11 август 12, събота

  View Slide

 59. Консистентен
  • Принципът на най-малката изненада
  • За разлика от други езици...
  • Забравете за haystack и needle
  • Забравете реда на аргументите на in_array(),
  str_replace() и strpos()
  • А може би трябваше да кажа StrPos()?
  11 август 12, събота

  View Slide

 60. Консистентен
  • Принципът на най-малката изненада
  • За разлика от други езици...
  • Забравете за haystack и needle
  • Забравете реда на аргументите на in_array(),
  str_replace() и strpos()
  • А може би трябваше да кажа StrPos()?
  • Силен контраст с PHP в това отношение
  11 август 12, събота

  View Slide

 61. Малък синтактичен шум
  11 август 12, събота

  View Slide

 62. Малък синтактичен шум
  • Без долари пред променливите
  11 август 12, събота

  View Slide

 63. Малък синтактичен шум
  • Без долари пред променливите
  • Без къдрави скоби на традиционните места
  11 август 12, събота

  View Slide

 64. Малък синтактичен шум
  • Без долари пред променливите
  • Без къдрави скоби на традиционните места
  • Може да изпускате кръглите скоби при
  дефиниране и извикване на методи
  11 август 12, събота

  View Slide

 65. Малък синтактичен шум
  • Без долари пред променливите
  • Без къдрави скоби на традиционните места
  • Може да изпускате кръглите скоби при
  дефиниране и извикване на методи
  • Литерални (синтактични) конструктори за
  често употребявани типове данни като
  речници и списъци
  11 август 12, събота

  View Slide

 66. Малък синтактичен шум
  • Без долари пред променливите
  • Без къдрави скоби на традиционните места
  • Може да изпускате кръглите скоби при
  дефиниране и извикване на методи
  • Литерални (синтактични) конструктори за
  често употребявани типове данни като
  речници и списъци
  • Синтаксис, който подтиква към писане на
  код, четим като обикновен текст
  11 август 12, събота

  View Slide

 67. Обектно-ориентиран
  11 август 12, събота

  View Slide

 68. Обектно-ориентиран
  • Всичко е обект
  11 август 12, събота

  View Slide

 69. Обектно-ориентиран
  • Всичко е обект
  • Включително примитивните типове като
  true, false, nil, числа и прочее
  11 август 12, събота

  View Slide

 70. Обектно-ориентиран
  • Всичко е обект
  • Включително примитивните типове като
  true, false, nil, числа и прочее
  • Включително класовете
  11 август 12, събота

  View Slide

 71. Обектно-ориентиран
  • Всичко е обект
  • Включително примитивните типове като
  true, false, nil, числа и прочее
  • Включително класовете
  • Класовете са инстанции на класа Class, а
  класът Class е наследник на модул;
  статичните методи са всъщност
  инстанционни методи на тази инстанция
  11 август 12, събота

  View Slide

 72. Wait, what?
  11 август 12, събота

  View Slide

 73. 11 август 12, събота

  View Slide

 74. Всичко е обект
  11 август 12, събота

  View Slide

 75. Функционални елементи
  11 август 12, събота

  View Slide

 76. Функционални елементи
  • Работа с колекции е на много централно
  място в езика
  11 август 12, събота

  View Slide

 77. Функционални елементи
  • Работа с колекции е на много централно
  място в езика
  • Лесно може да направите ваш клас, който да
  се държи (да квака) като колекция
  11 август 12, събота

  View Slide

 78. Функционални елементи
  • Работа с колекции е на много централно
  място в езика
  • Лесно може да направите ваш клас, който да
  се държи (да квака) като колекция
  • map/collect, filter/reject, select/
  find_all работят над всички колекции
  11 август 12, събота

  View Slide

 79. Функционални елементи
  • Работа с колекции е на много централно
  място в езика
  • Лесно може да направите ваш клас, който да
  се държи (да квака) като колекция
  • map/collect, filter/reject, select/
  find_all работят над всички колекции
  • Функции, приемащи като аргументи други
  функции
  11 август 12, събота

  View Slide

 80. Функционални елементи
  • Работа с колекции е на много централно
  място в езика
  • Лесно може да направите ваш клас, който да
  се държи (да квака) като колекция
  • map/collect, filter/reject, select/
  find_all работят над всички колекции
  • Функции, приемащи като аргументи други
  функции
  • Анонимни функции и блокове
  11 август 12, събота

  View Slide

 81. Блокове
  11 август 12, събота

  View Slide

 82. Блокове
  • Интересна и оригинална концепция
  11 август 12, събота

  View Slide

 83. Блокове
  • Интересна и оригинална концепция
  • Навсякъде в езика, ползват се изключително
  много
  11 август 12, събота

  View Slide

 84. Блокове
  • Интересна и оригинална концепция
  • Навсякъде в езика, ползват се изключително
  много
  • Наподобяват анонимна функция/closure,
  “закачена” към метода, който извиквате
  11 август 12, събота

  View Slide

 85. Блокове
  Блокът по-горе е асоцииран само с това
  конкретно извикване на метода each().
  11 август 12, събота

  View Slide

 86. Символи
  За целите на тази презентация,
  гледайте на тях като на низове
  11 август 12, събота

  View Slide

 87. Малко синтаксис
  11 август 12, събота

  View Slide

 88. Малко синтаксис
  • Ruby е написан на Ruby
  11 август 12, събота

  View Slide

 89. Малко синтаксис
  • Ruby е написан на Ruby
  • Макар и преувеличено, това твърдение е част
  от философията на езика
  11 август 12, събота

  View Slide

 90. Малко синтаксис
  • Ruby е написан на Ruby
  • Макар и преувеличено, това твърдение е част
  от философията на езика
  • Минимално количество синтаксис, повече
  методи в класове и модули
  11 август 12, събота

  View Slide

 91. Малко синтаксис
  • Ruby е написан на Ruby
  • Макар и преувеличено, това твърдение е част
  от философията на езика
  • Минимално количество синтаксис, повече
  методи в класове и модули
  • Всичко, което не е ключова дума, може да
  бъде променено от вас
  11 август 12, събота

  View Slide

 92. Малко синтаксис
  • Ruby е написан на Ruby
  • Макар и преувеличено, това твърдение е част
  от философията на езика
  • Минимално количество синтаксис, повече
  методи в класове и модули
  • Всичко, което не е ключова дума, може да
  бъде променено от вас
  • Много малко неща са ключови думи
  11 август 12, събота

  View Slide

 93. Запазени думи
  11 август 12, събота

  View Slide

 94. Запазени думи
  • Това са всички
  11 август 12, събота

  View Slide

 95. Запазени думи
  • Това са всички
  • Не могат да бъдат променени
  11 август 12, събота

  View Slide

 96. Интерактивна конзола
  11 август 12, събота

  View Slide

 97. Интерактивна конзола
  • irb (interactive ruby)
  11 август 12, събота

  View Slide

 98. Интерактивна конзола
  • irb (interactive ruby)
  • REPL (read-eval-print loop)
  11 август 12, събота

  View Slide

 99. Интерактивна конзола
  • irb (interactive ruby)
  • REPL (read-eval-print loop)
  • Пускате irb и започвате да си играете с
  Ruby
  11 август 12, събота

  View Slide

 100. Интерактивна конзола
  • irb (interactive ruby)
  • REPL (read-eval-print loop)
  • Пускате irb и започвате да си играете с
  Ruby
  • Всеки скриптов език може и трябва да има
  такава REPL-конзола
  11 август 12, събота

  View Slide

 101. Интерактивна конзола
  • irb (interactive ruby)
  • REPL (read-eval-print loop)
  • Пускате irb и започвате да си играете с
  Ruby
  • Всеки скриптов език може и трябва да има
  такава REPL-конзола
  • Е, почти всеки...
  11 август 12, събота

  View Slide

 102. Интерактивна конзола
  • irb (interactive ruby)
  • REPL (read-eval-print loop)
  • Пускате irb и започвате да си играете с
  Ruby
  • Всеки скриптов език може и трябва да има
  такава REPL-конзола
  • Е, почти всеки...
  11 август 12, събота

  View Slide

 103. Библиотеки
  11 август 12, събота

  View Slide

 104. Библиотеки
  • Библиотеките в Ruby се наричат gems
  11 август 12, събота

  View Slide

 105. Библиотеки
  • Библиотеките в Ruby се наричат gems
  • Ползват се за споделяне на
  функционалност между различни
  приложения
  11 август 12, събота

  View Slide

 106. Библиотеки
  • Библиотеките в Ruby се наричат gems
  • Ползват се за споделяне на
  функционалност между различни
  приложения
  • Системата е прилична и работи добре
  11 август 12, събота

  View Slide

 107. Библиотеки
  • Библиотеките в Ruby се наричат gems
  • Ползват се за споделяне на
  функционалност между различни
  приложения
  • Системата е прилична и работи добре
  • Можете да напишете и публикувате ваш
  gem много лесно
  11 август 12, събота

  View Slide

 108. 11 август 12, събота

  View Slide

 109. RubyGems
  11 август 12, събота

  View Slide

 110. RubyGems
  • Де-факто стандартно място, където се
  публикуват gems
  11 август 12, събота

  View Slide

 111. RubyGems
  • Де-факто стандартно място, където се
  публикуват gems
  • Безплатно е
  11 август 12, събота

  View Slide

 112. RubyGems
  • Де-факто стандартно място, където се
  публикуват gems
  • Безплатно е
  • Правите си акаунт, публикувате си gem-а
  там и вече всеки може да го ползва
  11 август 12, събота

  View Slide

 113. RubyGems
  Над 42 хиляди open-source gem-а
  11 август 12, събота

  View Slide

 114. RubyGems
  Близо 800 милиона изтегляния
  11 август 12, събота

  View Slide

 115. RubyGems
  Високо качество
  11 август 12, събота

  View Slide

 116. RubyGems
  11 август 12, събота

  View Slide

 117. RubyGems
  • Публикувайки gem-а си в RubyGems го
  правите достъпен за всеки Ruby програмист
  по света
  11 август 12, събота

  View Slide

 118. RubyGems
  • Публикувайки gem-а си в RubyGems го
  правите достъпен за всеки Ruby програмист
  по света
  • gem install my_cool_gem на конзола
  и сте в играта
  11 август 12, събота

  View Slide

 119. Community
  11 август 12, събота

  View Slide

 120. Community
  • Ruby има много силно и развито community
  11 август 12, събота

  View Slide

 121. Community
  • Ruby има много силно и развито community
  • Личи си от количеството и качеството на
  наличните библиотеки
  11 август 12, събота

  View Slide

 122. Community
  • Ruby има много силно и развито community
  • Личи си от количеството и качеството на
  наличните библиотеки
  • Повечето от тях са ползваеми в production
  11 август 12, събота

  View Slide

 123. Community
  • Ruby има много силно и развито community
  • Личи си от количеството и качеството на
  наличните библиотеки
  • Повечето от тях са ползваеми в production
  • Следва нови тенденции и добри практики
  11 август 12, събота

  View Slide

 124. Community
  • Ruby има много силно и развито community
  • Личи си от количеството и качеството на
  наличните библиотеки
  • Повечето от тях са ползваеми в production
  • Следва нови тенденции и добри практики
  • Бързо адаптира нови технологии и версии
  на езика
  11 август 12, събота

  View Slide

 125. Версии на Ruby
  11 август 12, събота

  View Slide

 126. Версии на Ruby
  • В момента най-новата версия на Ruby е
  1.9.3 — не ползвайте друго
  11 август 12, събота

  View Slide

 127. Версии на Ruby
  • В момента най-новата версия на Ruby е
  1.9.3 — не ползвайте друго
  • Все още може да срещнете споменавания
  на 1.8.7 някъде
  11 август 12, събота

  View Slide

 128. Версии на Ruby
  • В момента най-новата версия на Ruby е
  1.9.3 — не ползвайте друго
  • Все още може да срещнете споменавания
  на 1.8.7 някъде
  • 1.9 не е 100% backward-compatible с 1.8
  11 август 12, събота

  View Slide

 129. Версии на Ruby
  • В момента най-новата версия на Ruby е
  1.9.3 — не ползвайте друго
  • Все още може да срещнете споменавания
  на 1.8.7 някъде
  • 1.9 не е 100% backward-compatible с 1.8
  • Почти всички библиотеки са мигрирани и
  работят на Ruby 1.9
  11 август 12, събота

  View Slide

 130. Версии на Ruby
  • В момента най-новата версия на Ruby е
  1.9.3 — не ползвайте друго
  • Все още може да срещнете споменавания
  на 1.8.7 някъде
  • 1.9 не е 100% backward-compatible с 1.8
  • Почти всички библиотеки са мигрирани и
  работят на Ruby 1.9
  • Направете разлика с Python
  11 август 12, събота

  View Slide

 131. Интерпретатори
  11 август 12, събота

  View Slide

 132. Интерпретатори
  • Повече от един
  11 август 12, събота

  View Slide

 133. Интерпретатори
  • Повече от един
  • MRI (още CRuby) = Matz’ Ruby Implementation
  11 август 12, събота

  View Slide

 134. Интерпретатори
  • Повече от един
  • MRI (още CRuby) = Matz’ Ruby Implementation
  • JRuby
  11 август 12, събота

  View Slide

 135. Интерпретатори
  • Повече от един
  • MRI (още CRuby) = Matz’ Ruby Implementation
  • JRuby
  • IronRuby
  11 август 12, събота

  View Slide

 136. Интерпретатори
  • Повече от един
  • MRI (още CRuby) = Matz’ Ruby Implementation
  • JRuby
  • IronRuby
  • Rubinius
  11 август 12, събота

  View Slide

 137. Интерпретатори
  • Повече от един
  • MRI (още CRuby) = Matz’ Ruby Implementation
  • JRuby
  • IronRuby
  • Rubinius
  • MacRuby
  11 август 12, събота

  View Slide

 138. Интерпретатори
  • Повече от един
  • MRI (още CRuby) = Matz’ Ruby Implementation
  • JRuby
  • IronRuby
  • Rubinius
  • MacRuby
  • MagLev — http://maglev.github.com
  11 август 12, събота

  View Slide

 139. Интерпретатори
  • Повече от един
  • MRI (още CRuby) = Matz’ Ruby Implementation
  • JRuby
  • IronRuby
  • Rubinius
  • MacRuby
  • MagLev — http://maglev.github.com
  • MRuby
  11 август 12, събота

  View Slide

 140. Интерпретатори
  • Повече от един
  • MRI (още CRuby) = Matz’ Ruby Implementation
  • JRuby
  • IronRuby
  • Rubinius
  • MacRuby
  • MagLev — http://maglev.github.com
  • MRuby
  • Ruby in Google Chrome?
  11 август 12, събота

  View Slide

 141. Защо Ruby?
  11 август 12, събота

  View Slide

 142. Защо Ruby?
  11 август 12, събота

  View Slide

 143. Защо Ruby?
  • Само върха на айсберга — още много
  надолу в заешката дупка
  11 август 12, събота

  View Slide

 144. Защо Ruby?
  • Само върха на айсберга — още много
  надолу в заешката дупка
  • Удоволствие за писане
  11 август 12, събота

  View Slide

 145. Защо Ruby?
  • Само върха на айсберга — още много
  надолу в заешката дупка
  • Удоволствие за писане
  • Ще ви научи на много нови неща
  11 август 12, събота

  View Slide

 146. Защо Ruby?
  • Само върха на айсберга — още много
  надолу в заешката дупка
  • Удоволствие за писане
  • Ще ви научи на много нови неща
  • Много библиотеки, които да ползвате
  11 август 12, събота

  View Slide

 147. Защо Ruby?
  • Само върха на айсберга — още много
  надолу в заешката дупка
  • Удоволствие за писане
  • Ще ви научи на много нови неща
  • Много библиотеки, които да ползвате
  • Много код, от който да се учите
  11 август 12, събота

  View Slide

 148. Защо Ruby?
  • Само върха на айсберга — още много
  надолу в заешката дупка
  • Удоволствие за писане
  • Ще ви научи на много нови неща
  • Много библиотеки, които да ползвате
  • Много код, от който да се учите
  • Защо не?
  11 август 12, събота

  View Slide

 149. Ruby on Rails
  11 август 12, събота

  View Slide

 150. Rails
  11 август 12, събота

  View Slide

 151. Rails
  • Ruby on Rails, накратко Rails
  11 август 12, събота

  View Slide

 152. Rails
  • Ruby on Rails, накратко Rails
  • Фреймуърк за уеб приложения
  11 август 12, събота

  View Slide

 153. Rails
  • Ruby on Rails, накратко Rails
  • Фреймуърк за уеб приложения
  • Наследява всички ползи от Ruby и добавя
  още
  11 август 12, събота

  View Slide

 154. Rails
  • Ruby on Rails, накратко Rails
  • Фреймуърк за уеб приложения
  • Наследява всички ползи от Ruby и добавя
  още
  • Много сериозна основа за всякакви
  приложения — от малки, до много големи
  11 август 12, събота

  View Slide

 155. Rails
  11 август 12, събота

  View Slide

 156. Rails
  • Production-ready
  11 август 12, събота

  View Slide

 157. Rails
  • Production-ready
  • Сигурността е на почит
  11 август 12, събота

  View Slide

 158. Rails
  • Production-ready
  • Сигурността е на почит
  • Пълен с добри практики
  11 август 12, събота

  View Slide

 159. Rails
  • Production-ready
  • Сигурността е на почит
  • Пълен с добри практики
  • Авангарден
  11 август 12, събота

  View Slide

 160. Rails
  • Production-ready
  • Сигурността е на почит
  • Пълен с добри практики
  • Авангарден
  • Модел, който много други уеб
  фреймуърци копират (например CakePHP)
  11 август 12, събота

  View Slide

 161. Production-ready
  Или, кой ползва Rails?
  11 август 12, събота

  View Slide

 162. Twitter
  В младите си години
  11 август 12, събота

  View Slide

 163. GitHub
  11 август 12, събота

  View Slide

 164. SoundCloud
  11 август 12, събота

  View Slide

 165. Shopify
  11 август 12, събота

  View Slide

 166. Songkick
  11 август 12, събота

  View Slide

 167. Groupon
  11 август 12, събота

  View Slide

 168. Basecamp
  11 август 12, събота

  View Slide

 169. Много други...
  11 август 12, събота

  View Slide

 170. История
  11 август 12, събота

  View Slide

 171. История
  • Първоначален автор е David Heinemeier
  Hansson
  11 август 12, събота

  View Slide

 172. История
  • Първоначален автор е David Heinemeier
  Hansson
  • Първите commit-и във VCS-а на Rails са от
  2004-та година
  11 август 12, събота

  View Slide

 173. История
  • Първоначален автор е David Heinemeier
  Hansson
  • Първите commit-и във VCS-а на Rails са от
  2004-та година
  • Изваден от негов проект (Basecamp)
  11 август 12, събота

  View Slide

 174. История
  • Първоначален автор е David Heinemeier
  Hansson
  • Първите commit-и във VCS-а на Rails са от
  2004-та година
  • Изваден от негов проект (Basecamp)
  • Силно асоцииран с 37signals
  11 август 12, събота

  View Slide

 175. История
  • Първоначален автор е David Heinemeier
  Hansson
  • Първите commit-и във VCS-а на Rails са от
  2004-та година
  • Изваден от негов проект (Basecamp)
  • Силно асоцииран с 37signals
  • Въпреки това, open-source и свободен
  11 август 12, събота

  View Slide

 176. DHH?
  11 август 12, събота

  View Slide

 177. DHH
  Източник: http://www.flickr.com/photos/gotomi/3335331857/
  11 август 12, събота

  View Slide

 178. DHH
  Източник: http://www.concept47.com/austin_web_developer_blog/developers/is-rails-a-ghetto-
  developments-in-the-ror-space/
  11 август 12, събота

  View Slide

 179. Елементи на Rails
  11 август 12, събота

  View Slide

 180. Компонентен
  11 август 12, събота

  View Slide

 181. Компонентен
  • Rails е Ruby gem
  11 август 12, събота

  View Slide

 182. Компонентен
  • Rails е Ruby gem
  • Близо 11 милиона сваляния
  11 август 12, събота

  View Slide

 183. Компонентен
  • Rails е Ruby gem
  • Близо 11 милиона сваляния
  • Няколко самостоятелни компонента
  11 август 12, събота

  View Slide

 184. Компонентен
  • Rails е Ruby gem
  • Близо 11 милиона сваляния
  • Няколко самостоятелни компонента
  • Заменяеми с алтернативи
  11 август 12, събота

  View Slide

 185. Компонентен
  • Rails е Ruby gem
  • Близо 11 милиона сваляния
  • Няколко самостоятелни компонента
  • Заменяеми с алтернативи
  • Един gem-лепило, спояващ компонентите
  11 август 12, събота

  View Slide

 186. Компоненти
  Основните:
  11 август 12, събота

  View Slide

 187. Компоненти
  • activerecord — интерфейс към базата
  Основните:
  11 август 12, събота

  View Slide

 188. Компоненти
  • activerecord — интерфейс към базата
  • actionmailer — пощальон
  Основните:
  11 август 12, събота

  View Slide

 189. Компоненти
  • activerecord — интерфейс към базата
  • actionmailer — пощальон
  • actionpack — маршрутизатор на стероиди
  Основните:
  11 август 12, събота

  View Slide

 190. Компоненти
  • activerecord — интерфейс към базата
  • actionmailer — пощальон
  • actionpack — маршрутизатор на стероиди
  • activesupport — всякакви благинки
  Основните:
  11 август 12, събота

  View Slide

 191. Компоненти
  • activerecord — интерфейс към базата
  • actionmailer — пощальон
  • actionpack — маршрутизатор на стероиди
  • activesupport — всякакви благинки
  • railties — лепилото
  Основните:
  11 август 12, събота

  View Slide

 192. Концепции и
  принципи
  11 август 12, събота

  View Slide

 193. MVC
  11 август 12, събота

  View Slide

 194. MVC
  11 август 12, събота

  View Slide

 195. MVC
  • Model-View-Controller архитектура
  11 август 12, събота

  View Slide

 196. MVC
  • Model-View-Controller архитектура
  • Бизнес логика в моделите
  11 август 12, събота

  View Slide

 197. MVC
  • Model-View-Controller архитектура
  • Бизнес логика в моделите
  • Презентационна логика (HTML) във
  файловете-изгледи
  11 август 12, събота

  View Slide

 198. MVC
  • Model-View-Controller архитектура
  • Бизнес логика в моделите
  • Презентационна логика (HTML) във
  файловете-изгледи
  • Навръзваща логика в контролерите
  11 август 12, събота

  View Slide

 199. ORM
  11 август 12, събота

  View Slide

 200. ORM
  11 август 12, събота

  View Slide

 201. ORM
  • Object-relational mapping
  11 август 12, събота

  View Slide

 202. ORM
  • Object-relational mapping
  • Естествено продължение на MVC
  11 август 12, събота

  View Slide

 203. ORM
  • Object-relational mapping
  • Естествено продължение на MVC
  • Не пишете SQL директно
  11 август 12, събота

  View Slide

 204. ORM
  • Object-relational mapping
  • Естествено продължение на MVC
  • Не пишете SQL директно
  • Това прави за вас ActiveRecord (или друг
  ORM)
  11 август 12, събота

  View Slide

 205. ORM
  • Object-relational mapping
  • Естествено продължение на MVC
  • Не пишете SQL директно
  • Това прави за вас ActiveRecord (или друг
  ORM)
  • На теория сте database-agnostic
  11 август 12, събота

  View Slide

 206. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 207. ActiveRecord
  • ORM, който идва по подразбиране с Rails
  11 август 12, събота

  View Slide

 208. ActiveRecord
  • ORM, който идва по подразбиране с Rails
  • Поддържа PostgreSQL, MySQL, Sqlite3
  11 август 12, събота

  View Slide

 209. ActiveRecord
  • ORM, който идва по подразбиране с Rails
  • Поддържа PostgreSQL, MySQL, Sqlite3
  • Може да го подкарате и с MSSQL, Oracle и
  други бази
  11 август 12, събота

  View Slide

 210. ActiveRecord
  • ORM, който идва по подразбиране с Rails
  • Поддържа PostgreSQL, MySQL, Sqlite3
  • Може да го подкарате и с MSSQL, Oracle и
  други бази
  • При нужда, може да напишете и ваш
  адаптер
  11 август 12, събота

  View Slide

 211. ActiveRecord
  • ORM, който идва по подразбиране с Rails
  • Поддържа PostgreSQL, MySQL, Sqlite3
  • Може да го подкарате и с MSSQL, Oracle и
  други бази
  • При нужда, може да напишете и ваш
  адаптер
  • Query интерфейс, поддържащ CRUD
  операции
  11 август 12, събота

  View Slide

 212. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 213. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 214. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 215. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 216. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 217. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 218. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 219. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 220. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 221. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 222. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 223. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 224. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 225. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 226. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 227. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 228. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 229. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 230. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 231. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 232. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 233. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 234. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 235. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 236. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 237. Асоциации в AR
  11 август 12, събота

  View Slide

 238. Валидации
  11 август 12, събота

  View Slide

 239. Валидации
  • Валидация на данните, постъпващи към
  вашите модели
  11 август 12, събота

  View Slide

 240. Валидации
  • Валидация на данните, постъпващи към
  вашите модели
  • Задължителни полета
  11 август 12, събота

  View Slide

 241. Валидации
  • Валидация на данните, постъпващи към
  вашите модели
  • Задължителни полета
  • Полета, които трябва да са само числа
  11 август 12, събота

  View Slide

 242. Валидации
  • Валидация на данните, постъпващи към
  вашите модели
  • Задължителни полета
  • Полета, които трябва да са само числа
  • Числа в определен интервал
  11 август 12, събота

  View Slide

 243. Валидации
  • Валидация на данните, постъпващи към
  вашите модели
  • Задължителни полета
  • Полета, които трябва да са само числа
  • Числа в определен интервал
  • Низове с определена дължина
  11 август 12, събота

  View Slide

 244. Валидации
  • Валидация на данните, постъпващи към
  вашите модели
  • Задължителни полета
  • Полета, които трябва да са само числа
  • Числа в определен интервал
  • Низове с определена дължина
  • Низове, отговарящи на определен формат
  11 август 12, събота

  View Slide

 245. Валидации
  • Валидация на данните, постъпващи към
  вашите модели
  • Задължителни полета
  • Полета, които трябва да са само числа
  • Числа в определен интервал
  • Низове с определена дължина
  • Низове, отговарящи на определен формат
  • Ваши валидатори
  11 август 12, събота

  View Slide

 246. Валидации
  11 август 12, събота

  View Slide

 247. Валидации
  11 август 12, събота

  View Slide

 248. Валидации
  11 август 12, събота

  View Slide

 249. Валидации
  11 август 12, събота

  View Slide

 250. ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 251. ActiveRecord
  • Много богато API
  11 август 12, събота

  View Slide

 252. ActiveRecord
  • Много богато API
  • CRUD
  11 август 12, събота

  View Slide

 253. ActiveRecord
  • Много богато API
  • CRUD
  • Асоциации (has_one, has_many,
  belongs_to, has_and_belongs_to_many)
  11 август 12, събота

  View Slide

 254. ActiveRecord
  • Много богато API
  • CRUD
  • Асоциации (has_one, has_many,
  belongs_to, has_and_belongs_to_many)
  • Валидации
  11 август 12, събота

  View Slide

 255. ActiveRecord
  • Много богато API
  • CRUD
  • Асоциации (has_one, has_many,
  belongs_to, has_and_belongs_to_many)
  • Валидации
  • Security през whitelist/blacklist на полета
  (attr_accessible/attr_protected)
  11 август 12, събота

  View Slide

 256. ActiveRecord
  • Много богато API
  • CRUD
  • Асоциации (has_one, has_many,
  belongs_to, has_and_belongs_to_many)
  • Валидации
  • Security през whitelist/blacklist на полета
  (attr_accessible/attr_protected)
  • Ruby!
  11 август 12, събота

  View Slide

 257. NoSQL
  11 август 12, събота

  View Slide

 258. NoSQL
  • Можете да ползвате и NoSQL бази данни
  11 август 12, събота

  View Slide

 259. NoSQL
  • Можете да ползвате и NoSQL бази данни
  • MongoDB се поддържа през Mongoid
  11 август 12, събота

  View Slide

 260. NoSQL
  • Можете да ползвате и NoSQL бази данни
  • MongoDB се поддържа през Mongoid
  • API-то му е подобно на ActiveRecord
  11 август 12, събота

  View Slide

 261. NoSQL
  • Можете да ползвате и NoSQL бази данни
  • MongoDB се поддържа през Mongoid
  • API-то му е подобно на ActiveRecord
  • Също поддържа валидации и асоциации
  11 август 12, събота

  View Slide

 262. NoSQL
  • Можете да ползвате и NoSQL бази данни
  • MongoDB се поддържа през Mongoid
  • API-то му е подобно на ActiveRecord
  • Също поддържа валидации и асоциации
  • Валидациите всъщност идват от
  ActiveModel
  11 август 12, събота

  View Slide

 263. Контролери
  11 август 12, събота

  View Slide

 264. Контролери
  11 август 12, събота

  View Slide

 265. Контролери
  • Свързващото звено между модели и
  изгледи
  11 август 12, събота

  View Slide

 266. Контролери
  • Свързващото звено между модели и
  изгледи
  • Без прекалено много код вътре
  11 август 12, събота

  View Slide

 267. Контролери
  • Свързващото звено между модели и
  изгледи
  • Без прекалено много код вътре
  • Имат достъп до HTTP request-а
  11 август 12, събота

  View Slide

 268. Контролери
  • Свързващото звено между модели и
  изгледи
  • Без прекалено много код вътре
  • Имат достъп до HTTP request-а
  • Указват кои изгледи да се рендерират или
  какъв HTTP код да се върне
  11 август 12, събота

  View Slide

 269. Контролери
  11 август 12, събота

  View Slide

 270. Контролери
  • params съдържа параметри от HTTP заявката
  11 август 12, събота

  View Slide

 271. Контролери
  • params съдържа параметри от HTTP заявката
  • Рендерира изгледа projects/show.html
  11 август 12, събота

  View Slide

 272. Контролери
  • params съдържа параметри от HTTP заявката
  • Рендерира изгледа projects/show.html
  • @project е достъпно в изгледа
  11 август 12, събота

  View Slide

 273. Контролери
  11 август 12, събота

  View Slide

 274. Контролери
  11 август 12, събота

  View Slide

 275. Контролери
  11 август 12, събота

  View Slide

 276. Контролери
  • show “визуализира” ресурса по конвенция
  11 август 12, събота

  View Slide

 277. Контролери
  • show “визуализира” ресурса по конвенция
  • edit показва форма за редактиране на ресурса
  11 август 12, събота

  View Slide

 278. Контролери
  • show “визуализира” ресурса по конвенция
  • edit показва форма за редактиране на ресурса
  • Достъпни само по HTTP GET
  11 август 12, събота

  View Slide

 279. Контролери
  • show “визуализира” ресурса по конвенция
  • edit показва форма за редактиране на ресурса
  • Достъпни само по HTTP GET
  • update е достъпно само през HTTP POST и се
  грижи за “обновяване” на ресурса
  11 август 12, събота

  View Slide

 280. Контролери
  11 август 12, събота

  View Slide

 281. Контролери
  11 август 12, събота

  View Slide

 282. Контролери
  • В случай на успех, прави HTTP 302 към show
  11 август 12, събота

  View Slide

 283. Контролери
  • В случай на успех, прави HTTP 302 към show
  • Горното решава “Please confirm page reload”
  проблема
  11 август 12, събота

  View Slide

 284. Контролери
  • В случай на успех, прави HTTP 302 към show
  • Горното решава “Please confirm page reload”
  проблема
  • При валидационна грешка, рендерира формата
  отново
  11 август 12, събота

  View Slide

 285. Application Server
  11 август 12, събота

  View Slide

 286. Application Server
  11 август 12, събота

  View Slide

 287. Application Server
  • Вашето приложение се “стартира” веднъж
  11 август 12, събота

  View Slide

 288. Application Server
  • Вашето приложение се “стартира” веднъж
  • Вашият и кодът на Rails се прочитат веднъж
  11 август 12, събота

  View Slide

 289. Application Server
  • Вашето приложение се “стартира” веднъж
  • Вашият и кодът на Rails се прочитат веднъж
  • Един request = един процес (или нишка)
  11 август 12, събота

  View Slide

 290. Application Server
  • Вашето приложение се “стартира” веднъж
  • Вашият и кодът на Rails се прочитат веднъж
  • Един request = един процес (или нишка)
  • Multi-process или multi-threaded архитектура
  11 август 12, събота

  View Slide

 291. Application Server
  • Вашето приложение се “стартира” веднъж
  • Вашият и кодът на Rails се прочитат веднъж
  • Един request = един процес (или нишка)
  • Multi-process или multi-threaded архитектура
  • 200+ MB RAM на процес
  11 август 12, събота

  View Slide

 292. Application Server
  • Вашето приложение се “стартира” веднъж
  • Вашият и кодът на Rails се прочитат веднъж
  • Един request = един процес (или нишка)
  • Multi-process или multi-threaded архитектура
  • 200+ MB RAM на процес
  • Веднъж заредено, вашето приложение
  отговаря бързо
  11 август 12, събота

  View Slide

 293. Application Server
  11 август 12, събота

  View Slide

 294. Application Server
  • Старт в рамките на четвърт минута
  11 август 12, събота

  View Slide

 295. Application Server
  • Старт в рамките на четвърт минута
  • Кешира дефиниции на класове, модули и т.н.
  11 август 12, събота

  View Slide

 296. Application Server
  • Старт в рамките на четвърт минута
  • Кешира дефиниции на класове, модули и т.н.
  • При промяна на кода — рестарт
  11 август 12, събота

  View Slide

 297. Application Server
  • Старт в рамките на четвърт минута
  • Кешира дефиниции на класове, модули и т.н.
  • При промяна на кода — рестарт
  • А как разработвам, тогава!?
  11 август 12, събота

  View Slide

 298. Environments
  11 август 12, събота

  View Slide

 299. Environments
  11 август 12, събота

  View Slide

 300. Environments
  • Ясно разделение на обкръженията
  11 август 12, събота

  View Slide

 301. Environments
  • Ясно разделение на обкръженията
  • Три обкръжения по подразбиране
  11 август 12, събота

  View Slide

 302. Environments
  • Ясно разделение на обкръженията
  • Три обкръжения по подразбиране
  • Development
  11 август 12, събота

  View Slide

 303. Environments
  • Ясно разделение на обкръженията
  • Три обкръжения по подразбиране
  • Development
  • Test
  11 август 12, събота

  View Slide

 304. Environments
  • Ясно разделение на обкръженията
  • Три обкръжения по подразбиране
  • Development
  • Test
  • Production
  11 август 12, събота

  View Slide

 305. Environments
  • Ясно разделение на обкръженията
  • Три обкръжения по подразбиране
  • Development
  • Test
  • Production
  • Може да добавите ваши
  11 август 12, събота

  View Slide

 306. Development
  11 август 12, събота

  View Slide

 307. Development
  • Ползва се по подразбиране при
  разработка
  11 август 12, събота

  View Slide

 308. Development
  • Ползва се по подразбиране при
  разработка
  • Автоматично презарежда само кода на
  вашето приложение при нужда
  11 август 12, събота

  View Slide

 309. Development
  • Ползва се по подразбиране при
  разработка
  • Автоматично презарежда само кода на
  вашето приложение при нужда
  • Не кешира дефиниции на класове и
  модули
  11 август 12, събота

  View Slide

 310. Development
  • Ползва се по подразбиране при
  разработка
  • Автоматично презарежда само кода на
  вашето приложение при нужда
  • Не кешира дефиниции на класове и
  модули
  • Виждате backtrace при изключения
  11 август 12, събота

  View Slide

 311. Development
  • Ползва се по подразбиране при
  разработка
  • Автоматично презарежда само кода на
  вашето приложение при нужда
  • Не кешира дефиниции на класове и
  модули
  • Виждате backtrace при изключения
  • Има и някои други малки разлики
  11 август 12, събота

  View Slide

 312. Production
  11 август 12, събота

  View Slide

 313. Production
  • На “production” сървъра
  11 август 12, събота

  View Slide

 314. Production
  • На “production” сървъра
  • Кешира много неща
  11 август 12, събота

  View Slide

 315. Production
  • На “production” сървъра
  • Кешира много неща
  • Рестарт за нова версия на кода
  11 август 12, събота

  View Slide

 316. Production
  • На “production” сървъра
  • Кешира много неща
  • Рестарт за нова версия на кода
  • Без backtrace при изключения
  11 август 12, събота

  View Slide

 317. Production
  • На “production” сървъра
  • Кешира много неща
  • Рестарт за нова версия на кода
  • Без backtrace при изключения
  • Други малки разлики
  11 август 12, събота

  View Slide

 318. Asset Pipeline
  11 август 12, събота

  View Slide

 319. Asset Pipeline
  11 август 12, събота

  View Slide

 320. Asset Pipeline
  • Зряло решение на сериозен проблем
  11 август 12, събота

  View Slide

 321. Asset Pipeline
  • Зряло решение на сериозен проблем
  • “Пакетира” вашите asset-и (CSS, JavaScript,
  картинки и прочее)
  11 август 12, събота

  View Slide

 322. Asset Pipeline
  • Зряло решение на сериозен проблем
  • “Пакетира” вашите asset-и (CSS, JavaScript,
  картинки и прочее)
  • Комбинира JavaScript файловете ви в един
  и го minify-ва и gzip-ва
  11 август 12, събота

  View Slide

 323. Asset Pipeline
  • Зряло решение на сериозен проблем
  • “Пакетира” вашите asset-и (CSS, JavaScript,
  картинки и прочее)
  • Комбинира JavaScript файловете ви в един
  и го minify-ва и gzip-ва
  • Същото прави и за CSS
  11 август 12, събота

  View Slide

 324. Asset Pipeline
  • Зряло решение на сериозен проблем
  • “Пакетира” вашите asset-и (CSS, JavaScript,
  картинки и прочее)
  • Комбинира JavaScript файловете ви в един
  и го minify-ва и gzip-ва
  • Същото прави и за CSS
  • Имената на резултатните файлове
  съдържат хеш от съдържанието на файла
  11 август 12, събота

  View Slide

 325. Asset Pipeline
  11 август 12, събота

  View Slide

 326. Asset Pipeline
  • Лесен cache invalidation — при промяна
  съдържанието на файла се сменя хеша и
  следователно името му
  11 август 12, събота

  View Slide

 327. Asset Pipeline
  • Лесен cache invalidation — при промяна
  съдържанието на файла се сменя хеша и
  следователно името му
  • Кеширате во веки веков
  11 август 12, събота

  View Slide

 328. Asset Pipeline
  • Лесен cache invalidation — при промяна
  съдържанието на файла се сменя хеша и
  следователно името му
  • Кеширате во веки веков
  • Поддръжка на CDN
  11 август 12, събота

  View Slide

 329. Asset Pipeline
  • Лесен cache invalidation — при промяна
  съдържанието на файла се сменя хеша и
  следователно името му
  • Кеширате во веки веков
  • Поддръжка на CDN
  • Ползвате помощни функции, за да вкарвате
  линкове към вашите статични файлове
  11 август 12, събота

  View Slide

 330. Asset Pipeline
  • Лесен cache invalidation — при промяна
  съдържанието на файла се сменя хеша и
  следователно името му
  • Кеширате во веки веков
  • Поддръжка на CDN
  • Ползвате помощни функции, за да вкарвате
  линкове към вашите статични файлове
  • Горното важи за и за HTML, и за CSS
  11 август 12, събота

  View Slide

 331. Asset Pipeline
  11 август 12, събота

  View Slide

 332. Asset Pipeline
  Вашият код
  11 август 12, събота

  View Slide

 333. Asset Pipeline
  Вашият код
  Development
  11 август 12, събота

  View Slide

 334. Asset Pipeline
  Вашият код
  Development
  Production
  11 август 12, събота

  View Slide

 335. Asset Pipeline
  11 август 12, събота

  View Slide

 336. Asset Pipeline
  • По-малко HTTP заявки = по-бързо
  11 август 12, събота

  View Slide

 337. Asset Pipeline
  • По-малко HTTP заявки = по-бързо
  • По-малки файлове = по-бързо
  11 август 12, събота

  View Slide

 338. Asset Pipeline
  • По-малко HTTP заявки = по-бързо
  • По-малки файлове = по-бързо
  • Кеширани файлове = по-бързо
  11 август 12, събота

  View Slide

 339. Asset Pipeline
  • По-малко HTTP заявки = по-бързо
  • По-малки файлове = по-бързо
  • Кеширани файлове = по-бързо
  • Употреба на CDN = по-бързо
  11 август 12, събота

  View Slide

 340. Asset Pipeline
  • По-малко HTTP заявки = по-бързо
  • По-малки файлове = по-бързо
  • Кеширани файлове = по-бързо
  • Употреба на CDN = по-бързо
  • Без главоболие от ваша страна
  11 август 12, събота

  View Slide

 341. Asset Pipeline
  • По-малко HTTP заявки = по-бързо
  • По-малки файлове = по-бързо
  • Кеширани файлове = по-бързо
  • Употреба на CDN = по-бързо
  • Без главоболие от ваша страна
  • Бонус — pre-processor-и на CSS и
  JavaScript!
  11 август 12, събота

  View Slide

 342. SASS
  11 август 12, събота

  View Slide

 343. SASS
  SCSS
  11 август 12, събота

  View Slide

 344. SASS
  SCSS CSS
  11 август 12, събота

  View Slide

 345. SASS
  11 август 12, събота

  View Slide

 346. SASS
  • Влагане на селектори за по-DRY CSS
  11 август 12, събота

  View Slide

 347. SASS
  • Влагане на селектори за по-DRY CSS
  • Променливи
  11 август 12, събота

  View Slide

 348. SASS
  • Влагане на селектори за по-DRY CSS
  • Променливи
  • Нещо близко до функции
  11 август 12, събота

  View Slide

 349. SASS
  • Влагане на селектори за по-DRY CSS
  • Променливи
  • Нещо близко до функции
  • Аритметика с пиксели
  11 август 12, събота

  View Slide

 350. SASS
  • Влагане на селектори за по-DRY CSS
  • Променливи
  • Нещо близко до функции
  • Аритметика с пиксели
  • Аритметика с цветове (lighten/darken)
  11 август 12, събота

  View Slide

 351. SASS
  • Влагане на селектори за по-DRY CSS
  • Променливи
  • Нещо близко до функции
  • Аритметика с пиксели
  • Аритметика с цветове (lighten/darken)
  • “Вграден” в asset pipeline-а
  11 август 12, събота

  View Slide

 352. SASS
  • Влагане на селектори за по-DRY CSS
  • Променливи
  • Нещо близко до функции
  • Аритметика с пиксели
  • Аритметика с цветове (lighten/darken)
  • “Вграден” в asset pipeline-а
  • http://sass-lang.com/
  11 август 12, събота

  View Slide

 353. CoffeeScript
  JavaScript
  CoffeeScript
  11 август 12, събота

  View Slide

 354. CoffeeScript
  11 август 12, събота

  View Slide

 355. CoffeeScript
  11 август 12, събота

  View Slide

 356. CoffeeScript
  • JavaScript с по-приятен синтаксис
  11 август 12, събота

  View Slide

 357. CoffeeScript
  • JavaScript с по-приятен синтаксис
  • Покрива доста проблеми на JS
  11 август 12, събота

  View Slide

 358. CoffeeScript
  • JavaScript с по-приятен синтаксис
  • Покрива доста проблеми на JS
  • Вкарва нови и готини неща
  11 август 12, събота

  View Slide

 359. CoffeeScript
  • JavaScript с по-приятен синтаксис
  • Покрива доста проблеми на JS
  • Вкарва нови и готини неща
  • “Вграден” в asset pipeline-а
  11 август 12, събота

  View Slide

 360. CoffeeScript
  • JavaScript с по-приятен синтаксис
  • Покрива доста проблеми на JS
  • Вкарва нови и готини неща
  • “Вграден” в asset pipeline-а
  • http://coffeescript.org/
  11 август 12, събота

  View Slide

 361. Маршрутизатор
  11 август 12, събота

  View Slide

 362. Маршрутизатор
  11 август 12, събота

  View Slide

 363. Маршрутизатор
  • Централизирано знание
  11 август 12, събота

  View Slide

 364. Маршрутизатор
  • Централизирано знание
  • Двупосочна връзка между HTTP и методи
  във вашите контролери
  11 август 12, събота

  View Slide

 365. Маршрутизатор
  • Централизирано знание
  • Двупосочна връзка между HTTP и методи
  във вашите контролери
  • Какви URL-и обслужва вашето приложение
  11 август 12, събота

  View Slide

 366. Маршрутизатор
  • Централизирано знание
  • Двупосочна връзка между HTTP и методи
  във вашите контролери
  • Какви URL-и обслужва вашето приложение
  • Коя част от кода обслужва даден URL
  11 август 12, събота

  View Slide

 367. Маршрутизатор
  • Централизирано знание
  • Двупосочна връзка между HTTP и методи
  във вашите контролери
  • Какви URL-и обслужва вашето приложение
  • Коя част от кода обслужва даден URL
  • И обратната посока — какъв е URL-ът,
  обслужван от даден код
  11 август 12, събота

  View Slide

 368. Маршрутизатор
  • Централизирано знание
  • Двупосочна връзка между HTTP и методи
  във вашите контролери
  • Какви URL-и обслужва вашето приложение
  • Коя част от кода обслужва даден URL
  • И обратната посока — какъв е URL-ът,
  обслужван от даден код
  • RESTful маршрути и ресурси
  11 август 12, събота

  View Slide

 369. Маршрутизатор
  11 август 12, събота

  View Slide

 370. Маршрутизатор
  11 август 12, събота

  View Slide

 371. Маршрутизатор
  11 август 12, събота

  View Slide

 372. Маршрутизатор
  11 август 12, събота

  View Slide

 373. Маршрутизатор
  Вашият код Генериран URL
  11 август 12, събота

  View Slide

 374. Миграции
  11 август 12, събота

  View Slide

 375. Миграции
  11 август 12, събота

  View Slide

 376. Миграции
  • Структурата на базата ви е в кода
  11 август 12, събота

  View Slide

 377. Миграции
  • Структурата на базата ви е в кода
  • Създаване и премахване на таблици
  11 август 12, събота

  View Slide

 378. Миграции
  • Структурата на базата ви е в кода
  • Създаване и премахване на таблици
  • Добавяне/премахване на колони, индекси
  и прочее
  11 август 12, събота

  View Slide

 379. Миграции
  • Структурата на базата ви е в кода
  • Създаване и премахване на таблици
  • Добавяне/премахване на колони, индекси
  и прочее
  • Всичко е във вашия код
  11 август 12, събота

  View Slide

 380. Миграции
  • Структурата на базата ви е в кода
  • Създаване и премахване на таблици
  • Добавяне/премахване на колони, индекси
  и прочее
  • Всичко е във вашия код
  • Улеснява колаборацията
  11 август 12, събота

  View Slide

 381. Миграции
  • Структурата на базата ви е в кода
  • Създаване и премахване на таблици
  • Добавяне/премахване на колони, индекси
  и прочее
  • Всичко е във вашия код
  • Улеснява колаборацията
  • Улеснява deployment-а на вашето
  приложение
  11 август 12, събота

  View Slide

 382. Миграции и deployment
  11 август 12, събота

  View Slide

 383. Миграции и deployment
  • Имат up() и down() методи
  11 август 12, събота

  View Slide

 384. Миграции и deployment
  • Имат up() и down() методи
  • Тоест, могат да бъдат “обръщани”
  11 август 12, събота

  View Slide

 385. Миграции и deployment
  • Имат up() и down() методи
  • Тоест, могат да бъдат “обръщани”
  • Качвате новата версия на базата заедно с
  новата версия на кода
  11 август 12, събота

  View Slide

 386. Миграции и deployment
  • Имат up() и down() методи
  • Тоест, могат да бъдат “обръщани”
  • Качвате новата версия на базата заедно с
  новата версия на кода
  • Ако нещо се обърка, down() ви спасява
  11 август 12, събота

  View Slide

 387. Миграции и deployment
  • Имат up() и down() методи
  • Тоест, могат да бъдат “обръщани”
  • Качвате новата версия на базата заедно с
  новата версия на кода
  • Ако нещо се обърка, down() ви спасява
  • Произволен Ruby-код в миграциите
  11 август 12, събота

  View Slide

 388. Миграции
  11 август 12, събота

  View Slide

 389. Миграции
  11 август 12, събота

  View Slide

 390. Миграции
  11 август 12, събота

  View Slide

 391. Миграции
  11 август 12, събота

  View Slide

 392. Миграции
  11 август 12, събота

  View Slide

 393. Тестове
  11 август 12, събота

  View Slide

 394. Тестове
  11 август 12, събота

  View Slide

 395. Тестове
  • Готова структура за писане на тестове
  11 август 12, събота

  View Slide

 396. Тестове
  • Готова структура за писане на тестове
  • Unit-тестове за вашите модели и класове
  11 август 12, събота

  View Slide

 397. Тестове
  • Готова структура за писане на тестове
  • Unit-тестове за вашите модели и класове
  • Контролер-тестове
  11 август 12, събота

  View Slide

 398. Тестове
  • Готова структура за писане на тестове
  • Unit-тестове за вашите модели и класове
  • Контролер-тестове
  • Тестове на вашите изгледи
  11 август 12, събота

  View Slide

 399. Тестове
  • Готова структура за писане на тестове
  • Unit-тестове за вашите модели и класове
  • Контролер-тестове
  • Тестове на вашите изгледи
  • Интеграционни тестове
  11 август 12, събота

  View Slide

 400. Тестове
  • Готова структура за писане на тестове
  • Unit-тестове за вашите модели и класове
  • Контролер-тестове
  • Тестове на вашите изгледи
  • Интеграционни тестове
  • Самият Rails е много добре тестван
  11 август 12, събота

  View Slide

 401. Тестове
  • Готова структура за писане на тестове
  • Unit-тестове за вашите модели и класове
  • Контролер-тестове
  • Тестове на вашите изгледи
  • Интеграционни тестове
  • Самият Rails е много добре тестван
  • Култура на тестване
  11 август 12, събота

  View Slide

 402. Тестове
  11 август 12, събота

  View Slide

 403. Тестове
  • Заменяеми тестови фреймуърци
  11 август 12, събота

  View Slide

 404. Тестове
  • Заменяеми тестови фреймуърци
  • Test::Unit, RSpec, MiniTest — изборът е ваш
  11 август 12, събота

  View Slide

 405. Тестове
  • Заменяеми тестови фреймуърци
  • Test::Unit, RSpec, MiniTest — изборът е ваш
  • Важното е да пишете тестове
  11 август 12, събота

  View Slide

 406. Други аспекти
  11 август 12, събота

  View Slide

 407. Други аспекти
  • Култура на добри практики и качествен код
  11 август 12, събота

  View Slide

 408. Други аспекти
  • Култура на добри практики и качествен код
  • Convention over configuration
  11 август 12, събота

  View Slide

 409. Други аспекти
  • Култура на добри практики и качествен код
  • Convention over configuration
  • The Rails Way™
  11 август 12, събота

  View Slide

 410. Други аспекти
  • Култура на добри практики и качествен код
  • Convention over configuration
  • The Rails Way™
  • VCS — Git
  11 август 12, събота

  View Slide

 411. Други аспекти
  • Култура на добри практики и качествен код
  • Convention over configuration
  • The Rails Way™
  • VCS — Git
  • Управление на зависимости от външни
  библиотеки — Bundler
  11 август 12, събота

  View Slide

 412. Други аспекти
  • Култура на добри практики и качествен код
  • Convention over configuration
  • The Rails Way™
  • VCS — Git
  • Управление на зависимости от външни
  библиотеки — Bundler
  • Инфраструктура за пращане на мейли, с
  подобна на MVC-архитектура
  11 август 12, събота

  View Slide

 413. 11 август 12, събота

  View Slide

 414. Върхът на айсберга...
  11 август 12, събота

  View Slide

 415. Защо да го уча?
  11 август 12, събота

  View Slide

 416. Защо да го уча?
  • Аналогично на Ruby — ще ви направи по-
  добри и по-щастливи програмисти
  11 август 12, събота

  View Slide

 417. Защо да го уча?
  • Аналогично на Ruby — ще ви направи по-
  добри и по-щастливи програмисти
  • Как да убедя фирмата, в която работя, да
  обърне внимание на Rails?
  11 август 12, събота

  View Slide

 418. Защо да го уча?
  • Аналогично на Ruby — ще ви направи по-
  добри и по-щастливи програмисти
  • Как да убедя фирмата, в която работя, да
  обърне внимание на Rails?
  • Най-лесно: с готов резултат/проект
  11 август 12, събота

  View Slide

 419. Защо да го уча?
  • Аналогично на Ruby — ще ви направи по-
  добри и по-щастливи програмисти
  • Как да убедя фирмата, в която работя, да
  обърне внимание на Rails?
  • Най-лесно: с готов резултат/проект
  • По-лесна поддръжка (документация,
  community, други разработчици)
  11 август 12, събота

  View Slide

 420. Ако ви стана
  интересно...
  11 август 12, събота

  View Slide

 421. 11 август 12, събота

  View Slide

 422. Изцапайте си ръцете!
  11 август 12, събота

  View Slide

 423. Изцапайте си ръцете!
  • Rails Installer http://railsinstaller.org/
  (за Windows и Mac OS)
  11 август 12, събота

  View Slide

 424. Изцапайте си ръцете!
  • Rails Installer http://railsinstaller.org/
  (за Windows и Mac OS)
  • За *NIX дистрибуции не е с два
  клика, но пак е лесно
  11 август 12, събота

  View Slide

 425. Изцапайте си ръцете!
  • Rails Installer http://railsinstaller.org/
  (за Windows и Mac OS)
  • За *NIX дистрибуции не е с два
  клика, но пак е лесно
  • Ако имате нужда от помощ, питайте
  смело!
  11 август 12, събота

  View Slide

 426. Ресурси за Ruby
  11 август 12, събота

  View Slide

 427. http://pragprog.com/book/ruby3/programming-ruby-1-9
  11 август 12, събота

  View Slide

 428. Ресурси за Ruby
  11 август 12, събота

  View Slide

 429. Ресурси за Ruby
  • Онлайн — без инсталация
  11 август 12, събота

  View Slide

 430. Ресурси за Ruby
  • Онлайн — без инсталация
  • RubyMonk — http://rubymonk.com/
  11 август 12, събота

  View Slide

 431. Ресурси за Ruby
  • Онлайн — без инсталация
  • RubyMonk — http://rubymonk.com/
  • TryRuby — http://tryruby.org/levels/1/
  challenges/0
  11 август 12, събота

  View Slide

 432. Ресурси за Ruby
  • Онлайн — без инсталация
  • RubyMonk — http://rubymonk.com/
  • TryRuby — http://tryruby.org/levels/1/
  challenges/0
  • Тонове из интернет
  11 август 12, събота

  View Slide

 433. Или...
  11 август 12, събота

  View Slide

 434. Посетете нашите курсове във ФМИ
  http://fmi.ruby.bg/
  11 август 12, събота

  View Slide

 435. Ресурси за Rails
  11 август 12, събота

  View Slide

 436. http://pragprog.com/book/rails4/agile-web-development-with-rails
  11 август 12, събота

  View Slide

 437. http://guides.rubyonrails.org/
  11 август 12, събота

  View Slide

 438. Ресурси за Rails
  11 август 12, събота

  View Slide

 439. Ресурси за Rails
  • Oще на http://rubyonrails.org/documentation
  11 август 12, събота

  View Slide

 440. Ресурси за Rails
  • Oще на http://rubyonrails.org/documentation
  • Screencasts — http://rubyonrails.org/screencasts
  11 август 12, събота

  View Slide

 441. Ресурси за Rails
  • Oще на http://rubyonrails.org/documentation
  • Screencasts — http://rubyonrails.org/screencasts
  • Например RailsCasts
  11 август 12, събота

  View Slide

 442. Ресурси за Rails
  • Oще на http://rubyonrails.org/documentation
  • Screencasts — http://rubyonrails.org/screencasts
  • Например RailsCasts
  • AsciiCasts — текстов вариант на горното
  11 август 12, събота

  View Slide

 443. Учене от примери
  11 август 12, събота

  View Slide

 444. Учене от примери
  • Немалко Rails проекти с отворен код в
  GitHub
  11 август 12, събота

  View Slide

 445. Учене от примери
  • Немалко Rails проекти с отворен код в
  GitHub
  • Например https://github.com/skanev/evans
  11 август 12, събота

  View Slide

 446. Учене от примери
  • Немалко Rails проекти с отворен код в
  GitHub
  • Например https://github.com/skanev/evans
  • Това е кодът зад http://fmi.ruby.bg
  11 август 12, събота

  View Slide

 447. Учене от примери
  • Немалко Rails проекти с отворен код в
  GitHub
  • Например https://github.com/skanev/evans
  • Това е кодът зад http://fmi.ruby.bg
  • Ще се радваме да ви насочим!
  11 август 12, събота

  View Slide

 448. 11 август 12, събота

  View Slide

 449. Въпроси?
  Димитър Димитров
  http://ddimitrov.name
  @mitio
  11 август 12, събота

  View Slide