Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[PL] (SegFault) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

[PL] (SegFault) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

Slajdy z prezentacji podczas SegFault Łódź 2018.

W prezentacji: o tym, jak działają silniki regexpów, jak to wpływa na czas działania regexpa. Oraz o tym, co złego może się stać, jeśli nie dbamy o wydajność regexpów.

mrzasa

May 18, 2018
Tweet

More Decks by mrzasa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ

  NAPISANIE WOLNEGO NAPISANIE WOLNEGO REGEXPA REGEXPA MACIEK RZĄSA MACIEK RZĄSA SegFault Łódź, 18.05.2018 @mjrzasa
 2. I'm definitely guilty of this. When I throw a regex

  together, I never worry about performance; I know the target strings will generally be far too small to ever cause a problem. Jeff Atwood, 2006
 3. JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA

  OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW, OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW, DLACZEGO JA POWINIENEM? DLACZEGO JA POWINIENEM? <input id="operation" pattern='(\d+[+-]?)+='> https://regex-performance.github.io/input.html
 4. CO DALEJ? CO DALEJ? jak właściwie działają regexpy? wydajność podstawowych

  elementów zastosowania co może pójść nie tak? czy istnieją szybkie regexpy?
 5. RUBY DEVELOPER RUBY DEVELOPER @ TEXTMASTER @ TEXTMASTER w pracy:

  Ruby, Java, mongodb, elastic search automatyczne przygotowanie tekstu do tłumaczeń DDD, software that matters, agile dzielenie się wiedzą: Rzeszów Ruby User Group ( ) Politechnika Rzeszowska rrug.pl
 6. RUBY RUBY JAVA JAVA JAVASCRIPT JAVASCRIPT pattern = /<.*>/ pattern.match("text

  <br>") Pattern p = Pattern.compile("<.*>"); Matcher m = p.matcher("text <br>"); boolean b = m.matches(); var pattern = /<.*>/; var results = re.exec("text <br>");
 7. TEORIA... TEORIA... gramatyka regularna wyrażenie regularne: abab|abbb automat skończony a

  b a a b b b b źródło: A -> abB B -> bb B -> ab https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
 8. ...SPOTYKA PRAKTYKĘ ...SPOTYKA PRAKTYKĘ w teorii języków formalnych w silnikach

  wyrażeń regularnych a* a+ a|b a? a(a|b) a* a+ a|b a? a(a|b) a*? \d \W (<!b)a \1 (?R)... /(\w+)\1/ -> papa WikiWiki /\(((?R)|\w+)\)/ -> (((12)))
 9. DWA RODZAJE SILNIKÓW DWA RODZAJE SILNIKÓW REGEXPÓW REGEXPÓW 1. Text-directed

  Thompson 1968, 400 linii w C grep, awk, sed, go oparte na DFA 2. Regex-directed Larry Wall, perl, 1987 Perl-Compatible Regular Expressions (JavaScript, Ruby, .Net,...) oparte na NFA
 10. PRZYKŁAD PRZYKŁAD a b a a b b b b

  źródło ilustracji na tym i kolejnych slajdach: /abab|abbb/ =~ 'abbb' https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
 11. abab|abbb a b a a b b b b •abbb

  a b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b abb•b a b a a b b b b abbb•
 12. abab|abbb a b a a b b b b •abbb

  a b a a b b b b •abbb a b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b •abbb a b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b abb•b a b a a b b b b abbb• failure, backtracking
 13. CO JUŻ WIEMY? CO JUŻ WIEMY? regexpy - osobny język

  programowania dwa rodzaje silników (maszyn wirtualnych) - text-directed, regex-directed istotna jest ilość kroków i powrotów
 14. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA .* greedy (zachłanne) .*? lazy (leniwe) /<.*>/=~"<br />

  regexp text " => "<br/>" # so far so good /<.*>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr> regexp text </abbr>" #hmmm... /<[^>]*>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr>" # great! /<.*?>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr>" # great!
 15. LICZY SIĘ KONTEKST LICZY SIĘ KONTEKST "<br/> some really long

  text" <.*> 27 kroków <.*?> 7 kroków <[^>]*> 4 kroki "some really long text <br/> " <.*> 5 kroków <.*?> 7 kroków <[^>]*> 4 kroki
 16. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA wydajność zależna od kontekstu zachłanne .* .+ -

  wydajność zależna od długości nadmiarowo znalezionego tekstu leniwe .*? .+? - wydajność zależna od długości szukanego tekstu testy pozytywne: szukany string w różnych miejscach tekstu testy negatywne: napis bardzo podobny do szukanego
 17. DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE 320-12= 430- 32+1= /\d+[-+]\d+=/ # v1.0

  /(\d+[-+])+=/ # v2.0-rc /(\d+[-+]?)+=/ #v2.0 /(\d+|[-+])+=/ "320-12=" # 12 kroków "32-12+230=" # 18 kroków "32+12-320-2132+32123=" # 28 kroków "32+12-320-2132+32123" # 95 854 kroki
 18. COPY-PASTING COPY-PASTING (email validation) , Java Classname RegExLib, id=1757 ^([a-zA-Z0-9])(([\-.]|[_]+)?

  ([a-zA-Z0-9]+))*(@){1}[a-z0-9]+[.]{1} (([a-z]{2,3})|([a-z]{2,3}[.]{1}[a-z]{2,3}))$ OWASP Validation Regex Repository ^(([a-z])+.)+[A-Z]([a-z])+$ 'aaaaaaaaaaaaaaa'
 19. CZEGO UNIKAĆ? CZEGO UNIKAĆ? nachodzące się zakresy /\d+\w*/ nachodzace się

  alternatywy /(\d+|\w+)/ odległe, krzyżujące się powtórzenia /.*-some text-.*;/ zagnieżdżone powtórzenia /(\d+)*\w/
 20. KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK SZYBKIE, ŻE

  NAWET 100 000 SZYBKIE, ŻE NAWET 100 000 KROKÓW NIE MA ZNACZENIA! KROKÓW NIE MA ZNACZENIA! kilka słów o zastosowaniach
 21. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE co może

  być prostszego? # liczba # 1, 3243, 4323 pattern = /\d+/ # liczba z częścią dziesiętną i minusem # -1, 1, 32.32, -2.2324 pattern = /-?(\d+(\.\d+)?/ # liczba z częścią dziesiętną (kropka albo przecinek) # -23,23 4323.23 pattern = /-?(\d+([.,]\d+)?)/
 22. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE # liczba

  z częścią dziesiętną i separatorami tysięcy # -21,321,321.1111 433.233,12 greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/ # j.w., lazy lazy = /(-?((\d+?[,.])+?)/ # j.w., z ograniczeniem backtrackingu unrolled = /(-?(\d+[,.])*\d+)/ # j.w., possesive possesive = /(-?((\d++[,.])++)/
 23. TESTY TESTY greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/ lazy = /(-?(\d+?[,.]?)+?)/ unrolled =

  /(-?\d+([,.]\d+)*)/ possessive = /(-?(\d++[,.]?)++)/ string = "..." # ~11000 chars def count_whole(string, regex) # count how many times regex is matched on a string end def count_split(string, regex) { # split string to words, # then check which word is a number end
 24. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE greedy lazy

  unrolled possessive Ruby count_whole 60.9 i/s 60.9 i/s 1,247.9 i/s 1,236.4 i/s count_split 25.0 i/s 24.5 i/s 33.1 i/s 37.7 i/s JavaScript count_whole 191 i/s 220 i/s 6,689 i/s - count_split 227 i/s 231 i/s 1,782 i/s -
 25. REDOS - CZYLI CO MOŻE REDOS - CZYLI CO MOŻE

  PÓJŚĆ NIE TAK? PÓJŚĆ NIE TAK? Regular expression Denial of Service
 26. JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA? JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA? Witaj! →

  ¡Hola! → Salut ! # Ruby # Źródła funkcji ::Typography.to_html_french # Wstaw cienką spację przed znaki interpunkcyjne text.gsub(/(\s|)+([!?;]+(\s|\z))/, '&thinsp;\2\3') # Dane # <-58 spacji -> GET /wp-login.php HTTP/1.1 69 GET /show.aspx HTTP/1.1 15 klient Discourse, opisane przez Sama Saffrona
 27. DOBRE PRAKTYKI DOBRE PRAKTYKI .* => [^X]* .*? => [^X]*

  (A*|B?)+ => (A*B)*A (pre-d1|pre-e2|...) => pre-(d1|e2|...) (,|;|\.) => [,.;] \w+-\d+ => \w+-\d++, \w+-(?>\d+), \w+-(? =(\d+))\1
 28. WNIOSKI WNIOSKI wyrażenia regularne - teoria (języki formalne) i praktyka

  (języki programowania) nie zawsze idą w parze każdy silnik jest inny - sprawdzaj, jak działa Twój główne problemy: nachodzące się zakresy lub alternatywy, zagnieżdżone powtórzenia testy: poprawny, niepoprawny, prawie poprawny napis, różne konfiguracje
 29. POSTMODERNIZM(!) POSTMODERNIZM(!) (...) key parts of the Computer Science grand

  narrative are the twin goals of correctness and then efficiency (...) the aim of developing only “good enough software” — software that is neither correct nor efficient — but is good enough for its context of use, is also a postmodern approach. Noble, Biddle. Postmodern Prospects for Conceptual Modelling. 2006
 30. MATERIAŁY MATERIAŁY Mastering Regular Expressions, 3rd Edition, Jefferey Friedl, 2009

  i kolejne części (1-4) podziękowania dla kszubrycht http://www.rexegg.com https://www.regular-expressions.info https://regex101.com/ Russ Cox aplikacja testowa - oryginał OWASP ReDoS Loggly: 5 techniquess Loggly: regexes bad better... Katafrakt: Regular expression how do they work?