Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Tensorflow.js ir web ateitis

Tensorflow.js ir web ateitis

- Ką katik išleistas Tensorflow.jsreiškia moderniems web developerių ir machine learning bendruomenėms?
- Kas įmanoma, kai machine learningą naudoji browseryje ir kokia to ateitis?
- Kodėl Tensorflow Python nieko gero...

Domas Bitvinskas

July 27, 2018
Tweet

More Decks by Domas Bitvinskas

Other Decks in Technology

Transcript

 1. “Bet kokia aplikacija, kuri gali būti parašyta JavaScriptu, neišvengiamai ir

  bus parašyta JavaScriptu.” Jeff Atwood JavaScriptu JavaScriptu
 2. Nereikia setupint $ yarn add @tensorflow/tfjs (beveik) import * as

  tf from ‘@tensorflow/tfjs' const model = tf.sequential()
 3. # Performance TensorFlow Python CUDA 1080GTX TensorFlow.js Node CUDA 1080GTX

  TensorFlow.js Node CPU with AVX Inference Time (ms) MobileNet 1.0_224 TensorFlow Python CPU with AVX 2.82 3.12 56.60 56.23
 4. Ateities web Browser extensions su ML , Face ID login

  - Crowdsourced ML geriems tikslams Free trial pagaliau for free Offline rekomendacijos