Mobile app biz u Srbiji

Mobile app biz u Srbiji

Ažurirana priča, prezentovana na Blogomaniji 2013, krajem novembra na Kopaoniku.