Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Keynote: Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta digitoteutuksiin

Keynote: Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta digitoteutuksiin

Rohkeasti digiä! Yrittäjyyskasvatusta digipedagogiikalla, keynote-puheenvuoro 14.9.2020

A9331b9f368fa392ad5cc6d93703e82e?s=128

Sanna Ruhalahti

September 14, 2020
Tweet

Transcript

 1. Yhteisöllisyyttä ja vuoro- vaikutusta digitoteutuksiin 14.9.2020 Suomen yrittäjät ry/ Yliopettaja

  Sanna Ruhalahti, TAMK Pedagogiset ratkaisut @somesanna @TAOK_TAMK
 2. Zoom-lämmittely: • Rename-tehtävä • Avaa kamerasi • Valitse: Gallery view

  • Ääninäyte • Videot pois päältä- hajoitus • Peukutus • Kolme asiaa (pallo) Minulle tärkein esine @somesanna @TAOK_TAMK ZOOM-lämmittelyideat Simo Routarinteen valmennuksesta
 3. @somesanna @TAOK_TAMK

 4. Odotamme oppimisen olevan yhteisöllistä ja sosiaalista, vaan miten valmennamme opiskelijat

  työskentelemään yhdessä? @somesanna @TAOK_TAMK
 5. Yhteisöllisyys digisti • Yhteisöllisuus ja yhteisöllisen oppimisen tukeminen vaatii enemmän

  • Oppimisen keskiöön uuden tiedon, ajattelun ja soveltamisen tuottaminen • Lähtökohdaksi autenttisuus: oppijayhteisöstä kumpuavat ongelmat, tilanteet? • erilaiset opiskelijat pääsisivät käyttämään vahvuuksiaan ja hyödyntämään omaa osaamistaan. • oppisivat uutta toinen toisiltaan ja opiskelijoiden moninaisuus muodostuisi vahvuudeksi eikä opettajan haasteeksi @somesanna @TAOK_TAMK
 6. Digisti yhteisöllisyyttä: turvallisuuden tunne •(Psykologinen) turvallisuus on opiskelijan tunne siitä,

  että hän voi pelkäämättä tuoda esiin omia ajatuksiaan ja ideoitaan •Avoin ja arvostava vuorovaikutus •Vuorovaikutus on rakentavaa ja yhteistoiminnallista •Osallistuminen symmetrista •Jokaisen mielipide on arvokas •Vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri @somesanna @TAOK_TAMK
 7. Mikä avuksi ja tueksi? @somesanna @TAOK_TAMK

 8. Dialogitaidoilla kohti korkeamman tason ajattelu- ja työskentelytaitoja, kohti yhteisöllisyyttä Kuvio

  pohjautuu H. Aarnion aineistoihin Dialogimenetelmät oppijayhteisön valmentamiseen kohti tulevaisuustaitoja: http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/ menetelmat/ @somesanna @TAOK_TAMK
 9. Keskustelu vs. dialogi @somesanna @TAOK_TAMK Jäsentymätön (verkko)keskustelu: ”eväät levällään” Jäsentynyt

  (verkko)keskustelu: kaikki tuovat aiheeseen jotain, päämäärä Dialoginen (verkko)keskustelu: yhdessä ajattelun ketjua
 10. Dialogiosaaminen: menetelmävinkkejä digitoteuksiin • Spontaani osallistuminen • Vertaisena • Kehonkielelläni

  kertoen • Keskusteluliput • Läsnä olen • Kuuntelen sanatarkasti • Harjoita kuninkuuslajia @somesanna @TAOK_TAMK http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/main_b.htm
 11. Dialogilla syvätehoa Ajattelua, toimintaa ja tunteita avaavat avoimet kysymykset: Esimerkkejä

  ymmärtämistä ja asian käsittelemistä edistävistä kysymyksistä: • Miten ajattelet…? Miten sinun mielestäsi tämä…? • Miten selität…? Miten ajattelet tehdä…? • Mitä se merkitsee…? Mitä tästä tai siitä seuraa…? • Mihin tuollainen johtaa…? Mihin tuo perustuu…? • Mitä varten ajattelet…? Missä tilanteessa se toimii…? • Millaista ajattelua tämä…? Mistä päättelet että…? • Mikä sen tekee…? Millainen toiminta voisi…? • Miten perustelet tätä…? Kuinka kannattaa…? • Milloin tämä on…? Minne nämä tulee…? @somesanna @TAOK_TAMK Lähde: http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/method_d3.htm
 12. None
 13. Dialogisia digisti: 15 perusperiaatetta • Aktiivinen osallistuminen • Sitoutuminen keskusteluun

  • Vastavuoroinen suhtautuminen ja reagoiminen • Avoin, vilpitön ilmaiseminen • Kunnioittava suhtautuminen • Minäkeskeisyydestä vapaa vuoropuhelu ja vuorokuuntelu • Kehitteillä olevien ajatuskulkujen ilmaiseminen ja hyväksyminen • Yhteisen ymmärryksen rakentaminen erilaisten näkökulmien pohjalta • Ajatuksenkulkujen tarkentaminen tiedustelevin kysymyksin • Osallistujien puheen henkilökohtaisten merkityssisältöjen avaaminen kysymyksin • Ajatuksenkulun tekeminen näkyväksi • Osallistujan ajatuksenkulun asettaminen alttiiksi tutkimiselle ja kyseenalaistamiselle • Eteneminen keskustelussa perustuu havaintoihin eikä arvailuihin tai kuvitelmiin toisen ajatuksenkulusta • Viipyminen riittävän pitkään yhdessä keskusteluteemassa, hyppimättä teemasta toiseen • Uusien etenemispolkujen etsiminen asioiden työstämiseksi dialogissa Lähde: Aarnio, H. & Enqvist, J. (n.d.).
 14. Taustateoriaa • oppiminen nähdään osallistumisena (Sfard, 1998) • tietoa luodaan

  ja rakennetaan yhteisössä sekä, että oppiminen on sosiaalinen prosessi (Vygotsky 1978; Lave & Wenger, 1991) • avoimet oppimisympäristöt tarjoavat opiskelijoille uusia mahdollisuuksia sitoutua toimimaan oppimisyhteisöissä sekä oppimaan toisilta ja julkaisemaan tehtäviään (Gibson, 2013) • onnistuneessa yhteisöllisessä oppimisessa ryhmän jäsenet ovat aktiivisesti sitoutuneita oppimisprosessin edistämiseen. Yhteisöllisen työskentelyn kautta syntyy uutta tietoa ja osaamista. (Näykki, Järvenoja, Järvelä & Kirschner, 2015) • yhteisöllinen työskentely vaatii vastavuoroisuutta eli eri osapuolten tietämyksen jakamista toisille sekä sitoutumista tavoitteelliseen ja jaettuun yhteisölliseen oppimiseen (Leinonen, Järvelä & Häkkinen, 2005) • vuorovaikutteisen teknologian nähdään edistävän yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista sekä tuovan parempaa sitoutumista (Aarnio & Enqvist, 2016) @somesanna @TAOK_TAMK
 15. ”Rename” itsesi pelkällä pisteellä . Kirjoita chattiin mitä oivalluksia sait

  yhteisöllisyyden edistämisestä digisti, mitä kerrot työkavereillesi? @somesanna @TAOK_TAMK
 16. Läsnäolemisen voimaa kohtaamisiin! Kiitos. @somesanna @TAOK_TAMK