Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SIGNEWORDS Traduccions i Tendències Lingüístiques

SIGNEWORDS
February 05, 2020

SIGNEWORDS Traduccions i Tendències Lingüístiques

SIGNEWORDS de Maria Rotger i el seu equip.

Traduccions d’àmbit general i especialitzat: audiovisual, subtítols, jurídic, gastronòmic, acadèmic, escena, art, música i comunicació.

Serveis en català, espanyol i anglès.
Altres idiomes amb l'equip.

TRADUCCIONS - LOCALITZACIÓ - IDIOMES - WEBS MULTILINGÜES - SOFTWARE - GESTIÓ - FEINA EN EQUIP - TENDÈNCIES - LINGÜISTES PROFESSIONALS

SIGNEWORDS

February 05, 2020
Tweet

More Decks by SIGNEWORDS

Other Decks in Business

Transcript

 1. de Maria Rotger i el seu equip Traduccions d’àmbit general

  i especialitzat: audiovisual, subtítols, jurídic, gastronòmic, acadèmic, escena, art, música i comunicació. SIGNEWORDS TRADUCCIONS I TENDÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
 2. SERVEIS EN CATALÀ, ESPANYOL I ANGLÈS ALTRES IDIOMES AMB L’EQUIP

  TRADUCCIONS - LOCALITZACIÓ - IDIOMES - WEBS MULTILINGÜES - SOFTWARE - GESTIÓ - FEINA EN EQUIP - TENDÈNCIES - LINGÜISTES PROFESSIONALS
 3. A SIGNEWORDS integram traduccions i assessoria lingüística, mitjançant els nostres

  serveis multilingües. Ens encarregam que els vostres escrits, enregistraments, xerrades i comunicacions assoleixin l’excel·lència qualitativa, per presentar la millor imatge de vosaltres mateixos o de la vostra empresa. L’equip de Maria Rotger està format per lingüistes, periodistes i professionals amb una formació excel·lent formació i un provat interès en l’evolució del llenguatge i de la comunicació. Especialistes en la creació i la formació d'equips multilingües
 4. Per qualsevol projecte o negoci, l’esperat moment de publicar la

  web no és la darrera passa. Per a què la nostra pàgina arribi a les primeres posicions de Google i sigui interessant per al públic, ha d’estar sempre activa i actualitzada. Al principi pensam en el disseny web i la redacció de contingut. En aquest moment ja tenim en compte els idiomes que haurem de menester per arribar el més lluny possible i hem d'analitzar quin és el llenguatge adient per a la nostra imatge. Llavors necessitam traduccions d’aquest contingut que hem redactat, que han de respectar les pautes d’optimització seguides en la creació del contingut, en cada idioma cap al qual traduïm. El contingut es tradueix i es localitza. Localitzar és adaptar la traducció a la cultura darrera de cadascun dels idiomes cap als quals traduïm. Perquè traduir contingut web no és només traslladar text d’un idioma a un altre, sinó també i sobretot adaptar el contingut al nou públic. # traduccions # localitzacions #web 1 3
 5. L’objectiu final d’una web és donar a conèixer el nostre

  projecte. Ha d’estar activa, actualitzar-se constantment, oferir notícies del nostre sector d’activitat i internacionalitzar-se en diferents idiomes. Objectiu d'un web professional
 6. Hem de conèixer el nostre mercat meta, per escriure en

  conseqüència i llavors traduir als idiomes adequats.
 7. Els nostres clients, seguidors a xarxes socials, amics i col·laboradors

  sabran que estam desperts i actius, en definitiva que estam al dia en tot. I no volem tenir limitacions idiomàtiques que ho impedeixin. Per això, ens hem de comunicar en diferents idiomes, tot internacionalitzant les nostres idees i propostes. Avui en dia, MANTENIR UN BLOG interessant, actual i molt actiu, és una de les prioritats del propietari d’una bona web. I que aquest blog es publiqui en diferents idiomes és una de les propostes més atractives de SIGNEWORDS. Tendències blog En el blog, hi publicarem i compartirem notícies interessants del nostre sector, juntament amb experiències pròpies. Repercussions en la nostra audiencia: QUICK TIP 01
 8. Sobretot per a projectes que precisin contingut de forma continuada,

  avui en dia és important crear una: En la qual anirem emmagatzemant tota la lletra redactada i traduïda per a cada projecte. D’aquesta forma, podem tornar a emprar-la en traduccions consecutives per aquest client → Revisam i actualitzam aquesta memòria constantment. Tendències en traducció MEMÒRIA DE TRADUCCIÓ 02
 9. Una memòria de traducció és una base de dades que

  emmagatzema segments, que poden ser frases, paràgrafs o altres unitats, que s’han traduït prèviament. Hi emmagatzemam el text original o font i les seves traduccions corresponents, en parelles d’idiomes. A SIGNEWORDS cream una memòria personalitzada per a cada projecte i aquestes memòries es van emprant mitjançant un estricte sistema, controlat i coordinat per part dels diferents equips de traducció. Software TM
 10. Quan el segment comporti la totalitat de text repetit, el

  preu base es redueix fins a un 75 % per al client. Quan el segment comporti aquest interval de text repetit, el preu base es redueix fins a un 40 % per al client. Per SIGNEWORDS és molt important que les memòries de traducció s’actualitzin a cada nova feina. Per a nosaltres, no és vàlid repetir segments i simplement emprar-los igual en els consegüents textos o continguts, sinó que adaptam, revisam i actualitzam les seccions repetides en cada nova actualització del projecte o en cada nova necessitat que aparegui de traduir text, quan la gestió del contingut multilingüe així ho requereixi. 100% 50%-99%
 11. Perquè la nostra imatge davant del públic sigui consistent, elegant

  i precisa, les tasques d'assessoria en el contingut i de traducció han de partir d’una gestió adequada i tècnica d’aquests serveis, que respecti les necessitats pròpies de cada projecte. Proporcionam la gestió de forma GRATUITA Evolucionam juntament amb el projecte Coordinam totes les traduccions Enllaçam contingut i traduccions En tots els idiomes implicats Gestió de traduccions i assessoria lingüística 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
 12. Els traductors, editors i consultors que treballen a l’equip de

  SIGNEWORDS de Maria Rotger són LINGÜISTES excel·lents que segueixen el nostre sistema acuradament. Les llengües són matèria de LINGÜISTES
 13. OBJECTIUS Coherència interna + imatge impecable amb estil propi D’aquesta

  forma, els nostres clients presenten una imatge coherent i professional, que és la mateixa a tot el món i que hem decidit de forma conscient entre tots. Procés de treball de SIGNEWORDS Garantia de coherència interna Les solucions es consensuen Les decisions - que prenen l’equip de gestió, els project managers i els lingüistes implicats es comparteixen. Tots aplicam les mateixes, adaptades i localitzades en cada idioma. I sempre trobam solució: no queda cap punt per resoldre. Feim feina sempre en equip Quan un traductor en una part del món té un dubte sobre un text que estem treballant, tota la maquinària de SIGNEWORDS es mou per col·laborar en bloc en la detecció de la solució.
 14. Aquesta MEMÒRIA DE TRADUCCIÓ, juntament amb la feina de l’equip

  d'assessoria de SIGNEWORDS, configuren les eines lingüístiques que empram per a cada projecte a l’hora de mantenir webs, blogs, produccions audiovisuals i demés publicacions. D’aquesta forma, anam creant un MANUAL D’ESTIL i un GLOSSARI DE VOCABULARI I EXPRESSIONS a mida, que conformen el material de base amb el qual es desenvolupen tant el LLENGUATGE com les TRADUCCIONS. Format pels lingüistes a cada projecte: traductors, assessors lingüístics i project managers. Les traduccions elaborades per cada equip segons les combinacions d’idiomes treballades. Material disponible per a tots els equips en l'assessoria lingüística i en les diferents traduccions o edicions. Manual d'estil ¤ Glossari EQUIP DE LINGÜISTES ESPECIALITZATS MEMÒRIA DE TRADUCCIÓ MANUAL D'ESTIL I GLOSSARI A B C
 15. GARANTIA A SIGNEWORDS proporcionam garantia pels nostres serveis. Per això

  comptam amb un PLA DE CONTROL DE QUALITAT, aplicat tant al fons i al contingut, com a la forma i al sistema. COMUNICACIÓ Feim feina a distància i els nostres equips es reuneixen online. Per això, mantenir una comunicació perfecta és una de las bases del nostre sector. També la bona interacció amb els clients, per determinar en tot moment les seves preferències. PRINCIPIS PROFESSIONALS DE SIGNEWORDS CONFIDENCIALITAT Traballam amb manuscrits no publicats, documents jurídics i més materials sensibles. Tractam tot el contingut amb la mateixa confidencialitat, sempre màxima. 1 ORDRE Creim que una bona organització suposa la meitat de la feina. Per això, empram les millors eines per mantenir una organització òptima, evitar errors de procediment i entregar sempre a temps. 2 PROFESIONALITAT El nostre equip està format per professionals ambformació tècnica, que segueixen els estàndards d’alta qualitat de SIGNEWORDS. Els nostres project managers treballen intensament a cada projecte amb la màxima dedicació , amb l’aplicació de tots els seus coneixements, com a experts en les tendències de la nostra professió. 3 4 5