SIGNEWORDS: Integra Traduccions - Contingut web - Blogs multilingües

54fdfdd2cc142e6f7fbe734c371d5269?s=47 SIGNEWORDS
February 05, 2020

SIGNEWORDS: Integra Traduccions - Contingut web - Blogs multilingües

TOTS ELS IDIOMES - PROVEÏDORA INTERNACIONAL
Traducció de contingut d’àmbit general i especialitzat: traducció jurídica, traducció tècnica, traducció sanitària, traducció científica, traducció gastronòmica, traducció acadèmica, localització de software, traducció audiovisual, traducció d'arquitectura, traducció de comunicació i traducció de manuals.

54fdfdd2cc142e6f7fbe734c371d5269?s=128

SIGNEWORDS

February 05, 2020
Tweet

Transcript

 1. SIGNEWORDS Integra Traduccions - Contingut web - Blogs multilingües TOTS

  ELS IDIOMES - PROVEÏDORA INTERNACIONAL Contingut d’àmbit general i especialitzat: jurídic, tècnic, sanitari, científic, gastronòmic, acadèmic, de software, arquitectura, comunicació i manuals.
 2. Confidential Customized for Lorem Ipsum LLC Version 1.0 SERVEIS MULTILINGÜES:

  CONCEPTES TRADUCCIONS IDIOMES SOFTWARE TENDÈNCIES LOCALITZACIÓ CONTINGUT WEB GESTIÓ LINGÜISTES PROFESSIONALS BLOGS ACTIUS WEBS MULTILINGÜES TREBALL EN EQUIP
 3. Especialistes en la creació i la formació d’equips multilingües A

  SIGNEWORDS som especialistes en integrar contingut i traduccions, mitjançant els nostres serveis multilingües. Ens encarregam que els vostres escrits, enregistraments, xerrades i comunicacions assoleixin l’excel·lència qualitativa, per presentar la millor imatge de vosaltres mateixos o de la vostra empresa. Som una assessoria lingüística global, oferim traduccions, juntament amb contingut web y manteniment de blogs multilingües. Treballam tots els idiomes i qualsevol combinació entre ells. Els traductors, redactors i consultors de SIGNEWORDS són lingüistes, periodistes i professionals que han arribat a l’equip per la seva experiència i la seva excel·lent formació, a més de pel seu provat interès en l’evolució del llenguatge i de la comunicació.
 4. Contingut # traduccions # localitzacions Web 1 Per qualsevol projecte

  o negoci, l’esperat moment de publicar la web no és la darrera passa. Perquè la nostra pàgina arribi a les primeres posicions de Google i sigui interessant per al públic, ha d’estar sempre activa i actualitzada. 2 Al principi contactam amb una empresa de disseny web i ens demanen que redactem el contingut. Aquí, hi apareix per primera vegada l’aportació d’un bon redactor SEO, perquè el contingut sigui atractiu i estigui optimitzat per als cercadors. 3 Llavors necessitam traduccions d’aquest contingut que hem redactat i que han de respectar les pautes d’optimització seguides en la creació del contingut, en cada idioma cap al qual traduïm. El contingut es tradueix i es localitza. 4 Localitzar és adaptar la traducció a la cultura darrera de cadascun dels idiomes cap als quals traduïm. Perquè traduir contingut web no és només traslladar text d’un idioma a un altre, sinó també i sobretot adaptar el contingut al nou públic.
 5. Objectiu d’una web professional L’objectiu final d’una web és donar

  a conèixer el nostre projecte. Ha d’estar activa, actualitzar-se constantment i oferir notícies del nostre sector d’activitat. En diferents idiomes.
 6. Hem de conèixer el nostre mercat meta, per escriure en

  conseqüència i llavors traduir als idiomes adequats.
 7. Tendències blog 01 Avui en dia, MANTENIR UN BLOG interessant,

  actual i molt actiu, és una de les prioritats del propietari d’una bona web. I que aquest blog sigui MULTILINGÜE és una de les propostes més atractives de SIGNEWORDS. Repercussions sobre la nostra audiència: Els nostres clients, seguidors a xarxes socials, amics i col·laboradors sabran que estam desperts i actius, en definitiva que estam al dia en tot. I no volem tenir limitacions idiomàtiques que ho impedeixin. Per això, ho hem de transmetre en els idiomes que sigui necessari de forma fàcil, efectiva i molt professional. QUICK TIP En el blog, hi publicarem i compartirem notícies interessants del nostre sector, juntament amb experiències pròpies.
 8. Tendències en traducció 02 Sobretot per a projectes que precisin

  contingut de forma continuada, avui en dia és important crear una: MEMÒRIA DE TRADUCCIÓ En la qual, hi anirem emmagatzemant tota la lletra redactada i traduïda per a cada projecte. D’aquesta forma, podem tornar a emprar-la en traduccions consecutives que anem creant → Revisam i actualitzam aquesta memòria constantment.
 9. Software TM Una memòria de traducció és una base de

  dades que emmagatzema segments, que poden ser frases, paràgrafs o altres unitats, que s’han traduït prèviament. En ella, hi emmagatzemam el text original o font i les seves traduccions corresponents, en parelles d’idiomes. A SIGNEWORDS cream una memòria personalitzada per a cada projecte i aquestes memòries es van emprant de forma molt controlada i coordinada, per part dels diferents equips, formats per project managers i traductors nadius.
 10. Per SIGNEWORDS és molt important que les memòries de traducció

  s’actualitzin en cada nova feina. Per a nosaltres, no és vàlid repetir segments i simplement emprar-los igual en els consegüents textos o continguts, sinó que adaptam, revisam i actualitzam els segments repetits en cada nova actualització del projecte o en cada nova necessitat que aparegui de traduir text, quan la gestió del contingut multilingüe així ho evidenciï. 50%-99% Quan el segment comporti aquest interval de text repetit, el preu base es redueix fins a un 40 %per al client. 100% Quan el segment comporti la totalitat de text repetit, el preu base es redueix fins a un 75 % per al client.
 11. Gestió de traduccions i contingut Perquè la nostra imatge davant

  del públic sigui consistent, elegant i precisa, les tasques de contingut i traduccions han de partir d’una gestió adequada i tècnica d’aquests serveis, que respecti les necessitats pròpies de cada projecte. 01 | Oferim la gestió de forma GRATUÏTA 02 | Evolucionam juntament amb el projecte 03 | Coordinam totes les traduccions 04 | Enllaçam contingut i traduccions 05 | En tots els idiomes del món
 12. El text és matèria de LINGÜISTES Els traductors, redactors, periodistes

  i consultors que treballen a l’equip de SIGNEWORDS, des de cada continent, són nadius en la llengua meta. I, sobretot, són bons LINGÜISTES que segueixen el nostre sistema de forma molt precisa, després de formar-se en el nostre mètode de feina.
 13. Procés de feina de SIGNEWORDS = Garantia de coherència interna

  0 1 Treballam sempre en equip Quan un traductor en una part del món té un dubte sobre un text que estem treballant, tota la maquinària de SIGNEWORDS es mou per col·laborar en bloc en la detecció de la solució. 0 2 Les solucions es consensuen Les decisions - que es prenen per part de l’equip de gestió, els project managers i els lingüistes implicats - es comparteixen. Tots aplicam les mateixes; adaptades i localitzades en cada idioma. I SEMPRE trobam solució: no queda cap punt per resoldre. 0 3 OBJECTIUS coherència interna + imatge impecable amb estil propi D’aquesta forma, els nostres clients perceben una imatge coherent i professional, que és la mateixa a tot el món i que hem decidit de forma conscient entre tots.
 14. Manual d’estil ¤ Glossari Aquesta MEMÒRIA DE TRADUCCIÓ, juntament amb

  la feina de l’equip de contingut de SIGNEWORDS, configuren les eines lingüístiques que empram per a cada projecte a l’hora de mantenir webs, blogs i demés publicacions. D’aquesta forma, anam creant un MANUAL D’ESTIL i un GLOSSARI DE VOCABULARI I EXPRESSIONS a mida, que conformen el material de base amb el qual es desenvolupen tant el CONTINGUT com les TRADUCCIONS. EQUIPS DE CONTINGUT I TRADUCCIONS A Format pels lingüistes a cada projecte: traductors, creadors de contingut i project managers. MEMÒRIA DE TRADUCCIÓ B Les traduccions elaborades per cada equip segons les combinacions d’idiomes treballades. MANUAL D’ESTIL I GLOSSARI C Material disponible per a tots els equips, per emprar tant en la creació del contingut com en les diferents traduccions.
 15. PRINCIPIS PROFESSIONALS DE SIGNEWORDS 1 CONFIDENCIALITAT Treballam amb tot tipus

  de documents i texts, també realitzam traduccions jurades y traduïm texts tècnics, jurídics, científics i acadèmics. Tractam tot el contingut amb la mateixa confidencialitat, sempre màxima. 2 PROFESSIONALITAT El nostre equip està format per professionals amb els estudis més tècnics i que segueixen els estàndards d’alta qualitat de SIGNEWORDS. Els project managers treballen intensament a cada projecte amb la màxima dedicació i amb l’aplicació de tots els seus coneixements, com experts en les tendències de la nostra professió. 3 ORDRE Creim que una bona organització suposa la meitat de la feina. Per això, empram les millors eines per: mantenir una organització òptima, evitar errors de procediment i ENTREGAR SEMPRE A TEMPS. 4 COMUNICACIÓ Avui en día, la major part de la feina es realitza a distància i molts d’equips es reuneixen online. Per això, una comunicació perfecta és una de las bases del nostre sector. També la bona interacció amb els clients, per saber en tot moment quines són les seves preferències o si hi hagués canvis en algun punt de l’encàrrec. 5 GARANTIA A SIGNEWORDS oferim garantia pels nostres serveis, per això comptam amb un PLA DE CONTROL DE QUALITAT, aplicat tant al fons i al contingut, com a la forma i al sistema.
 16. Equip de gestió Des de l’equip de gestió, coordinam els

  demés equips de SIGNEWORDS, que fan feina des de tot el món. Aquest equip s’encarrega que tots els nostres lingüistes entenguin i segueixin a la perfecció els paràmetres que tan clarament marcam. Les nostres tasques més importants són la selecció, la formació, la coordinació i el control - al detall - de tots els professionals que conformen els nostres equips multilingües. DIRECCIÓ Maria Rotger GESTIÓ Equip de gestió PROJECT MANAGEMENT Josep Sina
 17. DIRECCIÓ Maria Rotger Llicenciada en Dret, diploma de postgrau en

  Traducció Jurídica, formada en Escriptura Creativa. Lingüista i comunicadora. Organització 90% Decisions clau 85% Resolució de problemes 83% Creativitat 65%
 18. GESTIÓ Equip de gestió Formació en: periodisme, escriptura, SEO, traducció,

  filologia i màrqueting. Organització 90% Estructuració de processos 85% Feina en equip 83% Reconeixement de la lògica 65%
 19. PROJECT MANAGEMENT Josep Sina Grau Superior de Jazz i Música

  Moderna. Especialitat en baix elèctric. Format en composició musical i producció. Competent en edició de vídeo, adaptació musical i foto. Interpretació 90% Edició 85% Programes 83% Composició 65%
 20. Gràcies.