Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Introduction Androidwear

6ddf14675dfb386411b41f6737bc758f?s=47 thanhgit
September 09, 2016

Introduction Androidwear

6ddf14675dfb386411b41f6737bc758f?s=128

thanhgit

September 09, 2016
Tweet

Transcript

 1. • Khái niệm Android Wear • Cấu trúc ứng dụng

  Android Wear • Nhận thức bối cảnh Android Wear • Một số sản phẩm chạy bằng Android Wear • Demo Tổng quan giới thiệu về Android Wear
 2. • Khái niệm Android Wear • Cấu trúc ứng dụng

  Android Wear • Nhận thức bối cảnh Android Wear • Một số sản phẩm chạy bằng Android Wear • Demo Tổng quan giới thiệu về Android Wear
 3. Khái niệm Android Wear Android Wear là gì?

 4. Yếu tố hình thức Suggest : The context Stream Demand:

  The Cue Card
 5. Cách tính năng giao diện Màn hình Home Xem gương

  mặt Chế độ Ambient
 6. Cách tính năng giao diện Ngày và pin,chế độ im

  lặng Các màn hình Settings Ứng dụng toàn màn hình
 7. • Khái niệm Android Wear • Cấu trúc ứng dụng

  Android wear • Nhận thức bối cảnh Android Wear • Một số sản phẩm chạy bằng Android Wear • Demo TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ ANDROID WEAR
 8. Cấu trúc ứng dụng cho Android Wear

 9. Bridged Notifications

 10. Thông báo theo ngữ cảnh

 11. 2D Picker Đây là một vài bí quyết để làm

  2D Picker thật nhanh chóng cho người dùng của bạn : •Giảm thiểu số thẻ •Cho thấy thẻ phổ biến ở trên đầu •Giữa cho thẻ vô cùng đơn giản •Tối ưu hóa cho tốc độ trên chuyên biệt hóa theo yêu cầu
 12. Bố trí tùy chỉnh Người dùng trải nghiệm điển hình

  với ứng dụng toàn màn hình trên Android Wear trông như thế nào ??? ⚫ Người dùng gõ hành động thẻ. ⚫ Hoạt động toàn màn hình mở ra cho tương tác micro. ⚫ Hoạt động nghỉ và người dùng quay lại dòng Bạn có thể làm cho bố trí này khác biệt ??? Thiết kế màn hình đầy đủ của bạn không nên nhìn quá nhiều như các dòng thẻ vì nó có thể gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Nếu bạn cần một giao diện người dùng thẻ như thế, các bảng 2D picker luôn luôn có sẵn. Chế độ tự động thoát nhà sản xuất bố trí như thế nào ???
 13. Giữ các ứng dụng luôn luôn hoạt động • Chế

  độ tương tác • Chế độ môi trường xung quanh • Tần suất cập nhật của thiết bị • Yếu tố tương tác • Màu sắc và độ sáng • Bảo mật
 14. • Khái niệm Android Wear • Cấu trúc ứng dụng

  Android Wear • Nhận thức bối cảnh Android Wear • Một số sản phẩm chạy bằng Android Wear • Demo TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ ANDROID WEAR
 15. Nhận thức bối cảnh trên Android Wear Pinterest Trulia Zoo

  Location-based Query
 16. Nhận thức bối cảnh trên Android Wear Ski conditions Thermostat

  Airport Hotel
 17. Nhận thức bối cảnh trên Android Wear Conference Oil change

  Restaurant Car sharing
 18. • Khái niệm android wear • Cấu trúc ứng dụng

  android wear • Nhận thức về bối cảnh android wear • Một số sản phẩm chạy bằng Android wear • Demo TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ ANDROID WEAR
 19. •Huawei Watch Thời lượng pin mà Huawei Watch hoạt động

  liên tục là 2 ngày , được trang bị cảm biến nhịp tim tân tiến nhất thế giới theo lời Huawei quảng cáo <:3>
 20. Moto 360 v2 •Moto 360 có nhiều giao diện tùy

  biến, khả năng tùy biến phong phú nhất hiện nay.
 21. Asus Zenwatch 2 ⚫ ZenWatch 2 sử dụng loại sạc

  từ tính đã được cải thiện tốc độ sạc. Theo đó, đồng hồ sẽ đạt mức năng lượng 50% chỉ trong vòng 36 phút sạc đầu tiên.
 22. • Khái niệm Android wear • Cấu trúc ứng dụng

  Android wear • Nhận thức về bối cảnh Android wear • Một số sản phẩm chạy bằng Android wear • Demo TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ ANDROID WEAR