Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Introduction Androidwear

thanhgit
September 09, 2016

Introduction Androidwear

thanhgit

September 09, 2016
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Technology

Transcript

 1. • Khái niệm Android Wear
  • Cấu trúc ứng dụng Android Wear
  • Nhận thức bối cảnh Android Wear
  • Một số sản phẩm chạy bằng Android Wear
  • Demo
  Tổng quan giới thiệu về Android
  Wear

  View Slide

 2. • Khái niệm Android Wear
  • Cấu trúc ứng dụng Android Wear
  • Nhận thức bối cảnh Android Wear
  • Một số sản phẩm chạy bằng Android Wear
  • Demo
  Tổng quan giới thiệu về Android
  Wear

  View Slide

 3. Khái niệm Android Wear
  Android Wear là gì?

  View Slide

 4. Yếu tố hình thức
  Suggest : The context
  Stream
  Demand: The Cue Card

  View Slide

 5. Cách tính năng giao diện
  Màn hình Home
  Xem gương mặt
  Chế độ Ambient

  View Slide

 6. Cách tính năng giao diện
  Ngày và pin,chế độ im lặng Các màn hình Settings
  Ứng dụng toàn màn hình

  View Slide

 7. • Khái niệm Android Wear
  • Cấu trúc ứng dụng Android wear
  • Nhận thức bối cảnh Android Wear
  • Một số sản phẩm chạy bằng Android Wear
  • Demo
  TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ
  ANDROID WEAR

  View Slide

 8. Cấu trúc ứng dụng cho Android Wear

  View Slide

 9. Bridged Notifications

  View Slide

 10. Thông báo theo ngữ cảnh

  View Slide

 11. 2D Picker
  Đây là một vài bí quyết để làm 2D Picker thật nhanh
  chóng cho người dùng của bạn :
  •Giảm thiểu số thẻ
  •Cho thấy thẻ phổ biến ở trên đầu
  •Giữa cho thẻ vô cùng đơn giản
  •Tối ưu hóa cho tốc độ trên chuyên biệt hóa theo yêu
  cầu

  View Slide

 12. Bố trí tùy chỉnh
  Người dùng trải nghiệm điển hình với ứng dụng toàn
  màn hình trên Android Wear trông như thế nào ???
  ⚫ Người dùng gõ hành động thẻ.
  ⚫ Hoạt động toàn màn hình mở ra cho tương tác micro.
  ⚫ Hoạt động nghỉ và người dùng quay lại dòng
  Bạn có thể làm cho bố trí này khác biệt ???
  Thiết kế màn hình đầy đủ của bạn không nên nhìn quá
  nhiều như các dòng thẻ vì nó có thể gây nhầm lẫn cho
  người sử dụng. Nếu bạn cần một giao diện người dùng thẻ
  như thế, các bảng 2D picker luôn luôn có sẵn.
  Chế độ tự động thoát nhà sản xuất bố trí như thế nào ???

  View Slide

 13. Giữ các ứng dụng luôn luôn hoạt động
  • Chế độ tương tác
  • Chế độ môi trường xung quanh
  • Tần suất cập nhật của thiết bị
  • Yếu tố tương tác
  • Màu sắc và độ sáng
  • Bảo mật

  View Slide

 14. • Khái niệm Android Wear
  • Cấu trúc ứng dụng Android Wear
  • Nhận thức bối cảnh Android Wear
  • Một số sản phẩm chạy bằng Android Wear
  • Demo
  TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ
  ANDROID WEAR

  View Slide

 15. Nhận thức bối cảnh trên Android Wear
  Pinterest
  Trulia
  Zoo
  Location-based Query

  View Slide

 16. Nhận thức bối cảnh trên Android Wear
  Ski conditions
  Thermostat
  Airport
  Hotel

  View Slide

 17. Nhận thức bối cảnh trên Android Wear
  Conference
  Oil change
  Restaurant
  Car sharing

  View Slide

 18. • Khái niệm android wear
  • Cấu trúc ứng dụng android wear
  • Nhận thức về bối cảnh android wear
  • Một số sản phẩm chạy bằng Android wear
  • Demo
  TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ
  ANDROID WEAR

  View Slide

 19. •Huawei Watch
  Thời lượng pin mà Huawei Watch hoạt động liên tục là 2 ngày ,
  được trang bị cảm biến nhịp tim tân tiến nhất thế giới theo lời
  Huawei quảng cáo <:3>

  View Slide

 20. Moto 360 v2
  •Moto 360 có nhiều giao diện tùy biến, khả
  năng tùy biến phong phú nhất hiện nay.

  View Slide

 21. Asus Zenwatch 2
  ⚫ ZenWatch 2 sử dụng loại sạc từ tính đã được
  cải thiện tốc độ sạc. Theo đó, đồng hồ sẽ đạt
  mức năng lượng 50% chỉ trong vòng 36 phút
  sạc đầu tiên.

  View Slide

 22. • Khái niệm Android wear
  • Cấu trúc ứng dụng Android wear
  • Nhận thức về bối cảnh Android wear
  • Một số sản phẩm chạy bằng Android wear
  • Demo
  TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ
  ANDROID WEAR

  View Slide