Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Het Combell Shared Hosting Platform kan meer dan u denkt - Combell partnerdag 2017

Ca901ddcea38854b9783781c91fc87c9?s=47 Thijs Feryn
October 12, 2017

Het Combell Shared Hosting Platform kan meer dan u denkt - Combell partnerdag 2017

Ca901ddcea38854b9783781c91fc87c9?s=128

Thijs Feryn

October 12, 2017
Tweet

Transcript

 1. Het Combell shared hosting platform kan meer dan u denkt

  Door Thijs Feryn
 2. Hallo, ik ben Thijs

 3. Ik ben @ThijsFeryn op Twitter

 4. Ik ben Evangelist bij

 5. Sinds 2004

 6. Support 2004-2007

 7. Ex-support lead 2007-2011

 8. Evangelist sinds 2011

 9. None
 10. Shared hosting

 11. None
 12. None
 13. None
 14. None
 15. Shared hosting Platform As A Service

 16. Shared hosting Platform As A Service

 17. MAKE SHARED HOSTING SEXY AGAIN

 18. Focus op hosten van websites & applicaties

 19. Zo mainstream mogelijk

 20. Volgens de regels van de kunst

 21. ✓Recente versies ✓Configureerbare PHP.ini instellingen ✓Composer ✓Git ✓SSH ✓OpCache ✓PHP-FPM

  ✓Memory limit ✓Workers ✓CLI ✓MySQL ✓Redis ✓Memcached PHP hosting best practices
 22. None
 23. None
 24. 20.300 Wordpress 5.000 Drupal 2.650 Joomla 1.000 CodeIgniter 470 Magento

  450 Prestashop 52.000 Andere Aantallen
 25. Mensen langer binnen het platform houden

 26. Zelfs bij groei of pieken

 27. Start Meer PHP processen Caching technieken Dedicated shared hosting server

 28. None
 29. Serverrollen opsplitsen

 30. ✓Webservers ✓Storage servers ✓Management servers ✓MySQL servers ✓SSH servers ✓Redis

  servers ✓Memcached servers ✓Varnish servers ✓Authenticatie servers ✓DNS servers ✓POP3/IMAP servers ✓SMTP servers ✓Anti-SPAM servers Serverrollen
 31. Abstractie

 32. Flexibiliteit

 33. Elasticiteit

 34. Stabiliteit

 35. None
 36. Platform as a Service

 37. Controle paneel

 38. ➜ ~ ssh sharedhostingferyneu@ssh.sharedhosting.feryn.eu sharedhostingferyneu@com-linssh018:~# ls cgi-bin data logs php

  subsites tmp www sharedhostingferyneu@com-linssh018:~# SSH sessie
 39. Domeinnaam koppelen

 40. None
 41. None
 42. FTP omdat het moet

 43. SFTP omdat het kan

 44. SFTP is secure

 45. SFTP is gebaseerd op SSH

 46. None
 47. None
 48. Wachtwoord of SSH keys

 49. Private sleutel op uw computer Publieke sleutel op onze server

 50. None
 51. ➜ ~ sftp sharedhostingferyneu@ssh.sharedhosting.feryn.eu ************************************************************** * * * * *

  Unauthorized access to this * * system/network is prohibited. * * * * * ************************************************************** Connected to ssh.sharedhosting.feryn.eu. sftp> ls cgi-bin data logs php subsites tmp www
 52. ➜ scp -r . sharedhostingferyneu@ssh.sharedhosting.feryn.eu:~/test ************************************************************** * * * *

  * Unauthorized access to this * * system/network is prohibited. * * * * * ************************************************************** file1.txt 100% 12KB 196.3KB/s 00:00 file2.txt 100% 7733 252.2KB/s 00:00
 53. ➜ rsync -vr . sharedhostingferyneu@ssh.sharedhosting.feryn.eu:~/test ************************************************************** * * * *

  * Unauthorized access to this * * system/network is prohibited. * * * * * ************************************************************** building file list ... done file1.txt file2.txt sent 279 bytes received 244 bytes 1046.00 bytes/sec total size is 20204 speedup is 38.63
 54. Deployen via Git

 55. sharedhostingferyneu@com-linssh018:~/test# git clone https:// github.com/ThijsFeryn/cacheable-site-silex.git . Cloning into '.'... remote:

  Counting objects: 157, done. remote: Total 157 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 157 Receiving objects: 100% (157/157), 31.64 KiB | 0 bytes/s, done. Resolving deltas: 100% (71/71), done.
 56. git push combell master git push combell dev

 57. Elke deployment naar een aparte folder & www symlinken

 58. Aparte subsite voor staging

 59. Continuous Integration Continuous Delivery Continuous Deployment

 60. None
 61. None
 62. None
 63. None
 64. Gratis !

 65. Domain validation Organization validation Extended validation

 66. None
 67. None
 68. HTTP/2

 69. ✓ Binair protocol ✓ Syntax is zelfde als HTTP/1.1 ✓

  Meerdere requests over één connectie multiplexen ✓ Header compressie ✓ Server push HTTP/2
 70. Sneller & compacter

 71. None
 72. Daarom gratis LetsEncrypt

 73. None
 74. Server push

 75. Link: </css/1.css>;rel=preload;as=style,</js/ 1.js>;rel=preload;as=script,</images/ 49.jpg>;rel=preload;as=image Response header die je in je

  code kan meesturen
 76. Cache

 77. Optimaliseer database Optimaliseer PHP runtime Vermijd Vermijd

 78. Herbereken niet als de data niet verandert

 79. 3 x 2 = ?

 80. Wat kan je cachen? Byte code Database output Externe services

  Bestanden op de schijf Pagina’s
 81. Caching is geen compensatiie voor slechte code

 82. Caching is een architecturele strategie

 83. Varnish

 84. Normaal Gebruiker Server

 85. Met Varnish GebruikerVarnish Server

 86. None
 87. None
 88. None
 89. None
 90. None
 91. <?php $r = new Redis(); $r->connect(’176.62.167.157’, 10033); $r->auth(‘password'); $r->set('foo', 100);

  var_dump($r->get(‘foo’)); $r->incr(‘foo'); $r->incrBy('foo', 10); $r->hSet(‘k’,'foo','value1');
 92. None
 93. <?php $m = new Memcached(); $m->addServer(’79.174.131.2’, 9019); $m->set('foo', 100); var_dump($m->get('foo'));

 94. APCu

 95. None
 96. bool apcu_store ( string $key , mixed $var [, int

  $ttl = 0 ] ) mixed apcu_fetch ( mixed $key [, bool &$success ] ) bool apcu_delete ( mixed $key ) mixed apcu_exists ( mixed $keys )
 97. Ramdisk

 98. None
 99. Ambitieus & competitief platform

 100. None
 101. https://feryn.eu https://twitter.com/ThijsFeryn https://instagram.com/ThijsFeryn

 102. None