Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT21 - DA106A - Responsiv webbutveckling

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=47 Anton Tibblin
September 21, 2021

HT21 - DA106A - Responsiv webbutveckling

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

September 21, 2021
Tweet

Transcript

 1. Responsiv webbdesign Genom media queries

 2. Dagens föreläsning Dagens agenda •Repetition: layout •Vad är responsiv design?

  •Media queries •Att designa för olika enheter
 3. None
 4. None
 5. Layout

 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. None
 11. None
 12. None
 13. <header> <main> <aside> <nav> <footer> <section> <article>

 14. CSS - Grid Designa webbsidor enligt ett rutnät (rader &

  kolumner)
 15. None
 16. Sidhuvud Huvudinnehåll Nyheter Övrigt

 17. Sidhuvud Huvudinnehåll Nyheter Övrigt

 18. CSS - Flexbox Placera en samling element enligt givna regler

 19. None
 20. Vad är flexbox? • Ett sätt att positionera ut element

  på en webbsida • Ett alternativ till att använda t.ex. float för att bygga layouter • Flexbox utgår från att positionerna ut barn-element i en ”container” på olika sätt.
 21. Exempel på användning av flexbox

 22. None
 23. None
 24. None
 25. None
 26. None
 27. None
 28. Responsiv webbutveckling

 29. Vilken enhet använder ni när ni surfar på webben? Vilken

  enhet använder ni när ni surfar på webben?
 30. 67 34 36 0 www.menti.com https://www.wooclap.com/EMSHKQ

 31. https://goo.gl/J8ouB6 • Bra? • Dåligt? • Förbättringar?

 32. http://www.activatedesign.co.nz/blog/wp-content/uploads/2014/04/responsive-web-design.jpg

 33. None
 34. None
 35. None
 36. None
 37. None
 38. Tillbaka till 2009… •Webbplatser hade fasta bredder, så var det.

  •Vad hände sedan? • Våra skärmar blev större och större • Användare med mobiltelefoner började alltmer besöka våra webbplatser •Resan från 960px breda webbplatser, till responsiva
 39. Reponsiv webbdesign? http://alistapart.com/article/responsive-web-design

 40. None
 41. Responsive design vs. Adaptive design

 42. Responsive v.s adaptive design https://css-tricks.com/the-difference-between-responsive-and-adaptive-design/ Mer bra läsning: https://www.fastcodesign.com/3038367/9-gifs-that-explain-responsive-design-brilliantly

 43. Varför är det så viktigt att fokusera på responsiv design?

 44. 1. Allt fler surfar med mobiler/surfplattor

 45. 2. Ger oss möjlighet anpassa innehållet efter det medium som

  användaren användare
 46. 3. Många webbsidor hittas genom social media, vilket används mest

  på mobiler
 47. 4. Responsiva webbplatser prioriteras av Google vid sökningar

 48. 5. Snabbar upp webbsidorna

 49. 6. Vi använder mer och mer olika enheter, för att

  utföra, eller fortsätta utföra en uppgift
 50. Med andra ord – tänk responsivt!

 51. Fler argument!

 52. Once your page loads, users form an opinion in .05

  seconds. — Kinesis Inc.
 53. 40% of people will choose a different search result if

  the first is not mobile friendly. –Skillcrush
 54. 40% of people will leave a website if it takes

  more than 3 seconds to load. — Econsultancy
 55. You have 10 seconds to leave an impression and tell

  them what they’ll get out of your website and company. After this time (and oftentimes before), they’ll leave. — NN Group
 56. Vad krävs för att bli responsiv? 1. En flexibel, ”grid”-baserad

  layout (boxar…) 2. Flexibla bilder, media, och 3. Media queries
 57. None
 58. None
 59. ia.webbintro.se

 60. Inspiration för responsiv design? http://mediaqueri.es/ http://mediaqueri.es/

 61. http://alistapart.com/article/responsive-web-design

 62. http://www.abookapart.com/products/responsive-web-design

 63. http://alistapart.com/article/dao The web’s greatest strength, I believe, is often seen

  as a limitation, as a defect. It is the nature of the web to be flexible, and it should be our role as designers and developers to embrace this flexibility, and produce pages which, by being flexible, are accessible to all. —John Allsopp, 2000
 64. Nyckelord för responsiv webbdesign •CSS 3 Media Queries •Flexible layout

  •Flexible media •Breakpoints •Mobile viewport sizes •Compatibility
 65. http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/

 66. Att formge olika medier Print & Screen

 67. Olika typer av stilmallar <link rel="stylesheet" type="text/css” media="screen" href=”style.css"> <link

  rel="stylesheet" type="text/css” media="print" href=”print.css">
 68. Att styla för olika mål

 69. Att styla för olika upplösningar

 70. Att styla för olika upplösningar

 71. None
 72. Att jobba med media queries DEMO - media print &

  media screen
 73. Enheter i CSS

 74. Enheter i CSS

 75. Flexibel layout & media

 76. None
 77. None
 78. Att jobba med dynamisk bredd % istället för pixlar Auto

 79. Brytpunkter? Hur var när?

 80. None
 81. Exempel på brytpunkter http://lawrencestewart.ca/popular-media-queries-for-responsive-web-design/

 82. None
 83. "Start with the small screen first, then expand until it

  looks like *crap*. Time to insert a breakpoint!“ http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1945831
 84. None
 85. Att jobba med brytpunkter Vilka enheter ska vi anpassa oss

  till?
 86. None
 87. Mobile Viewport Sizes Är en pixel alltid en pixel? https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag

 88. None
 89. alert(document.documentElement.clientWidth);

 90. Anpassa storlek efter skärmstorlek Hmm, det blev ju ganska litet…

  hur löser vi detta?
 91. shorturl.at/gBCK1 https://webshare.mah.se/tsanti/da156a/nonresponsiv/

 92. Olika viewports <meta name="viewport“ content="initial-scale=1.0, width=device-width"> initial-scale=1 maximum-scale=1 minimum-scale=1 width=500

  user-scalable=no http://dev.w3.org/csswg/css-device-adapt/
 93. Gör vår webbsida responsiv! =)

 94. “that’s what responsive web design is: a possible solution, a

  way to more fully design for the web’s inherent flexibility”
 95. None