Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT21 - DA361A - Klasser i samverkan

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=47 Anton Tibblin
September 13, 2021

HT21 - DA361A - Klasser i samverkan

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

September 13, 2021
Tweet

Transcript

 1. OOP MED

 2. None
 3. Dagens Agenda • Repetition • Klasser & Objekt • Förra

  veckans labb • Inkapsling • Hur, var, när, varför? • Exempel på inkapsling • Mer om klasser • Funktioner för klasser • Klassvariabler • Relationer mellan klasser • Att bygga större system • Olika relationer • Att bygga ett mindre program
 4. None
 5. VAD ÄR ETT OBJEKT? Objekt = Individ = Instans

 6. VAD ÄR ETT EN KLASS? En mall/ritning över hur instanser

  ser ut och fungerar
 7. Klass Människa Instans

 8. Att arbeta med en klass Hur gjorde man nu det?

 9. Tillvägagångssätt 1. Identifiera en klass (substantiv), med: • Attribut •

  Metoder 2. Skapa ett klassdiagram 3. Översätt klassdiagram till Python-kod
 10. Namn på klassen Klassens attribut Klassens metoder

 11. + Publika attribut/metoder - Privata attribut/metoder Datatyp för attribut Parametrar

  för metoder Datatyp för returvärde
 12. Konstruktor Utskriftsversion av instans (Python)

 13. Klassdiagram Python-kod

 14. Type Hinting Berätta vad för data som vi förväntar oss!

 15. ”Vanlig” Python-kod Type hinting

 16. Inkapsling Vem har tillgång till en klass attribut och metoder?

 17. None
 18. Varför inkapsling? • Vi vill ha kontroll på vem som

  får använda våra metoder / attribut • Vi vill kontrollera hur våra attribut modifieras, t.ex. • Validera ett värde • Välja hur våra attribut får användas • Läs / skrivbara attribut • Välja hur attribut ska returneras • Objektet har ett gränssnitt — en tydlig definition över vad som kan göras. • Exakt hur saker och ting utförs spelar ingen roll utifrån. • Men objektet måste ha kontroll över sitt tillstånd.
 19. EXEMPEL När kan detta vara vettigt att använda?

 20. 1. För att skydda data

 21. None
 22. None
 23. Hur skyddar vi attribut & metoder?

 24. None
 25. None
 26. None
 27. None
 28. None
 29. 2. För att kontrollera data

 30. None
 31. None
 32. None
 33. Allt är supersäkert nu då?

 34. None
 35. None
 36. Gränssnitt

 37. None
 38. Demo: Användare

 39. SPECIALMETODER I KLASSER

 40. None
 41. None
 42. None
 43. ATTRIBUT I KLASSER Alla attribut måste inte anges i konstruktor

 44. None
 45. None
 46. None
 47. None
 48. HÄMTA FLERA ATTRIBUT

 49. None
 50. KLASSATTRIBUT

 51. None
 52. None
 53. Skillnad mellan attribut (instans) och klassattribut

 54. KLASSMETODER

 55. None
 56. STATISKA METODER

 57. None
 58. LÄGGA TILL FUNKTIONER SOM ”EXTRA” ATTRIBUT

 59. None
 60. None
 61. Demo: Användare

 62. RELATION MELLAN OBJEKT

 63. None
 64. None
 65. None
 66. None
 67. Filmsamling