Pro Yearly is on sale from $80 to $50! »

Psychoterroryzm - Studia

Psychoterroryzm - Studia

Przedstawiamy prezentację na temat specjalności psychoterroryzm. Pełna oferta edukacyjna UTH znajduje się na stronie internetowej http://www.uth.edu.pl/

Transcript

 1. None
 2. Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa tel. (22) 262 88 00

  e-mail: uczelnia@uth.edu.pl WWW: http://www.uth.edu.pl/ 2
 3. Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa tel. (22) 262 88 00

  e-mail: uczelnia@uth.edu.pl WWW: http://www.uth.edu.pl/ Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów na wydziale Zarządzania i Logistyki, Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Dotyczy on form obronności, odnoszącej się do niebezpieczeństw wewnątrz kraju. Studenci po ukończeniu studiów mogą starać się o przyjęcie do policji, straży miejskiej czy straży granicznej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy doskonale znają sytuację wewnętrzną kraju. 3
 4. Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa tel. (22) 262 88 00

  e-mail: uczelnia@uth.edu.pl WWW: http://www.uth.edu.pl/ 4
 5. Nowoczesny terroryzm nie oznacza tylko i wyłącznie prowadzonych na szeroką

  skalę działań militarnych, ale niestety często również naruszenie fizyczne, werbalne, oraz psychiczne. Odpowiedzią na tę potrzebę są studia licencjackie oraz magisterskie http://www.uth.edu.pl/oferta- studiow/magisterskie/bezpieczenstwo-wewnetrzne/psychoterroryzm o specjalności Psychoterroryzm na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Mają one nauczyć studentów efektywnej walki ze zjawiskiem terroryzmu międzynarodowego, oraz skutecznego opiniowania zachowań prawdopodobnych terrorystów. Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa tel. (22) 262 88 00 e-mail: uczelnia@uth.edu.pl WWW: http://www.uth.edu.pl/ 5
 6. Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa tel. (22) 262 88 00

  e-mail: uczelnia@uth.edu.pl WWW: http://www.uth.edu.pl/ 6
 7. Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa tel. (22) 262 88 00

  e-mail: uczelnia@uth.edu.pl WWW: http://www.uth.edu.pl/ • Odpowiednie rozpoznanie sytuacji • Ocena powiązania terroryzmu i ekstremizmu • Zewnętrzne i wewnętrzne okoliczności terroryzmu • Przeprowadzanie badań • Skuteczne działanie przeciw zamachom Psychoterroryzm to specjalaność dla osób, które są zainteresowane ciekawym stanowiskiem zawodowym oraz pozyskaniem wiedzy ma temat psychologicznego aspektu wiedzy o terroryzmie. Z powodu rosnącego zagrożenia terrorystycznego Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej proponuje pozyskanie tej wiedzy na wydziale Zarządzania i Logistyki, który oferuje kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością Psychoterroryzm studia I i II stopnia. W trakcie zajęć zdobędziesz umiejętności takie jak: 7
 8. Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa tel. (22) 262 88 00

  e-mail: uczelnia@uth.edu.pl WWW: http://www.uth.edu.pl/ 8
 9. Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa tel. (22) 262 88 00

  e-mail: uczelnia@uth.edu.pl WWW: http://www.uth.edu.pl/ Specjalność psychoterroryzm http://www.uth.edu.pl/oferta- studiow/licencjackie/bezpieczenstwo-wewnetrzne/psychoterroryzm otwiera drogę do realizowania się zawodowo na ciekawych stanowiskach pracy. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie podjęła współpracę w 2011 roku z Komendantem Głównym Policji o realizacji toku nauczania m. in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Dzięki temu studenci UTH zgodnie z zapisami umowy, po przejściu całej procedury naboru do Policji z wynikiem pozytywnym, mają możliwość odbycia szkolenia na poziomie podstawowym w skróconym czasie. 9
 10. Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa tel. (22) 262 88 00

  e-mail: uczelnia@uth.edu.pl WWW: http://www.uth.edu.pl/ Od kandydatów ubiegających się o wstęp do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej nie są wymagane egzaminy wstępne. O tym czy osoba jest przyjęta na studia rozstrzyga kolejność zgłoszeń. Warunkiem dostania się na uczelnię jest złożenie kompletnej dokumentacji oraz wpłacenie opłaty rekrutacyjnej (bezzwrotnie) https://rekrutacja.uth.edu.pl/ 10
 11. 1. Siedziba Uczelni Kampus JAGIELLOŃSKA ul. Jagiellońska 82F 03-301 Warszawa

  TEL. 22 262 88 00 uczelnia@uth.edu.pl 2. Kampus JEROZOLIMSKIE Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa TEL. 22 262 88 00 uczelnia@uth.edu.pl http://www.uth.edu.pl/kontakt 11